Документ v0152840-14, поточна редакція — Редакція від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2014  № 152

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної казначейської служби
№ 36 від 06.02.2018
№ 38 від 07.02.2018}

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, у відповідність до наказу Державної казначейської служби України від 16 квітня 2014 року № 105 "Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України", наказу Міністерства фінансів України від 22 травня 2014 року № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774", наказу Міністерства фінансів України від 29 травня 2014 року № 654 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 січня 2012 року № 60" та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 травня 2014 року № 630), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного та місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін.

3. Департаменту консолідованої звітності (Бабченко Г.Ф.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та керівників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
19.06.2014 № 152

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 08 лютого 2012 року № 49 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 23 січня 2013 № 21), Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 36 від 06.02.2018}

2. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), внести такі зміни:

1) абзац одинадцятий підпункту 4.3.1 пункту 4.3 розділу IV Інструкції № 52 викласти в такій редакції:

графі 9 "Кредиторська заборгованість - на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються суми кредиторської заборгованості, що виникла на звітну дату при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансового обліку 9413 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету", 9414 "Фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету", 9415 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами загального фонду державного бюджету" та 9416 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів минулих бюджетних періодів за коштами спеціального фонду державного бюджету" Плану рахунків та бути попередньо звіреними з даними графи 9 форми № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами".";

2) абзац шостий підпункту 4.6.3 пункту 4.6 розділу IV викласти в такій редакції:

"III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" Розшифровки операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 8 до Інструкції) та залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 153 групи рахунків.";

3) у розділі I "Доходи" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції № 52) після коду 17060000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності" доповнити кодами 17060100 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів", 17060200 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини" та 17060300 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина".

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
Н.І. Сушко


{Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 36 від 06.02.2018}

{Додаток 8 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 36 від 06.02.2018}

{Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}вгору