Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 20.03.2008148
Документ v0148282-08, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.03.2008 N 148

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я" та наказу Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів, господарської діяльності медичної практики та
проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт
(крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю)" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 20.03.2008 N 9 додається) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 14.01.2005 серії
АБ N 121473, виданої ПП "Клініка стоматології Гаврилюка"
(ідентифікаційний код 20106947, місцезнаходження юридичної особи:
Вінницька, обл., м. Жмеринка, вул. Богдана Хмельницького, 38)
на провадження господарської діяльності з медичної практики,
на підставі заяви про анулювання ліцензії, поданої ліцензіатом
(ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 );
1.2. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ковальчуком С.Ю.
(ідентифікаційний номер 2821907452, місце проживання фізичної
особи: м. Вінниця, вул. Червонофлотська, 30, кв. 2); фізичною
особою - підприємцем Бандурком М.В. (ідентифікаційний код
2530615195, місце проживання фізичної особи: м. Київ,
пр-т Перемоги, 127, кв. 167); фізичною особою - підприємцем
Бессмертною В.М. (ідентифікаційний код 1432922262, місце
проживання фізичної особи: м. Київ, вул. Заболотного, 6, кв. 26);
ТОВ "Слален" (ідентифікаційний код 19038293, місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Богданівська, 10); ТОВ "Центр
нетрадиційної медицини "ЕНЕРГЕТИКА" (ідентифікаційний код
19499189, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Миколи
Василенка, 7-а) та ТОВ "Американський інститут лазерних технологій
"АІЛАЗ" (ідентифікаційний код 33103513, місцезнаходження юридичної
особи: м. Київ, вул. Щорса, 29);
1.3. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.4. відмови у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.5. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.6. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.7. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.8. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);
1.9. залишення заяви на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт без розгляду (Перелік 2
додатку 2 до Протоколу);
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
20.03.2008 N 148

ПРОТОКОЛ N 9
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
20.03.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Шпак І.В., Пономаренко А.М., Жданова М.П., Лоєнко Є.О.,
Моісеєнко Р.О., Бєлотєлов М.Г., Гарник Т.П., Григорович В.Р.,
Зозовська Л.П.
Запрошений голова комісії по перевірці Торовець Л.Ю.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ковальчуком С.Ю.
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Клініка стоматології Гаврилюка"
3. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Деркачем Д.Г.
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Бандурком М.В.
5. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Безсмертною В.М.
6. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Слален"
7. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Центр нетрадиційної медицини "ЕНЕРГЕТИКА"
8. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ТОВ "Американський інститут лазерних технологій "Аілаз"
9. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики
10. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: На підставі наказу МОЗ України від 04.02.2008 N 44
( v0044282-08 ) "Про затвердження плану перевірок на I квартал
2008 року" та відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2008
N 53-Адм "Про планову перевірку дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
МОЗ (голова комісії Садова О.І.) з 11 по 14 березня 2008 р. було
проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ковальчуком С.Ю.
(ідентифікаційний номер 2821907452, місце проживання фізичної
особи: м. Вінниця, вул. Червонофлотська, 30, кв. 2; місце
провадження діяльності: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Леніна,
2), який здійснює господарську діяльність з медичної практики на
підставі ліцензії МОЗ України від 12.10.2005 серії АБ N 292884, за
лікарською спеціальністю "терапевтична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. З 20 перевірених "Медичних карток стоматологічного хворого"
(ф. N 043-о ( va302282-99 9 заповнені не в повному обсязі, що є
порушенням вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001 N 258
( v0258282-01 ) "Про затвердження типових інструкцій щодо
заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів", п. 2.3.1 Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства
охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 )
(далі - Ліцензійні умови) та пункту 5.4.17 наказу від
18.09.2002 р. N 103/346 ( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів
господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що
ліцензується". Ліцензіатом не впорядковане зберігання верхнього, домашнього
та робочого одягу (порушення п. 8.5 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 )
"Санитарных правил устройства, оборудования й эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", додатка
М, табл. М.З ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони
здоров'я"). Не представлено угоди на утилізацію використаних виробів
медичного призначення одноразового застосування, перев'язувального
матеріалу, що є порушенням п. 5.3 "Санитарных правил устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров " СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ). Ковальчук С.Ю. пройшов курси підвищення кваліфікації за фахом
"стоматологія терапевтична" (свідоцтво N 84 від 28.02.2004 р.),
проте на момент перевірки кваліфікаційна категорія з терапевтичної
стоматології не підтверджена (подовжена), що є порушенням ст. 74
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ), п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Ковальчуку С.Ю.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Зозовську Л.П.: На підставі зазначених наказів МОЗ комісією в тому ж складі
з 11 по 14 березня 2008 р. у присутності головного лікаря
Гаврилюка В.В. було проведено планову перевірку додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ПП "Клініка стоматології Гаврилюка"
(ідентифікаційний код 20106947, місцезнаходження юридичної особи:
Вінницька, обл., м. Жмеринка, вул. Богдана Хмельницького, 38;
місце провадження діяльності: м. Жмеринка, вул. Павлова, 3/21,
м. Шаргород, вул. Пархоменко, 11, смт Муровані Курилівці,
вул. Леніна, 88/11, м. Жмеринка, вул. Богдана Хмельницького, 38),
яке здійснює господарську діяльність з медичної практики на
підставі ліцензії МОЗ України від 14.01.2005 серії АБ N 121473, за
