Документ v0159227-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.06.2017, підстава - v0624874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 159 від 20.02.2002
м. Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 624 ( v0624874-17 ) від 11.05.2017 }
Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1290 ( v1290227-07 ) від 20.09.2007 }

Відповідно до статей 10 та 14 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), розділу IV Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ), Указу
Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання
Національної комісії регулювання електроенергетики України",
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності", постанов НКРЕ від 08.02.96 N 3 ( z0174-96 ), від
16.12.96 N 256 ( z0759-96 ), від 11.10.96 N 152 ( z0637-96 ), від
13.06.96 N 15 ( z0408-96 ), від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ), від
12.08.99 N 1043 ( z0610-99 ), від 13.09.99 N 1195 ( z0668-99 ),
від 30.09.99 N 1263 ( z0720-99 ), від 03.12.99 N 1453
( z0894-99 ), від 25.04.2000 N 434 ( z0276-00 ), від 08.06.2000
N 632 ( z0373-00 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Суб'єкти підприємницької діяльності, що одержали в НКРЕ
ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності: з виробництва електроенергії; з оптового постачання електроенергії; з передачі електроенергії магістральними та міждержавними
електромережами; з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами; з постачання електроенергії за регульованим тарифом; з постачання природного газу за регульованим тарифом; з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами; із зберігання природного газу; з транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами; з транспортування нафти магістральними трубопроводами; з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами - зобов'язані з 01.01.2002 подавати до НКРЕ квартальну та
річну фінансову звітність.
2. Фінансова звітність має бути складена відповідно до вимог
наказів Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87
( z0391-99 ) "Про затвердження Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку", від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ) "Про
примітки до річної фінансової звітності", від 19.05.2005 N 412
( z0621-05 ) "Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" та
від 29.12.2006 N 1316 ( z0060-07 ) "Про затвердження Положення про
порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського
обліку" і повинна включати форму N 1 "Баланс" ( z0396-99 ), форму
N 2 "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ), форму N 3 "Звіт
про рух грошових коштів" ( z0398-99 ), форму N 4 "Звіт про власний
капітал" ( z0399-99 ), форму N 5 "Примітки до річної фінансової
звітності" ( z0904-00 ), форму N 6 "Інформація за сегментами"
( z0621-05 ) та форму N 7 "Розрахунок податкових різниць за даними
бухгалтерського обліку" ( z0060-07 ). { Пункт 2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1290 ( v1290227-07 ) від 20.09.2007 }
3. Квартальна фінансова звітність подається до НКРЕ не
пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна -
не пізніше 20 лютого наступного за звітним року на паперовому
носії, а також електронною поштою за адресою:
finstatement@nerc.gov.ua.
4. Ліцензіатам НКРЕ, переліченим в п. 1, надати до 01.05.2002
до НКРЕ квартальну та річну фінансову звітність за 2000 та 2001
роки.
5. Територіальним представництвам НКРЕ здійснювати контроль
за дотриманням термінів надходження фінансової звітності до НКРЕ.
Голова Комісії Ю.Проданвгору