Документ v0150858-12, поточна редакція — Редакція від 18.05.2012, підстава - v0253858-12

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 150

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладання відповідних договорів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
№ 253 від 18.05.2012}

З метою виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" НАКАЗУЮ:

Затвердити Методичні рекомендації з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладання відповідних договорів, що додаються.

Міністр

А.М. БлизнюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.04.2012 № 150
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
18.05.2012 № 253)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладання відповідних договорів

1. Ці Методичні рекомендації розроблені для органів місцевого самоврядування з метою надання роз'яснень щодо застосування норм чинного законодавства при організації ними конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладанні відповідних договорів.

2. Питання організації конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, та укладання відповідних договорів регулюється Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, законами України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", "Про концесії", "Про оренду державного та комунального майна", "Про державно-приватне партнерство".

3. Відповідно до статей 5 - 7 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", передачі об'єкта в оренду чи концесію передують такі послідовні дії:

- прийняття відповідною радою рішення про пропозицію передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності;

- проведення організаційно-технічної підготовки цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію;

- оголошення і проведення конкурсу на право отримання об'єкта відповідно в оренду чи концесію;

- погодження умов договору відповідно оренди чи концесії та його підписання.

4. Якщо питання про пропозицію передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, відповідна рада розглядає за поданням свого виконавчого органу чи місцевого органу виконавчої влади відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", було б доцільним, такому органу попередньо проводити оцінку дійсних потреб територіальної громади та готувати обґрунтовані пропозиції щодо виду договору та конкретних об'єктів, що повинні передаватися в оренду чи концесію.

Важливість такої підготовчої роботи зумовлена тим, що у разі прийняття радою рішення про відмову в передачі в оренду чи концесію відповідного об'єкта, повторно до розгляду цього питання вона може повернутися не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення.

5. У разі, якщо відповідно до статті 11 Закону України "Про державно-приватне партнерство" було прийняте рішення про здійснення державно-приватного партнерства, виконавчим органом відповідної ради відповідно до вимог цієї статті проводиться аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією.

Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства проводиться відповідно до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384.

Виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ризиками здійснюється відповідно до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232.

6. Відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" поняття "об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" включає:

- цілісні майнові комплекси і системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;

- майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла.

Частиною другою статті 191 Цивільного кодексу України визначено, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" майно, що входить до складу об'єкта централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, визначається договором.

7. Відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

8. Відповідно до частини п'ятої статті 126 Земельного кодексу України земельна ділянка (ділянки), на якій розташовано об'єкт, який планується передавати в оренду чи концесію, передається орендареві чи концесіонерові в оренду на підставі договору.

9. Відповідно до статті 3 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, приймають:

- стосовно об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;

- стосовно об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада за дорученням відповідних рад територіальних громад.

10. Порядок та строк для проведення відповідною радою організаційно-технічної підготовки об'єкта до передачі в оренду чи концесію визначений статтею 6 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

11. Порядок та умови конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначені статтею 7 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

Погодження Мінрегіоном України умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінжитлокомунгоспу 08.12.2009 № 386, зареєстрованому в Мін'юсті 11.01.2010 р. за № 4/17299 (у редакції наказу Мінрегіону від 10.10.2011 № 230).

У випадках, визначених частинами першою та другою статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції", при проведенні відповідною радою конкурсу рекомендується взяти до уваги, що необхідне попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, відповідно до статті 24 цього Закону.

12. Істотні умови договору оренди чи концесії об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення визначені статтею 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", статтею 10 Закону України "Про концесії" та статтею 8 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності".

13. При укладенні договорів необхідно враховувати положення частини першої статті 638 Цивільного кодексу України, відповідно до якої договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Сторони можуть у разі необхідності включати до договору й інші умови, зокрема, визначені частиною третьою статті 8 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (обов'язок орендаря, концесіонера щодо працевлаштування працівників, звільнених внаслідок ліквідації підприємства).

14. Відповідно до вимог статей 9 та 10 Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" договори оренди об'єктів, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії об'єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку та повідомній реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

{Методичні рекомендації в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}

Директор Департаменту
житлової політики


В.Г. Шаповаленко


{Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}


{Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}


{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}


{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}


{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 253 від 18.05.2012}вгору