Документ v0149900-16, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2016  № 149

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

З метою забезпечення належної організації роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України, що додається.

2. Заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури забезпечити у встановленому порядку здійснення розподілу між першим заступником та заступником керівника, працівниками структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Виконувач
обов'язків Генерального
прокурора УкраїниЮ. Севрук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
12.04.2016 № 149

ПОЛОЖЕННЯ
про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України (далі - Спеціалізована антикорупційна прокуратура) є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України (на правах Департаменту), підпорядкованим заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

1.2. У своїй діяльності Спеціалізована антикорупційна прокуратура керується Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України, іншими актами законодавства, наказами Генерального прокурора України, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Регламентом Генеральної прокуратури України, а також цим Положенням.

1.3. Свою роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, Національною академією прокуратури України, державними органами та органами місцевого самоврядування.

2. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

2.1. До складу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять:

1) управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді, до якого належать:

- перший відділ;

- другий відділ;

- третій відділ;

- четвертий відділ;

- п'ятий відділ;

- шостий відділ;

2) аналітично-статистичний відділ;

3) відділ документального забезпечення.

2.2. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолює заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має першого заступника та заступника.

2.3. Заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України здійснюється розподіл обов'язків між його першим заступником та заступником.

2.4. Обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо загальної організації діяльності у разі його відсутності виконує перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а за відсутності першого заступника - заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.5. Управління та відділи очолюють начальники.

2.6. У разі відсутності начальника управління його обов'язки виконує один із начальників відділів, що входять до складу управління, згідно з наказом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.7. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує один з працівників відповідного відділу згідно з наказом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.8. До штату аналітично-статистичного відділу, відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді входять прокурори.

2.9. До штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також аналітично-статистичного відділу та відділу документального забезпечення входять головні спеціалісти.

2.10. Робота працівників відділів організовується за предметним принципом відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який здійснюється начальниками відділів та затверджується керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

3.1. Здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України.

3.2. Виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування Національним антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень та оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування і судового розгляду.

3.4. Підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України.

3.5. Забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.

3.6. Забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження.

3.7. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України "Про прокуратуру" і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями.

3.8. Здійснення у межах реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури міжнародного співробітництва.

4. Відповідно до покладених завдань Спеціалізована антикорупційна прокуратура забезпечує:

- участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України та контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів;

- підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за виконанням прийнятих рішень з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- підготовку в межах повноважень наказів та інших організаційно-розпорядчих документів;

- здійснення аналітичної та методичної роботи;

- опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;

- виконання в межах компетенції вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- у межах компетенції розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, інших осіб, а також скарг учасників кримінального провадження на дії та рішення детективів і прокурорів;

- виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;

- запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та необґрунтованому застосуванню до неї заходів процесуального примусу;

- захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а також захист інтересів держави за наявності порушень, пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій. Здійснення заходів щодо поновлення порушених прав громадян або законних інтересів держави;

- забезпечення підозрюваним, обвинуваченим безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

- організацію первинного обліку роботи, ведення та складання в межах компетенції статистичної звітності;

- ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах компетенції;

- підготовку матеріалів щодо результатів діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для висвітлення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

- ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження інформації з обмеженим доступом.

5. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

5.1. Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді

Перший - шостий відділи управління здійснюють:

- нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

- участь у розгляді судами клопотань детективів та прокурорів у ході досудового розслідування;

- участь у судовому розгляді кримінальних проваджень, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також з інших питань кримінального судочинства чи оскарження дій або бездіяльності детективів Національного антикорупційного бюро України;

- підготовку апеляційних, касаційних скарг на судові рішення у провадженнях, у яких безпосередньо підтримано державне обвинувачення, та в інших - за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- пред'явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що розслідується Національним антикорупційним бюро України;

- забезпечення представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України "Про прокуратуру" і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями;

- захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а також захист інтересів держави за наявності порушень, пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій. Організація та вжиття заходів щодо поновлення порушених прав громадян або законних інтересів держави;

- ведення обліку роботи, своєчасне та об'єктивне внесення відомостей про результати роботи до визначених форм обліку, звітності, Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- контроль за об'єктивним відображенням в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень детективами Національного антикорупційного бюро України.

5.1.1. Перший відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.2. Другий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.3. Третій відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.4. Четвертий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.5. П'ятий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами п'ятого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.6. Шостий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами шостого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.7. За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника відділи, указані в пунктах 5.1.1 - 5.1.6, можуть здійснювати процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення і в інших кримінальних провадженнях, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також представництво інтересів громадян або держави в суді.

5.1.8. До початку діяльності усіх підрозділів (відділів) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України відділи управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також представництво інтересів громадян або держави в суді відповідно до доручень заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника.

5.2. Аналітично-статистичний відділ:

- забезпечує ведення аналітичної роботи;

- за вказівкою керівництва готує доповідні записки, інформаційні листи, узагальнену інформацію про роботу структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує приймання від інших структурних підрозділів, опрацювання та перевірку об'єктивності даних звітності, формування зведеної звітності про результати роботи прокурора і органів досудового розслідування;

- забезпечує належну організацію роботи щодо ведення первинного обліку та статистичної звітності про результати прокурорсько-слідчої діяльності;

- забезпечує комплексний аналіз статистичних даних з метою використання його результатів для підвищення якості виконання функцій прокуратури;

- вивчає питання щодо своєчасності, повноти та достовірності внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інших комп'ютерних програмних комплексів, а також формування звітності. Вживає заходів до оперативного усунення порушень обліково-реєстраційної дисципліни;

- забезпечує керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформаційно-аналітичними матеріалами про стан злочинності та наглядово-слідчої діяльності для використання в практичній діяльності;

- організовує та розробляє у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури загальні методичні рекомендації в межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- узагальнює результати вивчення у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, вносить пропозиції щодо удосконалення законодавства;

- вживає заходів, спрямованих на удосконалення форм і методів організації роботи, управління та контролю виконання у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою ефективного виконання покладених на них завдань і функцій;

- здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури рішень нарад у Генерального прокурора України та заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наказів, доручень, завдань Генерального прокурора України і керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- опрацьовує та узагальнює пропозиції керівників структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до плану роботи Генеральної прокуратури України й контролює його виконання в межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- із залученням структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує матеріали до нарад у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, контролює виконання їх рішень;

- опрацьовує та готує за участю інших структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проекти наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує проведення організаційних заходів, пов'язаних з діяльністю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- веде облік висвітлення у засобах масової інформації результатів діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, готує інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

5.3. Відділ документального забезпечення:

- забезпечує опрацювання документів відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

- забезпечує впровадження сучасних методів обробки документів, контроль за їх оформленням та проходженням;

- забезпечує облік, реєстрацію та відправлення документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування";

- здійснює розробку номенклатури справ, приймання, реєстрацію, облік, зберігання, своєчасну доставку, а також попередній розгляд вхідної та вихідної кореспонденції, надання її для розгляду керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з розподілом обов'язків;

- забезпечує друкування, виготовлення та тиражування службових документів;

- організовує своєчасне доведення документів до виконавців, моніторинг строків виконання документів та завчасне інформування керівників структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про випадки затримання виконання документів;

- забезпечує дотримання встановленого порядку підготовки, оформлення та передачі справ до архіву прокуратури;

- вживає заходів до забезпечення працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасників оперативних та інших нарад, які проводяться під головуванням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, витратними матеріалами та канцелярським приладдям.

5.4. Структурні підрозділи виконують й інші функції, що випливають з покладених на них завдань та доручень керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

6. Повноваження працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

6.1. Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

- представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;

- здійснює загальне керівництво діяльністю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначає основні напрями діяльності її структурних підрозділів відповідно до завдань та функцій, визначених Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру", організовує, спрямовує і контролює роботу підпорядкованих працівників;

- здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затверджує розподіл обов'язків між працівниками її структурних підрозділів;

- визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;

- визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також прокурора для керівництва такою групою;

- призначає за результатами відкритого конкурсу та звільняє прокурорів з адміністративних посад, передбачених пп. 4, 5 ч. 3 ст. 39 Закону України "Про прокуратуру";

- призначає за результатами відкритого конкурсу та звільняє прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;

- в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

- контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення і узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- у межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організовує міжнародне співробітництво;

- забезпечує виконання вимог законодавства про порядок приймання, реєстрацію та розгляду в органах прокуратури заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення;

- забезпечує визначення працівників, які потребують отримання доступу до інформаційно-пошукових систем органів внутрішніх справ;

- здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- організовує роботу щодо забезпечення права на доступ до публічної інформації у межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- розглядає документи, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службову документацію;

- погоджує письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- проводить оперативні наради з питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заслуховує звіти та пояснення підлеглих працівників;

- виконує інші повноваження, передбачені Законами України "Про прокуратуру" та "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України.

6.2. Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

- сприяє керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у забезпеченні належної організації її роботи;

- координує роботу структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при підготовці матеріалів, запитів, що потребують узгоджених дій її структурних підрозділів, а також з іншими структурними підрозділами центрального апарату, Національною академією прокуратури України;

- розглядає, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службові документи;

- проводить оперативні наради з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- організовує роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- контролює дотримання працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконавської дисципліни, створення їм належних умов праці, проводить серед них профілактично-виховну роботу;

- здійснює контроль за дотриманням працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- готує пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України та забезпечує у межах компетенції контроль за виконанням планових заходів, організовує і контролює виконання наказів, завдань, доручень Генерального прокурора України і заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує ведення обліку роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її структурних підрозділів;

- організовує проведення аналітичної і методичної роботи, навчально-методичних заходів, підготовку методичних рекомендацій, заходів щодо підвищення ділової та професійної кваліфікації працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- безпосередньо здійснює повноваження прокурора, передбачені Конституцією України, Законами України "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України;

- за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов'язки.

6.3. Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

- сприяє керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у забезпеченні належної організації її роботи;

- проводить оперативні наради з питань, що належать до його компетенції;

- погоджує розподіл функціональних обов'язків між працівниками відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді перед поданням для затвердження заступнику Генерального прокурора України - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

- здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- організовує розгляд і вирішення звернень з питань здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідує Національне антикорупційне бюро України;

- організовує розгляд і вирішення скарг підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого на недотримання розумних строків детективом, прокурором під час досудового розслідування;

- здійснює розгляд і вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в порядку ст. ст. 311 - 313 Кримінального процесуального кодексу України;

- організовує дотримання режиму секретності відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю";

- готує пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України та забезпечує у межах компетенції контроль за виконанням планових заходів, організовує і контролює виконання наказів, завдань та доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- безпосередньо здійснює повноваження прокурора, передбачені Конституцією України, Законами України "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов'язки.

6.4. Начальник управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді:

- організовує роботу управління, забезпечує контроль за виконанням його працівниками вимог законів, наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує взаємодію відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді з іншими підрозділами під час виконання завдань і доручень керівництва Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- визначає основні напрями роботи відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді;

- розглядає документи, що надходять до управління, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службову документацію;

- організовує первинний облік роботи управління, ведення звітності та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- організовує у межах компетенції оприлюднення та надання публічної інформації згідно з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації";

- проводить оперативні наради з питань діяльності управління, за потреби заслуховує звіти підлеглих працівників;

- безпосередньо здійснює повноваження прокурора, передбачені Конституцією України, Законами України "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов'язки.

6.5. Начальники відділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

- здійснюють загальне керівництво діяльністю відділів, організовують, спрямовують і контролюють роботу підлеглих працівників;

- забезпечують належне виконання підлеглими працівниками наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

- вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України, забезпечують контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;

- забезпечують підготовку матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, здійснюють безпосередній контроль за виконанням ухвалених рішень, а також виконанням завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- у межах компетенції відділів беруть участь у розробці проектів організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

- розглядають документи, які надходять до відділів, контролюють їх розгляд та вирішення, у межах компетенції підписують, затверджують і візують службову документацію;

- проводять наради з питань, що належать до компетенції відділів;

- організовують проведення у відділах аналітичної та методичної роботи;

- здійснюють особистий прийом, забезпечують розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, а також інших осіб, скарг на дії та рішення детективів або прокурорів у кримінальних провадженнях, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

- забезпечують роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляд запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділів;

- здійснюють контроль за станом первинного обліку, ведення роботи у комп'ютерних програмних комплексах, звітності у підпорядкованих відділах;

- організовують роботу з підвищення професійної кваліфікації працівників відділів;

- забезпечують додержання трудової та виконавської дисципліни працівниками відділів;

- забезпечують підготовку матеріалів для виступів у засобах масової інформації та для розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

- організовують та контролюють стан ведення діловодства і режиму секретності у відділах;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконують інші службові обов'язки.

6.5.1. Начальники відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді у межах компетенції виконують також інші повноваження, зокрема:

- організовують здійснення підпорядкованими працівниками нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

- вносять пропозиції керівництву щодо призначення прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури особисто вивчають кримінальні провадження;

- контролюють якість здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні;

- вивчають, візують проекти постанов про скасування незаконних процесуальних рішень, висновків за результатами вивчення кримінальних проваджень, що надійшли у зв'язку з клопотаннями про продовження процесуальних строків, доповідають про них керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- за матеріалами кримінальних проваджень, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України, складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП (до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції);

- забезпечують участь прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП, за протоколами, складеними прокурорами відділів;

- в межах компетенції складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4, 185-8, 185-11 КУпАП;

- готують рапорти про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- забезпечують своєчасне, повне й об'єктивне внесення відомостей про результати роботи відділів до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- організовують вжиття заходів для встановлення наявності підстав для представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України "Про прокуратуру" і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями; організовують підготовку проектів відповідних позовів (заяв) та забезпечують участь у їх розгляді судом;

- організовують участь прокурора у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

- безпосередньо здійснюють повноваження прокурора, визначені Конституцією України, Законами України "Про прокуратуру" та "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом України;

- за погодженням із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють розподіл функціональних обов'язків між працівниками відділів;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконують інші службові обов'язки.

6.5.2. Начальник аналітично-статистичного відділу, окрім зазначених у пункті 6.5 повноважень, у межах компетенції також:

- організовує складання у взаємодії зі структурними підрозділами аналізу стану прокурорсько-слідчої діяльності, документів узагальнюючого та інформаційно-аналітичного характеру з питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- організовує підготовку зведеного статистичного звіту про результати роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує взаємодію структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при здійсненні спільних заходів, а також у межах компетенції з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та Національною академією прокуратури України;

- готує узгоджені з керівниками підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

- організовує підготовку та узагальнення наданих іншими підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора України та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- організовує опрацювання та підготовку за участю інших підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів організаційно-розпорядчих документів;

- забезпечує контроль за своєчасним виконанням підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури планових заходів, рішень нарад, завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розглядом звернень і запитів народних депутатів України, інформує керівництво щодо невиконаних заходів та причин порушення терміну виконання;

- організовує підготовку узагальнених матеріалів для зняття з контролю рішень нарад у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інших доручень, що виконуються кількома підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- забезпечує опрацювання у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підготовку узагальнених пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

- вносить пропозиції щодо покращення організації роботи відділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посилення контролю та зміцнення виконавської дисципліни;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов'язки.

6.5.3. Начальник відділу документального забезпечення, окрім зазначених у пункті 6.5 повноважень, у межах компетенції також:

- організовує ведення документообігу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

- забезпечує роботу з документами з грифом обмеження доступу "Для службового користування" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

- забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів Генеральної прокуратури України з питань діловодства.

6.6. Прокурори відділів:

- безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відділу, беруть участь у виконанні покладених на відділ завдань;

- за дорученням керівництва розглядають звернення, інформаційні запити і скарги на дії та рішення детективів у кримінальних провадженнях, готують проекти відповідей та інформацій;

- вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків в організації роботи, порушень виконавської дисципліни;

- беруть участь у підготовці матеріалів до нарад у Генерального прокурора України, керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу, вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

- готують проекти службових листів, наказів, інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

- вивчають проекти законів та інших нормативно-правових актів, готують узагальнені пропозиції, беруть участь у роботі з удосконалення законодавства;

- беруть участь у здійсненні аналітичної та методичної роботи, розробці загальних методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування, у роботі з удосконалення законодавства;

- систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня;

- ведуть облік проведеної роботи, накопичують і систематизують інформаційні матеріали за закріпленими напрямами діяльності.

6.6.1. Прокурори відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді у межах компетенції виконують також інші повноваження, зокрема:

- здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

- підтримують державне обвинувачення у кримінальних провадженнях, що розслідувалися Національним антикорупційним бюро України;

- подають апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами;

- у межах повноважень беруть участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи касаційному порядку, Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами;

- вивчають кримінальні провадження та дають у них вказівки, готують висновки;

- у встановленому порядку проводять слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях, беруть участь у їх проведенні за власною ініціативою або доручають їх проведення, надають іншу практичну та методичну допомогу детективам, що здійснюють досудове розслідування;

- у встановленому порядку приймають рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перевіряють законність їх проведення;

- перевіряють законність закриття кримінальних проваджень, зупинення досудового розслідування та інших процесуальних рішень, додержання конституційних прав громадян під час досудового розслідування, обґрунтованість клопотань про продовження строку досудового розслідування, вживають заходів щодо усунення порушень закону;

- скасовують незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень;

- готують проекти вмотивованих постанов про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, якщо під час здійснення Національним антикорупційним бюро України досудового розслідування встановлено, що таке кримінальне правопорушення не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України;

- у разі виявлення безпосередньо або з іншого джерела фактів, що мають ознаки кримінального правопорушення, складають рапорт та доповідають керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочинають досудове розслідування;

- беруть участь у розгляді слідчими суддями клопотань детективів Національного антикорупційного бюро України, готують апеляції на ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування, беруть участь у їх розгляді в судах;

- пред'являють цивільні позови у кримінальних провадженнях, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України;

- забезпечують інформування підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, підозрюваного - про право на угоду про визнання винуватості, роз'яснюють механізм реалізації цих прав;

- за дорученням керівництва розглядають звернення громадян, звернення і запити народних депутатів України, скарги на дії та рішення детективів у кримінальних провадженнях, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

- беруть участь у судовому розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України;

- за матеріалами кримінальних проваджень, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України, складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП (до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції);

- беруть участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 - 172-9 КУпАП, за протоколами, складеними прокурорами відділів;

- в межах компетенції складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185-4, 185-8, 185-11 КУпАП;

- вносять відомості про результати роботи до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- вживають заходів для встановлення наявності підстав для представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України "Про прокуратуру" і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями; готують проекти відповідних позовів (заяв) та беруть участь у їх розгляді судом;

- беруть участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

- виконують інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу.

6.6.2. Прокурор аналітично-статистичного відділу, окрім зазначених у пункті 6.6 повноважень, у межах компетенції також:

- забезпечує підготовку зведеного статистичного звіту про результати роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- вносить пропозиції щодо удосконалення контролю, зміцнення виконавської дисципліни у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ініціює питання про вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень виконавської дисципліни та виявлених недоліків в організації роботи;

- вивчає стан аналітичної та методичної роботи у відділах, вживає заходів щодо підвищення її ефективності;

- веде облік проведеної роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

- виконує інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відділу.

6.7. Головні спеціалісти:

- здійснюють ведення діловодства у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі згідно з вимогами Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

- беруть участь у виконанні організаційних, програмних і технічних завдань;

- приймають вхідну та внутрішню кореспонденцію, реєструють у відповідних книгах обліку та передають керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділів, прокурорам для розгляду і виконання;

- приймають вихідну кореспонденцію, реєструють її у книзі обліку та надсилають адресатам;

- реєструють та ведуть облік документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування", які надійшли на розгляд до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу;

- вносять до бази автоматизованої системи електронного документообігу Генеральної прокуратури України необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

- стежать за строками виконання контрольних документів, завчасно інформують начальників підрозділів про наближення строків їх виконання;

- спільно з керівництвом відділів складають номенклатуру справ;

- формують справи та наглядові провадження, оформляють і передають їх до архівного відділу управління документального забезпечення Генеральної прокуратури України;

- за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знайомлять з документами керівників підрозділів цієї прокуратури, працівників відділів, вручають їх під підпис для службового користування та виконання;

- друкують і тиражують службову документацію, забезпечують оперативний підбір, передачу та збереження документів, роблять відмітки щодо їх руху;

- складають зведені дані про документообіг, здійснюють облік використання робочого часу працівниками підрозділів;

- виконують інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу та їх працівників з питань ведення діловодства.

7. Відповідальність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

7.1. Заступник Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру завдань.

7.2. Перший заступник та заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, начальник управління та начальники відділів відповідають за належне виконання підлеглими працівниками службових обов'язків.

7.3. Прокурори відділів та головні спеціалісти відповідають за належне виконання функціональних обов'язків, своєчасне та якісне виконання доручень керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління та відділів.

7.4. Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури несуть відповідальність за порушення Присяги прокурора, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, службової та трудової дисципліни, а також в інших випадках згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, Законами України "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", законодавством про працю.

Спеціалізована антикорупційна
прокуратура Генеральної
/прокуратури України


{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору