Документ v0144609-07, поточна редакція — Редакція від 22.12.2008, підстава - v0487609-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
05.07.2007 N 144

Про затвердження національних стандартів
України, скасування нормативних документів
та внесення змін до наказів Держспоживстандарту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 255 ( v0255609-07 ) від 10.10.2007
N 386 ( v0386609-07 ) від 24.12.2007
N 101 ( v0101609-08 ) від 26.03.2008
N 466 ( v0466609-08 ) від 09.12.2008
N 487 ( v0487609-08 ) від 22.12.2008 }
Відповідно до Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), на виконання Плану національної стандартизації на
2007 рік та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
14.05.2007 р. N 20860/1/1-07 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національні стандарти України з наданням
чинності: а) з 1 жовтня 2007 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 4796:2007 |Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів | | |ДЖЕТ А-1. | | |Технічні умови. | | |- Вперше | ------------------------------------------------------------------
б) з 1 січня 2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 4797:2007 |Молюски. Номенклатура біологічна і товарна | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4798:2007 |Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість | | |зовнішніх пристроїв освітлення та світлової | | |сигналізації. Технічні вимоги та методи | | |контролювання | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4799:2007 |Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної| | |безпеки та методи контролювання | | |- Вперше (зі скасуванням ДСТУ 4070-2002 у | | |частині розділу 5) | ------------------------------------------------------------------ { Підпункт "б" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 255 ( v0255609-07 ) від 10.10.2007 }
в) з 1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 4800:2007 |Шампанське України. Технічні умови | | |- Вперше | | |(зі скасуванням в Україні чинності | | |ГОСТ 13918-88) | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4801:2007 |Горілки та горілки особливі. Визначення | | |масової концентрації амонію, калію, натрію, | | |магнію, кальцію методом капілярного | | |електрофорезу | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4802:2007 |Насіння плодових культур. Методи відбирання | | |проб | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4803:2007 |Торти і тістечка. Загальні технічні умови | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| { Термін надання чинності ДСТУ 4804:2007 встановлено з 1 вересня
2008 року згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-08 )
від 26.03.2008 }
|ДСТУ 4804:2007 |Виноматеріали для шампанського України та вин|
| |ігристих. Технічні умови | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| { Термін надання чинності ДСТУ 4805:2007 встановлено з 1 вересня
2008 року згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 101 ( v0101609-08 )
від 26.03.2008 }
|ДСТУ 4805:2007 |Виноматеріали оброблені. Загальні технічні |
| |умови | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4806:2007 |Вина. Загальні технічні умови | | |- Вперше | | |(зі скасуванням в Україні | | |чинності ГОСТ 7208-84) | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 4807:2007 |Вина ігристі. Технічні умови | | |- Вперше | | |(зі скасуванням в Україні | | |чинності ГОСТ 28685-90) | |------------------+---------------------------------------------| { Термін надання чинності ДСТУ 4808:2007 встановлено з 1 січня
2012 року згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 487 ( v0487609-08 )
від 22.12.2008 }
|ДСТУ 4808:2007 |Джерела централізованого питного |
| |водопостачання. Гігієнічні та екологічні | | |вимоги щодо якості води і правила вибирання | | |- Вперше (зі скасуванням в Україні | | |ГОСТ 2761-84) | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 2630:2007 |Технологічні процеси в кондитерській | | |промисловості. Терміни та визначення понять | | |- На заміну ДСТУ 2630-94 | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 2633:2007 |Продукція кондитерського виробництва. | | |Терміни та визначення понять | | |- На заміну ДСТУ 2633-94 | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 33.701:2007 |Страховий фонд документації. Тест-оригінал | | |для контролю якості мікрофільмів. Технічні | | |вимоги | | |- Вперше | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 3560:2007 |Системи телекомунікаційні супутникові. | | |Терміни та визначення понять | | |- На заміну ДСТУ 3560-97 | ------------------------------------------------------------------
2. Скасувати чинність національного стандарту з 1 січня
2008 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 4070-2002 |Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони | | |довкілля у частині розділу 5" | ------------------------------------------------------------------ { Наказ доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 255 ( v0255609-07 ) від 10.10.2007 }
3. Скасувати чинність нормативних документів з
1 січня 2009 р.:
------------------------------------------------------------------ |ДСТУ 2630-94 |Технологічні процеси в кондитерській | | |промисловості. Терміни та визначення | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 2633-94 |Кондитерське виробництво. Терміни та | | |визначення | |------------------+---------------------------------------------| |ДСТУ 3560-97 |Радіозв'язок космічний та супутниковий. | | |Терміни та визначення | |------------------+---------------------------------------------| { Термін скасування ГОСТ 2761-84 встановлено з 1 січня 2012 року
згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 487 ( v0487609-08 ) від
22.12.2008 }
|ГОСТ 2761-84 |Источники централизованного |
| |хозяйственно-питьевого водоснабжения. | | |Гигиенические, технические требования и | | |правила выбора | |------------------+---------------------------------------------| { Термін дії ГОСТ 7208-84 продовжено до 1 липня 2009 року згідно з
Наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 466 ( v0466609-08 ) від
09.12.2008 }
|ГОСТ 7208-84 |Вина виноградные. Общие технические условия |
|------------------+---------------------------------------------| { Термін дії ГОСТ 13918-88 продовжено до 1 липня 2009 року згідно
з Наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 466 ( v0466609-08 ) від
09.12.2008 }
|ГОСТ 13918-88 |Советское шампанское. Технические условия |
|------------------+---------------------------------------------| { Термін дії ГОСТ 28685-90 продовжено до 1 липня 2009 року згідно
з Наказом Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики N 466 ( v0466609-08 ) від
09.12.2008 }
|ГОСТ 28685-90 |Вина игристые. Общие технические условия |
------------------------------------------------------------------
4. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту від 18 травня
2007 р. N 104 ( v0104609-07 ) "Про затвердження національних
стандартів України, скасування нормативних документів та внесення
змін до наказів Держспоживстандарту України", а саме: а) у позиції першій пункту 1 назву стандарту "Олії ефірні.
Метод визначення дегідратацією сірчаною кислотою" замінити на
"Олії ефірні. Метод визначення спиртів дегідратацією сірчаною
кислотою"; б) у пункті 2 ГОСТ 14818.3-78 скасувати у частині ефірних
олій.
5. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 29 березня
2006 р. N 99 ( v0099609-06 ) "Про затвердження національних
стандартів, змін до національних і міждержавних стандартів та
скасування нормативних документів ", а саме: у підпункті "б" пункту 1 термін надання чинності
ДСТУ 4537:2006 встановити з 1 жовтня 2007 р.; у підпункті "б" пункту 3 термін скасування ГОСТ 28546-90
встановити з 1 жовтня 2007 р.
6. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 15 серпня
2006 р. N 242 ( v0242609-06 ) "Про затвердження національних
стандартів, зміни до національного класифікатора України та
скасування нормативних документів" разом зі змінами, внесеними
наказом Держспоживстандарту від 7 вересня 2006 р. N 273
( v0273609-06 ), а саме: у підпункті "б" пункту 1 у назві стандарту слова "мінус
263 град.C" замінити на "мінус 196 град.C".
7. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту від 21 квітня
2006 р. N 124 ( v0124609-06 ) "Про внесення зміни до наказу
Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. N 375", а саме: в абзаці другому пункту 1 слова "до 1 липня 2007 року"
замінити на "до 31 грудня 2009 року". { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 386 ( v0386609-07 ) від 24.12.2007, N 487
( v0487609-08 ) від 22.12.2008 }
8. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) забезпечити: опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти"; видання не пізніше ніж за 90 днів до набрання чинності
затверджених цим наказом національних стандартів.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова О.Шнипковгору