Документ v015u710-10, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Кіровської
міської ради Донецької області щодо офіційного
тлумачення положень частини другої статті 19,
частин першої, другої статті 143 Конституції
України, частини першої статті 10, частини першої
статті 11, підпункту 2 пункту "а" статті 28
Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", частини третьої статті 31 Закону
України "Про житлово-комунальні послуги",
абзацу сьомого статті 13, частини третьої
статті 20 Закону України "Про теплопостачання",
пункту 7 статті 18 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації"
м. Київ Справа N 2-11/2010
31 березня 2010 року
N 15-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича - доповідача, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув питання про відкриття конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Кіровської міської ради
Донецької області щодо офіційного тлумачення положень частини
другої статті 19, частин першої, другої статті 143 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини першої статті 10, частини першої
статті 11, підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року
N 280/97-ВР ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 24, ст. 170), частини третьої статті 31 Закону України
"Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року N 1875-IV
( 1875-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47,
ст. 514), абзацу сьомого статті 13, частини третьої статті 20
Закону України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 року
N 2633-IV ( 2633-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 25, ст. 373), пункту 7 статті 18 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV
( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21,
ст. 190).
Заслухавши суддю-доповідача Ткачука П.М. та дослідивши
матеріали конституційного подання, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Кіровська міська
рада Донецької області - звернувся до Конституційного Суду України
з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини другої
статті 19, частин першої, другої статті 143 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини першої статті 10, частини першої статті
11, підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР
( 280/97-ВР ), частини третьої статті 31 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року N 1875-IV
( 1875-15 ), абзацу сьомого (за конституційним поданням - абзацу
шостого частини першої) статті 13, частини третьої статті 20
Закону України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 року
N 2633-IV ( 2633-15 ), пункту 7 (за конституційним поданням -
пункту 7 частини першої) статті 18 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV
( 586-14 ), а також відповісти на питання:
- який орган повинен приймати рішення щодо тарифів на
комунальні послуги: виконавчий орган міської ради, міська рада чи
обласна рада, у разі, коли комунальне підприємство, яке надає
послуги, засновано на спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міст і перебуває в управлінні обласної ради;
- який орган повинен приймати рішення щодо тарифів на
комунальні послуги: виконавчий орган міської ради чи міська рада,
у разі, коли послуги надаються підприємствами комунальної
власності відповідної територіальної громади;
- тарифи на комунальні послуги, які надаються комунальними
підприємствами, що перебувають в управлінні обласної ради, повинні
встановлюватися, затверджуватися чи погоджуватися.
Практичну необхідність в офіційному тлумаченні вказаних
положень Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України суб'єкт
права на конституційне подання обґрунтовує неоднозначним
розумінням органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування порядку встановлення, затвердження, погодження
цін/тарифів на комунальні послуги, які надаються комунальними
підприємствами.
Як вбачається з матеріалів справи, територіальна громада
міста Кіровське Донецької області послуги з теплопостачання
отримує від виробничої одиниці обласного комунального
підприємства, яке, відповідно до статуту, засновано на спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст і перебуває в
управлінні Донецької обласної ради. Фактично управління
підприємством у визначених межах здійснює Донецька обласна
державна адміністрація. За таких обставин виникли складнощі у
визначенні органу місцевого самоврядування, який повинен
встановлювати, затверджувати чи погоджувати тарифи на послуги з
теплопостачання.
2. Ухвалою Другої колегії суддів Конституційного Суду України
від 3 березня 2010 року відмовлено у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Зі змісту конституційного подання вбачається, що Кіровська
міська рада Донецької області, по суті, просить надати їй
консультацію з правозастосування, а саме щодо встановлення на
підставі положень законодавчих актів органу, який прийматиме
рішення стосовно тарифів на послуги з теплопостачання залежно від
того, кому належить чи у кого перебуває в управлінні комунальне
підприємство, яке надає такі послуги.
Конституційний Суд України виходить з того, що офіційне
тлумачення і застосування правових норм є різними видами юридичної
діяльності. Офіційним тлумаченням вважається діяльність
компетентного органу державної влади щодо з'ясування і роз'яснення
волі законодавця, матеріалізованої в нормі права (усвідомлення та
роз'яснення смислу норм права з метою найбільш правильної їх
реалізації). Правозастосовна діяльність полягає в індивідуалізації
правових норм щодо конкретних суб'єктів і конкретних випадків,
тобто в установленні фактичних обставин справи і підборі правових
норм, які відповідають цим обставинам. Пошук та аналіз таких норм
з метою їх застосування до конкретного випадку є складовою
правозастосування. Надання консультацій чи роз'яснень з цього
приводу не належить до повноважень Конституційного Суду України.
Таким чином, питання, поставлені в конституційному поданні,
непідвідомчі Конституційному Суду України (стаття 150 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), стаття 13 Закону України "Про
Конституційний Суд України") ( 422/96-ВР ), що є підставою для
відмови у відкритті конституційного провадження у справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтею 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд
України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Кіровської міської ради Донецької
області щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті
19, частин першої, другої статті 143 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини першої статті 10, частини першої статті
11, підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР
( 280/97-ВР ), частини третьої статті 31 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року N 1875-IV
( 1875-15 ), абзацу сьомого статті 13, частини третьої статті 20
Закону України "Про теплопостачання" від 2 червня 2005 року
N 2633-IV ( 2633-15 ), пункту 7 статті 18 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV
( 586-14 ) згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - непідвідомчість
Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному
поданні.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору