Документ v0160558-05, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2005 N 160

Про підсумки роботи цивільного захисту
(Цивільної оборони) в електроенергетичній
галузі за 2004 рік та завдання на 2005 рік

Протягом 2004 року Міністерством палива та енергетики України
здійснено значний обсяг заходів з виконання вимог чинного
законодавства, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України у сфері цивільної оборони, Організаційно-методичних
рекомендацій МНС України від 13.01.2004 N 01-224/213 і наказу
Міністерства палива та енергетики від 23.02.2004 N 106
( v0106558-04 ) "Про підсумки роботи цивільної оборони в
електроенергетичній галузі за 2003 рік та завдання на 2004 рік"
щодо забезпечення її готовності до дій за призначенням в умовах
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру і управління проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт.
Виконання завдань цивільної оборони у 2004 році на об'єктах
електроенергетичної галузі та атомно-промислового комплексу
проводились за такими основними напрямками: - здійснення заходів щодо зниження ймовірності виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; - навчання керівників підприємств, командно-начальницького
складу цивільної оборони та працівників діям в умовах загрози та
виникнення можливих надзвичайних ситуацій; - підготовка сил і засобів цивільної оборони до дій в умовах
загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій; - формування об'єктових матеріальних запасів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, проведення
невідкладних відновних робіт; - забезпечення працівників та особового складу невоєнізованих
формувань засобами радіаційного та хімічного захисту; - планування евакуаційних заходів у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій; - паспортизація потенційно небезпечних об'єктів та створення
страхового фонду документації на них; - забезпечення сталої роботи Об'єднаної енергетичної системи
України (далі - ОЄС) в умовах порушень режимів її роботи,
ліквідації наслідків стихійного лиха; - впровадження в практику оперативно-диспетчерського
управління системи контролю і моніторингу режимів ОЕС України
(SCADA); - спорудження волоконно-оптичних ліній зв'язку на повітряних
лініях шляхом заміни існуючого грозозахисного тросу на тросі з
вмонтованим у нього оптичним кабелем; - виконання планових робіт з ремонту та технічного
обслуговування електротехнічного обладнання електро- та
теплогенеруючих об'єктів, підстанцій і повітряних ліній, а саме: - в електричних мережах 0,4 - 150 кВ виконано ремонт ПЛ 0,4 -
150 кВ - 77128 км, або 110% від плану року; ремонт ТП6 - 150 кВ -
29227 одиниць, або 115% від плану року; при цьому витрати на
ремонтні роботи склали 279 млн. грн., або 94% від завдання року; - в електричних мережах 220 - 750 кВ виконано ремонт
автотрансформаторів у кількості 39 одиниць, або 115% від плану
року; ремонт вимикачів - 121 одиниця, або 106% від плану року;
замінено 49688 одиниць ізоляторів, або 115% від плану року; при
цьому витрати на ремонтні роботи склали 56,0 млн. грн., або 109%
від завдання року.
Слід відзначити належну роботу з виконання заходів Цивільної
оборони у НЕК "Укренерго" та ДП НАЕК "Енергоатом".
Завдання з підготовки Цивільної оборони, а саме забезпечення
її готовності до дій за призначенням в умовах загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, можливих терористичних проявів, організованого
переведення системи Цивільної оборони з мирного на воєнний стан і
управління проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт
підприємствами енергетичного та атомно-промислового комплексів
здебільшого виконано. Цивільна оборона об'єктів, що входять до
складу цих комплексів, готова до виконання покладених на неї
завдань.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
26.12.2003 N 77642 та Організаційно-методичних рекомендацій від
08.12.2004 N 01-64/163, виданих Міністерством України з питань
надзвичайних ситуацій щодо планування та реалізації основних
заходів і завдань з підготовки єдиної державної системи цивільного
захисту (Цивільної оборони) України у 2005 році, її органів
управління, сил і засобів, підвищення здатності єдиної державної
системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру (далі - ЄДС НС) з метою
подальшої реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
(Цивільної оборони) (далі - ЦЗ) та техногенної безпеки об'єктів
електроенергетичної галузі України Н А К А З У Ю:
1. Начальникам цивільної оборони - керівникам установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства палива
та енергетики України, головам правлінь акціонерних товариств,
щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними
правами держави (далі - Об'єкти):
1.1. Забезпечити протягом 2005 року: 1.1.1. Готовність органів управління, сил і засобів ЦЗ
(Цивільної оборони) Об'єкта до дій за призначенням в умовах
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт. 1.1.2. Виконання на Об'єкті завдань і заходів ЦЗ (Цивільної
оборони) відповідно до організаційно-методичних вказівок щодо
планування та реалізації основних заходів і завдань з підготовки
ЄДС НС ЦЗ (Цивільної оборони) в електроенергетичній галузі України
у 2005 році (додаток 1). 1.1.3. Фінансування розвитку й удосконалення ЦЗ (Цивільної
оборони) Об'єкта, завдань і заходів ЦЗ (Цивільної оборони).
1.2. Протягом першого півріччя 2005 року розробити конкретні
ефективні заходи щодо запобігання найбільш вірогідним виникненням
на Об'єкті надзвичайних ситуацій природного, техногенного та
екологічного характеру. Скласти План запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій на Об'єкті згідно із зазначеними
Організаційно-методичними вказівками, погодити його з
територіальним органом управління з питань надзвичайних ситуацій,
затвердити та ввести в дію у термін до 15 червня 2005 року як
додаток до Плану ЦЗ (Цивільної оборони) Об'єкта.
1.3. Протягом року вжити заходів щодо забезпечення
працівників та особового складу невоєнізованих формувань Об'єкта
засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1200
( 1200-2002-п ) "Про затвердження Порядку забезпечення населення і
особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та
хімічного захисту".
1.4. До 15 червня 2005 року уточнити плани евакуаційних
заходів на Об'єкті, спланувати та провести з особовим складом
евакуаційних комісій та евакуаційних органів Об'єкта тренування
щодо їх готовності до виконання завдань, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1432
( 1432-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок проведення
евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру".
1.5. Надати Департаменту охорони праці та надзвичайних
ситуацій Мінпаливенерго: 1.5.1. У термін до 15 червня 2005 року копію плану
запобігання надзвичайним ситуаціям на Об'єкті, погодженого з
територіальним органом управління з питань надзвичайних ситуацій
та затвердженого керівником Об'єкта, а також інформацію щодо
готовності до виконання на Об'єкті евакуаційних завдань,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 року N 1432 ( 1432-2001-п ) "Про затвердження Положення про
порядок проведення евакуації населення у разі загрози або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру". 1.5.2. У термін до 1 липня 2005 року пропозиції стосовно
планування підготовки ЄДС НС ЦЗ (Цивільної оборони) на 2006 рік,
розвитку й удосконалення законодавчої бази у сфері ЦЗ (Цивільної
оборони) та техногенної безпеки на об'єктовому рівні. 1.5.3. У термін до 1 жовтня 2005 року інформацію щодо стану
забезпечення на Об'єкті вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 року N 1200 ( 1200-2002-п ) "Про затвердження
Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих
формувань засобами радіаційного та хімічного захисту". 1.5.4. Звіти про виконання вимог і заходів, передбачених цими
рекомендаціями та Планом основних заходів (додаток 2) з підготовки
ЄДС НС ЦЗ (Цивільної оборони) у 2005 році, згідно з додатком 2 до
цього наказу, за перше півріччя - до 15 червня, за рік - до
1 листопада.
2. Начальникам цивільної оборони - президенту Національної
атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом"
Недашковському Ю.О., директору Державного спеціалізованого
підприємства "Чорнобильська АЕС" Смишляєву О.Є., на виконання
визначених Організаційно-методичними вказівками завдань
забезпечити накопичення (поновлення) запасів матеріальних засобів,
необхідних для ліквідації наслідків можливих надзвичайних
ситуацій, відповідно до Порядку створення і використання
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня
2001 року N 308 ( 308-2001-п ). Про хід виконання доповідати
Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій щокварталу до
10 числа місяця, наступного за звітним.
3. Начальникам цивільної оборони - директору державного
підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
Лучнікову В.А., головам правлінь обласних енергопостачальних
компаній, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління
корпоративними правами держави, на виконання
Організаційно-методичних вказівок протягом року забезпечити
накоплення (поновлення) запасів матеріальних засобів (аварійного
запасу) необхідних для ліквідації можливих аварій на енергетичних
мережах, відповідно до Порядку створення і використання
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня
2001 року N 308 ( 308-2001-п ), та наказу Мінпаливенерго від
26 липня 2002 року N 445 "Про введення в дію галузевого керівного
документа "Норми аварійного запасу устаткування та матеріалів для
магістральних електричних мереж напругою 220 - 750 кВ". Про хід
виконання доповідати Департаменту охорони праці та надзвичайних
ситуацій щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним.
4. Пропоную головам правлінь енергогенеруючих компаній та
обласних енергопостачальних компаній, щодо яких міністерству не
належать права корпоративного управління, але діяльність яких
пов'язана зі сталим функціонуванням Єдиної енергетичної системи
України, забезпечити виконання пп. 1.1 - 1.5 та п. 3 цього наказу.
5. Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій
(Ященко І.О.) здійснити згідно з графіком, що додається, перевірки
стану ЦЗ (Цивільної оборони) в акціонерних товариствах, щодо яких
здійснюються повноваження з управління корпоративними правами
держави та на підприємствах, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго України.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр, начальник цивільного
захисту (Цивільної оборони) І.Плачков

Додаток 1
до наказу Мінпаливенерго
України
08.04.2005 N 160

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо планування та реалізації основних заходів
і завдань з підготовки єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру
(далі - ЄДС НС)

Головним завданням у сфері діяльності із цивільного захисту
на 2005 рік вважати прискорення впровадження Закону України від
24.06.2004 N 1859-IV ( 1859-15 ) "Про правові засади цивільного
захисту в Україні", приведення у відповідність з його вимогами
інших законодавчих та нормативно-правових актів, створення,
становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної
системи цивільної безпеки - ЄДС НС ЦЗ, її функціональних і
територіальних підсистем, спроможних ефективно діяти за
призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, можливих
терористичних проявів та особливого періоду (далі - Головне
завдання).
В основу підготовки має бути покладено виконання вимог Указу
Президента України від 9 лютого 2001 року N 80/2001 ( 80/2001 )
"Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру",
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 122
( 122-2001-п ) "Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну
реалізацію державної політики у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на
період до 2005 року" та наказу Міністерства палива та енергетики
України від 09.04.2001 N 152 "Про комплексні заходи щодо
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій".
Даними організаційно-методичними вказівками зазначені питання
ЦЗ (Цивільної оборони), які протягом попередніх років вирішувались
повільно, а в деяких випадках формально або не в повному обсязі,
та які необхідно врахувати в процесі планування та реалізації
заходів підготовки ЦЗ (Цивільної оборони) установ і організації,
що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
України, головам правлінь акціонерних товариств, щодо яких
Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави
(далі - Об'єкти), її розвитку й удосконалення на 2005 рік,
зокрема: - залишаються недостатніми обсяги фінансування
інженерно-технічних заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям
техногенного та природного характеру і мінімізації їх можливих
негативних наслідків на всіх рівнях; - не в повному обсязі здійснюються інженерно-технічні та
запобіжні заходи щодо зменшення ступеня ризику виникнення аварій,
пожеж і вибухів на потенційно небезпечних об'єктах; - залишаються на низькому рівні фінансування заходів ЦЗ
(Цивільної оборони), матеріально-технічного забезпечення
аварійно-рятувальних формувань; - значно погіршився стан захисних споруд ЦЗ (Цивільної
оборони), обсяги фінансового забезпечення заходів щодо підтримання
їх у готовності до використання за призначенням здійснюються за
залишковим принципом; - порушуються вимоги п. 2 статті 5 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та п. 7 додатка N 2 до
Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92
( 26-92 ) "Про перелік майнових комплексів державних підприємств,
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва,
приватизація або передача в оренду яких не допускається" у тому,
що захисні споруди ЦЗ (Цивільної оборони) включаються до статутних
фондів акціонерних товариств, передаються в оренду; мають місце
факти продажу захисних споруд.
Основними напрямками виконання Головного завдання ЦЗ
(Цивільної оборони) на 2005 рік, розвитку й удосконалення ЦЗ
(Цивільної оборони) електроенергетичної галузі вважати: - здійснення заходів щодо зниження імовірності виникнення на
Об'єкті надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру; - навчання керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ
об'єкта, підготовка сил і засобів, включаючи персонал, до дій в
умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру, терористичних проявів,
особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі
законодавства у зазначеній сфері; - формування (накопичення, поповнення) об'єктових
матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків,
проведення невідкладних відновних робіт.
З метою досягнення позитивних кінцевих результатів щодо
виконання у 2005 році на Об'єктах електроенергетичної галузі
визначених завдань і заходів ЦЗ (Цивільної оборони), начальникам
ЦЗ (Цивільної оборони) Об'єктів пропонується:
1. Проаналізувати на Об'єкті стан виконання законодавства
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з
питань ЦЗ (Цивільної оборони), дати принципову оцінку стану справ
у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні завдання і
заходи на 2005 рік щодо її подальшого вдосконалення, зокрема з
питань створення, забезпечення становлення та удосконалення
функціональних і територіальних підсистем ЄДС ЦЗ, створення сил
оперативного реагування на регіональному і місцевому рівнях,
надання оперативної допомоги населенню в разі виникнення
несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, забезпечення
його психологічного та екологічного захисту.
2. Протягом року вжити комплекс організаційних,
інженерно-технічних та інших профілактично-запобіжних заходів щодо
безаварійної експлуатації Об'єкта та зменшення ступеня ризику
виникнення аварій, пожеж і вибухів на Об'єкті.
3. Забезпечити до норм мінімальної достатності реальне
накопичення об'єктових матеріальних запасів для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
29 березня 2001 року N 308 ( 308-2001-п ) "Про Порядок створення і
використання матеріальних резервів щодо запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх
наслідків".
4. Продовжити роботу щодо виконання Програми забезпечення
пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N 870 ( 870-2002-п ).
5. Продовжити роботу із забезпечення на АЕС протипожежного
захисту приміщень із використанням електронного обладнання систем
газового пожежогасіння та змін установок автоматичної пожежної
сигналізації, які відпрацювали свій ресурс.
6. Вжити необхідних заходів щодо підтримання наявних захисних
споруд ЦЗ (Цивільної оборони) у готовності до використання за
призначенням та забезпечення сталого функціонування їх систем
життєзабезпечення. Передбачити фінансування цих заходів та
забезпечити виділення коштів за мінімально достатнім, а не за
залишковим принципом. Інформацію стосовно цього питання надати у
річному звіті щодо виконання завдань і заходів з підготовки
цивільної оборони Об'єкта у 2005 році.
7. Протягом першого півріччя здійснити інвентаризацію засобів
індивідуального захисту, приладів радіаційної і хімічної розвідки
та дозиметричного контролю. Під час здійснення інвентаризації
вилучити, у встановленому порядку, засоби індивідуального захисту
та прилади, які за своїми технічними характеристиками не придатні
для подальшого використання за призначенням або термін
експлуатації яких, відповідно до року виготовлення, закінчився.
Забезпечити готовність до функціонування об'єктових пунктів видачі
засобів індивідуального захисту.
8. Продовжити роботу зі створення, збереження і використання
страхового фонду документації на об'єкти підвищеної небезпеки та
системи життєзабезпечення населення (у першу чергу на об'єкти, які
можуть стати цілями терористичних посягань та під час воєнних
дій).
9. Забезпечити готовність сил і засобів Об'єкта до здійснення
заходів дегазації, дезактивації та дезінфекції територій,
будівель, техніки та обладнання, санітарної обробки людей і
знезараження їхнього одягу, проведення комплексу заходів щодо
організації та надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги
постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій.
10. Не допускати скорочення чисельності існуючих захисних
споруд цивільної оборони, вжити конкретних заходів щодо приведення
їх наявного фонду у готовність до використання тільки за
призначенням, у тому числі тих, що всупереч чинному законодавству
було включено до статутних фондів підприємств, установ та
організацій у процесі зміни власника або форми господарювання; не
допускати розукомплектування, продаж або передачу на баланс іншому
власнику без збереження їх захисних функцій та призначення,
активізувати роботу з регіональними відділеннями Фонду державного
майна України щодо недопущення подібних порушень у подальшому.
Протягом року провести огляд-конкурс на кращу захисну споруду.
11. Не допускати випадків неінформування або несвоєчасного
інформування про надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру за формами, визначеними спільним розпорядженням
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
Міністерства палива та енергетики України від 28.11.2001
N 101-р/130-р.
12. План запобігання найбільш вірогідним надзвичайним
ситуаціям техногенного та природного характеру на Об'єкті скласти
в альбомному форматі (не менш ніж А-4) за формою:
---------------------------------------------------------------------------- | N | Надзвичайна| Заходи |Відповідальний за|Термін здійснення|Примітка| |з/п | ситуація |запобігання| здійснення | | | |--------------------------------------------------------------------------| |I. Запобігання найбільш вірогідним НС техногенного характеру | |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |II. Запобігання найбільш вірогідним НС природного (екологічного) характеру| |--------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
У графі "надзвичайна ситуація" (далі - НС), відповідно до
розділів Плану, визначити конкретні НС, які можуть виникнути на
Об'єкті, на підставі переліку класифікаційних ознак НС та з
урахуванням загальних ознак віднесення НС до відповідного рівня за
критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків,
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004
N 368 ( 368-2004-п ) "Про затвердження Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх
рівнями" та Класифікатора надзвичайних ситуацій. Під час
визначення НС урахувати не тільки ті НС, що можуть виникнути на
Об'єкті, а також і ті, що можуть виникнути на розташованих поряд
об'єктах підвищеної екологічної небезпеки, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.07.95 N 554 ( 554-95-п ) "Про
перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку", потенційно небезпечних об'єктах, інших
промислово-галузевих комплексах, воєнних об'єктах (склади,
арсенали, полігони, аеродроми тощо). У графі "заходи запобігання" окремо для кожної НС
(з урахуванням впливу на Об'єкт НС, які можуть виникнути на
об'єктах, розташованих поряд) визначити організаційні,
інженерно-технічні та інші профілактичні конкретні заходи щодо її
запобігання на Об'єкті. У графі "термін здійснення", відповідно до довгостроковості
та річного циклу здійснення запланованих запобіжних заходів, з
перенесенням їх на наступний рік з коригуванням або без
коригування, терміни здійснення конкретного заходу визначити
помісячно, поквартально, один раз на півріччя тощо, відповідно до
реального обсягу та необхідності проведення заходу.
13. Підготовку підпорядкованих ланок ЦЗ (Цивільної оборони) у
2005 році планувати та здійснювати на підставі цих рекомендацій і
реальної оцінки справ у зазначеній сфері.
14. Підготовку органів управління та керівного складу ЦЗ
(Цивільної оборони) усіх рівнів, персоналу підприємств, установ та
організацій здійснювати у ході командно-штабних (штабних) навчань,
тренувань та знань з охопленням тематики з питань захисту та дій в
умовах надзвичайних ситуацій, пов'язаних із можливими
терористичними проявами (з обов'язковим відображенням зазначеного
питання в організаційних і плануючих документах начальників ЦЗ
(Цивільної оборони) відповідальних ланок).
15. Забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері ЦЗ
(Цивільної оборони) усіх категорій керівників, посадових осіб і
фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного
захисту, навчання його організації і діям у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
16. Мобілізаційну підготовку у сфері ЦЗ (Цивільної оборони)
здійснювати за окремими планами, узгоджуючи її з мобілізаційною
підготовкою підпорядкованих галузей економіки країни.
17. Протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію
із засобами масової інформації, оперативно, достовірно та
своєчасно інформувати суспільство про стан захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій, а також заходи, що вживаються
для забезпечення їх безпеки.
Директор Департаменту охорони
праці та надзвичайних ситуацій І.Ященко

Додаток 2
до наказу Мінпаливенерго
України
08.04.2005 N 160

ПЛАН
основних заходів з підготовки ЄДС ЦЗ
(Цивільної оборони) в електроенергетичній
галузі у 2005 році

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Заходи |Відповідальний| Залучаються |Термін проведення| |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Збір-навчання керівного складу органів | МНС |Начальники цивільної |Грудень (за | |управління цивільного захисту України, | |оборони центральних |окремим рішенням)| |підбиття підсумків роботи у 2005 році | |органів виконавчої влади| | |та визначення основних завдань на 2006 | | | | |рік | | | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Засідання міжвідомчої комісії з | МНС |Представники міністерств|IV квартал (за | |підготовки Національної доповіді про | |та інших центральних |окремим рішенням)| |стан техногенної та природної безпеки в| |органів виконавчої влади| | |України у 2005 році | | | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Перевірка стану організації роботи з | МНС |Міністерство палива та |Серпень | |питань пожежної та техногенної безпеки | |енергетики | | |центральних органів виконавчої влади та| | | | |підвідомчих об'єктів | | | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Перевірка утримання захисних споруд | МНС |Вінницька область, |Квітень, травень,| |цивільної оборони, які увійшли до | |Черкаська область, місто|вересень, жовтень| |статутних фондів підприємств і були | |Київ, Полтавська область| | |приватизовані | | | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Комплексна перевірка об'єктів | МНС |Міністерство палива та |I квартал | |підвищеної небезпеки з питань | |енергетики, ДАТ | | |готовності до реагування на НС, | |"Чорноморнафтогаз" | | |пов'язані з пожежами, великими | | | | |розливами нафти та нафтопродуктів, | | | | |інших хімічно небезпечних речовин | | | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Всеукраїнська наукова-технічна | МНС |Представники міністерств|Вересень | |конференція з питань цивільного захисту| |та інших центральних | | | | |органів виконавчої влади| | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Огляд-конкурс на кращу захисну споруду | МНС |Міністерства та інші |Протягом року (за| | | |центральні і місцеві |окремим графіком)| | | |органи виконавчої влади,| | | | |підприємства, установи | | | | |та організації - | | | | |власники захисних споруд| | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Комплексна перевірка енергетичних |Мінпаливенерго|ВАТ "Тернопільобленерго"|II квартал | |компаній з питань Цивільного захисту | |------------------------+-----------------| |(Цивільної оборони) | |ВП "Рівненська АЕС" |II квартал | | | |------------------------+-----------------| | | |Південні магістральні |III квартал | | | |електромережі НЕК | | | | |"Укренерго" | | | | |------------------------+-----------------| | | |Кримські магістральні |III квартал | | | |електромережі НЕК | | | | |"Укренерго" | | | | |------------------------+-----------------| | | |ВАТ "Волиньобленерго" |III квартал | | | |------------------------+-----------------| | | |ДСП "Чорнобильська АЕС" |IV квартал | | | |------------------------+-----------------| | | |ВП "Південноукраїнська |IV квартал | | | |АЕС" | | | | |------------------------+-----------------| | | |ВАТ "Донецькобленерго" |IV квартал | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Перевірка стану каналів зв'язку між |Мінпаливенерго|Пункти управління МПЕ, |Щокварталу | |пунктом управління Мінпаливенерго та | |основні і запасні пункти| | |компаніями, підприємствами | |управління компаній | | |---------------------------------------+--------------+------------------------+-----------------| |Навчально-методичний збір щодо |Мінпаливенерго|Начальники ЦО компаній, |Грудень | |підведення підсумків роботи у 2005 році| |підприємств та | | |та визначення основних завдань на 2005 | |організацій | | |рік | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту охорони
праці та надзвичайних ситуацій І.Ященковгору