Документ v0162750-14, поточна редакція — Редакція від 23.04.2015, підстава - v0057750-15

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2014  № 162

Про затвердження Порядку проведення Державною судовою адміністрацією України перевірки достовірності відомостей щодо осіб відповідно до Закону України "Про очищення влади"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації
№ 57 від 23.04.2015}

Відповідно до частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 1 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", Переліку органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення Державною судовою адміністрацією України перевірки достовірності відомостей щодо осіб відповідно до Закону України "Про очищення влади", що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) довести зміст цього наказу до відома керівників структурних підрозділів ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України та працівників ДСА України, визначених відповідальними за проведення перевірок.

3. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Державної судової адміністрації України (Ігнатченко О.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в розділах "Нормативно-правова база" та "Очищення влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

З. ХолоднюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
судової адміністрації України
05.12.2014 № 162
(у редакції наказу
Державної судової
адміністрації України
23.04.2015  № 57)

ПОРЯДОК
проведення Державною судовою адміністрацією України перевірки достовірності відомостей щодо осіб відповідно до Закону України "Про очищення влади"

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) та територіальними управліннями Державної судової адміністрації України (далі - ТУ ДСА України) перевірки достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади" (далі - Закон).

2. ДСА України та ТУ ДСА України на підставі отриманого запиту про проведення перевірки встановленої форми з копіями заяви цієї особи та паспорта громадянина України здійснюється перевірка стосовно осіб, у матеріалах особової справи якої зазначена інформація, що свідчить про те, що особа займала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а також трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений)/відновлена (відновлений) та/або з матеріалів особової справи вбачається, що особа могла займати дану посаду в період, що підлягає перевірці.

На підставі отриманих запитів здійснюється перевірка:

ДСА України - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України;

ТУ ДСА України за місцем проживання судді - щодо суддів місцевих та апеляційних судів.

3. Перевірки ТУ ДСА України здійснюються відповідно до реєстрації місця проживання особи, стосовно якої проводиться перевірка, згідно з відомостями, які містяться в паспорті громадянина України.

4. Для перевірки використовуються дані, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень на дату початку проходження особою перевірки достовірності відомостей щодо неї.

Перевірка проводиться працівниками ДСА України або ТУ ДСА України. Зазначеним працівникам дозвіл на повний доступ до судових рішень надається відповідно до пунктів 24 - 29 Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1007).

5. До перевірки не приймаються запити про проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також такі, які мають незаповнені поля або містять неспівпадіння відомостей щодо особи з відомостями, зазначеними в заяві на проведення перевірки або додатках до неї.

Запити з переліченими вище недоліками повертаються із супровідним листом, в якому вказано про необхідність виправлення недоліків та повідомляється про те, що після їх виправлення буде здійснено перевірку, при цьому, перебіг строку на здійснення перевірки розпочинається з дати повторного направлення запиту з усуненими недоліками.

6. Проведення ДСА України або ТУ ДСА України перевірки полягає у з'ясуванні (шляхом пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень) наявності чи відсутності (станом на дату початку проходження особою перевірки достовірності відомостей щодо неї) електронних копій судових рішень, що містять відомості стосовно заборон, які можуть бути застосовані до:

1) осіб, які обіймали в період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. посаду судді і постановили ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалили рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України", та не були звільнені протягом зазначеного періоду з відповідної посади за власним бажанням;

2) осіб, які, обіймаючи відповідну посаду в період з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р., своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини;

3) осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали в період з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р. заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або на завдання шкоди життю, здоров'ю, майну фізичних осіб;

4) осіб, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони:

співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори з метою оперативного надання інформації;

своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

розпалювали міжнаціональну ворожнечу;

своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини;

5) суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію відповідно до Закону України від 27 лютого 2014 р. № 792-VII "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів".

7. Процедура проведення ДСА України або ТУ ДСА України перевірки включає такі етапи:

1) отримання від керівника органу, передбаченого абзацом другим частини четвертої статті 5 Закону, запиту встановленої форми про проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, з копіями заяви цієї особи та паспорта громадянина України;

2) пошук електронної копії судового рішення за прізвищем, іменем, по батькові (за наявності останнього) та формою судочинства (кримінальне, адміністративне, справи про адміністративні правопорушення) в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

3) перегляд судових рішень, знайдених за результатами пошуку згідно з підпунктом 2 пункту 7 цього Порядку з метою ідентифікації особи, стосовно якої проводиться перевірка, за датою і місцем її народження;

4) надсилання, у разі необхідності додаткового встановлення (ідентифікації) відомостей про дату та місце народження особи, стосовно якої проводиться перевірка (у кримінальному провадженні), до Державного підприємства "Інформаційні судові системи" запиту стосовно отримання вказаної інформації;

5) надсилання запиту до суду, яким винесене відповідне рішення, у разі виявлення рішення, яке відповідає критеріям здійснення очищення влади (люстрації), передбачених частинами третьою, п'ятою - сьомою статті 3 Закону, щодо якого відсутні відомості про набрання ним законної сили;

6) підготовка відповіді про результати перевірки достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частиною четвертою статті 1 Закону, за формою згідно з додатками 1 або 2 до цього Порядку (далі - відповідь про результати перевірки) та надсилання його органу, від якого отримано запит про перевірку;

7) надіслання (у разі встановлення за результатами перевірки особи недостовірності відомостей щодо незастосування заборон, визначених частиною четвертою статті 1 Закону) копії відповіді про результати перевірки до Міністерства юстиції України для надсилання відповідним органам з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади.

8. У разі надходження протягом місяця з дня початку проведення перевірки від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, ДСА України або ТУ ДСА України зобов'язані розглянути таку інформацію, перевірити її та в разі підтвердження її достовірності врахувати у відповідях про результати перевірки на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка.

У разі надходження інформації поза межами встановленого місячного терміну така інформація повертається без розгляду з посиланням на пропущення встановленого Законом строку, при цьому одночасно ДСА України або ТУ ДСА України інформує про це керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

9. Відповідь про результати перевірки, підписана Головою ДСА України чи начальником ТУ ДСА України (або особою, яка виконує їх обов'язки), надсилається керівнику органу, передбаченому частиною четвертою статті 5 Закону, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження особою перевірки. Відповідь оформлюється на офіційному бланку ДСА України або ТУ ДСА України.

10. Облік перевірок та їх результатів здійснюється в журналі за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Такий журнал ведеться в електронному вигляді відповідальним структурним підрозділом (посадовою особою) ДСА України та ТУ ДСА України.

11. Інформація про результати перевірки, документи (копії документів) щодо її проведення зберігаються в порядку, встановленому Законом.

Доступ до матеріалів перевірки надається в порядку, визначеному законодавством України.

12. ДСА України протягом трьох днів після надходження заяви професійного судді, стосовно якого проводиться перевірка, та декларації розміщує інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею і копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на власному офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації стосовно суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України.

ДСА України не пізніш як на третій день після надходження розміщує на офіційному веб-сайті копію довідки про результати перевірки стосовно професійних суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України.

13. ТУ ДСА України протягом трьох днів після надходження заяви професійного судді, стосовно якого проводиться перевірка, та декларації розміщує інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею і копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на власному офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації стосовно суддів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції.

ТУ ДСА України щодо осіб, стосовно яких здійснено перевірку відповідно до пункту 3 цього Порядку, не пізніше як на третій день після надходження розміщує на офіційному веб-сайті копію довідки про результати перевірки стосовно професійних суддів місцевих та апеляційних судів.

14. Інформація, зазначена в пунктах 12, 13 цього Порядку, про перевірку професійних суддів повинна містити відомості щодо назви органу, в якому проводиться перевірка; П.І.Б. особи, щодо якої здійснюється перевірка; дати початку перевірки.

15. ДСА України та ТУ ДСА України надсилають до Міністерства юстиції України електронні копії судових рішень суду, які містять відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 Закону, день протягом десяти днів з дня набрання ним законної сили для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

{Порядок в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 57 від 23.04.2015}

Начальник управління
правового забезпечення
ДСА УкраїниЄ. ПристромаДодаток 1
до Порядку проведення Державною
судовою адміністрацією України
перевірки достовірності відомостей
щодо осіб відповідно
до Закону України
"Про очищення влади"
(пункт 7 Порядку)

Початок цитати
____________
        (дата)


№ _______________
       (вихідний номер)

Про результати проведеної перевірки стосовно (прізвище, ініціали особи)


За результатами розгляду запиту (найменування суду, номер, дата) про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно (прізвище, ім'я, по батькові особи), який (яка) займає посаду (вказати посаду), Державна судова адміністрація України (або найменування територіального управління Державної судової адміністрації України, яке здійснювало перевірку) повідомляє.

Станом на "___" ____________ ____ року за інформаційно-пошуковими реквізитами "найменування суду та П.І.Б. судді" судові рішення за критеріями, встановленими частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", прийняті суддею (прізвище, ім'я, по батькові), в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

За інформаційно-пошуковими реквізитами "прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження" судові рішення за критеріями, встановленими частинами п'ятою - сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади", стосовно (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження), в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні.

Назва посади особи,
що підписує відповідь

підпис

Ініціали, прізвище

Кінець цитати

{Додаток 1 в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 57 від 23.04.2015}

Начальник управління
правового забезпечення
ДСА УкраїниЄ. ПристромаДодаток 2
до Порядку проведення Державною
судовою адміністрацією України
перевірки достовірності відомостей
щодо осіб відповідно
до Закону України
"Про очищення влади"
(пункт 7 Порядку)

Початок цитати
____________
        (дата)


№ _______________
       (вихідний номер)


Адресат

Про результати проведеної перевірки стосовно (прізвище, ініціали особи)


За результатами розгляду запиту (найменування суду, номер, дата) про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно (прізвище, ім'я, по батькові особи), який (яка) займає посаду (вказати посаду), Державна судова адміністрація України (або найменування територіального управління Державної судової адміністрації України, яке здійснювало перевірку) повідомляє.

Станом на "___" ____________ ____ року за інформаційно-пошуковими реквізитами "найменування суду та П.І.Б. судді" встановлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься судове рішення за критеріями, передбаченими частиною третьою статті 3 Закону України "Про очищення влади", прийняте суддею (прізвище, ім'я, по батькові). Вказане судове рішення набрало (або не набрало) законної сили.

За інформаційно-пошуковими реквізитами "прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження" встановлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень стосовно (прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження) міститься судове рішення (номер, дата рішення), що відповідає критеріям, встановленим частинами третьою, п'ятою - сьомою статті 3 Закону України "Про очищення влади". Вказане судове рішення набрало (або не набрало) законної сили.

Додаток: електронна копія згаданого судового рішення на ____ арк.

Назва посади особи,
що підписує відповідь

підпис

Ініціали, прізвище

Кінець цитати

{Додаток 2 в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 57 від 23.04.2015}

Начальник управління
правового забезпечення
ДСА УкраїниЄ. ПристромаДодаток 3
до Порядку проведення Державною
судовою адміністрацією України
перевірки достовірності відомостей
щодо осіб відповідно
до Закону України
"Про очищення влади"
(пункт 10 Порядку)

Початок цитати

ЖУРНАЛ
обліку перевірок та їх результатів

№ з/п

Дата отримання запиту

Найменування суду, від якого отримано запит

Прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої отримано запит

Посада, яку займає або на яку претендує особа, стосовно якої отримано запит (з позначкою "З" - займає або "П" - претендує)

Результат перевірки

Дата реєстрації та номер відповіді про результати перевірки

Дата та номер листа, яким до Мін'юсту України надіслано копію відповіді про результати перевірки

Прізвище, ініціали посадової особи, відповідальної за проведення перевірки

Примітки

Кінець цитати

{Додаток 3 в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 57 від 23.04.2015}

Начальник управління
правового забезпечення
ДСА УкраїниЄ. Пристрома

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору