Про звіти страхових брокерів
Мінфін України; Наказ від 30.03.2001147
Документ v0147201-01, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2001

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 147 від 30.03.2001

Про звіти страхових брокерів

Відповідно до Положення про особливі умови діяльності
страхових брокерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 1999 року N 747 ( 747-99-п ) "Про
впорядкування діяльності страхових брокерів", та статті 1 Указу
Президента України від 1 грудня 1999 року N 1573/99 ( 1573/99 )
"Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму "Відомості про посередницьку діяльність
страхових брокерів на страховому ринку".
2. Встановити, що страхові брокери: 2.1. При заповненні фінансової звітності та звітних форм
керуються: - Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ); - Законом України "Про страхування" ( 85/96-ВР ); - положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; - Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу зобов'язань та господарських операцій
підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99, z0893-99 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за
N 892/4185 та N 893/4166; - Положенням про порядок провадження діяльності страховими
посередниками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 18.12.96 N 1523 ( 1523-96-п ) (із внесеними змінами та
доповненнями); - Положенням про особливі умови діяльності страхових
брокерів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.99 N 747 ( 747-99-п ) (із внесеними змінами та
доповненнями).
2.2. Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, і щорічно в термін до 20 лютого наступного за звітним
року подають до Міністерства фінансів України один примірник на
паперових носіях і один примірник на магнітних носіях у форматі
Excel за формами, розміщеними на WEB-сторінці Міністерства
фінансів України в мережі Інтернет за адресою www.mifin.gov.ua, та
один примірник - на паперових носіях до відповідних територіальних
відділів нагляду Управління контролю фінансових ринків,
ліцензування та нагляду Департаменту фінансових установ та ринків
Міністерства фінансів України: - фінансової звітності у відповідному обсязі, визначеному
пунктом 2 статті 11 (для річної фінансової звітності), пунктом 1
статті 13 (для проміжної фінансової звітності) або пунктом 3
статті 11 (для суб'єктів малого підприємництва) Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ). У разі, якщо страховий брокер є фізичною особою - суб'єктом
підприємницької діяльності (в тому числі, який перейшов на
спрощену систему оподаткування), подається виписка (копія) з Книги
обліку доходів і витрат згідно з Додатком 10 до Інструкції "Про
прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної
державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12
( z0064-93 ) "Про затвердження Інструкції "Про прибутковий податок
з громадян" та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
09.06.93 за N 64, за останній квартал звітного періоду; - форми "Відомості про посередницьку діяльність страхових
брокерів на страховому ринку", затвердженої цим наказом.
2.3. Зазначені у підпункті 2.2 цього наказу звітні дані на
паперових носіях подаються пронумерованими, прошитими і
скріпленими відповідними підписами та печаткою.
3. Територіальним відділам нагляду Управління контролю
фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту фінансових
установ та ринків Міністерства фінансів України в десятиденний
термін після закінчення терміну подання звітності подавати до
Міністерства фінансів України висновки та пропозиції за
результатами перевірок звітних даних страхових брокерів.
Міністр І.Мітюков
Надруковано: "УКРАЇНА-BUSINESS", N 15, 17 - 24 квітня 2001 р.вгору