Документ v0163667-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.05.2006 N 163

Про затвердження Змін до Розділу 2
Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Випуск 64)

Відповідно до Програми створення та постійного оновлення
галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у
будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду
України від 28 грудня 2004 року N 243 ( v0243509-04 ), та у
зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасної
технології монтажу гіпсокартонних конструкцій типу "Кнауф"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалені науково-технічною радою Мінбуду,
розроблені Українським науково-дослідним центром економіки
будівництва "Екобуд", погоджені з Міністерством праці та
соціальної політики України і Професійною спілкою працівників
будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Зміни
N 7 до Розділу 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск 64) "Будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи", затвердженого наказами Держбуду
України від 13 жовтня 1999 року N 249 ( v0249241-99 ) та від
21 лютого 2000 року N 32 ( v0032241-00 ) (з урахуванням змін і
доповнень).
2. Із набранням чинності Змін N 7 до Розділу 2 "Робітники.
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" кваліфікаційну
характеристику на професію монтажника гіпсокартонних конструкцій,
передбачену Змінами N 5 до Розділу 2, що затверджені наказом
Держбуду України від 18 жовтня 2004 р. N 171, визнати такою, що
втратила чинність.
3. Наказ набирає чинності з 1 червня 2006 року.
4. Управлінню економіки та організації будівництва
(Т.Шарапова) разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до
відома будівельних організацій інформації про цей наказ. Видання та розповсюдження Змін до Розділу 2 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
покласти на Український науково-дослідний центр економіки
будівництва "Екобуд".
Міністр П.Качурвгору