Документ v0163729-15, поточна редакція — Прийняття від 18.02.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2015 № 163

Про затвердження Плану заходів щодо виконання Рекомендацій, схвалених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 року № 96-VIII

З метою організації виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», затверджених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 р. № 96-VIII, доручення Прем'єр-міністра України від 03.02.2015 № 421/0/1-15 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення», схвалених Постановою Верховної Ради України від 13 січня 2015 р. № 96-VІІІ, що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.), Національній Академії педагогічних наук України (Кремень В.Г. - за згодою), департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій відповідальним за виконання Плану заходів, до 14 серпня 2015 року надати департаменту загальної середньої та дошкільної освіти інформацію про стан їх виконання для узагальнення та інформування Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міністра

П. ПолянськийДодаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
18.02.2015  № 163

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства освіти і науки України щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»

№ пункту Рекомендацій

Зміст заходу з виконання відповідних завдань

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Пункт 2
Підпункти 1,6

Надавати Міністерству фінансів України відповідні фінансові розрахунки для забезпечення дітей з особливими освітніми потребами підручниками, дітей з вадами зору, слуху комп'ютерними навчальними програмами, придбання наочно-дидактичних матеріалів та обладнання для кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та інших), меблів, пристосованих для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; розроблення програмного забезпечення для доступу інвалідів з порушеннями органів зору до українськомовної текстової інформації на моніторі комп'ютера або дисплеї мобільного телефону

Щороку до 2020 р.

Інститут модернізації змісту освіти, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 2

Прискорити Подання Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»

01.03.2015

Департамент вищої освіти;
департамент загальної середньої та дошкільної освіти;
департамент професійно-технічної освіти

Підпункт 3

Взяти участь у підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо оновлення складу Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України

26.02.2015

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 4

Розробити порядок супроводу дітей з особливими освітніми потребами від народження до повноліття та порядок взаємодії закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення під час здійснення ними супроводу

01.06.2015

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 5

Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 89 Бюджетного кодексу України» щодо фінансування навчально-реабілітаційних центрів з обласних бюджетів

01.08.2015

Департамент економіки та фінансування,
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 7

Вивчити питання щодо можливості запровадження механізму надання послуг із супроводу дитини в інклюзивному освітньому середовищі шляхом залучення коштів місцевого бюджету та ресурсів громадських організацій, благодійних фондів відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство».
Про результати, в тому числі перелік послуг, поінформувати департамент загальної освіти до 1 квітня 2015 року.

01.04.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти,
Департамент економіки та фінансування

Підпункт 8

Взяти участь у робочій групі з вивчення питання щодо законодавчого затвердження принципу «гроші ходять за дитиною» для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом запровадження ефективних механізмів, які передбачають передачу коштів з Державного бюджету України, місцевих бюджетів до закладу, який обрали батьки дитини для отримання освітніх, соціальних та інших послуг.
Розглянути питання щодо закріплення на законодавчому рівні посади асистента дитини з психофізичними розладами.

Березень 2015 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
Департамент економіки та фінансування

Підпункт 10

Вивчити питання щодо встановлення єдиних норм харчування для вихованців інтернатних закладів (дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю) незалежно від відомчого підпорядкування цих закладів.

Березень 2015 р.

Департамент економіки та фінансування,
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункти 11, 12

11. Надати Міністерству фінансів України пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету», скасувавши заборону на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту навчальними закладами, придбання автотранспортних засобів для загальноосвітніх навчальних закладів, а також норми про припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, підвищень надбавок, доплат, допомоги, винагород, премій, інших законодавчо встановлених виплат працівникам, заповнення вакантних посад у навчальних закладах, а також про скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373» та № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2009 року № 1073", як такі, що звужують трудові права працівників

01.03.2015

Департамент економіки та фінансування

Підпункт 13

Взяти участь у розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», передбачивши умови оплати праці за посадою асистента вчителя а також підвищену на 20% оплату праці педагогічних працівників, які працюють у класах/групах з інклюзивним навчанням, соціальних працівників та керівних працівників навчальних закладів, де створені такі класи/групи

2015 р.

Департамент економіки та фінансування

Підпункт 14.

Взяти участь у розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів"

2015 р.

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Пункт 3
Підпункт 1

Вивчити міжнародний досвід щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, в системі загальної середньої освіти та подати відповідні пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів у цій сфері

2015 р.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 2

Забезпечувати координацію діяльності місцевих органів управління освітою щодо запровадження інклюзивного навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами

Постійно

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 3

Забезпечити необхідні адаптації відповідно до спеціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами (з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

01.04.2015

Український центр оцінювання якості освіти

Підпункт 4

Поширити практику впровадження в навчальні плани підготовки корекційних педагогів та спеціальних психологів навчальних програм та модулів з питань корекційної допомоги дітям із складними порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі з розладами спектра аутизму

01.08.2015

Департамент вищої освіти

Підпункт 5

Забезпечити розроблення та обов'язкове запровадження індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, спеціальних загальноосвітніх та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивними та спеціальними класами, навчально-реабілітаційних центрах, інтернатних установах системи соціального захисту населення на основі індивідуально-диференційованого підходу

01.08.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій,
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 6

Забезпечувати доступ дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної, професійно-технічної та неформальної освіти

Постійно

Департамент професійно-технічної освіти

Підпункт 7

Включити до ліцензійних умов (стандартів освітньої діяльності) навчальних закладів обов'язкові вимоги щодо забезпечення архітектурної доступності закладів згідно з державними будівельними нормами

14.08.2015

Управління ліцензування, акредитації та нострифікації

Підпункт 8

Внести зміни до типових штатних нормативів загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів (навчально-виховних комплексів), передбачивши введення посади соціального працівника, де є класи/групи з інклюзивним навчанням дітей

01.08.2015

Департамент економіки та фінансування

Пункт 4
Підпункт 1

Вжити заходів щодо розроблення та видання у достатній кількості спеціальних підручників, наочно-дидактичних матеріалів, посібників для навчання дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних умовах

01.08.2015

Інститут модернізації змісту освіти,
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 2

Розробити наукове та навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей з особливими освітніми потребами відповідно до світових стандартів, з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, у тому числі громадських організацій

01.08.2015

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
Інститут модернізації змісту освіти,
департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Підпункт 3

Вжити заходів щодо забезпечення здійснення науково-методичної, експериментальної діяльності щодо навчання дітей із складними порушеннями розвитку, зокрема з розладами спектра аутизму, епісиндромом, синдромом Дауна на основі співпраці з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством соціальної політики України та громадськими організаціями

01.08.2015

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України,
Інститут модернізації змісту освіти,
департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Пункт 11
Підпункт 1

Вжити заходів щодо приведення у відповідність до потреб населення мережі навчальних закладів усіх типів, забезпечити їх доступність для дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку

01.08.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 5

Вжити заходів щодо використання психолого-медико-педагогічними консультаціями апробованих науковцями та практиками інноваційних методик раннього виявлення дітей з порушенням спектра аутизму та відбору відповідних форм і методів навчання

01.08.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 6

Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі дітям-інвалідам та молоді з інвалідністю, які перебувають в інтернатних навчальних закладах, установах соціального захисту населення шляхом їх обстеження, складання індивідуальної програми навчання на підставі рекомендацій психолого-медико-педагогічної комісії та індивідуальної програми реабілітації

01.08.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 7

Забезпечувати організацію підвезення учнів, зокрема з порушенням опорно-рухового апарату від місця проживання до місця навчання дитини, лікування та реабілітації (за місцем проживання), зокрема учнів з порушенням опорно-рухового апарату спеціально пристосованими автобусами.

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 8

Створити умови для діяльності обласних, районних (міських) психолого- медико-педагогічних консультацій та центрів корекційної допомоги відповідно до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічну консультацію, а також проходження курсів підвищення кваліфікації їхніми фахівцями

01.08.2015

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Підпункт 10

Забезпечувати надання консультативних послуг для батьків дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю, на базі дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних навчальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів, у яких навчаються такі діти

Постійно

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Директор
департаменту середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору