Документ v0153750-14, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2014

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2014  № 153

Про затвердження Плану заходів Державної судової адміністрації України щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"

Відповідно до Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Державної судової адміністрації України щодо реалізації Закону України "Про очищення влади", що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) довести зміст цього наказу до відома керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих спеціалізованих та апеляційних судів.

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до відома керівників апаратів місцевих судів.

4. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (Ігнатченко О.О.) розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" у день його видання.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Л. Гізатуліна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
05.11.2014  № 153

ПЛАН ЗАХОДІВ
Державної судової адміністрації України щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"


з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний
(за посадою)

Примітки

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1

Забезпечити ознайомлення із Законом України "Про очищення влади"

листопад 20141) посадових і службових осіб ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів та їх заступників

Парубченко Т.В.

2) інших посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА України, керівників апаратів місцевих судів та їх заступників

начальники ТУ ДСА України

3) інших посадових і службових осіб апаратів судів

керівники апаратів судів

2

Забезпечити організацію проведення перевірки:пункт 4 Порядку*

план проведення перевірок**

1) посадових і службових осіб ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України;

листопад 2014 - січень 2015

Парубченко Т.В.

2) заступників начальників територіальних управлінь ДСА України;

квітень 2015 - червень 2016

Парубченко Т.В.

3) керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів та їх заступників

червень 2015 - грудень 2016

Парубченко Т.В.

3

Організувати проведення перевірки:пункт 4 Порядку*

план проведення перевірок**

1) інших посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА України;

квітень 2015 - червень 2016

начальники ТУ ДСА України

2) керівників апаратів місцевих судів та їх заступників

червень 2015 - грудень 2016

начальники ТУ ДСА України

3) інших посадових і службових осіб апаратів судів

червень 2015 - грудень 2016

керівники апаратів судів

4

Забезпечити роз'яснювальну роботу щодо порядку проведення перевірки працівників ДСА України, її територіальних управлінь і судів загальної юрисдикції, у тому числі шляхом проведення семінарів, навчань тощо

постійно

Парубченко Т.В.
Пристрома Є.В.
Машарова Я.М.
начальники ТУ ДСА України
керівники апаратів судів

5

Розробити Порядок проведення Державною судовою адміністрацією України перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 1 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"

листопад 2014

Пристрома Є.В.

6

Розробити та надіслати до територіальних управлінь ДСА України, апеляційних судів методичні рекомендації/роз'яснення щодо проведення перевірок і звітності про результати проведення цих перевірок

грудень 2014

Пристрома Є.В.
Мельнікова М.О.
Парубченко Т.В.

7

Підготувати та подати Голові ДСА України проект наказу (з визначенням дати початку проведення перевірки та відповідального підрозділу) про початок проведення перевірки:ст. 5 Закону***

пункт 5 Порядку*

1) посадових і службових осіб ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України;

листопад 2014

Парубченко Т.В.

2) заступників начальників територіальних управлінь ДСА України;

квітень 2015

Парубченко Т.В.

3) керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів та їх заступників

червень 2015

Парубченко Т.В.

8

Видати наказ (з визначенням дати початку проведення перевірки та відповідальної особи) про початок проведення перевірки:ст. 5 Закону***

пункт 5 Порядку*

1) інших посадових і службових осіб територіальних управління ДСА України;

квітень 2015

начальники ТУ ДСА України

2) керівників апаратів місцевих судів та їх заступників

червень 2015

начальники ТУ ДСА України

3) інших посадових і службових осіб апаратів судів

червень 2015

керівники апаратів судів

9

Забезпечити з дня початку проведення перевірки прийом від осіб, які підлягають перевірці, власноручно написаних заяв, передбачених статтею 4 Закону України "Про очищення влади", за формою згідно з додатками 1 або 2 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563

у десятиденний строк з дати початку проведення перевірки

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА України керівники апаратів судів

