Про внесення змін до Класифікації органів державного управління
Держкомстат України; Наказ, Класифікація від 30.04.2009145
Документ v0145202-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.2011, підстава - v0041832-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.04.2009 N 145
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
служби статистики
N 41 ( v0041832-11 ) від 18.02.2011 }
Про внесення змін до Класифікації
органів державного управління

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою вдосконалення обліку
підприємств та організацій державного сектору економіки
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Класифікації органів державного
управління, затвердженої наказом Держкомстату від 30.03.2007 р.
N 103 ( v0103202-07 ) "Про затвердження Класифікації органів
державного управління", виклавши її у новій редакції, що
додається.
2. Департаменту планування та організації статистичних
спостережень (Остапчук О.Е.) здійснювати методологічне й
організаційне керівництво при застосуванні у державній
статистичній діяльності Класифікації органів державного
управління, затвердженої цим наказом.
3. Департаменту планування та організації статистичних
спостережень спільно з Головним міжрегіональним управлінням
статистики у м. Києві (Кокурін А.І.) направити до 1 червня
2009 року для використання в системі ведення Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) електронну
версію Класифікації органів державного управління, затверджену цим
наказом, головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі.
4. Департаменту зведеної інформації (Забродський П.П.) за
поданням департаменту планування та організації статистичних
спостережень розмістити Класифікацію органів державного
управління, затверджену цим наказом, на веб-сайті Держкомстату.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
30.03.2007 р. N 103 ( v0103202-07 ).
6. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома заступників Голови та керівників
самостійних структурних підрозділів Держкомстату.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Колеснік В.І.
Голова О.Г.Осауленко

Додаток
до наказу Держкомстату
30.04.2009 N 145

КЛАСИФІКАЦІЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. ВСТУП
Класифікацію органів державного управління (КОДУ) розроблено
для забезпечення інформацією щодо управління об'єктами державної
власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та
уповноваженими ним органами державного управління реалізації прав
держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням,
користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених
законодавством України, з метою задоволення державних та
суспільних потреб.
КОДУ розроблено для обліку і моніторингу об'єктів державної
власності за сферами управління органів, уповноважених управляти
такими об'єктами, у системі ведення Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), відомчих реєстрів
інших органів державної влади, які отримують інформацію з ЄДРПОУ,
та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.06.2005
N 499 ( 499-2005-п ) "Про затвердження Положення про Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України" та від
14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) "Про затвердження Положення про
Єдиний реєстр об'єктів державної власності", Методики проведення
інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N 1121
( 1121-2005-п ).
Об'єктами класифікації КОДУ є: - центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні
комітети), урядові органи державного управління (департаменти,
інспекції тощо), центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом, інші державні органи та установи, що забезпечують
здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України, органи судової влади та прокуратури,
Національний банк України, Рахункова палата; - громадські, самоврядні організації, державні установи
(Національна Академія наук, галузеві академії, творчі спілки
тощо), на які відповідними нормативними актами покладено функції з
управління державним майном у визначеній сфері; - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування.
Підставою для визначення коду органу державного управління
для суб'єктів ЄДРПОУ є: - рішення Кабінету Міністрів України щодо віднесення або
передачі об'єктів державної власності до сфери управління органів,
уповноважених управляти державним майном; - інформація з Єдиного реєстру об'єктів державної власності,
що отримується в рамках Угоди про загальні засади співробітництва
між Фондом державного майна України та Державним комітетом
статистики України від 08.02.2007 р. N 96; - відомості про вчинення реєстраційних дій, передбачені
Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) у випадку, коли вони
містять дані: "Ідентифікаційний код органу, до сфери управління
якого належить юридична особа державної форми власності чи
юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить
не менше 25 відсотків".
Відокремлені підрозділи юридичних осіб в ЄДРПОУ відносяться
за КОДУ до того ж органу державного управління, що й юридична
особа, яка прийняла рішення про створення цих відокремлених
підрозділів.
Суб'єкти, які значаться в ЄДРПОУ за органом державного
управління після його ліквідації чи реорганізації, і не віднесені
до новостворених на його базі органів (органу), значаться в ЄДРПОУ
за ліквідованим (реорганізованим) органом державного управління до
отримання інформації, яка є підставою для визначення коду органу
державного управління.
Підставою для внесення змін до Класифікації органів
державного управління є утворення органів державного управління
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.
Актуальна версія КОДУ розміщується на офіційному веб-сайті
Державного комітету статистики України.
2. Класифікація органів державного управління
---------------------------------------------------------------------------------------- |Код КОДУ| Код КОДУ | Назва | Скорочена назва | Додатково | | | (координує| | | (станом на | | | або | | |01.05.2009 р.) | | | спрямовує| | | | | |діяльність)| | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1004 | - |Обласні, Київська та | - | - | | | |Севастопольська міські| | | | | |ради | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1005 | - |Державні адміністрації| - | - | | | |областей, міст Києва і| | | | | |Севастополя | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1006 | - |Районні, районні у | - | - | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі ради | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1007 | - |Районні, районні у | - | - | | | |містах Києві та | | | | | |Севастополі державні | | | | | |адміністрації | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1008 | - |Селищні та сільські | - | - | | | |ради та їх виконавчі | | | | | |комітети | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1009 | - |Міські, районні у | - | - | | | |містах ради та їх | | | | | |виконавчі комітети | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1064 | - |Міністерство аграрної |Мінагрополітики |Постанова | | | |політики України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |01.11.2006 | | | | | |N 1541 | | | | | |( 1541-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1066 | 1064 |Державна служба з |Держсортслужба |Постанова | | | |охорони прав на сорти | |Кабінету | | | |рослин | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |19.08.2002 | | | | | |N 1182 | | | | | |( 1182-2002-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1074 | - |Міністерство охорони |Мінприроди |Постанова | | | |навколишнього | |Кабінету | | | |природного середовища | |Міністрів | | | |України | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1524 | | | | | |( 1524-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1076 | 1074 |Національне агентство |Нацекоінвестагентство |Постанова | | | |екологічних інвестицій| |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України | | | | | |від 30.07.2007 | | | | | |N 977 | | | | | |( 977-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1077 | 1074 |Державна геологічна |Держгеолслужба |Постанова | | | |служба | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |24.09.2005 | | | | | |N 980 | | | | | |( 980-2005-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1078 | 1074 |Державна служба |Укргеодезкартографія |Постанова | | | |геодезії, картографії | |Кабінету | | | |та кадастру | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |24.09.2005 | | | | | |N 979 | | | | | |( 979-2005-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1084 | - |Міністерство освіти і |МОН |Постанова | | | |науки України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |19.12.2006 | | | | | |N 1757 | | | | | |( 1757-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1086 | 1084 |Державний департамент | - |Постанова | | | |інтелектуальної | |Кабінету | | | |власності | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |20.06.2000 | | | | | |N 997 | | | | | |( 997-2000-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1094 | - |Міністерство палива та|Мінпаливенерго |Постанова | | | |енергетики України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1540 | | | | | |( 1540-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1104 | - |Державний комітет |Держкомтелерадіо |Постанова | | | |телебачення і | |Кабінету | | | |радіомовлення України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |11.07.2007 | | | | | |N 897 | | | | | |( 897-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1154 | - |Міністерство України у|Мінсім'ямолодьспорт |Постанова | | | |справах сім'ї, молоді | |Кабінету | | | |та спорту | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |08.11.2006 | | | | | |N 1573 | | | | | |( 1573-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1156 | 1154 |Державний департамент | - |Постанова | | | |з усиновлення та | |Кабінету | | | |захисту прав дитини | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |25.03.2006 | | | | | |N 367 | | | | | |( 367-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1224 | - |Державна судова |ДСА |Указ Президента| | | |адміністрація України | |України від | | | | | |03.03.2003 | | | | | |N 182 | | | | | |( 182/2003 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1944 | 7214 |Державний комітет |Держкомінформатизації |Постанова | | | |інформатизації | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.03.2008 | | | | | |N 272 | | | | | |( 272-2008-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 2764 | |Фонд соціального |Фонд соціального |Закон України | | | |страхування від |страхування від нещасних |від 23.09.99 | | | |нещасних випадків на |випадків |N 1105 | | | |виробництві та | |( 1105-14 ) | | | |професійних | | | | | |захворювань | | | | | |України(*) | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 2774 | - |Фонд соціального | - |Закон України | | | |страхування з | |від 18.01.2001 | | | |тимчасової втрати | |N 2240 | | | |працездатності(*) | |( 2240-14 ) | |--------------------------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) - некомерційна самоврядна організація | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 2784 | 7074 |Пенсійний фонд | - |Указ Президента| | | |України | |України від | | | | | |01.03.2001 | | | | | |N 121 | | | | | |( 121/2001 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 3144 | - |Українська академія | - |Постанова | | | |аграрних наук(*) | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |22.02.2006 | | | | | |N 175 | | | | | |( 175-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4084 | - |Міністерство оборони |Міноборони |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |03.08.2006 | | | | | |N 1080 | | | | | |( 1080-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4134 | |Міністерство України з|МНС |Постанова | | | |питань надзвичайних | |Кабінету | | | |ситуацій та у справах | |Міністрів | | | |захисту населення від | |України від | | | |наслідків | |02.11.2006 | | | |Чорнобильської | |N 1539 | | | |катастрофи | |( 1539-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4136 | 4134 |Державний департамент | - |Постанова | | | |страхового фонду | |Кабінету | | | |документації | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.06.2000 | | | | | |N 1023 | | | | | |( 1023-2000-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4138 | 4134 |Державна авіаційна |Укравіапошук |Постанова | | | |пошуково-рятувальна | |Кабінету | | | |служба | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |08.09.2004 | | | | | |N 1172 | | | | | |( 1172-2004-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4140 | 4134 |Державна |Держгідромет |Постанова | | | |гідрометеорологічна | |Кабінету | | | |служба | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.04.2002 | | | | | |N 570 | | | | | |( 570-2002-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4144 | |Державний комітет |Держгірпромнагляд |Постанова | | | |України з промислової | |Кабінету | | | |безпеки, охорони праці| |Міністрів | | | |та гірничого нагляду | |України від | | | | | |23.11.2006 | | | | | |N 1640 | | | | | |( 1640-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4604 | 8184 |Державний комітет |Держкомрезерв |Постанова | | | |України з державного | |Кабінету | | | |матеріального резерву | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |08.06.2006 | | | | | |N 810 | | | | | |( 810-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 4664 | - |Федерація професійних | - | - | | | |спілок України | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5054 | - |Національний банк |Національний банк |Закон України | | | |України | |від 20.05.99 | | | | | |N 679 | | | | | |( 679-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5304 | - |Вищий адміністративний| - |Закон України | | | |суд | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3018 | | | | | |( 3018-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5314 | - |Вища рада юстиції | - |Закон України | | | | | |від 15.01.98 | | | | | |N 22 | | | | | |( 22/98-ВР ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5324 | - |Вищий господарський | - |Закон України | | | |суд | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3018 | | | | | |( 3018-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5364 | - |Система органів | - |Закон України | | | |прокуратури | |від 05.11.91 | | | | | |N 1789 | | | | | |( 1789-12 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5384 | - |Державний департамент | - |Указ Президента| | | |України з питань | |України від | | | |виконання покарань | |31.07.98 N 827 | | | | | |( 827/98 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5505 | - |Національні творчі | - | - | | | |спілки | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 5954 | - |Вища атестаційна |ВАК |Указ Президента| | | |комісія України | |України від | | | | | |25.02.99 N 216 | | | | | |( 216/99 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6134 | - |Секретаріат Кабінету | - |Постанова | | | |Міністрів України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |06.05.2000 | | | | | |N 761 | | | | | |( 761-2000-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6204 | - |Національне агентство |НАЕР |Постанова | | | |України з питань | |Кабінету | | | |забезпечення | |Міністрів | | | |ефективного | |України від | | | |використання | |03.04.2006 | | | |енергетичних ресурсів | |N 412 | | | | | |( 412-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6206 | 6204 |Державна інспекція з | - |Постанова | | | |енергозбереження | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |29.06.2000 | | | | | |N 1039 | | | | | |( 1039-2000-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6544 | - |Міністерство |Мінпромполітики |Постанова | | | |промислової політики | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1538 | | | | | |( 1538-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6546 | 6544 |Державний департамент |Держсільгоспмаш |Постанова | | | |тракторного і | |Кабінету | | | |сільськогосподарського| |Міністрів | | | |машинобудування | |України від | | | | | |03.08.2000 | | | | | |N 1210 | | | | | |( 1210-2000-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6548 | 6544 |Агентство з питань | - |Постанова | | | |оборонно-промислового | |Кабінету | | | |комплексу | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.08.2008 | | | | | |N 793 | | | | | |( 793-2008-п ) | |--------------------------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) - державна наукова організація | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 6695 | - |Рада міністрів | - |Закон України | | | |Автономної Республіки | |від 23.12.98 | | | |Крим | |N 350 | | | | | |( 350-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 6894 | - |Державна митна служба |Держмитслужба |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |18.07.2007 | | | | | |N 940 | | | | | |( 940-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7054 | - |Державний комітет |Держкомпідприємництво |Постанова | | | |України з питань | |Кабінету | | | |регуляторної політики | |Міністрів | | | |та підприємництва | |України від | | | | | |26.04.2007 | | | | | |N 667 | | | | | |( 667-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7064 | 1074 |Державний комітет |Держкомлісгосп |Постанова | | | |лісового господарства | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.06.2007 | | | | | |N 883 | | | | | |( 883-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7074 | - |Міністерство праці та |Мінпраці |Постанова | | | |соціальної політики | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1543 | | | | | |( 1543-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7076 | 7074 |Фонд соціального | - |Постанова | | | |захисту інвалідів | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.09.2002 | | | | | |N 1434 | | | | | |( 1434-2002-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7094 | - |Міністерство культури |МКТ |Постанова | | | |і туризму України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |08.11.2006 | | | | | |N 1566 | | | | | |( 1566-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7096 | 7094 |Державна служба |Держтуризмкурортів |Постанова | | | |туризму і курортів | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |13.02.2006 | | | | | |N 132 | | | | | |( 132-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7097 | 7094 |Державна служба |Державна служба контролю |Постанова | | | |контролю за | |Кабінету | | | |переміщенням | |Міністрів | | | |культурних цінностей | |України від | | | |через державний кордон| |20.06.2000 | | | |України | |N 983 | | | | | |( 983-2000-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7098 | 7094 |Державна служба |Держкіно |Постанова | | | |кінематографії | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |07.03.2006 | | | | | |N 251 | | | | | |( 251-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7124 | - |Міністерство |МЗС |Постанова | | | |закордонних справ | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |12.07.2006 | | | | | |N 960 | | | | | |( 960-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7184 | - |Міністерство охорони |МОЗ |Постанова | | | |здоров'я України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1542 | | | | | |( 1542-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7186 | 7184 |Державна інспекція з |Держлікінспекція |Постанова | | | |контролю якості | |Кабінету | | | |лікарських засобів | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |20.12.2008 | | | | | |N 1121 | | | | | |( 1121-2008-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7214 | - |Міністерство |Мінтрансзв'язку |Постанова | | | |транспорту та зв'язку | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |06.06.2006 | | | | | |N 789 | | | | | |( 789-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7216 | 7214 |Державна адміністрація|Укрморрічфлот |Постанова | | | |морського і річкового | |Кабінету | | | |транспорту | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |05.03.2009 | | | | | |N 227 | | | | | |( 227-2009-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7226 | 7214 |Державна адміністрація|Держзв'язку |Постанова | | | |зв'язку | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |22.09.2004 | | | | | |N 1264 | | | | | |( 1264-2004-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7234 | 7214 |Державна адміністрація|Державтотрансадміністрація|Постанова | | | |автомобільного | |Кабінету | | | |транспорту | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |03.09.2008 | | | | | |N 771 | | | | | |( 771-2008-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7236 | - |Національна комісія з |НКРЗ |Постанова | | | |питань регулювання | |Кабінету | | | |зв'язку України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |25.07.2007 | | | | | |N 971 | | | | | |( 971-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7284 | - |Міністерство фінансів |Мінфін |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.12.2006 | | | | | |N 1837 | | | | | |( 1837-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7294 | - |Міністерство юстиції |Мін'юст |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |14.11.2006 | | | | | |N 1577 | | | | | |( 1577-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7304 | 7214 |Державна служба |Укравтодор |Постанова | | | |автомобільних доріг | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |16.04.2007 | | | | | |N 628 | | | | | |( 628-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7314 | - |Державна податкова |ДПА |Постанова | | | |адміністрація України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.05.2007 | | | | | |N 778 | | | | | |( 778-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7324 | 7094 |Державний комітет |Держкомархів |Постанова | | | |архівів України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |11.07.2007 | | | | | |N 899 | | | | | |( 899-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7334 | - |Державний комітет |Держспоживстандарт |Указ Президента| | | |України з питань | |України від | | | |технічного регулювання| |18.03.2003 | | | |та споживчої політики | |N 225 | | | | | |( 225/2003 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7414 | - |Національна комісія |НКРЕ |Указ Президента| | | |регулювання | |України від | | | |електроенергетики | |21.04.98 N 335 | | | |України | |( 335/98 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7434 | - |Державна комісія з | - |Указ Президента| | | |цінних паперів та | |України від | | | |фондового ринку | |12.06.95 N 446 | | | | | |( 446/95 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7464 | - |Центральна виборча | - |Закон України | | | |комісія | |від 30.06.2004 | | | | | |N 1932 | | | | | |( 1932-15 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7474 | - |Державне управління | - |Указ Президента| | | |справами | |України від | | | | | |19.02.2007 | | | | | |N 128 | | | | | |( 128/2007 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7524 | - |Державна комісія з | - |Указ Президента| | | |регулювання ринків | |України від | | | |фінансових послуг | |04.04.2003 | | | |України | |N 292 | | | | | |( 292/2003 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7554 | - |Верховний Суд України | - |Закон України | | | | | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3018 | | | | | |( 3018-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7574 | - |Конституційний Суд | - |Закон України | | | |України | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3018 | | | | | |( 3018-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7584 | - |Місцеві та апеляційні | - |Закон України | | | |суди | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3018 | | | | | |( 3018-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7614 | - |Національна академія | - |Закон України | | | |наук України(*) | |від 07.02.2002 | | | | | |N 3065 | | | | | |( 3065-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7634 | - |Комітет з Державних | - |Указ Президента| | | |премій України в | |України від | | | |галузі науки і | |14.06.2000 | | | |техніки | |N 800 | | | | | |( 800/2000 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7644 | - |Комітет з Національної| - |Указ Президента| | | |премії України імені | |України від | | | |Тараса Шевченко | |14.11.2005 | | | | | |N 1599 | | | | | |( 1599/2005 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7664 | - |Апарат Верховної Ради | - |Розпорядження | | | |України | |Голови | | | | | |Верховної Ради | | | | | |України від | | | | | |14.03.2006 | | | | | |N 217 | | | | | |( 217/06-РГ ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7684 | - |Рахункова палата | - |Закон України | | | | | |від 11.07.1996 | | | | | |N 315 | | | | | |( 315/96-ВР ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7694 | 4084 |Державний департамент | - |Постанова | | | |адаптації | |Кабінету | | | |військовослужбовців, | |Міністрів | | | |звільнених у запас | |України від | | | |або у відставку, та | |01.08.2005 | | | |конверсії колишніх | |N 667 | | | |військових об'єктів | |( 667-2005-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7704 | - |Комітет із Державної | - |Указ Президента| | | |премії України у | |України від | | | |галузі архітектури | |20.03.2002 | | | | | |N 271 | | | | | |( 271/2002 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7714 | - |Державне агентство |Держінвестицій |Указ Президента| | | |України з інвестицій | |України від | | | |та інновацій | |30.12.2005 | | | | | |N 1873 | | | | | |( 1873/2005 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7716 | - |Національне агентство |Укрзовнішінвест |Постанова | | | |України з іноземних | |Кабінету | | | |інвестицій та | |Міністрів | | | |розвитку | |України від | | | | | |28.01.2009 | | | | | |N 48 | | | | | |( 48-2009-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8094 | 1074 |Державний комітет |Держводгосп |Постанова | | | |України по водному | |Кабінету | | | |господарству | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.06.2007 | | | | | |N 882 | | | | | |( 882-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8174 | - |Державний комітет |Держкомнацрелігій |Постанова | | | |України у справах | |Кабінету | | | |національностей та | |Міністрів | | | |релігій | |України від | | | | | |14.02.2007 | | | | | |N 201 | | | | | |( 201-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8184 | - |Міністерство економіки|Мінекономіки |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.05.2007 | | | | | |N 777 | | | | | |( 777-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8186 | 8184 |Державна інспекція з |Держцінінспекція |Постанова | | | |контролю за цінами | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |13.12.2000 | | | | | |N 1819 | | | | | |( 1819-2000-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8188 | 8184 |Державний департамент | - |Постанова | | | |з питань банкрутства | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |19.04.2006 | | | | | |N 533 | | | | | |( 533-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8194 | 1064 |Державний комітет |Держкомрибгосп |Постанова | | | |рибного господарства | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |24.01.2007 | | | | | |N 42 | | | | | |( 42-2007-п ) | |--------------------------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) - вища державна наукова організація | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 8224 | - |Представництво | - |Закон України | | | |Президента України в | |від 02.03.2000 | | | |Автономній Республіці | |N 1524 | | | |Крим | |( 1524-14 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8294 | - |Рада національної | - |Закон України | | | |безпеки і оборони | |від 05.03.98 | | | |України | |N 183 | | | | | |( 183/98-ВР ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8334 | - |Національна служба |НСПП |Указ Президенти| | | |посередництва і | |України від | | | |примирення | |17.11.98 | | | | | |N 1258 | | | | | |( 1258/98 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8354 | - |Міністерство |МВС |Постанова | | | |внутрішніх справ | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |04.10.2006 | | | | | |N 1383 | | | | | |( 1383-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8534 | - |Антимонопольний | - |Указ Президента| | | |комітет України | |України від | | | | | |27.06.99 N 741 | | | | | |( 741/99 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8604 | 1074 |Державний комітет |Держкомзем |Постанова | | | |України із земельних | |Кабінету | | | |ресурсів | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |19.03.2008 | | | | | |N 224 | | | | | |( 224-2008-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8606 | 8604 |Державна інспекція з |Держземінспекція |Постанова | | | |контролю за | |Кабінету | | | |використанням і | |Міністрів | | | |охороною земель | |України від | | | | | |25.12.2002 | | | | | |N 1958 | | | | | |( 1958-2002-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8684 | 1064 |Державний комітет |Держкомветмедицинн |Постанова | | | |ветеринарної медицини | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |30.08.2007 | | | | | |N 1075 | | | | | |( 1075-2007-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8754 | 7284 |Головне контрольно- |ГоловКРУ |Постанова | | | |ревізійне управління | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.06.2007 | | | | | |N 884 | | | | | |( 884-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8764 | 7214 |Державна авіаційна | - |Постанова | | | |адміністрація | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1526 | | | | | |( 1526-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8774 | 7284 |Державне казначейство |Казначейство |Постанова | | | |України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |21.12.2005 | | | | | |N 1232 | | | | | |( 1232-2005-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8784 | - |Фонд державного майна | - |Постанова | | | |України | |Верховної Ради | | | | | |України від | | | | | |07.07.92 | | | | | |N 2558 | | | | | |( 2558-12 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8874 | - |Державна служба |Держспецзв'язку |Закон України | | | |спеціального зв'язку | |від 23.02.2006 | | | |та захисту інформації | |N 3475 | | | |України | |( 3475-15 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8884 | - |Служба зовнішньої | - |Указ Президента| | | |розвідки України | |України від | | | | | |14.10.2004 | | | | | |N 1239 | | | | | |( 1239/2004 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8894 | - |Служба безпеки | - |Закон України | | | |України | |від 25.03.92 | | | | | |N 2229 | | | | | |( 2229-12 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 8954 | - |Державний комітет |Держкомстат |Постанова | | | |статистики України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |11.07.2007 | | | | | |N 924 | | | | | |( 924-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9014 | - |Державний комітет |Держфінмоніторинг |Указ Президента| | | |фінансового | |України від | | | |моніторингу України | |24.12.2004 | | | | | |N 1527 | | | | | |( 1527/2004 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9024 | - |Національна комісія з |НКРЗ |Постанова | | | |питань регулювання | |Кабінету | | | |зв'язку України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |25.07.2007 | | | | | |N 971 | | | | | |( 971-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9044 | - |Академія мистецтв | - |Постанова | | | |України(*) | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |15.06.2000 | | | | | |N 977 | | | | | |( 977-2000-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9054 | 7094 |Державна служба з |Держкультурспадщини |Постанова | | | |питань національної | |Кабінету | | | |культурної спадщини | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |15.03.2006 | | | | | |N 336 | | | | | |( 336-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9064 | - |Міністерство вугільної|Мінвуглепром |Постанова | | | |промисловості України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.11.2006 | | | | | |N 1527 | | | | | |( 1527-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9066 | 9064 |Державна інспекція з | - |Постанова | | | |контролю якості | |Кабінету | | | |вугільної продукції | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |25.01.2007 | | | | | |N 60 | | | | | |( 60-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9074 | - |Міністерство з питань |Мінжитлокомунгосп |Постанова | | | |житлово-комунального | |Кабінету | | | |господарства України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |12.05.2007 | | | | | |N 717 | | | | | |( 717-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9076 | 9074 |Державна житлово- |Держжитлокомунінспекція |Постанова | | | |комунальна інспекція | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10.09.2008 | | | | | |N 798 | | | | | |( 798-2008-п ) | |--------------------------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) - державна наукова організація | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 9084 | - |Міністерство |Мінрегіонбуд |Постанова | | | |регіонального розвитку| |Кабінету | | | |та будівництва | |Міністрів | | | |України | |України від | | | | | |16.05.2007 | | | | | |N 750 | | | | | |( 750-2007-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9086 | 9084 |Державна архітектурно-|Держархбудінспекція |Постанова | | | |будівельна інспекція | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |18.10.2006 | | | | | |N 1434 | | | | | |( 1434-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9204 | - |Український інститут |Інститут національної |Постанова | | | |національної пам'яті |пам'яті |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |05.07.2006 | | | | | |N 927 | | | | | |( 927-2006-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9334 | - |Академія педагогічних | - |Постанова | | | |наук України(*) | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |13.07.2004 | | | | | |N 914 | | | | | |( 914-2004-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9344 | - |Академія медичних наук| - |Постанова | | | |України(*) | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |18.10.99 | | | | | |N 1913 | | | | | |( 1913-99-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9544 | - |Державний комітет |Держатомрегулювання |Постанова | | | |ядерного регулювання | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |27.12.2006 | | | | | |N 1830 | | | | | |( 1830-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9604 | - |Секретаріат | - |Указ Президента| | | |Національної | |України від | | | |тристоронньої | |29.05.2006 | | | |соціально-економічної | |N 453 | | | |ради | |( 453/2006 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 9904 | - |Самоврядні державні | - | - | | | |заклади, установи | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 1000 | - |Кабінет Міністрів | - | - | | | |України | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 3684 | 1000 |Українська державна |Укртрансбуд |Постанова | | | |корпорація по | |Кабінету | | | |транспортному | |Міністрів | | | |будівництву | |України від | | | | | |21.01.92 N 26 | | | | | |( 26-92-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 3704 | 1000 |Українська державна |Укрмонтажспецбуд |Постанова | | | |корпорація по | |Кабінету | | | |виконанню монтажних і | |Міністрів | | | |спеціальних | |України від | | | |будівельних робіт | |24.06.91 N 52 | | | | | |( 52-91-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7174 | 1000 |Українська державна |Укрбуд |Постанова | | | |будівельна корпорація | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |01.07.91 N 65 | | | | | |( 65-91-п ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 7654 | 1000 |Господарсько- | - | - | | | |фінансовий департамент| | | | | |Секретаріату Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 70524 | - |Національне космічне |НКАУ |Постанова | | | |агентство України | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |13.12.2006 | | | | | |N 1722 | | | | | |( 1722-2006-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 73094 | - |Адміністрація |Адміністрація |Указ Президента| | | |Державної прикордонної|Держприкордонслужби |України від | | | |служби України | |04.08.2003 | | | | | |N 797 | | | | | |( 797/2003 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 73104 | 7074 |Державний комітет |Держкомветеранів |Постанова | | | |України у справах | |Кабінету | | | |ветеранів | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |24.10.2007 | | | | | |N 1262 | | | | | |( 1262-2007-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 73124 | - |Управління державної | - |Закон України | | | |охорони України | |від 04.03.1998 | | | | | |N 160/98-ВР | | | | | |( 160/98-ВР ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 73164 | - |Головне управління |Головдержслужба |Постанова | | | |державної служби | |Кабінету | | | |України | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |26.09.2007 | | | | | |N 1180 | | | | | |( 1180-2007-п )| |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 73714 | - |Національна рада | - |Закон України | | | |України з питань | |від 03.03.2005 | | | |телебачення і | |N 2461 | | | |радіомовлення | |( 2461-15 ) | |--------+-----------+----------------------+--------------------------+---------------| | 81894 | |Академія правових наук| - |Постанова | | | |України(*) | |Кабінету | | | | | |Міністрів | | | | | |України від | | | | | |02.02.2000 | | | | | |N 210 | | | | | |( 210-2000-п ) | |--------------------------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) - державна наукова організація | ----------------------------------------------------------------------------------------вгору