Документ v0150877-16, поточна редакція — Редакція від 29.11.2017, підстава - v0238877-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

30.05.2016  № 150

Про визначення відповідальних за координацію діяльності та здійснення контролю за діяльністю державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
№ 238 від 29.11.2017}

Відповідно до пунктів 7, 9 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, статті 22 Господарського кодексу України, статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", з метою забезпечення координації діяльності та здійснення контролю за діяльністю державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, підвищення ефективності управління державним майном НАКАЗУЮ:

1. Закріпити державні підприємства, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за визначеними структурними підрозділами Держгеокадастру згідно з додатком 1.

2. Керівникам визначених структурних підрозділів Держгеокадастру:

1) здійснювати контроль за діяльністю закріплених за ними державних підприємств;

2) протягом місяця розробити та внести відповідні зміни до своїх положень, які подати на затвердження у встановленому порядку.

3. Визначити відповідальними за координацію діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на відповідній території головні управління Держгеокадастру в областях і м. Києві згідно з додатком 2.

4. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві:

1) утворити територіальні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та інших соціальних виплат з метою здійснення повноважень Держгеокадастру, пов'язаних із контролем за своєчасною виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат державними підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та територіальними органами Держгеокадастру на відповідній території;

2) забезпечити проведення аналізу справ і причин виникнення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та інших соціальних виплат;

3) результати проведеного аналізу та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та інших соціальних виплат, оформлені у вигляді протоколів засідань територіальних комісій, подавати до Держгеокадастру щомісяця до 27 числа.

5. Дія цього наказу не поширюється на державні підприємства, що належать до сфери управління Держземагентства України / Держгеокадастру, які розташовані на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь), відповідно до додатка 3.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М.П. МартинюкДодаток 1
до наказу Держгеокадастру
30.05.2016 № 150

ЗАКРІПЛЕННЯ
державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за визначеними структурними підрозділами Держгеокадастру

Департамент землеустрою, використання та охорони земель

1

ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692127

2

ДП "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692630

3

ДП "Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689183

4

ДП "Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689177

5

ДП "Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698236

6

ДП "Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698897

7

ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698986

8

ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689190

9

ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00699773

10

ДП "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00700186

11

ДП "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00702009

12

ДП "Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692831

13

ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

19286878

14

ДП "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00702995

15

ДП "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689214

16

ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00726820

17

ДП "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00704126

18

ДП "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00485517

19

ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689237

20

ДП "Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00729729

21

ДП "Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00726866

22

ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00709709

23

ДП "Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00710167

24

ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00709804

25

ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00699750

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності

1

Державне науково-виробниче підприємство "Пошук"

13308596

2

Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Поділлягеодезкартографія")

02570977

3

Державне науково-виробниче підприємство "Геосистема"

20084335

4

Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії (ДП "Донбасгеоінформ")

02570983

5

ДП "Геоінформаційний центр" (ДП "ГІЦ")

04855922

6

Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Поліськгеодезкартографія")

02571735

7

ДП "Закарпатський геодезичний центр" (ДП "Закарпатгеодезцентр")

22100529

8

ДП "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру" (ДП "Карпатигеодезкартографія")

20553899

9

Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру в західному регіоні (ДП "Західгеодезкартографія")

04609689

10

ДП "Лубенське державне топографо-геодезичне підприємство" (ДП "Лубнигеодезія")

02571729

11

Державне науково-виробниче підприємство "Полтавський геодезичний центр"

30668425

12

Рівненське державне науково-виробниче підприємство геодезії та кадастру (ДНВП "Рівнегеокадастр")

30133037

13

Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Сумигеодезкартографія")

02571706

14

ДП "Тернопільський геодезичний центр" (ДП "Тернопільгеодезцентр")

30454073

15

Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (ДП "Східгеоінформ")

04722227

16

ДП "Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру" (ДП "Херсонгеоінформ")

02571698

17

ДП "Чернівецький геоінфоцентр"

30208463

18

ДП "Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені А. В. Шаха" (ДП "Укргеоінформ")

02571008

19

Київське державне підприємство геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем "Київгеоінформатика" (КДП "Київгеоінформатика")

19028917

20

Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії (ДНВП "Укрінжгеодезія")

22807329

21

Державне науково-виробниче підприємство "Картографія"

02570463

22

ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" (НДІГК)

24102001

23

ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство" (ДП "УкрДАГП")

04722078

24

ДП "Державний картографо-геодезичний фонд України" (ДП "Укркартгеофонд")

24257790

25

Державне науково-виробниче підприємство "Аерогеодезія"

30110753

26

Державне підприємство інженерної геодезії "Азовінжгеодезія" (ДП "Азовінжгеодезія")

25721097

27

ДП "Запоріжгеоінформ"

19271210

28

ДП "Укрспецзем"

33293724

Департамент державного земельного кадастру

ДП "Центр державного земельного кадастру"

21616582

Департамент забезпечення діяльності служби

ДП "Редакція журналу "Землевпорядний вісник"

34491904Додаток 2
до наказу Держгеокадастру
30.05.2016 № 150

ПЕРЕЛІК
головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, відповідальних за координацію діяльності державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, на відповідній території

№ з/п

Назва головного управління

Назва підприємства

Код згідно з ЄДРПОУ

1

2

3

4

1

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692127

Державне науково-виробниче підприємство "Пошук"

13308596

Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Поділлягеодезкартографія")

02570977

Державне науково-виробниче підприємство "Геосистема"

20084335

2

Головне управління Держгеокадастру у Волинській області

ДП "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692630

3

Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

ДП "Дніпропетровський науково-дослідний і проектний інститут землеустрою"

00689177

4

Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області

Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії (ДП "Донбасгеоінформ")

02570983

ДП "Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689183

Державне підприємство інженерної геодезії "Азовінжгеодезія" (ДП "Азовінжгеодезія")

25721097

5

Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області

ДП "Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698236

Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Поліськгеодезкартографія")

02571735

6

Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області

ДП "Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698897

ДП "Закарпатський геодезичний центр" (ДП "Закарпатгеодезцентр")

22100529

7

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

ДП "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00698986

ДП "Запоріжгеоінформ"

19271210

8

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689190

ДП "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру" (ДП "Карпатигеодезкартографія")

20553899

9

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві

ДП "Укрспецзем"

33293724

ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство" (ДП "УкрДАГП")

04722078

ДП "Державний картографо-геодезичний фонд України" (ДП "Укркартгеофонд")

24257790

ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії" (НДІГК)

24102001

Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії (ДНВП "Укрінжгеодезія")

22807329

Державне науково-виробниче підприємство "Картографія"

02570463

Державне науково-виробниче підприємство "Аерогеодезія"

30110753

ДП "Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені А. В. Шаха" (ДП "Укргеоінформ")

02571008

ДП "Геоінформаційний центр" (ДП "ГІЦ")

04855922

ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00699750

ДП "Центр державного земельного кадастру"

21616582

ДП "Редакція журналу "Землевпорядний вісник"

34491904

Київське державне підприємство геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем "Київгеоінформатика" (КДП "Київгеоінформатика")

19028917

10

Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області

ДП "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00700186

11

Головне управління Держгеокадастру у Луганській області

ДП "Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00692831

12

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області

ДП "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00702009

Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру в західному регіоні (ДП "Західгеодезкартографія")

04609689

13

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області

ДП "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

19286878

14

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області

ДП "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00702995

15

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області

ДП "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689214

ДП "Лубенське державне топографо-геодезичне підприємство" (ДП "Лубнигеодезія")

02571729

Державне науково-виробниче підприємство "Полтавський геодезичний центр"

30668425

16

Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області

ДП "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00726820

Рівненське державне науково-виробниче підприємство геодезії та кадастру (ДНВП "Рівнегеокадастр")

30133037

17

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

ДП "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00704126

Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП "Сумигеодезкартографія")

02571706

18

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області

ДП "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00485517

ДП "Тернопільський геодезичний центр" (ДП "Тернопільгеодезцентр")

30454073

19

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області

ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689237

Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (ДП "Східгеоінформ")

04722227

20

Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області

ДП "Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00729729

ДП "Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру" (ДП "Херсонгеоінформ")

02571698

21

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

ДП "Хмельницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00726866

22

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області

ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00709709

23

Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області

ДП "Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00710167

ДП "Чернівецький геоінфоцентр"

30208463

24

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області

ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00709804

25

Головне управління Держгеокадастру у Київській області

ДП "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00699773

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 238 від 29.11.2017}Додаток 3
до наказу Держгеокадастру
30.05.2016 № 150

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України / Держгеокадастру, які розташовані на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь)

1

ДП "Севастопольський геодезичний центр" (ДП "Севгеоцентр")

05704303

2

ДП "Кримський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

00689208

3

ДП "Пансіонат "Горний"

33009948

4

ДП "Кримське управління геодезії, картографії та геоінформаційних систем" (ДП "Кримгеоінформатика")

04867687

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору