Документ v0158900-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.11.2017, підстава - v0325900-17

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2014  № 158

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 325 від 15.11.2017}

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України, і Переліку документів, у яких міститься службова інформація

З метою забезпечення дотримання єдиного порядку обліку, зберігання і використання документів, які містять службову інформацію, з урахуванням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893, керуючись статтею 15 Закону України «Про прокуратуру», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України (далі - Перелік відомостей).

2. Затвердити Перелік документів, у яких міститься службова інформація (далі - Перелік документів).

3. Документам, що містять службову інформацію, присвоювати гриф «Для службового користування».

4. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, військовим прокурорам регіонів, керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, міським, районним, міжрайонним прокурорам, військовим прокурорам гарнізонів, іншим прирівняним до них прокурорам забезпечити ведення діловодства, додержання режиму доступу до вказаної інформації та документів відповідно до вимог законодавства.

5. Вважати такими, що втратили чинність, наказ Генерального прокурора України від 06.05.2011 № 52 і затверджені ним Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах органів прокуратури України, і Перелік документів, у яких міститься службова інформація.

6. Заступнику Генерального прокурора України Даниленку А.В. організувати розміщення Переліку відомостей та Переліку документів у місцях для роботи запитувачів, а також оприлюднити на веб-сайті Генеральної прокуратури України для публічного доступу.

З наказом ознайомити першого заступника та заступників Генерального прокурора України, надіслати його прокурорам обласного рівня, довести до відома усіх прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України.

Генеральний прокурор України

В. Ярема


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
30.12.2014 №158

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

З урахуванням вимог статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» визначити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах органів прокуратури України, утворюваних у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством.

Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».

Обмеження в доступі до неї запроваджується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров’я населення, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, порушенню конституційних прав і свобод людини та громадянина, спричиненню шкоди репутації або правам інших осіб, авторитету і неупередженості правосуддя.

Документам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М».

До службової інформації належать:

1. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, вказівках та інших управлінських актах, а також доповідних записках, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних рекомендаціях, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація.

2. Відомості, одержані під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, які не віднесені до секретної інформації.

3. Відомості, що містять цифрові або відсоткові показники щодо здійснення правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, а також дані статистичної звітності щодо здійснення нагляду із цих питань.

4. Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

5. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об’єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.

6. Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань.

7. Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, поширення яких може призвести до порушення конституційних прав і свобод громадян, негативно позначитися на забезпеченні громадського порядку, створити загрозу безпеці підприємств, установ, організацій.

8. Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.

9. Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.

10. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань (перевірок).

11. Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12. Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки, оперативного чергування, цивільного захисту, зокрема в ході переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду; дані щодо військового обліку, бронювання військовозобов’язаних співробітників і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави; інформація про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї.

13. Відомості (за сукупністю складових показників) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.

Експертна комісія
Генеральної
прокуратури УкраїниПротокол
від 26.12.2014 № 6


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
30.12.2014 №158

ПЕРЕЛІК
документів, у яких міститься службова інформація

Згідно з положеннями абзацу 4 пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, визначити Перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф «Для службового користування».

До документів, яким присвоюється гриф «Для службового користування», віднести:

1. Організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, вказівки) керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, доповідні записки, довідки, інформаційні листи, аналізи, узагальнення, документи прокурорського реагування, методичні рекомендації, відомчу кореспонденцію та інші документи, для створення яких використовується службова інформація.

2. Акти приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур.

3. Спеціальні повідомлення про злочини та надзвичайні події.

4. Номенклатуру посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

5. Листування з органами Служби безпеки України щодо оформлення допуску працівників прокуратури до державної таємниці.

6. Номенклатуру секретних справ органів прокуратури України.

7. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

8. Довідки та листи з питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.

9. Довідки, матеріали службових розслідувань (перевірок).

10. Листування та матеріали з питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.

Експертна комісія
Генеральної
прокуратури УкраїниПротокол
від 26.12.2014 № 6вгору