Документ v0151832-19, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2019  № 151

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства та надходження її на перероблення

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства та надходження її на перероблення й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень з питань сільського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1) зі звіту за 2019 рік - № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства";

2) зі звіту за I квартал 2020 року - № 13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства";

3) зі звіту за січень 2020 року - № 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства".

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

1) № 21-заг (річна), № 21-заг (місячна) - на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність;

2) № 13-заг (квартальна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Державної служби статистики України від 01 серпня 2016 року № 136 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань сільського господарства" (зі змінами) - з 01 лютого 2020 року;

2) наказ Державної служби статистики України від 12 липня 2017 року № 165 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження з питань реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами" у частині форми державного статистичного спостереження № 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" - з 01 січня 2020 року та в цілому - з 01 лютого 2020 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І.Є. Вернер

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору