Документ v0150733-14, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2014  № 150

Про затвердження Плану-графіка здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Мінінфраструктури на 2014 рік

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Мінінфраструктури України на 2014 рік (далі - План-графік), що додається.

2. Відповідальним за розроблення регуляторного акта керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Держспецтрансслужби, Укрзалізниці, УДППЗ "Укрпошта", структурних підрозділів Мінінфраструктури, постійно забезпечувати:

1) здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у встановлені законодавством та цим наказом строки;

2) за результатами проведеної роботи направлення звітів про відстеження результативності регуляторних актів спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики;

3) оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторних актів на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;

4) звітування Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму щодо здійснених заходів по відстеженню результативності регуляторних актів - щокварталу, не пізніше 01 числа місяця, наступного за звітним.

3. Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму забезпечити:

1) направлення копії цього наказу спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики;

2) оприлюднення Плану-графіка на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

М.Ю. Бурбак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.03.2014  № 150

ПЛАН-ГРАФІК
здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Мінінфраструктури на 2014 рік

Назва регуляторного акта

Строк набрання чинності

Строк відстеження

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Відповідальний ЦОВВ, структурний підрозділ Мінінфраструктури

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 № 160 "Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом"

06.04.2013

II кв. 2014 року

повторне

Укрзалізниця

2.

Наказ Мінінфраструктури від 25.01.2013 № 44 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України"

16.04.2013

II кв. 2014 року

повторне

3.

Наказ Мінінфраструктури та Міністерства доходів і зборів від 30.05.2013 № 331/137 "Про затвердження Порядку розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті"

09.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

4.

Наказ Мінінфраструктури від 19.06.2013 № 412 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом"

16.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

5.

Наказ Мінінфраструктури від 19.06.2013 № 413 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні"

16.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

6.

Наказ Мінінфраструктури від 19.06.2013 № 414 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні"

16.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

7.

Наказ Мінінфраструктури від 17.10.2013 № 808 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України"

24.12.2013

I кв. 2014 року

базове

8.

Наказ Мінінфраструктури від 15.11.2013 № 916 "Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом"

30.12.2013

I кв. 2014 року

базове

9.

Наказ Мінінфраструктури від 27.06.2012 № 363 "Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 № 18"

27.07.2012

III кв. 2014 року

повторне

10.

Наказ Мінінфраструктури від 21.09.2012 № 570 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

29.10.2012

IV кв. 2014 року

повторне

11.

Наказ Мінінфраструктури від 31.07.2012 № 442 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України"

05.11.2012

IV кв. 2014 року

повторне

12.

Наказ Мінінфраструктури від 16.11.2012 № 690 "Про затвердження Порядку застосування електронного документообігу, пов'язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом"

28.12.2012

IV кв. 2014 року

повторне

13.

Наказ Мінінфраструктури від 21.05.2013 № 310 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги"

06.06.2013

II кв. 2014 року

повторне

14.

Наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 319 "Про затвердження Змін до Правил переадресування вантажів"

12.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

15.

Наказ Мінінфраструктури від 20.06.2013 № 418 "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом"

19.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

16.

Наказ Мінінфраструктури від 08.10.2013 № 782 "Про затвердження Порядку перегляду тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом"

01.11.2013

IV кв. 2014 року

повторне

17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 372 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 592 і від 13 січня 2010 року № 44"

11.06.2013

I кв. 2014 року
II кв. 2014 року

базове
повторне

Державіаслужба

18.

Наказ Мінінфраструктури від 26.02.2013 № 118 "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування"

16.04.2013

I кв. 2014 року

повторне

19.

Наказ Мінінфраструктури від 26.09.2013 № 728 "Про затвердження Змін до Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1"

01.11.2013

III кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

20.

Наказ Мінінфраструктури від 07.11.2013 № 880 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України"

10.12.2013

IV кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

21.

Наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 286 "Про затвердження Правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України"

11.06.2013

II кв. 2014 року

повторне

22.

Наказ Мінінфраструктури від 18.12.2013 № 1018 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації та Міністерства інфраструктури України"

28.01.2014

III кв. 2014 року

базове

23.

Наказ Мінінфраструктури від 30.11.2012 № 730 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу"

22.01.2013

I кв. 2014 року

повторне

24.

Наказ Мінінфраструктури від 30.11.2012 № 731 "Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу"

22.01.2012

I кв. 2014 року

повторне

25.

Наказ Мінінфраструктури від 30.11.2012 № 721 "Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об'єктів на при аеродромних територіях та об'єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації"

15.01.2013

I кв. 2014 року

повторне

26.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту"

після офіційного опублікування постанови

після набрання актом чинності

базове

Укрморрічінспекція

27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 495 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів"

24.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

28.

Постанова Кабінету Міністрів України 11.07.2013 № 496 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України"

24.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

29.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 670 "Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність"

25.09.2013

IV кв. 2014 року

повторне

30.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1255 "Про внесення змін до Положення про Регістр судноплавства України"

07.12.2009

I кв. 2014 року

періодичне

31.

Наказ Мінінфраструктури від 09.11.2012 № 665 "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах"

21.12.2012

I кв. 2014 року

повторне

32.

Наказ Мінінфраструктури від 31.07.2012 № 441 "Про деякі питання організації діяльності міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті"

17.09.2012

I кв. 2014 року

повторне

33.

Наказ Мінінфраструктури від 01.10.2012 № 579 "Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків"

16.11.2012

I кв. 2014 року

повторне

34.

Наказ Мінінфраструктури від 30.01.2013 № 53 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України"

05.03.2013

II кв. 2014 року

повторне

35.

Наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 284 "Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків"

18.06.2013

III кв. 2014 року

повторне

36.

Наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 284 "Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків"

18.06.2013

III кв. 2014 року

повторне

37.

Наказ Мінінфраструктури від 07.05.2013 № 283 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна"

18.06.2013

III кв. 2014 року

повторне

38.

Наказ Мінінфраструктури від 27.06.2013 № 430 "Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту"

11.10.2013

IV кв. 2014 року

повторне

39.

Наказ Мінінфраструктури від 14.10.2013 № 790 "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання"

22.11.2013

IV кв. 2014 року

повторне

40.

Наказ Мінінфраструктури від 24.01.2013 № 43 "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України"

28.02.2013

II кв. 2014 року

повторне

41.

Наказ Мінінфраструктури від 19.08.2009 № 875 "Про затвердження змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків"

18.09.2009

I кв. 2014 року

періодичне

42.

Наказ Мінінфраструктури від 28.12.2009 № 1351 "Про затвердження Змін до Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків"

08.02.2010

I кв. 2014 року

періодичне

43.

Наказ Мінінфраструктури від 12.03.2011 № 14 "Про затвердження Правил льодового проведення суден"

18.04.2011

I кв. 2014 року

періодичне

44.

Наказ Мінінфраструктури від 09.12.2013 № 1002 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України"

21.01.2014

IV кв. 2014 року

базове

45.

Наказ Мінінфраструктури від 18.04.2011 № 44 "Про внесення змін до Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього"

22.07.2011

I кв. 2014 року

періодичне

46.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 156 "Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні"

29.02.2012

IV кв. 2014 року

повторне

Департамент державної політики в галузі морського та річкового транспорту

47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 553 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451"

03.07.2013

II кв. 2014 року

базове

48.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 405 "Про затвердження Переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню"

20.06.2013

II кв. 2014 року

базове

49.

Наказ Мінінфраструктури від 21.08.2013 № 631 "Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України"

24.09.2013

III кв. 2014 року

базове

50.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 407 "Про внесення зміни до пункту 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

13.06.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

51.

Наказ Мінінфраструктури від 08.05.2013 № 292 "Про затвердження Положення про морських лоцманів"

27.06.2013

II кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

52.

Наказ Мінінфраструктури від 21.08.2013 № 631 "Про затвердження Порядку надання послуг з забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України"

24.09.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

53.

Наказ Мінінфраструктури 08.05.2013 № 294 "Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України"

18.06.2013

I кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

54.

Наказ Мінінфраструктури 08.05.2013 № 291 "Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден"

13.06.2013

I кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

55.

Наказ Мінінфраструктури 25.07.2013 № 505 "Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт"

03.09.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

56.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 548-р "Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року"

11.07.2013

I кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

57.

Наказ Мінінфраструктури 18.06.2013 № 411 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд"

20.09.2013

I кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

58.

Наказ Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 348 "Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України"

03.09.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

59.

Наказ Мінінфраструктури від 21.08.2013 № 631 "Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт"

03.09.2013

III кв. 2014 року

базове

60.

Наказ Мінінфраструктури від 10.07.2013 № 465 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

13.09.2013

IV кв. 2014 року

повторне

Держтуризмкурорт

61.

Наказ Мінінфраструктури від 10.07.2013 № 466 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов"

13.09.2013

IV кв. 2014 року

повторне

62.

Наказ Мінінфраструктури від 11.11.2013 № 896 "Про внесення змін до наказу Державної туристичної адміністрації України від 06 червня 2005 року № 50"

10.12.2013

IV кв. 2014 року

повторне

63.

Наказ Мінінфраструктури від 04.11.2013 № 862 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, та їх Розміру"

10.12.2013

IV кв. 2014 року

базове

Сектор з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

64.

Наказ Мінінфраструктури від 23.04.2013 № 245 "Про затвердження Порядку надання та анулювання прав на експлуатацію міжнародних повітряних ліній"

31.05.2013

I кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

Відділ авіаційного транспорту

65.

Наказ Мінінфраструктури від 13.01.2014 № 6 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв'язку"

14.02.2014

II кв. 2014 року

базове

УДППЗ "Укрпошта"

66.

Наказ Мінінфраструктури від 28.11.2013 № 959 "Про затвердження Нормативів розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв'язку"

18.02.2014

II кв. 2014 року

базове

67.

Наказ Мінінфраструктури від 28.11.2013 № 958 "Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень"

18.02.2014

II кв. 2014 року

базове

68.

Наказ Мінінфраструктури від 28.11.2013 № 957 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України та Державного комітету зв'язку та інформатизації"

30.12.2013

II кв. 2014 року

базове

69.

Наказ Мінінфраструктури від 02.09.2013 № 656 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою"

19.09.2013

IV кв. 2014 року

повторне

70.

Наказ Мінінфраструктури від 03.02.2014 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку України від 17 грудня 1998 року № 173"

11.03.2014

II кв. 2014 року

базове

71.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування"

орієнтовно II кв. 2014 року

IV кв. 2014 року

повторне

Департамент стратегічного розвитку автомобільних доріг

72.

Наказ Мінінфраструктури від 15.11.2013 № 923 "Про затвердження Змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій"

20.12.2013

IV кв. 2014 року

базове

Департамент автомобільного транспорту

73.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643 "Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів"

19.03.2014

IV кв. 2014 року

базове

74.

Наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 551 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту"

27.09.2013

III кв. 2014 року

базове

75.

Наказ Мінінфраструктури від 30.05.2013 № 329 "Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)"

30.07.2013

I кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

76.

Наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів"

07.10.2013

I кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

77.

Наказ Мінінфраструктури від 26.07.2013 №549 "Про затвердження Правил технічного експлуатування коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, №, O та спеціальних машин, виконаних на їхніх шасі"

07.10.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

78.

Наказ Мінінфраструктури від 17.04.2013 №226 "Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних транспортних засобах"

07.06.2013

I кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

79.

Закон України "Про автомобільний транспорт" (в редакції від 11.08.2013)

11.05.2001

III кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

80.

Наказ Мінінфраструктури від 25.11.2013 № 940 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)"

20.12.2013

II кв. 2014 року

базове

81.

Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.11.2013 № 961/707 "Про затвердження Спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс)"

17.12.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

82.

Наказ Мінінфраструктури від 20.12.2013 № 1031 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України"

24.01.2014

III кв. 2014 року

базове

83.

Наказ Мінінфраструктури від 20.05.2013 № 305 "Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування"

02.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

84.

Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 14.08.2013 № 606/351 "Про затвердження Порядку організації процедури габаритно-вагового контролю транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у пунктах пропуску морського та річкового сполучення в частині обміну інформацією"

27.09.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

85.

Наказ Мінінфраструктури від 05.12.2013 № 983 "Про затвердження змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"

14.01.2014

III кв. 2014 року

базове

86.

Наказ Мінінфраструктури від 02.09.2013 № 657 "Про внесення змін до Інструкції про застосування форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв, форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв"

04.10.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

87.

Наказ Мінінфраструктури від 15.07.2013 № 480 "Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом"

23.08.2013

I кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

88.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 42 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

15.02.2014

IV кв. 2014 року

базове

89.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом"

01.03.2010

III кв. 2014 року

періодичне

Департамент безпеки

90.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту"

27.01.2014

I кв. 2014 року

базове

91.

Наказ Мінінфраструктури від 26.06.2013 № 425 "Про затвердження Змін до Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення"

02.08.2013

III кв. 2014 року

повторне

92.

Наказ Мінінфраструктури від 02.09.2013 № 656 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою"

19.09.2013

I кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

Департамент економіки та фінансів
(УДППЗ "Укрпошта")

93.

Наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 № 316 "Про портові збори"

13.06.2013

III кв. 2014 року

повторне

Департамент економіки та фінансів

94.

Наказ Мінінфраструктури від 19.12.2013 № 1023 "Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Міністерством інфраструктури України"

28.01.2014

III кв. 2014 року

базове

Департамент державної власності

95.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання видачі документів дозвільного характеру у сфері дорожнього господарства"

орієнтовно II кв. 2014 року

II кв. 2014 року

базове

Укртрансінспекція

96.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності автоперевізників за проїзд автомобільними дорогами"

орієнтовно III кв. 2014 року

III кв. 2014 року

базове

97.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

орієнтовно II кв. 2014 року

II кв. 2014 року

базове

98.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті"

99.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 365"

100.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток № 3 до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій"

орієнтовно IV кв. 2014 року

IV кв. 2014 року

базове

101.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю на міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)"

102.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання видачі документів дозвільного характеру на провадження виробничої діяльності та розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування"

103.

Проект наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку взаємодії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ при здійсненні спільних заходів із забезпечення безпеки руху"

орієнтовно II кв. 2014 року

II кв. 2014 року

базове

104.

Проект наказу Мінінфраструктури "Про формений одяг та знаки розрізнення працівників Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті"

орієнтовно IV кв. 2014 року

IV кв. 2014 року

базове

105.

Проект наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на залізничному транспорті"

106.

Проект наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті загального користування"

107.

Проект наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному транспорті"

108.

Проект наказу Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному транспорті"

109.

Проект наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 07 листопада 2001 року № 767/975/183/210"

110.

Указ Президента України від 11.09.2013 № 506 "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті"

18.09.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

111.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 385 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 і від 27 червня 2007 р. № 879"

06.06.2013

II кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

112.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 704 "Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні"

09.10.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

113.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 422 "Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів"

03.07.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

114.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 № 137 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу"

05.03.2012

II кв. 2014 року

повторне

115.

Наказ Мінінфраструктури від 28.05.2013 № 321 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом"

09.07.2013

II кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

116.

Наказ Мінінфраструктури від 28.05.2013 № 322 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом"

09.07.2013

II кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

117.

Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2013 № 202/337 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року № 450/167"

30.04.2013

II кв. 2014 року

повторне

118.

Наказ Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 351 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 травня 2010 року № 279"

19.07.2013

III кв. 2014 року

повторне

119.

Наказ Мінінфраструктури від 08.07.2013 № 456 "Про затвердження переліків питань, уніфікованих форм актів перевірок та форми припису для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері міського електричного (трамвай, тролейбус) та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів"

23.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

120.

Наказ Мінінфраструктури від 01.07.2013 № 436 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2010 року № 427"

23.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

121.

Наказ Мінінфраструктури від 01.07.2013 № 437 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2010 року № 429"

23.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

122.

Наказ Мінінфраструктури від 13.06.2013 № 394 "Про затвердження Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті"

02.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

123.

Наказ Мінінфраструктури від 27.08.2013 № 637 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку від 14 грудня 2005 року № 888"

18.10.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

124.

Наказ Мінінфраструктури від 30.10.2013 № 841 "Про затвердження Положення про сигнальний диск"

03.12.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

125.

Наказ Мінінфраструктури від 27.08.2013 № 637 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 грудня 2005 року № 888"

18.10.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

126.

Наказ Мінінфраструктури від 13.06.2013 № 394 "Про затвердження Положення про навчання та перевірку рівня знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки на наземному транспорті"

02.08.2013

II кв. 2014 року
IV кв. 2014 року

базове
повторне

127.

Наказ Мінінфраструктури від 05.06.2013 № 351 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 травня 2010 року № 279"

19.07.2013

II кв. 2014 року
III кв. 2014 року

базове
повторне

Директор Департаменту
координації політики розвитку
інфраструктури та туризмуМ.П. Снітковгору