Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 09.12.2010 N 563
ДС технічного регулювання; Наказ від 19.04.2011158
Документ v0158831-11, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2011

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
19.04.2011 N 158

Про внесення змін до наказу
Держспоживстандарту України
від 09.12.2010 N 563

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV ( 1160-15 ) та відповідно до
службової записки Управління технічного регулювання від 19.04.2011
N 7/17-316 Н А К А З У Ю:
1. Доповнити План діяльності Держспоживстандарту України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затверджений
наказом Держспоживстандарту України "Про реалізацію принципів
державної регуляторної політики у системі Держспоживстандарту
України" від 09.12.2010 N 563 ( v0563609-10 ) (зі змінами згідно з
наказами від 07.02.2011 N 42 ( v0042831-11 ) та від 12.03.2011
N 43) пунктом 11, який наведено у Додатку.
2. Управлінню стратегічного планування та якості (Бокун І.В.)
та Управлінню організаційного забезпечення (Соколова О.П.)
забезпечити оприлюднення вищезазначеної інформації на веб-порталі
Держспоживстандарту України в мережі Інтернет.
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Держспоживстандарту України Віткіна Л.М.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державної служби
технічного регулювання України -
заступник голови комісії
з реорганізації
Держспоживстандарту України С.М.Орєхов

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
19.04.2011 N 158

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ
діяльності Держспоживстандарту України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого
наказом Держспоживстандарту України "Про реалізацію
принципів державної регуляторної політики
у системі Держспоживстандарту України"
від 09.12.2010 N 563
( v0563609-10 )
(зі змінами згідно з наказами
від 07.02.2011 N 42
( v0042831-11 )
та 12.03.2011 N 43)

-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва проекту | Обґрунтування |Відповідальний|Строк подання| Примітки | |з/п|регуляторного акта | необхідності |за розроблення| проекту | | | | | прийняття | проекту |регуляторного| | | | | регуляторного |регуляторного | акта | | | | | акта | акта | | | |---+-------------------+----------------+--------------+-------------+--------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------+----------------+--------------+-------------+--------------| |11 |Наказ |На виконання |Управління | II квартал |Оприлюднення | | |Держспоживстандарту|пункту 5 |технічного | |на офіційній | | |"Про внесення змін |розпорядження |регулювання | |сторінці | | |до переліку |Кабінету | | |Держспожив- | | |продукції, що |Міністрів | | |стандарту | | |підлягає |України | | |України в | | |обов'язковій |від 19.05.2010 | | |мережі | | |сертифікації в |N 1070-р | | |Інтернет за | | |Україні" у частині |( 1070-2010-р ) | | |адресою: | | |виключення |щодо приведення | | |http//www. | | |продукції, оцінка |власних | | |dssu.gov.ua | | |відповідності якої |нормативно- | | |в розділі | | |здійснюється згідно|правових актів у| | |"Проекти | | |з технічними |відповідність з | | |регуляторних | | |регламентами |прийнятими | | |актів" - | | | |постановами | | |"Накази ДССУ" | | | |Кабінету | | | | | | |Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |29.10.2009 | | | | | | |N 1149 | | | | | | |( 1149-2009-п ) | | | | | | |"Про | | | | | | |затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |безпеки | | | | | | |низьковольтного | | | | | | |електричного | | | | | | |обладнання"; | | | | | | |від 12.10.2010 | | | | | | |N 933 | | | | | | |( 933-2010-п ) | | | | | | |"Про | | | | | | |затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту щодо | | | | | | |безпеки машин та| | | | | | |устаткування"; | | | | | | |від 11.06.2008 | | | | | | |N 536 | | | | | | |( 536-2008-п ) | | | | | | |"Про | | | | | | |затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту щодо | | | | | | |медичних | | | | | | |виробів"; | | | | | | |від 20.08.2008 | | | | | | |N 717 | | | | | | |( 717-2008-п ) | | | | | | |"Про | | | | | | |затвердження | | | | | | |Технічного | | | | | | |регламенту | | | | | | |мийних засобів" | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
стратегічного планування
та якості І.В.Бокунвгору