Документ v0158224-12, поточна редакція — Редакція від 22.01.2014, підстава - v0191224-14

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2012  № 158

Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" (код за ЄДРПОУ 14313332)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 299 від 28.02.2012
№ 191 від 22.01.2014}

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 938-р"Питання Державної холдингової компанії "Дніпровський машинобудівний завод", від 26.12.2011 № 1322-р "Питання приватизації публічного акціонерного товариства "Дніпровський машинобудівний завод", з метою реалізації Помісячного пооб'єктного плану-графіка виставлення на продаж у I - IV кварталах 2012 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом ФДМУ від 27.01.2012 № 143 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" згідно з додатком.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 299 від 28.02.2012}

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" на дату, встановлену п. 2 цього наказу.

4. Управлінню конкурсного продажу забезпечити продаж пакета акцій ПАТ "Дніпровський машинобудівний завод" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток
до наказу ФДМУ
31.01.2012 № 158


ЗАТВЕРДЖУЮ
О.Рябченко
31.01.2012

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи Г) ПУБЛІЧНЕ АТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", створеного шляхом перетворення державного підприємства ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Код за ЄДРПОУ

14313332

Загальна кількість акцій

142609000 шт.

Статутний капітал

35652250.00 грн.

Номінальна вартість акції

0.25 грн.

Код продажу

Спосіб розміщення

Термін розміщення

Акції

Кількість, штук

Сумарна вартість, тис.грн.

початок

закінчення

4.

Пільговий продаж акцій

Реалізовано


7468980

1867,245

4.1.

Працівникам підприємства, майно якого приватизується

Реалізовано


5389440

1347,36

4.1.1.

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано


4936000

1234,0

4.1.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано


453440

113,36

4.2.

Іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій

Реалізовано


1475380

368,845

4.2.1.

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано


1310000

327,5

4.2.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано


165380

41,345

4.3.

Керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій

Реалізовано


14160

3,54

4.6.

Керівництву підприємств за КС та ЖЧ

Реалізовано


590000

147,5

5.1.

Продаж на аукціонах

Реалізовано


25322426

6330,6065

5.1.1.

- на сертифікатних аукціонах за ПМС

Реалізовано


25322426

6330,6065

5.9.

Продаж пакетів акцій за конкурсом

Реалізовано


74165343

18541,33575


Пакет № 1

Реалізовано


38513093

9628,27325


Пакет № 2

Реалізовано


35652250

8913,0625

5.15.

*)Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

31.01.2014

31.12.2014

35652251

8913,06275


РАЗОМ

X

X

142609000

35652,25

__________

*)25% плюс 1 акція.

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 191 від 22.01.2014}

Виконавець

С. Тарабанвгору