Документ v0163609-09, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
24.04.2009 N 163

Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного регламенту
щодо назв текстильних волокон і маркування
текстильних виробів

(Витяг)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і
маркування текстильних виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2009 N 13 ( 13-2009-п ) "Про
затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і
маркування текстильних виробів" (додається).
В.о. Голови С.Черепков

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
24.04.2009 N 163

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту щодо назв текстильних волокон
і маркування текстильних виробів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 14.01.2009 N 13
( 13-2009-п )

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Позначення та назва стандарту | |------+---------------------------------------------------------| | 1. |ДСТУ 4057-2001 | | |Матеріали текстильні. Методи ідентифікації волокон | |------+---------------------------------------------------------| | 2. |ДСТУ 4519:2006 | | |Непродовольчі товари. Споживче марковання товарів легкої | | |промисловості. Загальні правила | |------+---------------------------------------------------------| | 3. |ДСТУ ISO 139:2005 | | |Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для | | |кондиціювання і випробування (ISO 139:1973, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 4. |ДСТУ 2027-92 | | |Вироби швейні й трикотажні. Терміни та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 5. |ДСТУ 2136-93 | | |Волокна і нитки текстильні. Види, дефекти, терміни і | | |визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 6. |ДСТУ 2173-93 | | |Вироби текстильно-галантерейні. Види і дефекти. Терміни | | |та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 7. |ДСТУ 2197-93 | | |Вироби декоративно-ткані. Терміни та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 8. |ДСТУ 2199-93 | | |Килими та килимові вироби. Терміни та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 9. |ДСТУ 2201-93 | | |Полотна текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 10. |ДСТУ 2319-93 | | |Полотна трикотажні. Види, в'язальне устаткування, | | |переплетення. Терміни та визначення | |------+---------------------------------------------------------| | 11. |ДСТУ ISO 6938:2005 | | |Матеріали текстильні. Волокна натуральні. Загальні назви | | |та визначення (ISO 6938:1984, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 12. |ГОСТ 3897-87 | | |Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение | |------+---------------------------------------------------------| | 13. |ГОСТ 4659-79 | | |Ткани и пряжи чистошерстяные и полушерстяные. Методы | | |химических испытаний | |------+---------------------------------------------------------| | 14. |ГОСТ ИСО 5089-2001 | | |Материалы текстильные. Подготовка проб для химических | | |испытаний | |------+---------------------------------------------------------| | 15. |ГОСТ 6611.4-73 | | |Нити текстильные. Методы определения влажности | |------+---------------------------------------------------------| | 16. |ГОСТ 10581-91 | | |Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование | | |и хранение | |------+---------------------------------------------------------| | 17. |ГОСТ 13784-94 | | |Волокна и нити текстильные. Термины и определения | |------+---------------------------------------------------------| | 18. |ГОСТ 25617-83) | | |Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и | | |смешанные. Методы химических испытаний | |------+---------------------------------------------------------| | 19. |ГОСТ 26623-85 | | |Материалы и изделия текстильные. Обозначения по | | |содержанию сырья | |------+---------------------------------------------------------| | 20. |ГОСТ 30102-94 | | |Волокна химические. Термины и определения | |------+---------------------------------------------------------| | 21. |ГОСТ 30387-95 | | |Полотна и изделия трикотажные. Метод определения вида и | | |массовой доли сырья | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюковвгору