Документ v0162750-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - v0173750-13

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012  № 162

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 173 від 17.12.2013}

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
судової адміністрації
№ 174 від 17.12.2013}

Відповідно до частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою вдосконалення роботи з ведення судової статистики та діловодства НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року № 68, Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 року № 1, Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2006 року № 155, що додаються.

2. Відділу з питань інформаційних технологій управління з питань судового діловодства розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

3. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до відповідних наказів Державної судової адміністрації України.

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних (крім господарських) судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести наказ до відома місцевих (крім господарських) судів.

6. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних (крім господарських) судів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.

7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В.В.

Голова

Р. КирилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
30.11.2012 № 162

ЗМІНИ
до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, Інструкції з діловодства в апеляційних та місцевих адміністративних судах

1. До пункту 3.1 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 року № 68, внести такі зміни:

1.1. В абзаці п'ятому слово "(комп'ютерного)" виключити;

1.2. Абзаци сьомий - чотирнадцятий виключити;

1.3. Абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"Обліково-статистичні картки у справах, у яких закінчено провадження, автоматично зберігаються у робочій базі даних автоматизованої системи документообігу суду.

Архівна база даних автоматизованої системи документообігу суду за минулий рік створюється за допомогою автоматизованої системи документообігу в лютому місяці, наступному за звітним, до якої з робочої бази переносяться обліково-статистичні картки та інші дані у справах, у яких закінчено провадження".

2. До пункту 3.1 Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 року № 1, внести такі зміни:

2.1. В абзаці третьому слова "системі комп'ютерного діловодства суду" замінити словами "автоматизованій системі документообігу суду";

2.2. Абзаци четвертий - одинадцятий виключити;

2.3. Абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"Обліково-статистичні картки у справах, у яких закінчено провадження, автоматично зберігаються у робочій базі даних автоматизованої системи документообігу суду.

Архівна база даних автоматизованої системи документообігу суду за минулий рік створюється за допомогою автоматизованої системи документообігу в лютому місяці, наступному за звітним, до якої з робочої бази переносяться обліково-статистичні картки та інші дані у справах, у яких закінчено провадження".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 174 від 17.12.2013}

Начальник управління
з питань судового діловодства


О.Є. Слоніцькийвгору