Документ v0163563-08, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2008

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомпідприємництва
26.12.2008 N 163

КОНЦЕПЦІЯ
основних засад забезпечення підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з ліцензування

Ця Концепція спрямована на реалізацію положень Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667
( 667-2007-п ).
Серед державних заходів щодо реалізації державної політики у
сфері ліцензування, яка орієнтована на: - забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх
суб'єктів господарювання; - захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я
громадян, захист навколишнього природного середовища та
забезпечення безпеки держави; - встановлення єдиного порядку ліцензування видів
господарської діяльності на території України; - встановлення єдиного переліку видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню,
важливе місце приділяється створенню сприятливих умов для
розвитку підприємництва, забезпеченню рівності прав та можливостей
підприємців.
На шляху вдосконалення сфери ліцензування, до пріоритетного
напрямку потрібно віднести забезпечення підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування.
На сьогодні у сфері ліцензування створено 72 органи
ліцензування, в яких працює близько 216 фахівців з питань
ліцензування.
Відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензуванню
підлягає 68 видів господарської діяльності. При цьому діюча на
сьогодні законодавча база у сфері ліцензування зазнає постійних
змін (за час дії Закону ( 1775-14 ) до нього було внесено 46
змін).
У зв'язку з цим фахівець органу ліцензування покликаний на
виконання більш активної ролі у здійсненні державної політики у
сфері ліцензування.
Зокрема, фахівець органу ліцензування повинен мати всебічні
знання проблематики ліцензування, певний досвід та фахову
підготовку, на яку розраховує суб'єкт господарської діяльності,
що, в свою чергу, потребує створення ефективної системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з
ліцензування.
При цьому система підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування повинна базуватися на
наступних принципах: - безперервність підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації; - поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних
навичок.
Мета Концепції
Концепція запроваджується з метою підвищення професійного
рівня фахівців з ліцензування, що будуть володіти навичками
компетентно і відповідально виконувати завдання з реалізації
державної політики у сфері ліцензування, а також створення дієвої
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців органів ліцензування.
Основні шляхи реалізації Концепції
Реалізація Концепції передбачає: - аналіз рівня підготовки фахівців з ліцензування; - визначення потреби у підготовці, перепідготовці та
підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування; - визначення навчального закладу для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування; - визначення джерел та обсягів фінансування організаційної
структури підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з ліцензування; - розробку Положення про порядок підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування та методик
навчань; - забезпечення навчального закладу необхідними нормативними,
інструктивними, методичними та інформаційними матеріалами; - забезпечення доведення до органів ліцензування інформації
щодо необхідності посилення вимог до якості підготовки фахівців з
ліцензування.
Моніторинг реалізації Концепції
Моніторинг реалізації Концепції проводиться Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
та органами ліцензування спільно або самостійно, шляхом опитування
фахівців з ліцензування, аналізу їх пропозицій і зауважень.
Очікувані результати реалізації Концепції
У результаті реалізації Концепції має бути створена єдина
система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з ліцензування, що активізує участь органів ліцензування
у формуванні та реалізації державної політики у сфері ліцензування
і в перспективі стане потужною складовою сфери ліцензування,
забезпечить її розвиток.вгору