Документ v0146733-16, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 146

Про затвердження Плану заходів Міністерства інфраструктури України з реформування транспортної галузі та дорожнього господарства у 2016 році

Відповідно до пункту 2 протоколу № 8 засідання Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року та з метою забезпечення належного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 184 "Про затвердження плану дій Кабінету Міністрів України у 2016 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства інфраструктури України з реформування транспортної галузі та дорожнього господарства у 2016 році, що додається (далі - План заходів).

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, визначених відповідальними виконавцями заходів, передбачених Планом заходів, під особисту відповідальність забезпечити виконання Плану заходів та надання щомісяця до 2 числа Управлінню стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій інформації про стан його виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

В. ОмелянЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
13.04.2016  № 146

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства інфраструктури України з реформування транспортної галузі та дорожнього господарства у 2016 році

Завдання

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Індикатор виконання

Очікуваний результат

Залізничний транспорт

1. Утворення конкурентного ринку залізничних перевезень

1) розроблення та затвердження Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги всіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом

Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України"

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

нормативно-правове забезпечення замовлення соціальних перевезень відповідно до Регламенту 1370/2007/ЄС

2) розроблення Положення та організаційної структури центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту

у тримісячний строк після прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України"

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

забезпечення державного контролю за рівноправним доступом до інфраструктури залізничного транспорту, передача функцій з реалізації державної політики окремому органу, який не має стосунку до оператора інфраструктури

3) розроблення плану імплементації Директиви ЄС 2007/59/ЄС від 23 жовтня 2007 р. про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у залізничній системі Співтовариства

грудень

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

4) розроблення плану імплементації Регламенту ЄС 913/2010 від 22 вересня 2010 р. стосовно Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень

грудень

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

5) супроводження законопроекту "Про залізничний транспорт України" (реєстраційний номер 3650) у Верховній Раді України

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

визначення чітких та однакових для всіх правил участі на ринку залізничних перевезень

2. Підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті

1) розроблення та видання наказу Мінінфраструктури щодо затвердження Положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті та методичних рекомендацій з розроблення та впровадження системи управління безпекою руху на залізничному транспорті

Укртрансбезпека
Департамент безпеки на транспорті
Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України"

реєстрація наказу у Мін'юсті

зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків транспортних подій на залізничному транспорті, покращення якості та функціональності залізничного транспорту

2) розроблення та видання наказу Мінінфраструктури щодо затвердження правил сертифікації безпеки та авторизації на залізничному транспорті

3. Визначення процедури розслідування транспортних подій на залізничному транспорті органом з розслідування транспортних подій на залізничному транспорті

розроблення та видання наказу Мінінфраструктури щодо затвердження Порядку технічного розслідування транспортних подій на залізничному транспорті

Укртрансбезпека
Департамент безпеки на транспорті
Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту

у шестимісячний строк після прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України"

реєстрація наказу у Мін'юсті

Проведення технічного розслідування транспортних подій на залізничному транспорті та визначення всіх організаційних та технічних причин виникнення транспортних подій на залізничному транспорті

Авіаційний транспорт

4. Лібералізація ринку авіаційних перевезень, інкорпорування в національне законодавство та імплементація застосовних вимог та стандартів ЄС

підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір

Державіаслужба
Відділ авіаційного транспорту
Департамент міжнародного співробітництва

протягом року

підписання Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, яка була парафована у листопаді 2013 року

лібералізація ринку авіаційних перевезень з ЄС, подальше технічне та технологічне удосконалення аеронавігаційної системи України, підвищення ефективності пропускної спроможності повітряного простору України в межах її відповідальності перед ІКАО

5. Задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки та ефективності використання повітряного простору України

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору"

Державіаслужба
Відділ авіаційного транспорту

II квартал

прийняття відповідної постанови

приведення норм з використання повітряного простору України у відповідність з нормами міжнародного права у галузі цивільної авіації

6. Законодавче закріплення сучасних норм регулювання діяльності галузі цивільної авіації в Україні у частині захисту від актів незаконного втручання

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації"

Державіаслужба
Відділ авіаційного транспорту

II квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

забезпечення виконання стандартів та рекомендованої практики міжнародних організацій у сфері захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання

7. Вирішення актуальних питань розвитку аеропортів, реконструкції та розбудови аеропортової інфраструктури

виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року в частині створення єдиної державної мережі аеродромів у результаті їх об'єднання та передачі аеродромів державної і комунальної форми власності до сфери управління Мінінфраструктури

Відділ авіаційного транспорту

протягом року

утворення та розвиток підприємства у сфері управління Мінінфраструктури, за яким буде закріплено аеродроми та аеродромні об'єкти на праві господарського відання

вирішення питання щодо модернізації інфраструктури аеропортів;
розвиток адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких розташовані аеропорти;
створення додаткових робочих місць;
захист інтересів держави з питань національної безпеки та оборони

8. Приведення законодавства України у відповідність з європейським законодавством у галузі авіаційного транспорту

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов'язаної з перевезенням пасажирів, вантажу повітряним транспортом"

Державіаслужба
Відділ авіаційного транспорту

III квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

впровадження європейських стандартів під час здійснення ліцензування

9. Спрощення процедур ліцензування

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом"

Державіаслужба
Відділ авіаційного транспорту

III квартал

прийняття відповідної постанови

дерегуляція господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

10. Спрощення доступу авіаперевізників на ринок авіаційних перевезень

розроблення та видання наказу Державіаслужби про внесення змін до наказу Державіаслужби від 24.10.2014 № 686 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній"

Державіаслужба

III квартал

реєстрація наказу у Мін'юсті

створення сприятливих умов для доступу авіаперевізників на ринок авіаційних перевезень

Автомобільний транспорт

11. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі автомобільного транспорту

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до відповідних проектів нормативно-правових актів на виконання положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

протягом року

прийняття відповідного акта

створення умов для одержання споживачами, представниками бізнесу та суспільством у цілому значних економічних та соціальних переваг, зменшення аварійності та шкідливих наслідків діяльності автомобільного транспорту, підвищення якості та безпеки перевезень

12. Дерегуляція та реформування системи управління пасажирськими автомобільними перевезеннями

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформування системи державного контролю, регулювання діяльності автомобільного та міського електричного транспорту, вдосконалення діяльності автостанцій, спрощення умов ведення підприємницької діяльності з надання послуг автомобільного транспорту)"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

перехід на ринкові умови та принципи вільної конкуренції під час виконання пасажирських перевезень на території України;
дерегуляція діяльності автостанцій, підвищення конкуренції на ринку автостанційних послуг;
створення рівних умов для учасників ринку автомобільних перевезень, в тому числі щодо оподаткування

13. Дерегуляція та лібералізація ринку міжнародних автомобільних пасажирських перевезень

розроблення та видання наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до наказу Мінтрансу від 09.02.2004 № 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

II квартал

реєстрація наказу в Мін'юсті

спрощення процедур із видачі автоперевізникам дозволів на міжнародні перевезення пасажирів;
удосконалення взаємодії з відповідними органами інших країн;
підвищення конкуренції на маршрутах;
підвищення ефективності міжнародних перевезень пасажирів

14. Створення прозорої та справедливої дозвільної системи на ринку міжнародних вантажних перевезень

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації міжнародних перевезень пасажирів та вантажів"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

лібералізація міжнародних перевезень та вдосконалення системи контролю за ефективністю використання дозволів на міжнародні вантажні перевезення; імплементація Регламентів Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1072/2009 та № 1073/2009, що дасть змогу українським перевізникам отримати допуск на європейський ринок та успішно конкурувати на ньому

15. Реформування ринку таксомоторних перевезень

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб" (реєстраційний номер 3107)

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

запровадження державного регулювання у сфері діяльності інформаційно-диспетчерських служб;
вихід з тіні 90 відсотків бізнесу перевезень за рахунок запровадження простих, справедливих "правил гри", які стануть однаковими для всіх, значне зростання надходжень до державного бюджету; покращення технічного стану таксомоторного парку та безпеки перевезень;
підвищення якості послуг та безпеки перевезень

16. Запровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

II квартал

прийняття відповідного нормативно-правового акта

запровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність;
підвищення конкуренції та якості послуг, що надаються пасажирам

2) розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про скасування наказу Мінтрансзв'язку від 27.09.2010 № 700 "Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

II квартал

реєстрація наказу в Мін'юсті

17. Формування сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення оновлення рухомого складу пасажирських та вантажних автоперевізників

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на автобуси), "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів)

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

III квартал

схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України

скасування ввізного мита на автобуси великої місткості та напівпричепи, що не виробляються в Україні, розроблення та впровадження за участю банківської системи, виробників транспортних засобів механізму стимулювання інвестицій в оновлення рухомого складу шляхом використання різних джерел фінансування (власних коштів перевізників, коштів інвесторів, кредитних ресурсів комерційних банків та міжнародних фінансових установ)

18. Підвищення відповідальності за порушення вагових норм (перевантаження) транспортних засобів

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

III квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

забезпечення збереження мереж автомобільних доріг від передчасних руйнувань, збільшення надходжень до державного бюджету, стимулювання залучення інвестицій у розвиток дорожньої інфраструктури

19. Запровадження системи збору плати з транспортних засобів загальною вагою понад 12 тонн, що рухаються автомобільними дорогами державного значення, з метою створення додаткових джерел фінансування дорожнього господарства

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання транспортними засобами автомобільних доріг загального користування державного значення" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо впровадження плати за використання транспортними засобами автомобільних доріг загального користування державного значення"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

схвалення відповідних законопроектів та подання їх до Верховної Ради України

забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування, підвищення безпечності та конкурентоспроможності національної мережі автомобільних доріг державного значення з метою залучення транзитних вантажопотоків

20. Упорядкування господарської діяльності у сфері перевезень на таксі, легковими автомобілями на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб, запровадження державного регулювання, яке дасть змогу створити у цій сфері прозоре конкурентоспроможне середовище та забезпечити дотримання всіма учасниками вказаного сектору економіки вимог законодавства

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

III квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

запровадження процедури державного регулювання у сфері діяльності інформаційно-диспетчерських служб таксі

21. Створення ринкових умов для роботи автомобільних перевізників на місцевих ринках

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

скасування урегульованості тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

22. Удосконалення системи організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері організації пасажирських перевезень автомобільним транспортом

Укртрансбезпека
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

III квартал

прийняття відповідної постанови

запровадження об'єктивної процедури оцінки перевізників-претендентів під час проведення конкурсу та впровадження ринкових відносин між перевізниками та суб'єктами господарювання, що провадять автостанційну діяльність

23. Запровадження механізму відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює завантаження транспортного засобу, за завантаження транспортного засобу понад встановлені вагові норми

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на участь в дорожньому русі"

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

зменшення негативного впливу транспортних засобів на автомобільні дороги шляхом введення відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності за завантаження транспортних засобів понад встановлені норми

24. Урегулювання механізму тарифоутворення шляхом надання органам місцевого самоврядування повноважень у частині розроблення та затвердження тарифів

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту" (реєстраційний номер 3049) у Верховній Раді України

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

дерегуляція у сфері тарифоутворення та підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування

25. Запровадження європейських правил допуску та роботи на ринку автомобільних перевезень

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу" (реєстраційний номер 3713) у Верховній Раді України

Укртрансбезпека
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

сталий розвиток автотранспортного сектору економіки; покращення умов ведення бізнесу в результаті створення рівних та прозорих умов конкуренції; підвищення якості та безпеки перевезень, зниження рівня аварійності та смертності на дорогах;
збільшення інвестицій держав - членів ЄС в автотранспортний сектор;
збільшення обсягу надходжень до державного бюджету

Дорожнє господарство

26. Запровадження незалежного контролю якості дорожніх робіт, встановлення вимоги щодо обов'язкового залучення незалежних інженерів-консультантів для контролю якості

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження вимог щодо здійснення контролю якості робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування"

Укравтодор
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

II квартал

прийняття відповідної постанови

підвищення якості виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, збільшення строку служби дорожніх покриттів, забезпечення безпеки дорожнього руху

27. Створення конкурентоспроможного середовища на ринку дорожньо-ремонтних робіт

завершення ліквідації ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", інвентаризації активів з подальшою передачею облавтодорів на місцевий рівень, створення неприбуткового державного підприємства для обслуговування автомобільних доріг державного значення, розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про створення державного підприємства для експлуатаційного утримання доріг державного значення"

Укравтодор
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

прийняття відповідного акта

забезпечення належного утримання та безпеки руху на автомобільних дорогах державного значення, створення конкурентного середовища на ринку дорожньо-ремонтних робіт

28. Створення європейської системи управління автомобільними дорогами загального користування

супроводження проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Державного дорожнього фонду України", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного дорожнього фонду України" у Верховній Раді України

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

до прийняття відповідних законів

прийняття відповідних законів

передача автомобільних доріг загального користування в управління місцевих органів виконавчої влади, запровадження в дорожньому будівництві контрактів на умовах FIDIC та контрактів про утримання автомобільних доріг за кінцевим результатом, забезпечення дорожньої галузі фінансуванням відповідно до науково обґрунтованих потреб

29. Підвищення ефективності управління дорожньою мережею шляхом реформування Укравтодору

розроблення нормативно-правових актів на виконання положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" (у разі прийняття законопроекту реєстраційний номер 0954), розроблення оновленого положення про Укравтодор, приватизація непрофільних активів Укравтодору

Укравтодор
Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

IV квартал

прийняття відповідних нормативно-правових актів

реорганізація Укравтодору для виконання функцій замовника лише на автомобільних дорогах загального користування державного значення, роздержавлення непрофільних активів

30. Формування та реалізація конкурентоспроможних національного, регіонального та місцевого туристичних продуктів

забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендованих для відвідування туристами

Укравтодор

протягом року

кількість відремонтованих під'їзних шляхів, установлених вказівників

підвищення якості туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги, збільшення надходжень від реалізації туристичних послуг до державного та місцевих бюджетів

31. Підвищення безпеки дорожнього руху

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування" (реєстраційний номер 2234а) у Верховній Раді України

Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

зниження рівня аварійності на автомобільних шляхах загального користування, забезпечення їх естетичного вигляду

Водний транспорт

32. Удосконалення системи державного управління на морському та річковому транспорті

створення Морської адміністрації України, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів

Департамент морського та річкового транспорту

грудень

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, передбачених угодами, регламентами та директивами, покладених на Морську адміністрацію України, підвищення рівня безпеки судноплавства

33. Визначення стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Морської доктрини України

Департамент морського та річкового транспорту

III квартал

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

визначення основних цілей розвитку, посилення позицій України як морської держави, активна міжнародна співпраця з охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня безпеки, підвищення рівня взаємодії між органами влади

34. Розбудова об'єктів портової інфраструктури, залучення інвестицій

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції створення глибоководного рейдового термінала

Департамент морського та річкового транспорту

III квартал

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

інтеграція морського транспорту з внутрішнім водним транспортом, залучення додаткового вантажопотоку

35. Залучення інвестицій у стратегічні об'єкти портової інфраструктури

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов укладення договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання у стратегічні об'єкти портової інфраструктури"

Управління економічного розвитку та фінансів

II квартал

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

створення механізму компенсації коштів інвесторів в об'єкти портової інфраструктури, що належать до сфери відповідальності держави, розвиток системи водних підходів до портів, причальної інфраструктури тощо

36. Дерегуляція та лібералізація контрольних процедур у морських портах, інформатизація процесів

супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства" у Верховній Раді України

Департамент морського та річкового транспорту

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

зменшення кількості контрольних процедур у портах та запровадження електронного документообігу; удосконалення існуючої інформаційної системи портового товариства; скорочення часу оформлення вантажів; створення комфортних умов для ведення бізнесу

37. Створення правового поля для відродження в Україні судноплавства внутрішніми водними шляхами, залучення інвестицій, побудова ефективної системи управління внутрішніми водними шляхами

супроводження проекту Закону України "Про внутрішній водний транспорт України" у Верховній Раді України

Департамент морського та річкового транспорту

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

збільшення обсягів перевезень річковим транспортом, збільшення кількості вантажного та пасажирського флоту, що працює на внутрішніх водних шляхах України, нарощування обсягів інвестицій у розбудову річкової інфраструктури, зменшення навантаження на автомобільні дороги та зменшення обсягу коштів, що витрачаються на їх ремонт, позитивний екологічний ефект від зменшення шкідливих викидів в атмосферу, розвиток портового річкового господарства та створення нових робочих місць

38. Забезпечення гарантованих глибин суднового ходу на р. Дніпро

проведення днопоглиблювальних робіт на лімітованих ділянках р. Дніпро (Дніпродзержинські перекати)

ДП "Укрводшлях" Департамент морського та річкового транспорту

протягом року

виконання днопоглиблювальних робіт на окремих ділянках р. Дніпро (Дніпродзержинські перекати)

збільшення обсягів перевезень на р. Дніпро, ефективне використання наявного річкового флоту шляхом його більш повного завантаження

39. Відновлення вантажоперевезень річковим транспортом з/до Республіки Білорусь

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про відкриття міжнародного пункту пропуску через державний кордон у річковому порту Київ

Департамент морського та річкового транспорту

протягом року

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

збільшення обсягів перевезень з/до Республіки Білорусь річковим транспортом; створення належних умов для зростання обсягів річкових перевезень та міждержавної торгівлі

40. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі морського транспорту (Директива 1999/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 1999 р. про правозастосування положень щодо годин праці моряків на борту суден, які зупиняються у портах Співтовариства)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приєднання України до Конвенції 2006 року про працю в морському судноплавстві

Укртрансбезпека
Департамент морського та річкового транспорту
Департамент міжнародного співробітництва

протягом року

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

покращення соціального захисту моряків, забезпечення захисту їх прав

41. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі морського транспорту (Регламент (ЄС) № 782/2003 Європейського Парламенту та Ради про заборону оловоорганічних сполук на суднах)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Указу Президента України щодо приєднання України до Міжнародної конвенції з контролю за шкідливими протиобростаючими системами на суднах

Укртрансбезпека
Департамент морського та річкового транспорту
Департамент міжнародного співробітництва

протягом року

схвалення відповідного проекту Указу Президента України та подання його Президентові України

запобігання забрудненню навколишнього природного середовища олововмісними речовинами із суден

42. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України в галузі внутрішнього водного транспорту (Директива 96/75/ЄС у частині ротаційного фрахтування та ціноутворення)

розроблення та видання наказу Мінінфраструктури "Про систему ротаційного фрахтування на ринку внутрішніх водних перевезень"

Департамент морського та річкового транспорту

протягом року

реєстрація наказу в Мін'юсті

запровадження системи ротаційного фрахтування, ціноутворення та укладення договорів у сфері міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами

43. Підвищення рівня безпеки на транспорті

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення адміністративної відповідальності"

Укртрансбезпека
Департамент безпеки на транспорті
Департамент морського та річкового транспорту

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

підвищення адміністративної відповідальності за порушення вимог щодо безпеки на транспорті

44. Дерегуляція контрольно-наглядових функцій

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо передачі функцій з контролю за малими суднами та базами для їх стоянок місцевим органам виконавчої влади

Укртрансбезпека
Департамент безпеки на транспорті
Департамент морського та річкового транспорту

IV квартал

схвалення відповідного законопроекту та подання його до Верховної Ради України

передача функцій з контролю за малими суднами та базами для їх стоянок місцевим органам виконавчої влади

45. Виконання міжнародних зобов'язань України та створення дієвої системи пошуку та рятування на морі

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1137 "Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства" щодо відновлення міжвідомчого Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі

Укртрансбезпека
Департамент безпеки на транспорті
Департамент морського та річкового транспорту

IV квартал

прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта

відновлення діяльності міжвідомчого Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі

46. Створення дієвої системи пошуку та рятування на морі

відновлення функціонування казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" та приєднання до нього державного підприємства "Морська аварійно-рятувальна служба"

Департамент морського та річкового транспорту
Департамент управління об'єктами державної власності

II квартал

прийняття відповідного нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України

відновлення ефективної системи пошуку і рятування на морі

Розвиток транспортної мережі

47. Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положень законодавства України у сфері комбінованих перевезень (Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 р. про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами)

розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

протягом року

прийняття відповідних нормативно-правових актів

розвиток мультимодальних перевезень шляхом створення міжвідомчого механізму взаємодії для встановлення спільних правил для окремих видів транспортування товарів (комбінований транспорт)

48. Інтеграція до транс'європейської транспортної мережі

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Концепції розвитку національної (пріоритетної) транспортної мережі України до 2025 року

Управління стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій

протягом року

прийняття відповідного акта

розвиток сталої транспортної мережі, пов'язаної з транс'європейською транспортною мережею; розвиток мультимодальної транспортної мережі та модернізація інфраструктури

49. Підвищення ефективності діяльності у сфері транспорту

супроводження проекту Закону України "Про державне регулювання у сфері транспорту" (реєстраційний номер 3835) у Верховній Раді України

Управління економічного розвитку та фінансів

до прийняття відповідного Закону

прийняття відповідного Закону

підвищення ефективності державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків за участю суб'єктів природних монополій у сфері транспорту, сприяння одержанню споживачами високоякісних послуг у необхідному обсязі за економічно обґрунтованими цінами

Начальник Управління
стратегічного розвитку
інфраструктури та інвестиційІ. Шестова

{Текст взято з сайту Мінінфраструктури України http://www.mtu.gov.ua}вгору