Документ v0168359-15, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2015

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2015 року № 168

Про зразки та опис печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ і штампа "ВИБУВ"

Відповідно до частин п’ятої, сьомої статті 20, пункту 4 частини першої статті 24, абзацу другого частини тринадцятої статті 75 Закону України "Про місцеві вибори", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити:

зразки та опис печаток виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ (додатки 1 - 10);

зразок штампа "ВИБУВ" (додаток 11).

2. Районним, міським (міст обласного значення без районного поділу), районним у містах виборчим комісіям (після сформування нового складу цих комісій) забезпечити виготовлення печаток дільничних виборчих комісій з місцевих виборів звичайних та спеціальних виборчих дільниць і їх передачу відповідним виборчим комісіям після їх утворення.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2010 року № 344 "Про зразки та описи печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів і штампа з написом "ВИБУВ".

4. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома територіальних виборчих комісій після сформування їх нового складу, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗКИ
печаток виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської виборчих комісій


ЗРАЗКИ
печаток виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської виборчих комісій, що виготовляються на заміну втрачених

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки районної виборчої комісії


ЗРАЗОК
печатки районної виборчої комісії, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки міської виборчої комісії міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення


ЗРАЗОК
печатки міської виборчої комісії міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки міської виборчої комісії міста районного значення


ЗРАЗОК
печатки міської виборчої комісії міста районного значення, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки міської, селищної, сільської (міст, селищ, сіл, що входять до складу іншого міста) виборчої комісії


ЗРАЗОК
печатки міської, селищної, сільської (міст, селищ, сіл, що входять до складу іншого міста) виборчої комісії, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки районної у місті виборчої комісії


ЗРАЗОК
печатки районної у місті виборчої комісії, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки селищної виборчої комісії


ЗРАЗОК
печатки селищної виборчої комісії, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
печатки сільської виборчої комісії


ЗРАЗОК
печатки сільської виборчої комісії, що виготовляється на заміну втраченої

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗКИ
печаток дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ


ЗРАЗКИ
печаток дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, що виготовляються на заміну втрачених

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 10
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ОПИС
печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ

Печатки територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів мають форму кола діаметром 40 мм, краї печаток обрамлені подвійним бортиком.

У центрі печаток виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських виборчих комісій горизонтально розміщується назва відповідних комісій, обрамлена колом діаметром 28 мм.

У центрі печаток інших територіальних виборчих комісій горизонтально розміщується:

районної виборчої комісії - назва комісії із зазначенням Автономної Республіки Крим, області;

міської виборчої комісії міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення - назва міської комісії із зазначенням Автономної Республіки Крим, області;

міської виборчої комісії міста районного значення - назва міської комісії із зазначенням району, Автономної Республіки Крим, області;

міської, селищної, сільської (міст, селищ, сіл, що входять до складу іншого міста) виборчої комісії - назва міської комісії із зазначенням міста, до складу якого входить місто, селище, село; Автономної Республіки Крим, області;

районної у місті виборчої комісії - назва районної у місті комісії із зазначенням Автономної Республіки Крим, області;

селищної, сільської виборчої комісії - назва селищної, сільської комісії із зазначенням району, Автономної Республіки Крим, області.

Відповідні написи обрамлені колом діаметром 28 мм.

У центрі печатки дільничної виборчої комісії розміщується горизонтальний напис "Звичайна виборча дільниця № ХХХХХХ" або "Спеціальна виборча дільниця № ХХХХХХ", обрамлений колом діаметром 23 мм.

У центрі печатки виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської та дільничної виборчих комісій, що виготовляються на заміну втрачених (пошкоджених тощо), над написами назв відповідних виборчих комісій розміщується літера "Д". На інших печатках виборчих комісій літера "Д" розміщується у верхній частині між зовнішнім обрамленням і обрамленням напису в центрі.

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням напису в центрі печаток територіальних виборчих комісій розміщуються:

- у нижній частині по колу зліва направо - слово "Україна";

- у верхній частині печаток виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської виборчих комісій - відповідно написи "Автономна Республіка Крим", назва області, "місто Київ" та "місто Севастополь".

На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням напису в центрі печатки дільничної виборчої комісії по колу у верхній частині розміщуються у два рядки слова "Україна" та "Автономна Республіка Крим" або назва області, "місто Київ" або "місто Севастополь", "Дільнична виборча комісія з місцевих виборів"; у нижній частині - відповідно назва міста, селища, селища міського типу (смт), села.

У нижній частині печаток дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у межах міста районного значення, селища, села, зазначається також назва району. На печатках дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених у межах районів у місті, зазначається також назва району в місті.

Номери виборчих дільниць проставляються відповідно до нумерації, встановленої рішенням Центральної виборчої комісії щодо утворення виборчих дільниць на постійній основі.

Написи на печатках виборчих комісій виконуються рубленим шрифтом.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШДодаток 11
до постанови Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2015 року № 168

ЗРАЗОК
штампа "ВИБУВ"

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвгору