Документ v0162731-15, поточна редакція — Редакція від 08.10.2015, підстава - v1279731-15

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2015  № 162

Про початок проведення в апараті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1279 від 08.10.2015}

Відповідно до Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 (далі - Порядок), та згідно з планом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025, НАКАЗУЮ:

1. Розпочати та провести в апараті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), крім Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України, заступника Міністра - керівника апарату:

з 16 березня 2015 року - щодо керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку;

з 02 листопада 2015 року - щодо інших посадових та службових осіб, самостійних структурних підрозділів згідно з графіком, що додається.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1279 від 08.10.2015}

2. Визначити департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби відповідальним за проведення перевірки.

3. Департаменту інформаційних технологій:

розмістити цей наказ у день його прийняття на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

протягом трьох днів з дати прийняття наказу створити на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку сторінку щодо проведення перевірки;

у день надходження від департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби інформації та відповідних документів, передбачених Порядком, розміщати їх на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

4. Департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, керівникам структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку забезпечити доведення цього наказу до відома працівників підрозділів у день його прийняття, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у відрядженні, щорічних та інших відпустках, визначених Законом України "Про відпустки", відсутні у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо).

5. Працівникам структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку в десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, визначеного цим наказом, подати до департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них відповідно до вимог Закону згідно з додатком 1 або додатком 2 до Порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус


Додаток

ГРАФІК
проведення в апараті Мінекономрозвитку перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Структурний підрозділ

Дата початку перевірки

Департамент технічного регулювання

02.11.2015

Департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

Режимно-секретне управління

Управління внутрішнього аудиту

Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Сектор запобігання та виявлення корупції

Сектор забезпечення роботи першого заступника Міністра

Сектор забезпечення роботи заступника Міністра

Департамент забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

16.11.2015

Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування

Департамент координації міжнародних програм

Департамент управління державною власністю та розвитку промисловості

Департамент регулювання державних закупівель

Департамент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Юридичний департамент

30.11.2015

Департамент персоналу

Департамент фінансової роботи та господарського забезпечення

Працівники Міністерства, які перебувають у відпустках: у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до 3-х років, по догляду за дитиною до 6-ти років

14.12.2015

Начальник відділу
організаційного забезпечення
проходження державної службиА.В. Шпичко

{Наказ доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1279 від 08.10.2015}

{Взято на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: http://www.new.me.com.ua}вгору