Документ v0168667-06, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.05.2006 N 168

Про затвердження ДБН В.2.5-28-2006
"Природне і штучне освітлення"

На виконання рішення науково-технічної ради Мінбуду України
від 30.03.06 N 31 ( vr031667-06 ) про проект ДБН В.2.5-28-2006
"Природне і штучне освітлення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року
ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення".
2. З введенням в дію цих ДБН вважати СНиП II-4-79
"Естественное и искусственное освещение" такими, що втратили
чинність на території України.
3. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на
виконання будівельних робіт в установленому порядку до 01.10.2006,
допускається вводити в експлуатацію без коригування документації
на відповідність новим вимогам з освітлення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.
Міністр П.Качурвгору