Документ v0159555-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.03.2008, підстава - v0167555-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2006 N 159

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 167 ( v0167555-08 ) від 19.03.2008 }
Про внесення змін до наказів Мінагрополітики України
від 31.12.2004 N 501 та від 28.03.2005 N 114
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства аграрної політики
N 590 ( v0590555-06 ) від 19.10.2006
N 679 ( v0679555-06 ) від 20.11.2006
N 270 ( v0270555-07 ) від 19.04.2007
N 414 ( v0414555-07 ) від 12.06.2007 }

На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких
актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими
актами України у сфері ліцензування" ( 3370-15 ) та внесення змін
до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), а також у зв'язку з
кадровими змінами в складі міністерства Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінагрополітики від 31.12.2004 N 501
( v0501555-04 ) "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію
з ліцензування провадження господарської діяльності з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами", такі зміни: у назві, тексті наказу та у назві й тексті Положення,
затвердженого цим наказом, після слова "агрохімікатами" доповнити
словами "(тільки регуляторами росту рослин)".
2. Внести до наказу Мінагрополітики від 28.03.2005 N 114
( v0114555-05 ) "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 31.12.04 N 501", такі зміни:
2.1. У тексті наказу, після слова "агрохімікатами" доповнити
словами "(тільки регуляторами росту рослин)".
2.2. Затвердити: 2.2.1. Ліцензійну комісію Мінагрополітики з ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин) у складі згідно з додатком 1. 2.2.2. Експертну групу з розгляду документів, що подаються
суб'єктами господарювання на отримання ліцензій з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) у складі згідно з додатком 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність додатки 1, 2 до
наказу Мінагрополітики від 28 березня 2005 року N 114
( v0114555-05 ) "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 31.12.04 N 501".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
29.03.2006 N 159
(в редакції наказу
Мінагрополітики України
від 19.04.2007 р. N 270
( v0270555-07 )

СКЛАД
ліцензійної комісії з ліцензування провадження
господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)

------------------------------------------------------------------ |Мельник С.І. |заступник Міністра аграрної політики, голова | | |ліцензійної комісії | |----------------+-----------------------------------------------| |Демидов О.А. |директор Департаменту ринків рослинництва, | | |садівництва, виноградарства та виноробства, | | |заступник голови ліцензійної комісії | |----------------+-----------------------------------------------| |Земліна О.І. |провідний спеціаліст сектора ліцензування | | |Департаменту ринків рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства, секретар | | |ліцензійної комісії | |----------------+-----------------------------------------------| |Члени комісії: | | |----------------+-----------------------------------------------| |Нікітюк М.Л. |головний спеціаліст відділу загальної | | |землеробства, хімізації та меліорації земель | | |Департаменту ринків рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства | |----------------+-----------------------------------------------| |Пушка П.Г. |завідувач сектора ліцензування Департаменту | | |ринків рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства | |----------------+-----------------------------------------------| |Алєксєєнко А.Ю. |головний спеціаліст Департаменту правової та | | |законопроектної роботи | ------------------------------------------------------------------
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 590 ( v0590555-06 ) від 19.10.2006; в редакції
Наказів Міністерства аграрної політики N 679 ( v0679555-06 ) від
20.11.2006, N 270 ( v0270555-07 ) від 19.04.2007, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 414
( v0414555-07 ) від 12.06.2007 }

Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
29.03.2006 N 159

СКЛАД
експертної групи з розгляду документів,
що подаються суб'єктами господарювання на отримання
ліцензій з оптової, роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)

------------------------------------------------------------------ |Земліна О.І. |- заступник начальника відділу - головний | | |агроном Головної державної інспекції захисту | | |рослин | |-----------------+----------------------------------------------| |Струк Т.П. |- головний агроном Головної державної | | |інспекції захисту рослин | ------------------------------------------------------------------вгору