Документ v0151871-17, поточна редакція — Редакція від 16.11.2017, підстава - v0256871-17

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27.05.2017  № 151

Про розгляд звернення заступника Голови Національної Поліції України Бушуєва К.В. щодо здійснення виправлень в ордері на надання правової допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради адвокатів
№ 256 від 16.11.2017}

До Ради адвокатів України звернувся заступник Голови Національної Поліції України Бушуєв К.В. з проханням роз'яснити, чи допускається здійснення виправлень в ордері на надання правової допомоги клієнту, а саме, дописування нового органу, який не був попередньо зазначений в ньому, через зміну певних обставин та чи допускається внесення змін у тексті ордера протягом усього періоду надання правової допомоги особі, з якою укладено відповідний договір.

Частина друга статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначає, що ордер - це письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими Законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням та повинен містити підпис адвоката.

Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36 (з наступними змінами і доповненнями), встановлені єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об'єднань і бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання і обліку ордерів.

Стаття 15 зазначеного Положення встановлює обов'язкові реквізити, які має містити ордер, в тому числі п. 15.4 зобов'язує зазначати в ордері назву органу, в якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Норма про можливість внесення виправлень або змін в ордер на надання правової допомоги відсутня як в Положенні, так і в Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування.

Разом з тим, Рада адвокатів України вважає за необхідне передбачити можливість внесення змін і доповнень в ордер на надання правової допомоги та звертає увагу на аналогічну можливість внесення змін і виправлень, передбачену в ряді інших нормативних актів України.

Так, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5, в статті 2 глави 8 встановлює, що нотаріус може приймати для вчинення нотаріальних дій документи з наявними дописками, закресленими словами і виправленнями, якщо вони застережені підписом відповідної посадової особи і печаткою установи, підприємства, організації чи особи, яка видала документ. При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене і закреслене.

Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5, зі змінами та доповненнями, в пункті 6.13 встановлюють, що виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису, із зазначенням дати та проставленням свого підпису і печатки на такому застереженні. При цьому всі виправлення мають бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене.

{Абзац восьмий мотивувальної частини в редакції Рішення Ради адвокатів № 256 від 16.11.2017}

{Абзац дев'ятий мотивувальної частини виключено на підставі Рішення Ради адвокатів № 256 від 16.11.2017}

Рада адвокатів України звертає увагу, що ордер на надання правової допомоги видається відповідно до та з посиланням на договір про надання правової допомоги. У разі, якщо в межах даного договору змінюється обсяг повноважень адвоката, останній може роботи відповідні дописки в ньому.

У випадку укладання нової угоди у справі, видається новий ордер на надання правової допомоги.

Таким чином, в ордері на надання правової допомоги, який видається адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об'єднанням, не заборонено здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката змінюється в межах такого договору.

З огляду на викладене, керуючись статтями 26, 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Положенням про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити зміну до Положення про ордер на надання правової допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36 (з останніми змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 27 липня 2013 року № 187), шляхом доповнення пункту 16 Положення реченням наступного змісту:

"16.... У ордері на надання правової допомоги, який видається адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об'єднанням, не заборонено здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката змінюється в межах такого договору.".

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів та КДКА регіонів, а також адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради
адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар Ради
адвокатів України


П.М. Гречківський

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору