Документ v0148581-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.09.2011, підстава - v0252817-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.03.2010 N 148
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном
N 252 ( v0252817-11 ) від 02.09.2011 }
Про створення постійно діючої
Ліцензійної комісії з питань ліцензування
заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики
N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010
N 579 ( v0579581-10 ) від 16.11.2010
Наказом Державного агентства України з управління
державними корпоративними правами та майном
N 67 ( v0067817-11 ) від 17.03.2011 }

На виконання вимог законів України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про металобрухт"
( 619-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Створити в Мінпромполітики України постійно діючу
Ліцензійну комісію з питань ліцензування заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
(далі - Комісії) у складі:
Кравченко В.В. - заступник Міністра, голова Комісії;
Шинкаренко П.С. - начальник Управління кольорової
металургії та вторинних металів,
заступник голови Комісії;
Деркач Ю.В. - заступник директора Департаменту
металургійної промисловості;
член Комісії;
Ярмульська О.В. - начальник відділу Управління кольорової
металургії та вторинних металів,
член Комісії;
Морозенко Т.В. - головний спеціаліст Управління
кольорової металургії
та вторинних металів,
член Комісії;
Камінський В.В. - співробітник Міністерства внутрішніх
справ України
(за згодою),
член Комісії;
Бессонов І.А. - заступник директора Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків та
розвитку ринків - начальник відділу,
член Комісії;
Бурлаченко С.Г. - начальник відділу Управління юридичного
забезпечення,
член Комісії;
Верьовкін М.Ю. - співробітник Служби безпеки України
(за згодою),
член Комісії;
Данюков П.О. - співробітник Служби безпеки
України (за згодою), член Комісії;
Дірявка О.А. - головний спеціаліст Управління
кольорової металургії
та вторинних металів,
член та секретар Комісії.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010, N 579
( v0579581-10 ) від 16.11.2010, Наказом Державного агентства
України з управління державними корпоративними правами та майном
N 67 ( v0067817-11 ) від 17.03.2011 }
2. Створити при Комісії експертну раду у складі:
Куліченко В.А. - президент Української асоціації
вторинних металів
(за згодою);
Тарапуров М.П. - генеральний директор Української
асоціації вторинних металів
(за згодою);
Галушкін В.П. - виконавчий директор об'єднання
"Укрвтормеч"
(за згодою);
Гізенко М.В. - генеральний директор концерну
"Укркольормет"
(за згодою);
Коваль Ю.О. - директор державного
зовнішньоекономічного
підприємства "Укркольорпром"
(за згодою);
Мушик О.Є. - старший науковий співробітник
Донецького державного
науково-дослідного та проектного
інституту кольорових металів
(за згодою).
3. Затвердити Положення про постійно діючу Ліцензійну комісію
з питань ліцензування заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, що додається.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики України від 17.01.2008 N 32 ( v0032581-08 ) "Про
створення постійно діючої Ліцензійної комісії з питань
ліцензування заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів", від 01.02.2008 N 61
"Щодо внесення змін до складу комісії", від 07.07.2009 N 451 "Щодо
внесення змін до складу комісій", від 29.12.2009 N 942 "Щодо
внесення змін до складу комісії".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравченка В.В.
Міністр Д.В.Колєсніков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики
України
19.03.2010 N 148

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу Ліцензійну комісію
з питань ліцензування заготівлі,
переробки, металургійної переробки
металобрухту кольорових і чорних металів
(далі - Положення)

1. Загальні положення
1.1. Постійно діюча Ліцензійна комісія з питань ліцензування
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів (далі - Комісія) є постійно діючим
органом Міністерства промислової політики України, який аналізує і
систематизує організацію роботи з вищезазначених питань та
забезпечує відповідну методологічну і нормативно-правову базу для
їх вирішення, а також забезпечує провадження державної політики у
сфері господарської діяльності з металобрухтом кольорових і чорних
металів.
1.2. Комісія приймає рішення щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій тощо на здійснення заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів у
встановленому законодавством порядку.
1.3. Основною метою роботи Комісії є забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства у сфері господарської діяльності з
металобрухтом кольорових і чорних металів, раціонального його
використання для потреб металургійної галузі.
1.4. Комісія розглядає заяви, звернення та документи від
суб'єктів господарської діяльності та приймає рішення відповідно
до покладених на неї повноважень.
1.5. Комісія керується Законами України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), іншими
нормативно-правовими актами, рішеннями колегії Мінпромполітики
України та даним Положенням про Комісію.
1.6. При Комісії створюється експертна рада, до складу якої
входять спеціалісти виробничих об'єднань, асоціацій, спілок,
зокрема й спеціалізованих переробних підприємств. Члени експертної
ради здійснюють попередній аналіз документів, що надійшли на
розгляд Комісії, відслідковують їх відповідність вимогам
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі,
переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і
чорних металів, нормативної та технічної документації, та надають
свої пропозиції щодо рішень Комісії.
2. Права та обов'язки Комісії
2.1. Комісія складається з 11 осіб. { Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства промислової політики
N 210 ( v0210581-10 ) від 27.04.2010, в редакції Наказу Державного
агентства України з управління державними корпоративними правами
та майном N 67 ( v0067817-11 ) від 17.03.2011 }
2.2. До складу Комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики.
2.3. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.
2.4. До проведення засідання члени Комісії зобов'язані
ознайомитися та опрацювати матеріали, які виносяться на розгляд
Комісії.
2.5. Засідання Комісії проводяться під керівництвом голови
Комісії або його заступника.
2.6. Відсутність на засіданні членів Комісії можлива лише з
поважних причин.
2.7. За результатами засідання Комісія приймає рішення: - про видачу ліцензій (копій ліцензій) та про відмову у їх
видачі; - про взяття до відома, що ліцензії є недійсними; - про видачу розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов; - про анулювання ліцензій та копій ліцензій.
2.8. Рішення Комісії щодо видачі, переоформлення та
анулювання ліцензій (копій ліцензій) оформляється протоколом, який
затверджується заступником Міністра і є рішенням органу
ліцензування обов'язковим до виконання.
3. Порядок організації роботи Комісії
3.1. Документи на отримання ліцензій, копій ліцензій,
переоформлення ліцензій на здійснення заготівлі, переробки,
металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів
надходять від суб'єктів підприємницької діяльності до Управління
кольорової металургії та вторинних металів, де перевіряється їх
комплектність, опрацьовуються членами Комісії, після чого
виносяться на розгляд Комісії.
Начальник управління
кольорової металургії
та вторинних металів П.С.Шинкаренковгору