Документ v0156900-17, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2017

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2017  № 156

Про затвердження Порядку оформлення, видачі та повернення електронних перепусток системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України

З метою вдосконалення порядку оформлення, видачі та повернення електронних перепусток системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення, видачі та повернення електронних перепусток системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 07.12.2012 № 131 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі та повернення електронних перепусток системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України".

Генеральний прокурор України

Ю. ЛуценкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
25.05.2017  № 156

ПОРЯДОК
оформлення, видачі та повернення електронних перепусток системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Доступ працівників Генеральної прокуратури України на територію та до службових приміщень Генеральної прокуратури України здійснюється в установленому Генеральним прокурором порядку.

1.2. Прохід працівників через встановлені у приміщеннях Генеральної прокуратури України термінали здійснюється за персоніфікованими пластиковими електронними перепустками (далі - перепустка) шляхом їх прикладання до зчитувачів турнікетів, якими фіксується час входу та виходу.

1.3. Перепустка виготовляється у вигляді пластикової картки розміром 55 х 85 міліметрів із заокругленими кутами.

У верхній частині лицьового боку картки розміщується зображення малого Державного Герба України та напис "Генеральна прокуратура України", нижче - прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано перепустку, кольорова фотокартка цієї особи розміром 30 х 25 міліметрів та порядковий номер перепустки.

Написи наносяться поліграфічним способом відповідно до зразка (додаток 1).

Перепустка містить електронний носій інформації, доступ до якої здійснюється за допомогою зчитувачів, установлених на турнікетах Генеральної прокуратури України.

1.4. Технічне супроводження системи контролю та управління доступом Генеральної прокуратури України покладається на підрозділ інформаційних технологій Генеральної прокуратури України.

2. Оформлення та видача перепусток

2.1. Перепустки видаються працівникам Генеральної прокуратури України на підставі наказів про призначення на посаду.

За рішенням Генерального прокурора або його першого заступника перепустки можуть також видаватися іншим особам на час виконання певної роботи.

2.2. Оформлення та видача перепусток здійснюється працівниками кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України, на яких покладено виконання таких функцій (далі - відповідальні працівники).

2.3. Для оформлення перепустки формуються персональні дані на працівника (іншу особу), які вносяться до системи контролю та управління доступом, а саме:

- прізвище, ім'я та по батькові;

- фотокартка;

- займана посада та найменування підрозділу.

2.4. Про видачу перепустки вноситься відповідний запис до Журналу обліку видачі, повернення, блокування та заміни електронних перепусток (додаток 2), у якому працівник (інша особа) своїм підписом засвідчує факт отримання перепустки та ознайомлення з правилами її використання.

2.5. При переміщенні працівника на іншу посаду в Генеральній прокуратурі України відповідальними працівниками вносяться відповідні зміни до системи контролю та управління доступом.

3. Заміна, повернення та знищення перепусток

3.1. У разі втрати чи пошкодження перепустки працівник (інша особа) повинен невідкладно повідомити про це кадровий підрозділ для її негайного блокування та заміни.

3.2. При звільненні з Генеральної прокуратури України працівник в останній робочий день повинен повернути перепустку до кадрового підрозділу, відповідальними працівниками якого одразу здійснюється її блокування.

Перепустки, які видавалися за рішенням Генерального прокурора або його першого заступника іншим особам, мають бути повернуті до кадрового підрозділу за минуванням потреби у доступі цих осіб до Генеральної прокуратури України.

3.3. Про повернення працівником (іншою особою) перепустки, втрату, блокування та її заміну відповідальними працівниками вносяться відповідні записи до журналу із зазначенням дати вчинення цих дій.

3.4. У разі неповернення перепустки працівником при звільненні з Генеральної прокуратури України або іншою особою ці перепустки невідкладно блокуються відповідальними працівниками.

3.5. Зіпсовані (пошкоджені) бланки перепусток знищуються відповідальними працівниками, про що ними складається відповідний акт.

4. Заключні положення

4.1. Працівники Генеральної прокуратури України зобов'язані відповідально ставитися до використання та збереження виданих їм перепусток, своєчасно повертати їх до кадрового підрозділу та не допускати передачу перепусток іншим особам.

4.2. Забезпечення належної організації роботи з питань оформлення, видачі, своєчасного блокування, заміни та знищення перепусток покладається на відповідальних працівників кадрового підрозділу.

4.3. Контроль за своєчасним оформленням, видачею, блокуванням, заміною та знищенням перепусток покладається на спеціально уповноваженого працівника кадрового підрозділу.

Департамент кадрової роботи
та державної служби
Генеральної прокуратури
УкраїниДодаток 1
до наказу
Генеральної прокуратури України
25.05.2017  № 156

ЗРАЗОК
перепустки працівника Генеральної прокуратури України

Департамент кадрової роботи
та державної служби
Генеральної прокуратури
УкраїниДодаток 2
до наказу
Генеральної прокуратури України
25.05.2017  № 156

ЖУРНАЛ
обліку видачі, повернення, блокування та заміни електронних перепусток

№ п/п

П. І. Б.

Дія

Підстава (причина) дії

Дата дії

Підпис працівника (іншої особи)

Примітки

Департамент кадрової роботи
та державної служби
Генеральної прокуратури
України


{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору