Документ v0161282-13, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2013  № 161

Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році

На виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовний план Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році (далі - План), що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України забезпечити виконання роботи щодо проведення консультацій з громадськістю відповідно до Плану.

3. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити координацію роботи з виконання Плану структурними підрозділами Міністерства охорони здоров'я України.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України:

4.1. Забезпечити виконання Плану у встановлені строки.

4.2. Подавати до відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення у паперовому та електронному варіантах (e-mail: infodep@moz.gov.ua):

4.2.1. До 20 числа кожного місяця уточнену інформацію про заходи для проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, за формою згідно з додатком 1.

4.2.2. До 25 числа останнього місяця кварталу щоквартальні звіти про проведені консультації з громадськістю за формою згідно з додатком 2.

4.2.3. До 01 грудня 2013 року пропозиції до проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю у 2014 році.

5. Відділу забезпечення зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю Департаменту інформаційно-організаційного та документального забезпечення:

5.1. До 25 числа кожного місяця узагальнювати уточнену інформацію про заходи для проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць, подавати її до Кабінету Міністрів України відповідно до п. 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та розміщувати на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

5.2. До 30 числа останнього місяця кварталу готувати щоквартальні звіти про проведені консультації з громадськістю, їх подання до Кабінету Міністрів України відповідно до п. 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

5.3. До 25 грудня 2013 року подати на затвердження Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю у 2014 році.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр

Р. Богатирьова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.02.2013 № 161

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році

Питання (проект рішення), що планується винести на обговорення

Заходи, що заплановані в рамках обговорення

Орієнтовний строк проведення консультацій

Структурний підрозділ (працівник) органу виконавчої влади, відповідальний за проведення консультацій

Контактні дані структурного підрозділу (працівника), відповідального за проведення консультацій (телефон, електронна адреса)

1.

Реформа медичної галузі України: стан, завдання та перспективи

1) Інтернет-конференції за участі керівництва МОЗ України

Щомісяця

Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (патронатна служба)

Інформаційне агентство «Українські національні новини» (за згодою)

Тачинська Марина Юріївна помічник Міністра
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua2)  Інтернет-конференції, що проводяться інститутами громадянського суспільства за участі керівництва та представників МОЗ України та Держлікслужби

Протягом року

Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (патронатна служба)

Тачинська Марина Юріївна помічник Міністра
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

Держлікслужба МОЗ України

тел./факс (044) 450-12-66; e-mail: diklz@diklkz.gov.ua

Громадська асоціація «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (за згодою)

Литвиненкова Тамара Григорівна - Голова «Фармацевтичної асоціації Дніпропетровської області» тел. (067) 670-70-333) Висвітлення інформації на плакатах та постерах у лікувально-профілактичних закладах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

Протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України
МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій
Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.uav4) Круглий стіл «Питання державного регулювання цін на лікарські засоби»

Вересень

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

тел. (044) 200-07-93;
e-mail: lira@moz.gov.ua

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01,
тел./факс. (044) 498-43-60;

Громадська асоціація «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (за згодою)

Литвиненкова Тамара Григорівна - Голова «Фармацевтичної асоціації Дніпропетровської області»
тел. (067) 670-70-335) Круглий стіл «Правові проблеми фармгалузі»

Протягом року

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

тел. (044) 200-07-93
e-mail: lira@moz.gov.ua

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01,
тел./факс. (044) 498-43-60;

Громадська асоціація «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (за згодою)

Литвиненкова Тамара Григорівна - Голова «Фармацевтичної асоціації Дніпропетровської області»
тел. (067) 670-70-33

Юридичне управління МОЗ України

тел./факс (044) 253-73-776) Круглий стіл «Правові питання перетворень у системі охорони здоров'я»

I квартал

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.ua

Всеукраїнська громадська організація «Українська медико-правова асоціація» (за згодою)

Гревцова Радмила Юріївна - президент ВГО «Українська медико-правова асоціація» тел. (044) 246-57-88;
e-mail: radmila.hrevtsova@gmail.com

Юридичне управління МОЗ України

тел./факс (044) 253-73-777) Круглий стіл «Реформування галузі охорони здоров'я в Україні: роль та місце обласних центрів здоров'я»

Протягом року

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.ua

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32,
050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua8) Залучення представників громадськості до участі у засіданнях робочої групи Комітету економічних реформ за напрямком «Реформа медичного обслуговування»

Згідно з планом засідань робочої групи Комітету економічних реформ за напрямком «Реформа медичного обслуговування»

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
тел. (044) 253-80-51;
e-mail: nka1@moz.gov.ua

2.

Актуальні питання галузі охорони здоров'я

1) Проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково- практичних конференцій відповідно до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково- практичних конференцій, семінарів на 2013 рік

У терміни, визначені Реєстром

Структурні підрозділи МОЗ України

Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України
2) Робота телефонної «гарячої лінії» МОЗ України

Щоденно

Українська станція виїзної екстреної консультативної медичної допомоги МОЗ України

тел. (044) 200-07-85,
тел./факс (044) 226-11-05

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

Ковальська Наталія Володимирівна
тел. (044) 253-33-21;
e-mail: kovalska@moz.gov.ua3) Участь керівництва Міністерства у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України

У терміни, визначені Кабінетом Міністрів України

Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (патронатна служба)

тел. (044) 253-08-14, 253-08-11

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

Ковальська Наталія Володимирівна
тел. (044) 253-33-21;
e-mail: kovalska@moz.gov.ua4) Участь представників Міністерства у програмі «Здоров'я» на Першому національному телеканалі

За індивідуальним графіком

Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (патронатна служба)

Тачинська Марина Юріївна помічник Міністра
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75
e-mail: press@moz.gov.ua

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua5) Участь представників Міністерства у прес-конференціях, прямих ефірах, теле- та радіосюжетах

Протягом року

Управління із забезпечення діяльності Міністра охорони здоров'я України (патронатна служба)

Тачинська Марина Юріївна помічник Міністра
тел. (044) 253-02-25, 253-69-75;
e-mail: press@moz.gov.ua

Структурні підрозділи МОЗ України


Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua6)  Проведення круглих столів щодо створення та діяльності опікунських рад при закладах охорони здоров'я

Протягом року

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

Структурні підрозділи МОЗ України
7) Проведення громадського обговорення проектів актів законодавства на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»

Постійно

Структурні підрозділи МОЗ України


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-33-31, 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua8) Вивчення громадської думки

Протягом року

Структурні підрозділи МОЗ України


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-33-31, 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

3.

Пілотні проекти в рамках державно-приватного партнерства

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів та круглих столів

Протягом року

Структурні підрозділи МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

4.

Проведення якісного прийому абітурієнтів до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I -IV рівнів акредитації у 2013 році, оперативний аналіз та розв'язання проблем організації та проведення вступної кампанії, попередження випадків корупційних діянь

Створення у МОЗ України оперативного штабу з питань вступної кампанії 2013 року, забезпечення консультаційних телефонів штабу забезпечення online - консультацій, систематичне оприлюднення відповідних матеріалів на сайті МОЗ України під час роботи штабу, співпраця зі ЗМІ

2 липня - 25 серпня

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України

Волосовець Олександр Петрович - заступник директора Департаменту - начальник відділу освіти та науки Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України
тел. (044) 253-11-83

5.

Безпека ліків: від розробки до медичного застосування

Проведення третьої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф., д. м. н. Вікторова Олексія Павловича

23 -24 жовтня

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

тел. (044) 200-07-93;
e-mail: lira@moz.gov.ua

6.

Навчання заявників з питань фармаконагляду

Проведення семінарів

Протягом року

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
факс. (044)

Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України

498-43-60 тел. (044) 200-07-93;
e-mail: lira@moz.gov.ua

7.

«Майстерня здоров'я» для медпрацівників та громадян

Сприяння заходам та надання інформаційної підтримки проведення інформаційно- просвітницьких заходів для населення в рамках профілактично- просвітницького проекту «Майстерня здоров'я»

28 - 29 січня, 4 - 5 лютого, 4 - 5 березня, 8 - 9, 27 квітня; 13 - 14 травня, 12 - 13, 24 - 25 вересня, 13 - 14 листопада, 9 - 10 грудня

Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України

Надутий Костянтин Олександрович - начальник Управління реформ медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги тел. (044) 253-80-51; e-mail: nka1@moz.gov.ua

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій


Підприємства, заклади та установи, що належать до сфери управління МОЗ України


8.

Зміни державної політики у сфері судової експертизи

Громадське обговорення, міжнародний науково- експертний круглий стіл

Квітень

Департамент реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України

Мороз Євген Денисович - начальник Управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України тел. (067) 239-19-48

Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України

тел. (044) 456-58-48;
e-mail: sudmed@ldc.net

Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права і біоетики України» (за згодою)

Сенюта Ірина Ярославівна - президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики»
Тел. (032)-235-54-76;
e-mail: prlawlab@ukr.net

Юридичне управління МОЗ України

тел./факс (044) 253-73-77

9.

Права людини у сфері охорони здоров'я - роль та функції юридичних служб

Семінари для юристів управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та юристів обласних лікарень

Березень

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій


Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права і біоетики України» (за згодою)

Сенюта Ірина Ярославівна - президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики»
тел. (032)-235-54-76;
e-mail: prlawlab@ukr.net

Юридичне управління МОЗ України

тел./факс (044) 253-73-77

10.

Права людини у сфері охорони здоров'я - міжсекторальна взаємодія

Семінари для представників органів влади, експертів, медичних працівників, представників громадянського суспільства

Березень

Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права і біоетики України» (за згодою)

Сенюта Ірина Ярославівна - президент ВГО «Фундація медичного права та біоетики»
тел. (032)-235-54-76;
e-mail: prlawlab@ukr.net

МОЗ АР Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій


Юридичне управління МОЗ України

тел./факс (044) 253-73-77

11.

Про безоплатне проведення психіатричної експертизи для осіб з інвалідністю, які не розуміють значення своїх дій і не можуть керувати ними, для отримання висновку щодо їхньої дієздатності та призначення опіки

Громадські слухання

Березень

Структурні підрозділи МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

12.

Про санаторно-курортне лікування громадян з інвалідністю внаслідок розумової відсталості та психічних розладів

Громадські слухання

Червень

Структурні підрозділи МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

13.

Про санаторно-курортне лікування громадян з інвалідністю внаслідок розумової відсталості та психічних розладів

Громадські слухання

Червень

Структурні підрозділи МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

14.

Про правила видачі листків непрацездатності для догляду за пацієнтами з інвалідністю внаслідок розумової відсталості на час хвороби, що не є причиною інвалідності

Громадські слухання

Серпень

Структурні підрозділи МОЗ України


Громадська рада при МОЗ України (за згодою)

Мусій Олег Степанович - Голова Громадської ради при МОЗ України;
тел. (044) 253-49-32, 050-355-24-25;
e-mail: radahr@moz.gov.ua

Проведення електронних консультацій

15.

Проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки»

Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб- сайті «Громадянське суспільство і влада».

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

16.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20;
(044) 287-87-16
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

17.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту та засудженим до позбавлення чи обмеження волі або арешту»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20;
(044) 287-87-16
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

18.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №559»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

19.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. №843»

- « -

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

тел. 200-08-17
e-mail: dtm@moz.gov.ua

20.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що стосується лікарського засобу»

1. Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».
2. Відпрацювання проекту на засіданнях відповідних робочих груп із залученням провідних професійних громадських організацій

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93;
e-mail: lira@moz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

21.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок»

- « -

III - IV квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

22.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки»

Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

23.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1285»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

24.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

25.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо пост-контактної профілактики ВІЛ-інфекції»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

26.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження порядку перенаправлення та надання послуг з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів при супутній патології ВІЛ-інфекція/СНІД-туберкульоз-вірусні гепатити»

- « -

I квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

27.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку відмови у державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, заборони застосування лікарських засобів шляхом припинення дії реєстраційного посвідчення»

1. Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».
2. Відпрацювання проекту на засіданнях відповідних робочих груп із залученням провідних професійних громадських організацій

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

28.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку фахової оцінки та періодичної атестації експертів, залучених до проведення перевірки матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб, що пропонується до державної реєстрації, перереєстрації та внесення змін у реєстраційні матеріали»

- « -

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

29.

Проект наказу МОЗ України про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»

- « -

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02
e-mail: infodep@moz.gov.ua

30.

Проект наказу МОЗ України про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.12.2009 № 944 «Про затвердження Порядку проведення доклінічного вивчення лікарських засобів експертизи матеріалів доклінічного вивчення лікарських засобів»

- « -

I квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

31.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Комплексного плану забезпечення широкого доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в II - IV кварталі 2013 року - I кварталі 2014 року»

Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»

I -II квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

32.

Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ від 13 квітня 2007 року № 182 «Клінічний протокол з антиретровірусного лікування та здійснення медичного спостереження за дітьми, хворими на ВІЛ-інфекцію»

- « -

I -II квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

33.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз»

- « -

II квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

34.

Проекту наказу МОЗ України щодо Порядку опублікування форм звітів незалежних експертів щодо надання ними відповідних експертних висновків (затвердження періодичності та форм таких звітів, порядку їх опублікування та затвердження опублікування інформації щодо самих експертів)

- « -

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

35.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження основних засад щодо здійснення фармаконагляду у закладах охорони здоров'я»

- « -

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

36.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку виявлення хворих на туберкульоз іммігрантів»

- « -

III квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

37.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження методичних рекомендацій для спеціалістів галузі охорони здоров'я з питань інформування про випадки побічних реакцій при застосуванні лікарських засобів»

- « -

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

38.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Настанови стосовно здійснення належного фармаконагляду» (Good Pharmacovigilance Practice - GVP)

- « -

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

39.

Проект наказу МОЗ України «Про затвердження документів з питань забезпечення належної аптечної практики»

- « -

III квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93


ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

40.

Проект наказу МОЗ України про внесення змін до наказу МОЗ України від 10.04.2012 № 251 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповидної крові, інших тканин і клітин людини»

- « -

III-IV квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua


Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

41.

Проект наказу МОЗ України про внесення змін до наказу МОЗ України від 25.02.2008 № 102 «Про функціонування кабінетів «Довіра»

- « -

IV квартал

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

тел. (044) 287-87-20, 287-87-16;
e-mail: dssz@dssz.gov.ua

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

42.

Проект наказу МОЗ України «Порядок обліку, зберігання, використання та знищення досліджуваних лікарських засобів, біологічних зразків для лабораторних аналізів та супутніх матеріалів, призначених для проведення клінічних випробувань лікарських засобів»

- « -

IV квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

тел. (044) 498-43-01
тел./факс. (044) 498-43-60

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02
e-mail: infodep@moz.gov.ua

43.

Проект наказу МОЗ України щодо затвердження Змін та доповнень до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного

виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів

1. Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада».
2. Відпрацювання проекту на засіданнях відповідних робочих груп із залученням провідних професійних громадських організацій

Протягом року (у разі потреби в розробці проекту)

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02
e-mail: infodep@moz.gov.ua

44.

Проект наказу МОЗ України щодо внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження правил виписування рецептів та вимог (замовлень) на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог (замовлень), форми журналу обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку»

Громадське обговорення проекту на сайті МОЗ України та Урядовому веб- сайті «Громадянське суспільство і влада»

- « -

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02; e-mail: infodep@moz.gov.ua

45.

Внесення змін до наказу МОЗ України № 49 від 02.02.2011 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики»

- « -

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

тел. 200-08-17;
e-mail: dtm@moz.gov.ua

46.

Внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я»:
- розділ «Служба крові»;
- розділ «Первинна медико-санітарна допомога» стосовно діяльності центрів первинної медико-санітарної допомоги;
- розділ «Санаторно-курортне лікування»

- « -


II квартал

III квартал

IV квартал

Управління контролю якості медичних послуг

тел. 200-08-17;
e-mail: dtm@moz.gov.ua

47.

Внесення змін до наказу МОЗ України від 10.02.2011 № 80 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються»

- « -

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

тел. 200-08-17;
e-mail: dtm@moz.gov.ua

48.

Внесення змін до наказу МОЗ України від 23.11.2010 № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються»

- « -

II квартал

Управління контролю якості медичних послуг

тел. 200-08-17
e-mail: dtm@moz.gov.ua

49.

Стандарт МОЗ України «Належна регуляторна практика»

- « -

II квартал

Управління лікарських засобів та медичної продукції

тел. (044) 200-07-93

Департамент інформаційно-організаційного та документального забезпечення МОЗ України

тел. (044) 253-56-02;
e-mail: infodep@moz.gov.ua

Директор Департаменту
інформаційно-організаційного
та документального
забезпечення
Ю. Сіденко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
22.02.2013 № 161

Форма подання інформації про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на наступний місяць

Питання (проект рішення), яке планується винести на обговорення

Заходи, які заплановані в рамках обговорення

Орієнтовні дати проведення заходів

П.І.Б, посада, контактні данні відповідальної особи
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
22.02.2013 № 161

Форма звіту про проведені консультації з громадськістю

I. Публічні громадські обговорення

1. Загальна інформація

Кількість питань (проектів рішень), винесених на обговорення протягом звітного періоду

Кількість заходів, проведених в рамках обговорення питань (проектів рішень)

громадські слухання

засідання за круглим столом

зустрічі з громадськістю

конференції, форуми

теле -, радіо дебати

Інтернет-конференції

Електронні консультації

інші заходи

УСЬОГО

заходів2. Детальна інформація

з/п

Питання (проект рішення), винесені на обговорення

Форми ведення обговорення

Ініціатор обговорення

Строк проведення обговорення

Кількість учасників обговорення

Категорії учасників обговорення

Адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати проведення обговорення

II. Вивчення громадської думки

№ з/п

Питання щодо якого вивчалась громадська думка

Методи вивчення (експертне опитування, соціологічне дослідження)

Строк вивчення

Соціально- демографічні групи, думка яких вивчалася

Назва дослідницької або наукової організації, залученої до вивчення громадської думки

Адреса розміщення на офіційному сайті звіту про результати вивчення громадської думкивгору