лікарськими спеціальностями: терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія, Перевіркою встановлено наступне. На момент перевірки відсутній акредитаційний сертифікат
закладу (порушення ст. 33 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) та п. 2 Порядку державної акредитації закладу
охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 765 ( 765-97-п ). Медична облікова документація ф. N 037-1/о "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда", ф. N 039-2/о "Щоденний
обліку роботи лікаря-стоматолога", ф. N 039-4/о "Щоденник обліку
роботи лікаря стоматолога ортопеда" ведеться без урахування змін
наказів МОЗ України від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) та від
05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ). Не впорядковане зберігання верхнього, домашнього та робочого
одягу медперсоналу (п. 8.5 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 )
"Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров", додатка
М, табл. М.З ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони
здоров'я"). Не представлено угоди на вивіз сміття, на утилізацію
відпрацьованих люмінесцентних ламп, що є порушенням п. 5.4.1
Санітарних правил "Содержания территорий населенных мест"
42-128-4690-88 ( v4690400-88 ), п. 5.3 "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ). В закладі працюють медичні сестри, спеціальність яких
не зазначена в ліцензії, що є порушенням п. 2.1.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Слід зазначити, що під час перевірки ліцензіатом була подана
заява про анулювання ліцензії за власним бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення про анулювання ліцензії від 14.01.2005 серії АБ N 121473,
виданої ПП "Клініка стоматології Гаврилюка" на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі заяви
про анулювання ліцензії, поданої ліцензіатом (ст. 21 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
Слухали:
Зозовську Л.П.: На підставі зазначених наказів МОЗ з 11 по 14 березня 2008 р.
було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем - Деркачем Д.Г.
(ідентифікаційний код 2622708290, місце проживання фізичної особи:
м. Вінниця, вул. Потьомкіна, 4, місце провадження діяльності:
м. Вінниця, вул. Соборна, 64), який здійснює господарську
діяльність з медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України
від 11.08.2006 серії АБ N 191201, за лікарською спеціальністю:
терапія. Під час перевірки стало відомо, що ліцензіат не проводить
діяльність з медичної практики за адресою: м. Вінниця,
вул. Соборна, 64 (орендодавець не подовжив термін дії договору
оренди). В даний час ліцензіат облаштовує стоматологічний кабінет
за другою адресою. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії МОЗ
прийнято рішення про проведення повторної перевірки щодо
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Деркачем Д.Г. в третьому кварталі поточного року.
Слухали:
Торовця Л.Ю. - головного спеціаліста відділу інспектування
медичної практики Департаменту інспектування та контролю якості
медичних послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 01.02.2008 N 44
( v0044282-08 ) "Про затвердження плану перевірок на I квартал
2008 року" та відповідно до наказу МОЗ України від 27.02.2008
N 64-Адм "Про планову перевірку дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 11 по 13 березня 2008 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Бандурком М.В. (ідентифікаційний код 2530615195, місце
проживання фізичної особи: м. Київ, пр-т Перемоги, 127, кв. 167.
Місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Електриків, 26,
корп. 87 каб. 301), який здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ України від 22.02.2006 серії
АВ N 049395, за лікарською спеціальністю: "загальна практика -
сімейна медицина". Перевіркою встановлено наступне. Засоби вимірювальної техніки (термометр, електрокардіограф)
не пройшли метрологічну повірку, що є порушенням ч. 2 ст. 11
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ) та п. 2.1 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затверджені наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16 лютого 2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Ліцензіатом не затверджений та не погоджений з
територіальними органами Держспоживстандарту України перелік
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, що
є порушенням наказу Держспоживстандарту України від 15.09.2005
N 262 ( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці". Бандурко М.В. не подавав до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог абз. 3
п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ) та наказу Державного
комітету статистики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 31 липня 2000 року N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження
форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення". Відсутня первинна медична документація ("Книга запису
викликів лікарів додому" ф. N 031/о ( va302282-99 ), яка
затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 )
"Про затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)", що є порушенням
абз. 3 п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В кабінеті де ведеться прийом хворих, меблі не мають
гігієнічного покриття, що є порушенням п. 5 СанПиН 5179-90
( n0003400-90 ) "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Бандурці М.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) щодо: - забезпечення метрологічною повіркою засобів вимірювальної
техніки (термометр, електрокардіограф, тонометр) та погодження їх
переліку з територіальним органом Держспоживстандарту України, які
перебувають в експлуатації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ),
наказу Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262
( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці" та п. 2.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - подання звітів до територіальних органів медичної
статистики відповідно до вимог наказу Державного комітету
статистики України та Міністерства охорони здоров'я України від
31 липня 2000 р. N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - дотримання вимог ведення первинної медичної документації
("Книга запису викликів лікарів додому" ф. N 031/о
( va302282-99 ), яка затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99
N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення гігієнічним покриттям м'якого інвентарю, який
знаходиться в кабінеті для прийому хворих, відповідно до вимог
п. 5 СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарных правил устройства,
оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Торовця Л.Ю.: Відповідно до зазначеного наказу комісією Міністерства
з 11 по 13 березня 2008 р. було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Бессмертною В.М. (ідентифікаційний код 1432922262, місце
проживання фізичної особи: м. Київ, вул. Заболотного, 6, кв. 26.
Місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Нагірна 25/2,
кім. N 15-16), яка здійснює господарську діяльність з медичної
практики за ліцензією МОЗ України від 19.01.2007 серії
АВ N 317108, за лікарською спеціальністю: "дитяча офтальмологія". Перевіркою встановлено наступне. Засоби вимірювальної техніки (сенаптофор, рефрактометер)
не пройшли метрологічну повірку, що є порушенням ч. 2 ст. 11
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ). Ліцензіатом не затверджений та не погоджений з
територіальними органами Держспоживстандарту України перелік
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, що
є порушенням вимог наказу Держспоживстандарту України від
15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають повірці". Бессмертна В.М. не подала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ) та наказу Державного комітету
статистики України, Міністерства охорони здоров'я України від
31 липня 2000 р. N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення". Комісії не було надано журналу реєстрації перевірок, як це
вимагає частина 12 стаття 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та п. 5.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі
охорони здоров'я, що ліцензуються, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ). Періодичні медичні огляди Бессмертною В.М. не пройдені, що є
порушенням вимог статті 26 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ). Миючі засоби зберігаються в неналежному місці, що є
порушенням вимог п. 9.1 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) від
01.01.91 "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров". Не проводиться поточне та генеральне прибирання орендованого
приміщення, що є порушенням статті 22 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) та пункту 9.1 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) від
01.01.91 "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров". Відповідно до первинної медичної документації встановлено, що
Бессмертна В.М. проваджує господарську діяльність з медичної
практики за лікарською спеціальністю "офтальмологія", не маючи
сертифіката лікаря-спеціаліста з "офтальмології", що є порушенням
статей 17 та 74 Закону України "Основи законодавства України про
охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та пунктів 2.1.2, 2.2.1 та 2.3.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Бессмертній В.М.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) щодо: - забезпечення метрологічною повіркою засобів вимірювальної
техніки (сенаптофор, рефрактометер) та погодження їх переліку з
територіальним органом Держспоживстандарту України, які
перебувають в експлуатації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ),
наказу Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262
( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці" та п. 2.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - подання звітів до територіальних органів медичної
статистики відповідно до вимог наказу Державного комітету
статистики України та Міністерства охорони здоров'я України від
31 липня 2000 року N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - проходження періодичних медичних оглядів, відповідно до
вимог статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (п. 2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення належного зберігання миючих засобів,
відповідно до вимог п. 9.1 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) від
01.01.91 "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення поточного та генерального прибирання
приміщення, відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) та пункту 9.1 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) від
01.01.91 "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" (п. 2.1.1 та 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог статей 17 та 74 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та пунктів
2.1.2, 2.2.1 та 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Торовця Л.Ю.: Відповідно до зазначених наказів комісією Міністерства
з 11 по 13 березня 2008 р. у присутності директора ТОВ "Слален"
Красницького С.С. була проведена планова перевірка додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ТОВ "Слален" (ідентифікаційний код 19038293,
місцезнаходження юридичної особи: Місце провадження діяльності:
м. Київ, вул. Богданівська, 10 та м. Київ, пр-т Червонозоряний,
5-а), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 31.08.2007 серії АВ N 367341, за
лікарськими спеціальностями: терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія, фізіотерапія, рентгенологія. Перевіркою встановлено наступне. Закладом не ведеться первинна медична документація ("Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о, "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда ф. N 037-1/о, "Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о, "Щоденник обліку
роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о) відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та наказу МОЗ
України від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302", із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ), що є порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Форма 043/о ( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного
хворого") ведеться з порушенням вимог наказу МОЗ України від
03.07.2001 N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження типових
інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів" (не внесені: скарги хворого,
розвиток теперішнього захворювання, дані об'єктивного дослідження
та зовнішній огляд тощо). Товариство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог абз. 3
п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ) та наказу Державного
комітету статистики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 31 липня 2000 року N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження
форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення". У лікарів (Дроздової О.М., Кривенко О.С., Філіпової О.І. та
інших) не підтверджені кваліфікаційні категорії за відповідним
фахом, що є порушенням вимог статті 74 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та наказу
МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів". В молодших спеціалістів з медичною освітою (Федорова Н.І.,
Верещак Е.П. та інших) не пройдені курси підвищення кваліфікації
за останні 5 років, що є порушенням статті 74 Закону України
"Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та
п. 1.8 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742
( z1368-07 ), який зареєстрований в Міністерстві юстиції України
від 12.12.2007 N 1368/14635. Дентальні рентгенівські знімки проводять, як молодші
спеціалісти з медичною освітою так і лікарі, які в свою чергу
не мають курсів спеціалізації за напрямком "рентгенологія", що є
порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ). У медичного персоналу відсутні медичні огляди на визначення
золотистого стафілококу, що є порушення статті 26 Закону України
"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ) та п. 7.11 "Санитарные правила устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ). Дезінфекція відпрацьованого інструментарію та розхідного
матеріалу (стоматологічні бори, ендодонтичні інструменти, шприці,
голки, вата, гумові рукавички) проводиться не своєчасно та в
стерилізаційній кімнаті, що є порушенням п. 1.3 Інструкції з
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
затвердженої наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120
( z0819-00 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14.11.2000 N 819/5040. Частина використаного медичного матеріалу не дезінфікується
(не повністю поглинуті в дезінфікуючий розчин), що є порушенням
ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилизация и дезинфекция изделий
медицинского назначения". В стоматологічних кабінетах (за адресою: пр-т Червонозоряний,
5-а) відсутня приточно-витяжна вентиляция, що є порушенням п. 5.7
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря
1983 г. N 2956а-83 ( v2956400-83 ). Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу
персоналу з техніки безпеки, що є порушенням статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та пунктів 6.3,
6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затверджений наказом
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ). За адресою провадження діяльності: вул. Богданівська, 10-а,
відсутні інструктивні матеріали з надання допомоги при
невідкладних станах, що є порушенням вимог Протоколів надання
медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"
( va024282-05, vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від
17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ). За адресою провадження діяльності: пр-т Червонозоряний, 5-а,
відсутня аптечка невідкладної медичної допомоги та інструктивні
матеріали з надання допомоги при невідкладних станах, що є
порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Медицина невідкладних станів" ( va024282-05, vb024282-05 ),
затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 N 24
( v0024282-05 ) та п. 4.17 "Санитарные правила устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ). Відсутнє положення про заклад охорони здоров'я, яке б
відповідало (в частині назви закладу охорони здоров'я) переліку
закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від
28.10.2002 N 385 ( z0892-02 ), який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 12.11.2002 N 892/7180. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Слален" розпорядження про усунення в
двомісячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) щодо: - дотримання вимог ведення первинної медичної документації
("Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога
стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о,
"Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда
ф. N 037-1/о, "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога
(стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о,
"Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о
відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)",
наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181 ( v0181282-01 ) "Про
доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 N 302" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 N 58
( v0058282-07 ), та п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання правил ведення первинної медичної документації
(форма 043/о ( va302282-99 "Медична карта стоматологічного
хворого"), відповідно до вимог типової інструкції щодо заповнення
форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних
закладів, яка затверджена наказом МОЗ України від 03.07.2001 N 258
( v0258282-01 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - подання звітів до територіальних органів медичної
статистики відповідно до вимог наказу Державного комітету
статистики України та Міністерства охорони здоров'я України від
31 липня 2000 року N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм
державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - забезпечення відповідності фахівців (Дроздов О.М.,
Кривенко О.С., Філіпову О.І. та інших) єдиним кваліфікаційним
вимогам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 р.
N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення відповідності фахівців (молодших спеціалістів
з медичною освітою) єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ), який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.12.2007
N 1368/14635 (п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення проходження медичного персоналу медичних
оглядів на визначення золотистого стафілококу, відповідно до вимог
статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та п. 7.11
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря
1983 г. N 2956а-83 ( v2956400-83 ) (п. 2.1.1 та 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - забезпечення своєчасної дезінфекції відпрацьованих
інструментів та розхідних матеріалів, та в належному для цього
місці, відповідно до вимог п. 1.3 Інструкції з організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженої
наказом МОЗ України від 25.05.2000 N 120 ( z0819-00 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2000
N 819/5040 (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання правил дезінфекції використаного медичного
матеріалу відповідно до вимог ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 )
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення стоматологічних кабінетів
(пр-т Червонозоряний, 5-а) припливно-витяжною вентиляцією,
відповідно до вимог п. 5.7 "Санитарные правила устройства,
оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений
стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены
персонала", утв. МЗ СССР 28 декабря 1983 г. N 2956а-83
( v2956400-83 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - проведення інструктажу персоналу з техніки безпеки
відповідно до вимог статей 13, 14 та 18 Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) та пунктів 6.3, 6.10 Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду
за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ); - укомплектування аптечки невідкладної медичної допомоги
лікарськими засобами та інструктивними матеріалами з надання
допомоги при невідкладних станах відповідно до вимог Протоколів
надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних
станів" ( va024282-05, vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ
України від 17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - затвердження Положення про заклад охорони здоров'я, яке б
відповідало (в частині назви закладу охорони здоров'я) переліку
закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від
28.10.2002 N 385 ( z0892-02 ) (п. 2.1.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Слухали:
Торовця Л.Ю.: На підставі зазначених наказів МОЗ комісією Міністерства
з 14 по 17 березня 2008 р., у присутності директора ТОВ "Центр
нетрадиційної медицини "ЕНЕРГЕТИКА" Жукової Л.П., була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ
"Центр нетрадиційної медицини "ЕНЕРГЕТИКА" (ідентифікаційний код
19499189, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Миколи
Василенка, 7-а. Місце провадження господарської діяльності:
м. Київ, вул. Верховинна, 6-а, офіс N 5), яке здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ
України від 19.11.2007 серії АВ N 386651, за лікарськими
спеціальностями: народна та нетрадиційна медицина, санологія. Перевіркою встановлено наступне. Відсутнє положення про заклад охорони здоров'я, яке б
відповідало (в частині назви закладу охорони здоров'я) переліку
закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від
28.10.2002 N 385 ( z0892-02 ). Трудова книжка головного лікаря Корцан Т.В., яка працює в
товаристві за основним місцем роботи, на час перевірки була
відсутня. 19.03.2008 р. трудова книжка та її копія були надані
комісії. У 2-х осіб, які працюють в товаристві, відсутні
флюорографічні обстеження та профілактичні щеплення проти
дифтерії, що є порушення статті 26 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ). Відсутній договір на прання спецодягу, що є порушенням
п. 9.14 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Центр нетрадиційної медицини "ЕНЕРГЕТИКА"
розпорядження про усунення в двотижневий термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) щодо: - затвердження Положення про заклад охорони здоров'я, яке б
відповідало (в частині назви закладу охорони здоров'я) переліку
закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від
28.10.2002 N 385 ( z0892-02 ); - забезпечення проходження медичним персоналом
флюорографічних обстежень та щеплень проти дифтерії, відповідно до
вимог статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (п. 2.1.1 та
2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог п. 9.14 СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 )
"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Торовця Л.Ю.: На підставі скарги гр. Заїки С.І. та відповідно до наказу МОЗ
України від 11.03.2008 р. N 80-Адм комісією Міністерства з 19 по
20 березня 2008 р. було проведено перевірку фактів, викладених у
скарзі гр. Заїки С.І., щодо діяльності ТОВ "Американський інститут
лазерних технологій "Аілаз" (ідентифікаційний код 33103513,
місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Щорса, 29), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ від 11.05.2005 серії АБ N 200091. Перевіркою встановлено наступне. Комісії було надано сертифікати "Про державну реєстрацію
виробів медичного призначення" (додається) на обладнення, яке
використовуються в товаристві. Невпорядковано зберігається верхній та медичний одяг
(зберігається в одній шафі), що є порушенням п. 9.21 СанПиН
5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров". Не проводиться дезінфекція відпрацьованих розхідних
матеріалів (вати, гумових рукавичок, простирадл та інше), що є
порушенням п. 1.3 Інструкції з організації медичної допомоги
хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затвердженої наказом МОЗ України від
25.05.2000 N 120 ( z0819-00 ), зареєстрований в Міністерстві
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 4 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2); - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 1 додатка 2);
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії І.В.Шпак
Секретар
Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Закірова Олена Миколаївна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Металургів, 26, кв. 18 Ідентифікаційний код: 2221821347 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/01-М
2 Дірей Тетяна Валеріанівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка,
проспект Миру, 28, корп. Г, кім. 902 Ідентифікаційний код: 2788122583 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/02-М
3 Яремчанська центральна міська лікарня
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Яремча,
вул. Довбуша, 5 Ідентифікаційний код: 01993552 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, наркологія, неврологія, дитяча неврологія,
онкологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
офтальмологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, неонатологія,
психіатрія, дитяча психіатрія, пульмонологія, терапія,
рентгенологія, ревматологія, медицина невідкладних станів,
стоматологія, дитяча стоматологія, ортопедична стоматологія,
підліткова терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
дитяча хірургія, лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні
стани), медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа
(патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/03-М
4 Полтавський обласний клінічний госпіталь для інвалідів
війни Полтавської обласної ради
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Володарського, 5 Ідентифікаційний код: 01999141 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, урологія, отоларингологія, хірургія,
анестезіологія, стоматологія, кардіологія, неврологія,
психотерапія, психіатрія, гастроентерологія, ендокринологія,
офтальмологія, терапія, рентгенологія, фізіотерапія, лікувальна
фізкультура Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/04-М
5 Лубенський обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни,
вул. К. Лібкнехта, 19 Ідентифікаційний код: 13962367 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
неврологія, рентгенологія, організація і управління охороною
здоров'я, стоматологія, терапія, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, ендокринологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/05-М
6 Кременчуцький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. 60 років Жовтня, 26/41 Ідентифікаційний код: 01204220 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, лікувальна фізкультура і спортивна медицина,
офтальмологія, неврологія, ортопедія і травматологія, хірургія,
терапевтична стоматологія, функціональна діагностика, лабораторна
справа (клініка), сестринська справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/06-М
7 Безотосна Юлія Олександрівна
Місцезнаходження: м. Полтава, пров. Диканський, 4 Ідентифікаційний код: 3046418602 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю сестринська справа Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/08-М
8 Лук'янчук Костянтин Валентинович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Заньковецької, 25, кв. 13 Ідентифікаційний код: 2857103572 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/10-М
9 Скрипник Оксана Вячеславівна
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н,
м. Новоселиця, вул. Шевченко, 74, корпус А Ідентифікаційний код: 3012117283 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/11-М
10 Кекерчень Володимир Степанович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Анталовці, вул. Миру, 74 Ідентифікаційний код: 2232503471 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/12-М
11 Оміді Араш Мохаммадмехді
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Дзержинського, 6-а, кв. 71 Ідентифікаційний код: 2618621414 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/13-М
12 Коротков Владислав Миколайович
Місцезнаходження: м. Луганськ, квартал 50 лєт оборони
Луганська, 15-а, кв. 101 Ідентифікаційний код: 2465901154 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/01-М
13 Осадча Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: м. Луганськ, квартал Пролетаріату Донбаса,
21, кв. 46 Ідентифікаційний код: 2592111248 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/02-М
14 Кругляк Надія Михайлівна
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Гайдара, 13, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2311903088 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/03-М
15 Центральна міська лікарня м. Рівне
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Мірющенка, 25-а Ідентифікаційний код: 02000085 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, алергологія, бактеріологія, вірусологія,
гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія, дієтологія,
ендоскопія, ендокринологія, епідеміологія, загальна практика -
сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби, дитячі
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, лікувальна фізкультура, нейрохірургія, дитяча
нейрохірургія, онкологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, сурдологія, офтальмологія, патологічна анатомія,
медична психологія, проктологія, психотерапія, пульмонологія,
ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
сексопатологія, ортодонтія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія, хірургія серця і магістральних судин,
лікувальна справа, медико-профілактична справа, санологія,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/04-М
16 Прилуцька міська станція швидкої медичної допомоги
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Київська, 56 Ідентифікаційний код: 01984168 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медицина невідкладних станів Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/07-М
17 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОКСФОРД
МЕДІКАЛ-ХАРКІВ"
Місцезнаходження: м. Харків, проспект Московський, 257 Ідентифікаційний код: 35698412 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія,
фізіотерапія Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/08-М
18 Приватне підприємство "МЕД АРТ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Раскової, 1 Ідентифікаційний код: 35461284 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/10-М
19 Комунальний заклад охорони здоров'я "Харківський обласний
лікарсько-фізкультурний диспансер"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Тобольська, 63 Ідентифікаційний код: 02010190 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, імунологія,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна
фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина
невідкладних станів, медична психологія, неврологія,
нейрохірургія, організація і управління охороною здоров'я,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
психофізіологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія,
спортивна медицина, стоматологія, терапевтична стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, медична статистика, рентгенологія,
стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/01-М
20 Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний
наркологічний диспансер"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Очаківська, 15 Ідентифікаційний код: 03293557 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія, психіатрія, медична
психологія, неврологія, функціональна діагностика, фізіотерапія,
терапія, клінічна лабораторна діагностика, психотерапія,
лікувальна справа, медико-профілактична справа, лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/02-М
21 Новодолазька центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Харківська обл., Нововодолазький р-н,
смт Нова Водолага, вул. Пушкіна, 16 Ідентифікаційний код: 02002724 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча гінекологія, дитяча
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, дитяча
фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/03-М
22 Комунальний заклад охорони здоров'я "Пологовий будинок N 1
Дзержинського району"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Отара Яроша, 3-а Ідентифікаційний код: 21240866 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча гінекологія, ендоскопія, епідеміологія,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, медична психологія, мікробіологія і вірусологія,
неонатологія, онкогінекологія, організація і управління охороною
здоров'я, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/04-М
23 Комунальний заклад охорони здоров'я міська клінічна
лікарня N 30
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Гуданова, 5, корп. 7 Ідентифікаційний код: 02003669 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю отоларингологія, дитяча
отоларингологія, онкоотоларингологія, педіатрія, терапія,
неврологія, дитяча неврологія, офтальмологія, сурдологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, стоматологія, дитяча
стоматологія, ендокринологія, фізіотерапія, рентгенологія,
бактеріологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/05-М
24 Комунальний заклад охорони здоров'я Великобурлуцька
центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Харківська обл., Великобурлуцький р-н,
смт Великий Бурлук, вул. Комінтерну, 23 Ідентифікаційний код: 02002948 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча хірургія, дитяча
неврологія, онкологія, дитяча стоматологія, дитяча гінекологія,
організація і управління охороною здоров'я, загальна практика -
сімейна медицина, терапія, педіатрія, хірургія, акушерство і
гінекологія, анестезіологія, медицина невідкладних станів,
неврологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, офтальмологія,
отоларингологія, психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія і
травматологія, наркологія, фтизіатрія, дитяча фтизіатрія,
інфекційні хвороби, рентгенологія, функціональна діагностика,
ендоскопія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, клінічна
лабораторна діагностика, стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, гастроентерологія, пульмонологія, кардіологія,
нефрологія, ревматологія, урологія, неонатологія, лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лаборатора справа
(клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/06-М
25 Комунальний заклад охорони здоров'я Зачепилівська
центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Харківська обл., Зачепилівський р-н,
смт Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, 6 Ідентифікаційний код: 02002687 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, неврологія, дитяча
неврологія, кардіологія, рентгенологія, функціональна діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, хірургія,
дитяча хірургія, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія,
офтальмологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, ортопедія
і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, хірургічна
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, дерматовенерологія,
дитяча дерматовенерологія, інфекційні хвороби, онкологія,
ендокринологія, пульмонологія, алергологія, ендоскопія, урологія,
ультразвукова діагностика, трансфузіологія, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія,
медицина невідкладних станів, педіатрія, підліткова терапія,
неонатологія, дієтологія, патологічна анатомія, загальна
практика - сімейна медицина, гематологія, лікувальна фізкультура,
організація і управління охороною здоров'я, ревматологія,
імунологія, нефрологія, паразитологія, психіатрія, наркологія,
лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика, рентгенологія, ортопедична
стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/07-М
26 Ванківська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Харківська обл., Валківський р-н, м. Валки,
пров. Майський, 34 Ідентифікаційний код: 02002859 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, гематологія,
дезінфекційна справа, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
комбустіологія, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура,
медицина невідкладних станів, наркологія, неврологія,
неонатологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія,
онкоотоларингологія, онкохірургія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, паразитологія, патологічна анатомія, педіатрія,
підліткова терапія, проктологія, психіатрія, пульмонологія,
ревматологія, рентгенологія, стоматологія, судинна хірургія,
сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія, торакальна
хірургія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія, лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), акушерська
справа, сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія, стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/08-М
27 Швець Тетяна Василівна
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, смт Гостомель,
вул. Дачна, 75, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2223015181 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/09-М
28 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
МІЛАРІНА"
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Леваневського, 22, кв. 137 Ідентифікаційний код: 35384467 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія, кардіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика,
ендокринологія, дитяча ендокринологія, дитяча урологія,
ревматологія, акушерство і гінекологія, терапія, педіатрія,
алергологія, дитяча алергологія, отоларингологія, інфекційні
хвороби, дитячі інфекційні хвороби, дитяча гінекологія, дитяча
неврологія, фізіотерапія, хірургія, акушерська справа, сестринська
справа Реєстраційне досьє від 18.03.2007 N 1803/12-М
29 Білобровко Василь Васильович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н,
м. Волочиськ, вул. Зелена, 2 Ідентифікаційний код: 2236210612 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/15-М
30 Білобровко Аліна Борисівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Волочиський р-н,
м. Волочиськ, вул. Зелена, 2 Ідентифікаційний код: 2305111468 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/16-М
31 Донецький обласний діалізний благодійний фонд "Надія"
Місцезнаходження: м. Донецьк, бульвар Шевченка, 36, кв. 42 Ідентифікаційний код: 33620758 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю нефрологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/17-М
32 Кір'ян Тетяна Григорівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 100, кв. 115 Ідентифікаційний код: 2661009366 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/21-М
33 Комунальний заклад "Міська поліклініка N 5"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
площа Визволення, 2/1 Ідентифікаційний код: 35229886 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія, дитяча
анестезіологія, ендоскопія, організація і управління охороною
здоров'я, рентгенологія, санологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, гастроентерологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,
дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
пульмонологія, дитяча хірургія, загальна практика - сімейна
медицина, кардіологія, неврологія, нейрохірургія, нефрологія,
онкологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, професійна
патологія, пульмонологія, ревматологія, судинна хірургія, терапія,
торакальна хірургія, урологія, хірургія, лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), медико-профілактична
справа, санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (патологія), сестринська справа, медична статистика,
рентгенологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/22-М
34 Кравченко Ольга Миколаївна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва,
17, кв. 71 Ідентифікаційний код: 2656601768 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/23-М
35 Гук Людмила Ярославівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Головатого, 5, кв. 78 Ідентифікаційний код: 2082218726 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/01-М
36 Шибінський Михайло Ярославович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Прогулкова, 15 Ідентифікаційний код: 2247611470 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/02-М
37 Березнікова Олена Борисівна
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Гродненська, 22,
кв. 12 Ідентифікаційний код: 2276214163 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/03-М
38 Лавришин Вожена Федорівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Шевченка, 140-а, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2683607229 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/04-М
39 Роменська виправна колонія управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Сумській
області (N 56)
Місцезнаходження: Сумська обл., Роменський р-н,
село Перехрестівка, вул. Чапаєва, 4 Ідентифікаційний код: 08565078 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, психіатрія,
наркологія, стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
фтизіатрія, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, лабораторна справа (гігієна) Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/06-М
40 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕД-ЛАЙН"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Катерининська, 22 Ідентифікаційний код: 35503863 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія, стоматологія, ортодонтія, анестезіологія,
сестринська справа, рентгенологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/07-М
41 Маслій Олег Валерійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Горлівка, пр-т Леніна,
142, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2416007270 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/08-М
42 Приватне підприємство "Нео-Дент"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Кіровське,
вул. Театральна, 8, офіс 61 Ідентифікаційний код: 35035105 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
сестринська справа Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/09-М
43 Товариство з обмеженою відповідальністю "Олександрівський
консультативно-діагностичний центр"
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 119 Ідентифікаційний код: 35507962 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, рентгенологія, ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика, сестринська справа Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/11-М
44 Повещенко Кирило Олександрович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 20, кв. 49 Ідентифікаційний код: 2983621597 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендоскопія Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/12-М
Всього: 44 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Міжнародний медичний реабілітаційний центр для жертв воєн і
тоталітарних режимів
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 20 Ідентифікаційний код: 20061297 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я у зв'язку з невідповідністю заявника
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затвердженими спільним наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерством
охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а
саме: виявлена невідповідність головного лікаря єдиним
кваліфікаційним вимогам (2 роки працює на посаді керівника закладу
охорони здоров'я без спеціалізації за фахом "організація і
управління охороною здоров'я") Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/09-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Решетніков Олексій Вікторович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фруктова, 81 Ідентифікаційний код: 2872007554 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688
( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів" (відсутній дозвіл пожежників) Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/09-М
2 Приватне підприємство "МД-СТОМАТОЛОГІЯ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н,
м. Костопіль, вул. Затишна, 9 Ідентифікаційний код: 35630967 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) не підписана суб'єктом господарювання; в статуті не
зазначений вид господарської діяльності, на який суб'єкт
господарювання має намір отримати ліцензію Реєстраційне досьє від 17.03.2005 N 1703/05-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТО "Нове у
медицині"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Серафимовича, 7-а, кв. 116 Ідентифікаційний код: 21458235 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, висновком державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики та довідкою про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/06-М
4 Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 Ідентифікаційний код: 22927045 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
місцезнаходження суб'єкта господарювання та адреси провадження
діяльності у поданих документах Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/10-М
5 Хмельницька міська станція швидкої медичної допомоги
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20 Ідентифікаційний код: 02004723 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (висновок СЕС) не вірно зазначена адреса
місцезнаходження суб'єкта господорювання; у висновку СЕС та
довідці про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики на зазначена адреса провадження діяльності з медичної
практики Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/13-М
6 Кархачов Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Вороніхіна, 6, кв. 38 Ідентифікаційний код: 3018618554 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність у зазначені
місця роботи суб'єкта господарювання між трудовою книжкою та
довідкою, виданою ПП "Ультрабіоскан" Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/05-М
Всього: 6 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Ахмеров Вадим Георгійович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Алмазна, 10, кв. 3 Ідентифікаційний код: 2867819352 Переоформити ліцензію АВ N 333399 від 13.04.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія терміном дії з 20.03.2008
по 13.04.2012 Ліцензію АВ N 333399 від 13.04.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/07-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "КВІТ СИСТЕМ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тростянецька, 49 Ідентифікаційний код: 34424503 Переоформити ліцензію АВ N 333586 від 11.05.2007 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю наркологія
терміном дії з 20.03.2008 по 11.05.2012 Ліцензію АВ N 333586 від 11.05.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 18.03.2007 N 1803/11-М
3 Сіверіна Валентина Іванівна
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, 7,
кв. 50 Ідентифікаційний код: 2413800685 Переоформити ліцензію АВ N 116172 від 06.04.2006 р. у зв'язку
зі зміною прізвища Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю лабораторна
імунологія терміном дії з 20.03.2008 по 06.04.2011 Ліцензію АВ N 116172 від 06.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/18-М
4 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр. Ілліча, 16 Ідентифікаційний код: 02010698 Переоформити ліцензію АВ N 300990 від 15.12.2006 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія,
сексопатологія, спортивна медицина, стоматологія, судинна
хірургія, сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія,
токсикологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
хірургічна стоматологія, зубний лікар, зубний технік, фельдшер,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології,
лаборант з бактеріології, рентгенлаборант, операційна медична
сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу,
медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з
функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного
харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик,
акушерство, медична сестра, акушерство і гінекологія, алергологія,
анестезіологія, бактеріологія, вірусологія, гастроентерологія,
гематологія, генетика лабораторна, генетика медична,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча пульмонологія, дитяча стоматологія, дитяча
урологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, інфекційні
хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, імунологія, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
комбустіологія, лабораторна імунологія, лабораторні дослідження
факторів навколишнього середовища, лікувальна фізкультура,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних
станів, медична психологія, мікробіологія і вірусологія, народна
та нетрадиційна медицина, неврологія, неонатологія, організація і
управління охороною здоров'я, онкологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, паразитологія, педіатрія, підліткова терапія,
проктологія, променева терапія, професійна патологія,
психотерапія, психофізіологія, пульмонологія, радіаційна гігієна,
радіологія, радіонуклідна діагностика, ревматологія, рентгенологія
терміном дії з 20.03.2008 по 15.12.2011 Ліцензію АВ N 300990 від 15.12.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1803/19-М
5 Науково-виробниче підприємство-товариство з обмеженою
відповідальністю "Медівін"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Пирогова, 10 Ідентифікаційний код: 25494262 Переоформити ліцензію АВ N 348727 від 09.07.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, генетика
лабораторна, генетика медична, дерматовенерологія, дитяча
гінекологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія,
імунологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія,
клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, сексопатологія,
ультразвукова діагностика, урологія, хірургічна стоматологія,
терапія терміном дії з 20.03.2008 по 09.07.2012 Ліцензію АВ N 348727 від 09.07.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/10-М
Всього: 5 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копії ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Діла"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Головка, 6, кв. 6 Ідентифікаційний код: 25587390 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, лабораторна імунологія, генетика лабораторна, генетика
медична, паразитологія, епідеміологія, психотерапія, медична
сестра, акушерство, фельдшер, медичний статистик, аборант
клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Волі, 66-а Полтавська обл., Пирятинський р-н, вул. Київська, 5 м. Рівне, вул. Драгоманова, 7 Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/14-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТИМЕД"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Луначарського, 24 Ідентифікаційний код: 31953944 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю онкологія, фізіотерапія,
медична сестра за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4 Реєстраційне досьє від 18.03.2008 N 1803/20-М
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр гігієни"
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Н. Холодногірська, 8, кв. 85 Ідентифікаційний код: 35539947 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/01-Д
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАСКІ"
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Залізнична, 1 Ідентифікаційний код: 20872050 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 14.03.2008 N 1403/02-Д
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЛАС ДЕКОР"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Васильківський р-н,
сел. Василівка, вул. Партизанська, 141 Ідентифікаційний код: 33322634 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 17.03.2008 N 1703/01-Д
4 Френц Микола Володимирович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Тарасівська, 10 Ідентифікаційний код: 2246608773 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/02-Д
Всього: 4 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
20.03.2008 N 9
Наказ
20.03.2008 N 148

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт
залишенні без розгляду

1 Вишгородське госпрозрахункове відділення профілактичної
дезінфекції
Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н,
смт Димер, вул. Косарєва, 1 Ідентифікаційний код: 13718452 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: статут відділення
не зареєстрований в установленому порядку Реєстраційне досьє від 19.03.2008 N 1903/01-Д
Всього: 1 справа.вгору