ст. 4 Закону***

пункт 8 Порядку*

10

Перевірити згідно з вимогами пункту 14 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, на підставі відомостей, наявних в особових справах, достовірність відомостей, зазначених у заявах осіб, які підлягають перевірці, щодо незастосування до них заборон

у десятиденний строк з дня надходження заяви

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА України керівники апаратів судів
інші посадові особи згідно з функціональними обов'язками

пункт 14 Порядку*

11

Забезпечити підготовку та надіслати до органів перевірки відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, за місцем проживання особи, запити про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 до Порядку, затвердженого цією ж постановою

у триденний термін після надходження заяв

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА України керівники апаратів судів
інші посадові особи згідно з функціональними обов'язками

пункти 17, 19 Порядку*

12

Забезпечити надіслання Мін'юсту повідомлень за формою згідно з додатком 4 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, про початок проходження перевірки:ст. 5 Закону***

пункт 21 Порядку*

1) посадовими і службовими особами ДСА України, начальниками територіальних управлінь ДСА України, їх заступниками, керівниками апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів та їх заступниками

у день надіслання запитів органам перевірки

Парубченко Т.В.

3) іншими посадовими і службовими особами територіальних управлінь ДСА України, керівниками апаратів місцевих судів і їх заступниками

у день надіслання запитів органам перевірки

начальники ТУ ДСА України

4) іншими посадовими і службовими особами апаратів судів

у день надіслання запитів органам перевірки

керівники апаратів судів

13

Підготувати та подати Голові ДСА України (начальнику територіального управління ДСА України, керівнику апарату суду) довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563

в одноденний строк з дня надходження останньої відповіді або з дня надходження відповіді, яка є підставою для застосування заборони

Парубченко Т.В.
посадові особи ТУ ДСА України і судів згідно з функціональними обов'язками

пункт 36 Порядку*

14

Надіслати до Мін'юсту копії довідок про результати перевірок

у день розгляду довідки Головою ДСА України (начальником ТУ ДСА України, керівником апарату суду)

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА України
керівники апаратів судів

пункт 37 Порядку*

15

Підготувати (у разі повідомлення особою, яка підлягає перевірці, про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою Закону України "Про очищення влади", або виявлення підстав для застосування цих заборон, або неподання передбаченої статтею 4 цього Закону заяви) проект наказу про звільнення особи та подати Голові ДСА України (начальнику територіального управління ДСА України, керівнику апарату суду)

не пізніше ніж на третій день після подання заяви або виявлення заборони, або спливу строку на подання заяви

Парубченко Т.В.
посадові особи ТУ ДСА України і судів згідно з функціональними обов'язками

пункти 10, 15 Порядку*

16

Звільнити особу в разі виявлення підстав для застосування до неї заборон, визначених частиною третьою або четвертою Закону України "Про очищення влади", або неподання нею заяви, передбаченої статтею 4 цього Закону

не пізніше ніж на третій день після подання заяви або виявлення заборони, або спливу строку на подання заяви

Голова ДСА України
начальники ТУ ДСА України
керівники апаратів судів

пункти 10, 15 Порядку*

17

Надіслати до Мін'юсту копію наказу про звільнення особи та відомості про неї, передбачені пунктами 12, 15 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563

у день видання наказу

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА України
посадові особи ТУ ДСА України і судів згідно з функціональними обов'язками

пункти 12, 15 Порядку*

18

Здійснювати перевірку достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частиною четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", згідно з відповідним Порядком, затвердженим наказом ДСА України

постійно

посадові особи ДСА України згідно з функціональними обов'язками


19

Забезпечити своєчасне надсилання з Єдиного державного реєстру судових рішень до Мін'юсту електронної копії рішення суду щодо заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

у десятиденний строк з дня набрання ним законної сили

Слоніцький О.Є.
інші посадові особи ДСА України згідно з функціональними обов'язками

ст. 7 Закону***

20

Провести аналіз та узагальнення інформації про результати проведення територіальними управліннями ДСА України перевірок керівників апаратів судів, їх заступників, а також про результати перевірок посадових і службових осіб апаратів судів

січень 2016
липень 2016
січень 2017

Парубченко Т.В.
Машарова Я.М.
начальники ТУ ДСА України


21

Провести аналіз та узагальнення інформації про результати проведення перевірок посадових і службових осіб апаратів судів

січень 2016
липень 2016
січень 2017

керівники апаратів судів
начальники ТУ ДСА України


22

Провести аналіз реалізації Державною судовою адміністрацією Закону України "Про очищення влади"

лютий 2015
липень 2015
січень 2016
липень 2016
січень 2017

Парубченко Т.В.
Машарова Я.М.
Слоніцький О.Є.
начальники ТУ ДСА України
керівники апаратів судів


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

23

Оприлюднити на офіційному веб-сайті ДСА України накази про початок проведення перевірки посадових і службових осіб ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів, їх заступників та довести до відома цих осіб

у день видання наказу

Ігнатченко О.О.
Парубченко Т.В.

Пункт 6 Порядку*

24

Забезпечити оприлюднення наказів про початок проведення перевірки начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів, їх заступників на офіційних веб-сайтах установ, у яких працюють згадані особи

у день видання наказу

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА
керівники апаратів відповідних судів

Пункт 6 Порядку*

25

Оприлюднити на офіційному веб-сайті територіальних управлінь ДСА України накази про початок проведення перевірки посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА України, керівників апаратів місцевих судів, їх заступників і довести до відома цих осіб

у день видання наказу

начальники ТУ ДСА

Пункт 6 Порядку*

26

Забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах місцевих судів наказів про початок проведення перевірки керівників апаратів місцевих судів та їх заступників

у день видання наказу

начальники ТУ ДСА
керівники апаратів відповідних судів

Пункт 6 Порядку*

27

Оприлюднити на офіційному веб-сайті судів накази про початок проведення перевірки посадових і службових осіб апаратів судів і довести до відома цих осіб

у день видання наказу

керівники апаратів відповідних судів

Пункт 6 Порядку*

28

Розмістити на офіційному веб-сайті ДСА України інформацію про початок перевірки посадових і службових осіб ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, керівників апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів та їх заступників, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви

Парубченко Т.В.
Ігнатченко О.О.

ст. 5 Закону***

29

Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті територіального управління ДСА України та відповідних судів інформації про початок перевірки начальника територіального управління України ДСА, його заступника, керівника апаратів Верховного Суду України, вищих, апеляційних судів, їх заступників, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви

Парубченко Т.В.
начальники ТУ ДСА
керівники апаратів відповідних судів

Пункт 23 Порядку*

30

Розмістити на офіційному веб-сайті територіального управління ДСА України інформацію про початок перевірки посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА України, керівників апаратів місцевих судів та їх заступників, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви

начальники ТУ ДСА

ст. 5 Закону***

31

Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті місцевих судів інформацію про початок перевірки керівника апаратів місцевих судів, їх заступників, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви

начальники ТУ ДСА
керівники апаратів відповідних судів

Пункт 23 Порядку*

32

Розмістити на офіційному веб-сайті судів інформацію про початок перевірки посадових і службових осіб апаратів судів, разом з копіями їх заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви

керівники апаратів відповідних судів

ст. 5 Закону***

33

Розмістити на офіційному веб-сайті ДСА України інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею, разом з копіями його заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)

у триденний термін після надходження заяви і декларації судді

Машарова Я.М.
Ігнатченко О.О.
начальники ТУ ДСА

Пункт 26 Порядку*

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

34

Забезпечити розробку на веб-порталі "Судова влада України" окремого розділу для висвітлення інформації про осіб, стосовно яких здійснюється перевірка

до 1 грудня 2014

Слоніцький О.Є.
ДП "ІСС"


__________
* Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563.
** План проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р.
*** Закон України "Про очищення влади".

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору