Документ v0143732-11, поточна редакція — Редакція від 07.12.2011, підстава - v0809732-11


 
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
23.05.2011 N 143

 
Про затвердження Планів перехідних
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у галузях паливно-енергетичного
комплексу та вугільної промисловості
Міненерговугілля на 2011 рік
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 308 ( v0308732-11 ) від 19.07.2011 N 420 ( v0420732-11 ) від 25.08.2011 N 542 ( v0542732-11 ) від 27.09.2011 N 789 ( v0789732-11 ) від 02.12.2011 N 809 ( v0809732-11 ) від 07.12.2011 }

 
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 ( 1084-2004-п ) "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" та з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету у 2011 році на проведення наукових досліджень і розробок за бюджетною програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" ( 2857-17 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік, що додається.
 
     2. Затвердити План перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік, що додається.
 
     3. Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу (Константінов М.І.), Департаменту електроенергетики (Меженний С.Я.), Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива (Кирюшин І.В.), забезпечити супровід виконання робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі паливно-енергетичного комплексу на 2011 рік.
 
     4. Департаменту вугільної промисловості (Вівчаренко О.В.), Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту (Онищенко О.М.) забезпечити супровід виконання робіт, зазначених у Плані перехідних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості на 2011 рік.
 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В.О.
 
 Міністр                          Ю.Бойко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
23.05.2011 N 143

 
ПЛАН
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі
паливно-енергетичного комплексу
на 2011 рік

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр і найменування |Головна організація і| Терміни |    Обсяги   |  Підстава для  | Мета і зміст роботи, |
|  договору, роботи  |основні співвиконавці| виконання |  фінансування,  |  виконання   | очікуваний результат |
|           |           |(початок - |   тис.грн.   |          |           |
|           |           |закінчення)|-------------------+-------------------+----------------------|
|           |           |      | Всього | в т.ч. |          |           |
|           |           |      | план  | на   |          |           |
|           |           |      |     | 2011 р. |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Всього        |           |      |     |10068,5 |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|I. Прикладні наукові |           |      |     |7602,4  |          |           |
|та науково-технічні  |           |      |     |     |          |           |
|розробки з      |           |      |     |     |          |           |
|пріоритетних напрямів |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|II. Науково-технічні |           |      |     |1500,0  |          |           |
|програми з питань   |           |      |     |     |          |           |
|забезпечення     |           |      |     |     |          |           |
|екологічної безпеки  |           |      |     |     |          |           |
|об'єктів ядерно-   |           |      |     |     |          |           |
|паливного циклу,   |           |      |     |     |          |           |
|тепло- та       |           |      |     |     |          |           |
|гідроенергетики    |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|III. Роботи за    |           |      |     | 966,1  |          |           |
|державним замовленням |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Роботи, що виносяться |           |      |     |7304,49 |          |           |
|на конкурсні торги,  |           |      |     |     |          |           |
|всього        |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|I. Прикладні наукові |           |      |     |6292,99 |          |           |
|та науково-технічні  |           |      |     |     |          |           |
|розробки з      |           |      |     |     |          |           |
|пріоритетних напрямів |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|II. Науково-технічні |           |      |     |1011,5  |          |           |
|програми з питань   |           |      |     |     |          |           |
|забезпечення     |           |      |     |     |          |           |
|екологічної безпеки  |           |      |     |     |          |           |
|об'єктів ядерно-   |           |      |     |     |          |           |
|паливного циклу,   |           |      |     |     |          |           |
|тепло- та       |           |      |     |     |          |           |
|гідроенергетики    |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|III. Роботи за    |           |      |     | 0,0  |          |           |
|державним замовленням |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Перехідні роботи,   |           |      |     |2764,01 |          |           |
|всього        |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Перехідні роботи,   |           |      |     |1309,41 |          |           |
|всього        |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Загальні проблеми   |           |      |     | 70,0  |          |           |
|енергетики, всього  |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01111001000      |Національний     | 410 - 311 |  190,0 | 70,0  |Державна програма |Мета: Визначити    |
|Визначення основних  |технічний університет|      |     |     |економічного і   |параметри попиту на  |
|параметрів      |України "Київський  |      |     |     |соціального    |енергоносії та    |
|енергозабезпечення  |політехнічний    |      |     |     |розвитку України  |альтернативи його   |
|національної економіки|інститут       |      |     |     |на 2010 рік    |покриття відповідно до|
|на період до 2020 року|           |      |     |     |(Антикризова    |завдань економічної  |
|           |           |      |     |     |програма)     |стабілізації та    |
|           |           |      |     |     |( 2278-17 ),    |розвитку країни до  |
|           |           |      |     |     |доручення Кабінету |2020 року.      |
|           |           |      |     |     |Міністрів України |Зміст роботи:     |
|           |           |      |     |     |від 29.05.2010   |Проаналізувати    |
|           |           |      |     |     |N 38592/14/1-09  |збалансованість і   |
|           |           |      |     |     |          |ефективність     |
|           |           |      |     |     |          |енергозабезпечення  |
|           |           |      |     |     |          |країни під впливом  |
|           |           |      |     |     |          |факторів внутрішнього |
|           |           |      |     |     |          |й зовнішнього     |
|           |           |      |     |     |          |характеру. Визначити |
|           |           |      |     |     |          |очікуваний попит та  |
|           |           |      |     |     |          |оцінити потенціал   |
|           |           |      |     |     |          |власної енергетики з |
|           |           |      |     |     |          |забезпечення паливно- |
|           |           |      |     |     |          |енергетичними носіями |
|           |           |      |     |     |          |перспективного    |
|           |           |      |     |     |          |соціально-економічного|
|           |           |      |     |     |          |розвитку країни до  |
|           |           |      |     |     |          |2020 року з      |
|           |           |      |     |     |          |урахуванням підвищення|
|           |           |      |     |     |          |енергоефективності,  |
|           |           |      |     |     |          |структурних      |
|           |           |      |     |     |          |трансформацій та інших|
|           |           |      |     |     |          |факторів. Очікуваний |
|           |           |      |     |     |          |результат: Стан    |
|           |           |      |     |     |          |енергозабезпечення та |
|           |           |      |     |     |          |прогноз попиту на   |
|           |           |      |     |     |          |енергоносії й     |
|           |           |      |     |     |          |альтернативи його   |
|           |           |      |     |     |          |покриття.       |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Електроенергетика,  |           |      |     | 265,0  |          |           |
|всього        |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01151002000      |Національний     | 410 - 211 |  130,0 | 25,0  |Розпорядження   |Вирішення завдання  |
|Розроблення Методики |технічний університет|      |     |     |Кабінету Міністрів |визначення втрат   |
|визначення втрат   |України "Київський  |      |     |     |України від    |електроенергії в   |
|електричної енергії в |політехнічний    |      |     |     |27.07.2006 N 436-р |елементах електричної |
|трансформаторах і   |інститут"      |      |     |     |( 436-2006-р ),  |мережі, напругою 6 кВ |
|лініях        |           |      |     |     |наказ       |та вище, при складанні|
|електропередавання на |           |      |     |     |Мінпаливенерго   |балансів енергії в  |
|оптовому ринку    |           |      |     |     |України від    |трифазних мережах   |
|електричної енергії  |           |      |     |     |08.09.2006 N 328  |загального призначення|
|України.       |           |      |     |     |( v0328558-06 )  |із симетричним    |
|           |           |      |     |     |          |навантаженням в умовах|
|           |           |      |     |     |          |застосування АСКУЕ.  |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01151003000      |Національний     | 410 - 211 |  220,0 | 40,0  |Розпорядження   |Визначення плати за  |
|Внесення змін до   |технічний університет|      |     |     |Кабінету Міністрів |перетікання реактивної|
|Методики обчислення  |України "Київський  |      |     |     |України від    |електроенергії між  |
|плати за перетікання |політехнічний    |      |     |     |27.07.2006 N 436-р |енергопередавальними |
|реактивної      |інститут"      |      |     |     |( 436-2006-р ),  |організаціями та за її|
|електроенергії між  |           |      |     |     |наказ       |генерування.     |
|електропередавальними |           |      |     |     |Мінпаливенерго   |           |
|організаціями та її  |           |      |     |     |України від    |           |
|споживачами      |           |      |     |     |08.09.2006 N 328  |           |
|           |           |      |     |     |( v0328558-06 )  |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01111005000      |ДНДПКІ інноваційних | 410 - 211 |  595,0 | 155,0  |Постанова Кабінету |Розроблення типового |
|Розробка типового   |технологій в     |      |     |     |Міністрів України |проекту з       |
|проекту        |енергетиці та    |      |     |     |від        |електроопалення з   |
|електроопалювальної  |енергозбереженні   |      |     |     |5 лютого 1997 р.  |метою його      |
|енергозберігаючої   |           |      |     |     |N 148       |використання на різних|
|системи. Висновок щодо|           |      |     |     |( 148-97-п ),   |об'єктах.       |
|економічної      |           |      |     |     |доручення Кабінету |           |
|доцільності проекту. |           |      |     |     |Міністрів України |           |
|           |           |      |     |     |від 13.01.2009   |           |
|           |           |      |     |     |N 1285/0/1-09   |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01111008000      |ДНДПКІ інноваційних | 410 - 211 |  95,0 | 45,0  |Постанова Кабінету |Техніко-економічний  |
|Техніко-економічний  |технологій в     |      |     |     |Міністрів України |аналіз та       |
|аналіз та       |енергетиці та    |      |     |     |від        |обґрунтування     |
|обґрунтування     |енергозбереженні   |      |     |     |5 лютого 1997 р.  |перспектив      |
|перспектив      |           |      |     |     |N 148       |використання в    |
|використання в    |           |      |     |     |( 148-97-п ),   |паливно-енергетичному |
|паливно-енергетичному |           |      |     |     |розпорядження КМУ |комплексі України   |
|комплексі України   |           |      |     |     |від 27.07.2006   |новітньої техніки та |
|новітньої техніки та |           |      |     |     |N 436-р      |технологій      |
|технологій      |           |      |     |     |( 436-2006-р )   |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|Нафтова, газова та  |           |      |     |889,41  |          |           |
|нафтопереробна    |           |      |     |     |          |           |
|промисловість, всього |           |      |     |     |          |           |
|у тому числі:     |           |      |     |     |          |           |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|0112100500      |Івано-Франківський  | 410-411 |  130,0 | 51,9  |Розпорядження   |Метою роботи є    |
|Розроблення      |національний     |      |     |     |Кабінету Міністрів |розроблення      |
|національних     |технічний університет|      |     |     |України N 145-р  |національних     |
|стандартів,      |нафти і газу     |      |     |     |( 145-2006-р )   |стандартів, ідентичних|
|гармонізованих з   |           |      |     |     |від 15.03.2006 р. |(відповідно до вимог |
|міжнародними     |           |      |     |     |Енергетична    |ДСТУ 1.7:2001)    |
|стандартами серії ISO |           |      |     |     |стратегія України |стандартам серії ISO |
|13628 (Проектування та|           |      |     |     |на період до    |13628.        |
|експлуатування систем |           |      |     |     |2030 р.      |Сфера застосування цих|
|підводного видобутку |           |      |     |     |( 145-2006-р ),  |стандартів повинна  |
|вуглеводнів)     |           |      |     |     |Закон України   |поширюватись на    |
|           |           |      |     |     |"Про нафту і газ" |діяльність, пов'язану |
|           |           |      |     |     |від 12.07.2001   |з проектуванням та  |
|           |           |      |     |     |N 2665-III     |експлуатуванням систем|
|           |           |      |     |     |( 2665-14 )    |підводного      |
|           |           |      |     |     |          |видобування. Ці    |
|           |           |      |     |     |          |нормативні документи |
|           |           |      |     |     |          |повинні відповідати  |
|           |           |      |     |     |          |існуючій системі   |
|           |           |      |     |     |          |законодавства та   |
|           |           |      |     |     |          |нормативно-технічних |
|           |           |      |     |     |          |документів у     |
|           |           |      |     |     |          |нафтогазовій галузі. |
|           |           |      |     |     |          |Основні проблеми, які |
|           |           |      |     |     |          |вирішуються при    |
|           |           |      |     |     |          |створенні НТП:    |
|           |           |      |     |     |          |- основні вимоги та  |
|           |           |      |     |     |          |загальні рекомендації |
|           |           |      |     |     |          |щодо комплексного   |
|           |           |      |     |     |          |спорудження систем  |
|           |           |      |     |     |          |підводного      |
|           |           |      |     |     |          |видобування, починаючи|
|           |           |      |     |     |          |від фази проектування,|
|           |           |      |     |     |          |закінчуючи      |
|           |           |      |     |     |          |завершенням      |
|           |           |      |     |     |          |експлуатації та    |
|           |           |      |     |     |          |ліквідацією      |
|           |           |      |     |     |          |свердловин;      |
|           |           |      |     |     |          |- визначення технічних|
|           |           |      |     |     |          |вимог для безпечного |
|           |           |      |     |     |          |та відповідного    |
|           |           |      |     |     |          |експлуатування і   |
|           |           |      |     |     |          |функціональної    |
|           |           |      |     |     |          |взаємозамінності   |
|           |           |      |     |     |          |гнучких труб;     |
|           |           |      |     |     |          |- вимоги та      |
|           |           |      |     |     |          |рекомендації щодо   |
|           |           |      |     |     |          |проектування,     |
|           |           |      |     |     |          |виготовлення та    |
|           |           |      |     |     |          |експлуатування    |
|           |           |      |     |     |          |устатковання та систем|
|           |           |      |     |     |          |перекачування від   |
|           |           |      |     |     |          |свердловин до     |
|           |           |      |     |     |          |сепаратора.      |
|----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------|
|01121009000      |ДП "Український   | 410 - 411 |  808,5 |408,51  |Державна програма |Мета - впровадження в |
|Розроблення      |науково-дослідний  |      |     |     |стандартизації на |Україні міжнародних  |
|гармонізованих    |інститут       |      |     |     |2006 - 2010 роки  |(ISO) і регіональних |
|національних     |нафтопереробної   |      |     |     |( 229-2006-п )   |(EN) стандартів на  |
|стандартів на методи |промисловості "МАСМА"|      |     |     |щодо розроблення  |методи випробувань  |
|випробування     |           |      |     |     |національних    |показників якості   |
|нафтопродуктів,    |           |      |     |     |стандартів з    |газів для       |
|необхідних для    |           |      |     |     |окремим розділом  |автомобільного    |
|впровадження ДСТУ EN |           |      |     |     |"Гармонізація   |транспорту, закладених|
|589:20XX "Палива   |           |      |     |     |національних    |в проект ДСТУ "Палива |
|автомобільні. Газ   |           |      |     |     |стандартів з    |автомобільні. Газ   |
|скраплений нафтовий. |           |      |     |     |міжнародними та  |скраплений нафтовий. |
|Технічні умови (EN  |           |      |     |     |європейськими"   |Технічні умови"    |
|589:2008, IDT)"    |           |      |     |     |          |гармонізованого до  |
|           |           |      |     |     |          |європейського     |
|           |           |      |     |     |          |стандарту prEN    |
|           |           |      |     |     |          |589:2008.       |
|           |           |      |     |     |          |Зміст роботи -    |
|           |           |      |     |     |          |розроблення 9-ти   |
|           |           |      |     |     |          |національних     |
|           |           |      |     |     |          |стандартів,      |
|           |           |      |     |     |          |гармонізованих з   |
|           |           |      |     |     |          |міжнародними та    |
|           |           |      |     |     |          |європейськими     |
|           |           |      |     |     |          |стандартами на методи |
|           |           |      |     |     |          |випробувань      |
|           |           |      |     |     |          |нафтопродуктів та   |
|           |           |      |     |     |          |скраплених нафтових  |
|           |           |      |     |     |          |газів, зокрема:    |
|           |           |      |     |     |          |1. ДСТУ (EN 15469)  |
|           |           |      |     |     |          |Нафтопродукти.    |
|           |           |      |     |     |          |Визначення вільної  |
|           |           |      |     |     |          |води у скрапленому  |
|           |           |      |     |     |          |нафтовому газі методом|
|           |           |      |     |     |          |візуального контролю. |
|           |           |      |     |     |          |2. ДСТУ (EN 15470)  |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Визначення |
|           |           |      |     |     |          |розчинених залишків. |
|           |           |      |     |     |          |Метод         |
|           |           |      |     |     |          |високотемпературної  |
|           |           |      |     |     |          |газової хроматографії.|
|           |           |      |     |     |          |3. ДСТУ (EN 15471)  |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Визначення |
|           |           |      |     |     |          |розчинених залишків. |
|           |           |      |     |     |          |Метод         |
|           |           |      |     |     |          |високотемпературної  |
|           |           |      |     |     |          |гравіметрії.     |
|           |           |      |     |     |          |4. ДСТУ (EN ISO 4256) |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Визначення |
|           |           |      |     |     |          |манометричного тиску |
|           |           |      |     |     |          |пари. Метод нафтового |
|           |           |      |     |     |          |скрапленого газу.   |
|           |           |      |     |     |          |5. ДСТУ (EN ISO 6251) |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Корозійна |
|           |           |      |     |     |          |дія на мідь.     |
|           |           |      |     |     |          |Випробування з    |
|           |           |      |     |     |          |використанням мідної |
|           |           |      |     |     |          |пластинки.      |
|           |           |      |     |     |          |6. ДСТУ (EN ISO 8819) |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Виявлення |
|           |           |      |     |     |          |сірководню.      |
|           |           |      |     |     |          |Випробування     |
|           |           |      |     |     |          |нафтопродуктів на   |
|           |           |      |     |     |          |присутність сірководню|
|           |           |      |     |     |          |свинцевим реактивним |
|           |           |      |     |     |          |папером.       |
|           |           |      |     |     |          |7. ДСТУ (EN ISO 8973) |
|           |           |      |     |     |          |Гази нафтові     |
|           |           |      |     |     |          |скраплені. Метод   |
|           |           |      |     |     |          |обчислювання густини |
|           |           |      |     |     |          |та тиску пари.    |
|           |           |      |     |     |          |8. ДСТУ (EN 24260)  |
|           |           |      |     |     |          |Нафтопродукти та   |
|           |           |      |     |     |          |вуглеводні. Визначення|
|           |           |      |     |     |          |вмісту сірки. Метод  | 
| | | | | | |спалювання за | | | | | | | |Вікболдом. | | | | | | | |9. ДСТУ (EN ISO 3993) | | | | | | | |Гази нафтові скраплені| | | | | | | |та легкі вуглеводні. | | | | | | | |Визначення густини | | | | | | | |або відносної густини.| | | | | | | |Гідрометричний метод | | | | | | | |під тиском. | | | | | | | |Очікуваний результат -| | | | | | | |впровадження | | | | | | | |стандартів ISO та EN | | | | | | | |на теренах України | | | | | | | |буде сприяти | | | | | | | |підвищенню якості | | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | | |поліпшенню | | | | | | | |екологічного стану | | | | | | | |довкілля, розвитку | | | | | | | |торгівлі з іноземними | | | | | | | |державами. | | | | | | | |Місце впровадження - | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | |виробляють та | | | | | | | |застосовують | | | | | | | |нафтопродукти, зокрема| | | | | | | |нафтові скраплені гази| | | | | | | |як моторне паливо. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121010000 |ДП "Український | 410 - 411 | 866,9 | 429,0 |1. Державна |Мета - впровадження в | |Розроблення |науково-дослідний | | | |програма |Україні міжнародних | |гармонізованих |інститут | | | |стандартизації на |(ISO) і регіональних | |національних |нафтопереробної | | | |2006 - 2010 роки |(EN) стандартів на | |стандартів на методи |промисловості "МАСМА"| | | |( 229-2006-п ) |методи випробувань | |випробування | | | | |щодо розроблення |показників якості | |нафтопродуктів, | | | | |національних |палив, на які є | |необхідних для | | | | |стандартів з |посилання в ДСТУ | |впровадження | | | | |окремим розділом |4839:2007 "Бензини | |ДСТУ 4839:2007 | | | | |"Гармонізація |автомобільні | |"Бензини автомобільні | | | | |національних |підвищеної якості. | |підвищеної якості. | | | | |стандартів з |Технічні умови" та | |Технічні умови" та | | | | |міжнародними та |ДСТУ 4840:2007 "Паливо| |ДСТУ 4840:2007 "Паливо| | | | |європейськими". |дизельне підвищеної | |дизельне підвищеної | | | | |2. Виконання вимог |якості. Технічні | |якості. Технічні | | | | |Меморандуму про |умови". | |умови", що | | | | |партнерство між |Зміст роботи - | |відповідають | | | | |Кабінетом |розроблення 11-ти | |екологічним нормам | | | | |міністрів України |національних | |категорії Євро-4" | | | | |та підприємствами |стандартів, | | | | | | |і компаніями, які |гармонізованих зі | | | | | | |провадять |стандартами ISO та EN | | | | | | |діяльність на |на методи випробування| | | | | | |внутрішньому ринку |нафтопродуктів | | | | | | |нафти та |(бензинів та | | | | | | |нафтопродуктів від |дизельного палива), | | | | | | |21.08.2006 |зокрема: | | | | | | |( 643_310 ). |1. ДСТУ (EN ISO 3675) | | | | | | | |Нафта сира та | | | | | | | |нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Лабораторне | | | | | | | |визначення густини. | | | | | | | |Гідрометричний метод | | | | | | | |2. ДСТУ (EN ISO 10370)| | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначання | | | | | | | |вуглецевого залишку | | | | | | | |(мікрометод) | | | | | | | |3. ДСТУ (EN ISO 13016-| | | | | | | |1) Нафтопродукти | | | | | | | |рідкі. Тиск пари. | | | | | | | |Частина 1. Визначення | | | | | | | |тиску пари | | | | | | | |4. ДСТУ (EN 12662) | | | | | | | |Нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Визначення домішок у | | | | | | | |середніх дистилятах | | | | | | | |5. ДСТУ (EN 14331) | | | | | | | |Нафтопродукти рідкі. | | | | | | | |Розділяння та | | | | | | | |ідентифікування | | | | | | | |метилових ефірів | | | | | | | |жирних кислот (МЕЖК) | | | | | | | |із середніх дистилятів| | | | | | | |палив. Метод рідинної | | | | | | | |хроматографії | | | | | | | |6. ДСТУ (ISO 3015) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення | | | | | | | |температури помутніння| | | | | | | |7. ДСТУ (EN ISO 6246) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення вмісту | | | | | | | |смол у легких та | | | | | | | |середніх дистилятах | | | | | | | |палив. Метод | | | | | | | |випаровування | | | | | | | |8. ДСТУ (EN ISO 2160) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Корозійна | | | | | | | |агресивність щодо | | | | | | | |міді. Проба мідної | | | | | | | |пластинки | | | | | | | |9. ДСТУ (EN ISO 6245) | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення вмісту | | | | | | | |золи | | | | | | | |10. ДСТУ (EN 116) | | | | | | | |Палива дизельні та | | | | | | | |комунально-побутової | | | | | | | |призначеності. | | | | | | | |Визначання граничної | | | | | | | |температури | | | | | | | |фільтрованості на | | | | | | | |холодному фільтрі | | | | | | | |Нафтопродукти. | | | | | | | |Визначення та | | | | | | | |застосування | | | | | | | |відтворюваності даних | | | | | | | |стосовно методів | | | | | | | |випробування | | | | | | | |Очікуваний результат -| | | | | | | |впровадження | | | | | | | |стандартів ISO та EN | | | | | | | |на теренах України | | | | | | | |буде сприяти | | | | | | | |підвищенню якості | | | | | | | |нафтопродуктів, | | | | | | | |поліпшенню | | | | | | | |екологічного стану | | | | | | | |довкілля, розвитку | | | | | | | |торгівлі з іноземними | | | | | | | |державами. | | | | | | | |Місце впровадження - | | | | | | | |підприємства, що | | | | | | | |виробляють та | | | | | | | |застосовують | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 85,0 | | | |комплекс, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Перегляд чинних в |ДП "Державний центр | 410 - 411 | 235,0 | 85,0 |Розпорядження |Перегляд міждержавних | |Україні міждержавних |регулювання якості | | | |Кабінету Міністрів |стандартів в ядерно- | |стандартів, ГОСТів, |поставок та послуг" | | | |України від |промисловому комплексі| |розроблених до |Держатомрегулювання | | | |27.07.2006 |та приведення їх у | |1992 року та |України | | | |N 436-р |відповідність до Угоди| |приведення їх у | | | | |( 436-2006-р ), |про технічні бар'єри у| |відповідність до | | | | |наказ |торгівлі ( 981_008 ) | |Угоди про технічні | | | | |Мінпаливенерго |Світової організації | |бар'єри у торгівлі | | | | |України від |торгівлі. | |( 981_008 ) | | | | |08.09.2006 N 328 | | |Світової організації | | | | |( v0328558-06 ) | | |торгівлі | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |II. Науково-технічні програми з питань забезпечення екологічної | |безпеки об'єктів ядерно-паливного циклу, тепло- та гідроенергетики | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перехідні роботи, | | | | 488,5 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Електроенергетика, | | | | 340,0 | | | |всього | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111006000 |Інститут вугільних | 410 - 311 | 330,0 | 180,0 |Розпорядження |Перегляд ДСТУ | |Перегляд |енерготехнологій НАН | | | |Кабінету Міністрів |4083-2002 сприятиме | |ДСТУ 4083-2002 |України | | | |України від |підвищенню рівня | |"Вугілля кам'яне | | | | |27.07.2006 N 436-р |енергетичної безпеки | |та антрацит для | | | | |( 436-2006-р ), |України, підвищенню | |пиловидного спалювання| | | | |наказ |ефективності і | |на теплових | | | | |Мінпаливенерго |екологічної безпеки | |електростанціях. | | | | |України від |вироблення | |Технічні умови" | | | | |08.09.2006 N 328 |електроенергії на ТЕС,| | | | | | |( v0328558-06 ) |конкурентоспроможності| | | | | | | |відпущеної | | | | | | | |електроенергії, | | | | | | | |технічної сумісності | | | | | | | |умов експлуатації ТЕС | | | | | | | |та якості вугілля, що | | | | | | | |спалюється, економії | | | | | | | |та раціонального | | | | | | | |використання палива за| | | | | | | |рахунок підвищення | | | | | | | |якості вугілля для | | | | | | | |пиловидного спалювання| | | | | | | |на ТЕС. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01111003000 |Інститут вугільних | 410 - 411 | 300,0 | 160,0 |Розпорядження |Метою роботи є | |Відпрацювання |енерготехнологій НАНУ| | | |Кабінету Міністрів |визначення доцільності| |спільного спалювання | | | | |України від |застосування | |пилоподібного | | | | |27.07.2006 N 436-р |активатора горіння | |антрациту разом з | | | | |( 436-2006-р ), |твердого | |активатором горіння | | | | |наказ |палива (анамігатора) | |твердого палива | | | | |Мінпаливенерго |для підвищення | |(анамігатором) на | | | | |України від |ефективності та | |енергоблоці 200 МВт з | | | | |08.09.2006 N 328 |збільшення екологічної| |визначенням | | | | |( v0328558-06 ) |чистоти спалювання | |економічних та | | | | | |пиловидного антрациту | |екологічних | | | | | |в енергетичних | |характеристик роботи | | | | | |котлоагрегатах. | |котлоагрегату ТП-100 | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 148,5 | | | |комплекс, всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Моніторинг тритію у |ДНІЦ СКАР | 408 - 412 | 694,0 | 148,5 |Розпорядження |Метою даної роботи є | |природних поверхневих | | | | |Кабінету Міністрів |виконання моніторингу | |водоймах, гідравлічне | | | | |України від |тритію у природних | |з'єднаних із скидними | | | | |27.07.2006 N 436-р |поверхневих водоймах | |каналами та водоймами-| | | | |( 436-2006-р ), |гідравлічно з'єднаних | |охолоджувачами АЕС | | | | |наказ |із скидними каналами | |України | | | | |Мінпаливенерго |та водоймами - | | | | | | |України від |охолоджувачами АЕС | | | | | | |08.09.2006 N 328 |України та розгортання| | | | | | |( v0328558-06 ) |систематичного | | | | | | | |експериментального | | | | | | | |вивчення динаміки | | | | | | | |розповсюдження тритію | | | | | | | |у поверхневих | | | | | | | |природних водоймах, | | | | | | | |гідравлічно з'єднаних | | | | | | | |із скидними каналами | | | | | | | |та водоймами | | | | | | | |охолоджувачами АЕС | | | | | | | |України. | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |III. Роботи за державним замовленням | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Перехідні роботи, | | | | 966,1 | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Електроенергетика, | | | |179,94 | | | |всього: | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151005000 |ДП | 410 - 411 | 500,0 | 170,0 |Наказ |Систематизація | |Розроблення методичних|"Укрсільенергопроект"| | | |Мінпаливенерго від |технічних рішень щодо | |вказівок щодо | | | | |07.05.2010 N 170 |посилення механічної | |проектування нових та | | | | |( v0170558-10 ) |стійкості елементів | |реконструкції існуючих| | | | |"Про результати |електричних мереж, з | |електричних мереж з | | | | |розширеного |урахуванням | |врахуванням | | | | |засідання колегії |ожеледоутворення | |протиожеледових | | | | |Мінпаливенерго від | | |заходів | | | | |29 квітня | | | | | | | |2010 року" | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151004000 |ВАТ "Львів-ОРГРЕС" | 410 - 211 | 152,65| 9,94 |Розпорядження |Приведення ПТЕ | |Перегляд правил | | | | |Кабінету Міністрів |споживачів у | |технічної експлуатації| | | | |України від |відповідність до СОУ- | |електроустановок | | | | |27.07.2006 N 436-р |НЕЕ 20.302:2007 "Норми| |споживачів в частині | | | | |( 436-2006-р ), |випробування | |норм і методів | | | | |наказ |електрообладнання", | |випробувань та | | | | |Мінпаливенерго |СОУ-НЕЕ 20.304:2009 | |вимірювань | | | | |України від |"Норми випробування | |електрообладнання | | | | |08.09.2006 N 328 |силових кабельних | | | | | | |( v0328558-06 ) |ліній напругою до 500 | | | | | | | |кВ", ПУЕ глава 1.7 | | | | | | | |"Заземлення і захисні | | | | | | | |заходи | | | | | | | |електробезпеки", ПУЕ | | | | | | | |глава 2.4 "Повітряні | | | | | | | |лінії | | | | | | | |електропередавання | | | | | | | |напругою до 1 кВ" та | | | | | | | |глава 2.5 "Повітряні | | | | | | | |лінії | | | | | | | |електропередавання | | | | | | | |напругою вище 1 кВ до | | | | | | | |750 кВ. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Атомно-промисловий | | | | 375,0 | | | |комплекс, всього, | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Розробка Кадастру |ВАТ Київський НДПКІ | 408 - 412 | 2950,0| 375,0 |Розпорядження |Визначення | |майданчиків під |"Енергопроект | | | |Кабінету Міністрів |місцезнаходження | |будівництво нових | | | | |від 27.07.2006 |майбутніх майданчиків | |енергоблоків атомних | | | | |N 436-р |та формування кадастру| |електростанцій | | | | |( 436-2006-р ), |майданчиків під | | | | | | |наказ |будівництво | | | | | | |Мінпаливенерго |енергоблоків атомних | | | | | | |України від |станцій при | | | | | | |08.09.2006 N 328 |будівництві нових | | | | | | |( v0328558-06 ) |енергоблоків атомних | | | | | | | |електростанцій | | | | | | | |України. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Фізичний захист, | | | | 50,0 | | | |безпека | | | | | | | |життєдіяльності, | | | | | | | |всього | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01151006000 |ДП | 410 - 311 | 110,0 | 50,0 |Рішення галузевих |Мета: внесення змін та| |Внесення змін та |"Укрсільенергопроект"| | | |нарад з охорони |доповнень до НД та | |доповнень до | | | | |праці в |приведення його у | |нормативного документу| | | | |енергопостачальних |відповідність із | |"Правила охорони | | | | |та |вимогами норм чинного | |електричних мереж" | | | | |енергогенеруючих |законодавства. | | | | | | |компаніях ПЕК, |Зміст роботи: Правила | | | | | | |проведених |відображають | | | | | | |Мінпаливенерго |організаційні заходи | | | | | | |України у 2008 та |для створення | | | | | | |2009 роках, |нормальних умов | | | | | | |рішення підсекції |експлуатації | | | | | | |"Фізичний захист, |електричних мереж, | | | | | | |безпека |забезпечення їх | | | | | | |життєдіяльності" |збереження та | | | | | | |секції "Атомно- |дотримання вимог | | | | | | |промисловий |техніки безпеки | | | | | | |комплекс та |Очікуваний результат: | | | | | | |поновлювальні |Забезпечення | | | | | | |джерела енергії |збереження електричних| | | | | | |України" науково- |мереж, створення | | | | | | |технічної ради |належних умов їх | | | | | | |Мінпаливенерго |експлуатації та | | | | | | | |запобігання нещасним | | | | | | | |випадкам від впливу | | | | | | | |електричного струму і | | | | | | | |використання у разі | | | | | | | |проектування, | | | | | | | |будівництва та | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |електричних мереж, а | | | | | | | |також під час | | | | | | | |виконання робіт або | | | | | | | |провадження іншої | | | | | | | |діяльності поблизу | | | | | | | |електричних мереж. | | | | | | | |Місце впровадження: | | | | | | | |підприємства | | | | | | | |електроенергетичної | | | | | | | |галузі ПЕК незалежно | | | | | | | |від форм власності та | | | | | | | |відомчої належності. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |Нафтова, газова та | | | |361,16 | | | |нафтопереробна | | | | | | | |промисловість, всього,| | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121003000 |ДНТП "Бурова техніка"| 410 - 211 | 449,85|149,85 |Постанова Кабінету |Створення галузевої | |Розроблення | | | | |Міністрів України |системи обігу даних з | |інформаційно- | | | | |від 21.06.2001 |видобування нафти та | |аналітичної системи | | | | |N 665 |газу в Україні; збір, | |видобування нафти та | | | | |( 665-2001-п ) |систематизація та | |газу в Україні | | | | |"Про Національну |консолідація даних про| | | | | | |програму "Нафта і |видобування нафти та | | | | | | |газ України до |газу в електронній | | | | | | |2010 року" |базі даних | | | | | | | |Міністерства палива та| | | | | | | |енергетики України. | |----------------------+---------------------+-----------+---------+---------+-------------------+----------------------| |01121004000 |ДНТП "Бурова техніка"| 410 - 211 | 461,31|211,31 |Постанова Кабінету |Проведення початкової | |Геолого-економічна | | | | |Міністрів України |геолого-економічної | |оцінка | | | | |від 21.06.2001 |доцільності оцінки | |нафтогазоперспективних| | | | |N 665 |(ГЕО-3) з метою | |структур з метою | | | | |( 665-2001-п ) |проведення | |вибору першочергових | | | | |"Про Національну |обґрунтування геолого-| |об'єктів для | | | | |програму "Нафта і |економічної | |постановки | | | | |газ України до |доцільності пошукових | |геологорозвідувальних | | | | |2010 року" |робіт на | |робіт у східному | | | | | |нафтогазоперспективних| |регіоні України | | | | | |об'єктах НАК "Нафтогаз| | | | | | | |України", що | | | | | | | |підготовлені до | | | | | | | |глибокого буріння в | | | | | | | |східному регіоні | | | | | | | |України станом на | | | | | | | |01.01.2010 р. | | | | | | | |Експертна та | | | | | | | |рейтингова оцінка | | | | | | | |підготовлених до | | | | | | | |глибокого буріння | | | | | | | |нафтогазоперспективних| | | | | | | |структур НАК "Нафтогаз| | | | | | | |України". У результаті| | | | | | | |виконання НДР | | | | | | | |очікується підвищення | | | | | | | |ефективності пошуково-| | | | | | | |розвідувальних робіт | | | | | | | |підприємства НАК | | | | | | | |"Нафтогаз України" у | | | | | | | |східному регіоні | | | | | | | |України. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 308 ( v0308732-11 ) від 19.07.2011; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 809 ( v0809732-11 ) від 07.12.2011 }

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості
23.05.2011 N 143

 
ПЛАН
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр і найменування  | Головна організація і | Терміни |Обсяги фінансування, тис.грн. |  Підстава для  | Мета і зміст роботи, |
|  договору, роботи  | основні співвиконавці | виконання |------------------------------|   виконання  | очікуваний результат |
|            |            |(початок - |Всього|  Всього  | в т.ч. |         |           |
|            |            |закінчення)| план |профінансовано|  на  |         |           |
|            |            |      |   |       | 2011 р.|         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "Дондіпровуглемаш"  |            |      |   |       |5320,779|         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01050812030       |ДП "Дондіпровуглеммаш" | 208 - 412 | 1080 |   350   | 370,0 |Розпорядження   |Поліпшення газової,  |
|Створити комплекс    |            |      |   |       |    |Президента України|теплової і пилової  |
|засобів для системи   |            |      |   |       |    |"Про розробку   |обстановки у     |
|всмоктувального     |            |      |   |       |    |Енергетичної   |тупиковому вибої.   |
|провітрювання при    |            |      |   |       |    |стратегії України |Підвищення      |
|проведенні підготовчих |            |      |   |       |    |на період до   |комфортності праці  |
|виробок         |            |      |   |       |    |2030 року та   |           |
|            |            |      |   |       |    |подальшу     |           |
|            |            |      |   |       |    |перспективу" від |           |
|            |            |      |   |       |    |27.02.2001 N 42  |           |
|            |            |      |   |       |    |( 42/2001-рп )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051030000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 213 |4250,0|  1063,221  |2335,779|Програма розвитку |Суттєве підвищення  |
|Створити струговий   |МакНДІ         |      |   |       |    |стругової техніки |якості добувного   |
|механізований комплекс |            |      |   |       |    |на вугледобувних |вугілля,       |
|для безлюдного виймання |            |      |   |       |    |підприємствах   |продуктивності та   |
|вугілля при       |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому на |безпеки ведення    |
|відпрацюванні      |            |      |   |       |    |2010 - 2012 рр.  |очисних робіт.    |
|пологопохилих пластів, у|            |      |   |       |    |Розпорядження   |Постачання шахтам   |
|т.ч. викидонебезпечних, |            |      |   |       |    |Президента України|стругових комплексів |
|потужністю 0,95 - 1,5 м |            |      |   |       |    |"Про розробку   |дозволять підвищити в |
|з навантаженням 2000 - |            |      |   |       |    |Енергетичної   |2 - 3 рази      |
|7000 т/доб. на базі   |            |      |   |       |    |стратегії України |навантаження на    |
|двостоякового щитового |            |      |   |       |    |на період до   |очисний вибій,    |
|кріплення підвищеної  |            |      |   |       |    |2030 року і    |підвищити сортність  |
|несучої здатності з   |            |      |   |       |    |подальшу     |вугілля та знизити  |
|електрогідравлічною   |            |      |   |       |    |перспективу" від |присічку бічних порід |
|системою керування   |            |      |   |       |    |27.02.2001 N 42  |           |
|            |            |      |   |       |    |( 42/2001-рп )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051031000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |800,0 |  500,0   | 300,0 |Розпорядження   |Підвищення      |
|Створити типорозмірний |МакНДІ         |      |   |       |    |Міністра вугільної|продуктивності очисних|
|ряд шнекових виконавчих |            |      |   |       |    |промисловості   |комбайнів і сортності |
|органів з ежекторною  |            |      |   |       |    |України від    |добувного вугілля,  |
|системою іскрогасіння, |            |      |   |       |    |19.11.2008 N 91-р |зниження витрати   |
|зниженою        |            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |електроенергії й   |
|енерговитратністю    |            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |підвищення безпеки  |
|руйнування масиву,   |            |      |   |       |    |негативного впливу|ведення очисних робіт.|
|підвищеним на 20 - 30% |            |      |   |       |    |світової     |Поставка шахтам    |
|виходом сортового    |            |      |   |       |    |фінансової кризи |очисних комбайнів з  |
|вугілля і збільшеним у |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|використанням     |
|2 - 3 рази строком   |            |      |   |       |    |України" (п. 31) |типорозмірного ряду  |
|служби         |            |      |   |       |    |         |шнекових виконавчих  |
|            |            |      |   |       |    |         |органів        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051032000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |550,0 |   350   | 200,0 |Розпорядження   |Підвищення      |
|Створити сучасний    |МакНДІ         |      |   |       |    |Міністра від   |продуктивності очисних|
|різальний інструмент для|            |      |   |       |    |19.11.2008 N 91-р |і прохідницьких    |
|очисних і прохідницьких |            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |комбайнів, підвищення |
|комбайнів з підвищеною в|            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |сортності добувного  |
|1,5 - 2 рази      |            |      |   |       |    |негативного впливу|вугілля, зниження в  |
|зносостійкістю, міцністю|            |      |   |       |    |світової     |2 - 3 рази витрат на |
|й високою надійністю  |            |      |   |       |    |фінансової кризи |придбання різального |
|фіксації        |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|інструменту.     |
|            |            |      |   |       |    |України" (п. 24) |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051033000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |950,0 |   450   | 500,0 |Розпорядження   |Підвищення      |
|Створити універсальне  |МакНДІ         |      |   |       |    |Міністра від   |продуктивності очисних|
|кріплення сполучення для|            |      |   |       |    |19.11.2008 N 91-р |робіт за рахунок   |
|застосування в гірничих |            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |скорочення часу на  |
|виробках з обмеженим  |            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |кінцевих операціях і |
|перерізом, у тому числі |            |      |   |       |    |негативного впливу|підвищення безпеки  |
|в просіках з мінімальною|            |      |   |       |    |світової     |робіт при істотному  |
|висотою 1,5 м      |            |      |   |       |    |фінансової кризи |зниженні обсягів   |
|            |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|важкої ручної праці  |
|            |            |      |   |       |    |України" (п. 24) |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051034000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |350,0 |  130,0   | 220,0 |Розпорядження   |Підвищення якості   |
|Розробити технологічні |Донвугі, МакНДІ    |      |   |       |    |Міністра вугільної|вугілля, що      |
|схеми й конструктивні  |            |      |   |       |    |промисловості   |добувається, за    |
|виконання очисних    |            |      |   |       |    |України від    |рахунок        |
|комплексів для     |            |      |   |       |    |19.11.2008 N 91-р |відпрацьовування   |
|відпрацювання пологих та|            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |пластів без присічки |
|похилих пластів     |            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |бічних порід.     |
|потужністю 0,9 - 1,4 м |            |      |   |       |    |негативного впливу|Розробка й передача на|
|без присічки бічних   |            |      |   |       |    |світової     |шахти каталогів    |
|порід          |            |      |   |       |    |фінансової кризи |технологічних схем і |
|            |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|конструктивних    |
|            |            |      |   |       |    |України" (п. 17) |виконань очисного   |
|            |            |      |   |       |    |         |устаткування     |
|            |            |      |   |       |    |         |максимально      |
|            |            |      |   |       |    |         |адаптованого до    |
|            |            |      |   |       |    |         |конкретних гірничо-  |
|            |            |      |   |       |    |         |геологічних умов   |
|            |            |      |   |       |    |         |пластів, що      |
|            |            |      |   |       |    |         |відпрацьовуються   |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051035000       |Дондіпровуглемаш    | 310 - 412 |1900,0|  700,0   | 880  |Розпорядження   |Своєчасна підготовка |
|Створити сучасний    |            |      |   |       |    |Міністра вугільної|монтажних камер під  |
|нарізний комплекс для  |            |      |   |       |    |промисловості   |сучасні механізовані |
|проведення пластових  |            |      |   |       |    |N 91-р      |комплекси за рахунок |
|виробок висотою 0,9 -  |            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |підвищення темпів   |
|2,0 м з присічкою порід |            |      |   |       |    |від 19.11.2008  |проведення, у тому  |
|міцністю до 100 МПа, у |            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |числі з присічкою   |
|т.ч. з анкерним     |            |      |   |       |    |негативного впливу|порід         |
|кріпленням       |            |      |   |       |    |світової     |           |
|            |            |      |   |       |    |фінансової кризи |           |
|            |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|           |
|            |            |      |   |       |    |України"     |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051038000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |530,0 |  220,0   | 310,0 |Розпорядження   |Підвищення      |
|Створити апаратуру   |МакНДІ         |      |   |       |    |Міністра вугільної|навантаження на    |
|передачі даних по жилах |            |      |   |       |    |промисловості   |очисний вибій за   |
|силового кабелю для   |            |      |   |       |    |України від    |рахунок усунення   |
|систем керування    |            |      |   |       |    |19.11.2008 N 91-р |простоїв комбайну,  |
|очисними комбайнами   |            |      |   |       |    |( vr091644-08 )  |викликаних      |
|            |            |      |   |       |    |"Про мінімізацію |ушкодженням      |
|            |            |      |   |       |    |негативного впливу|контрольного кабелю; |
|            |            |      |   |       |    |світової     |зниження витрат на  |
|            |            |      |   |       |    |фінансової кризи |експлуатацію очисного |
|            |            |      |   |       |    |на вугільну галузь|комбайну за рахунок  |
|            |            |      |   |       |    |України" (п. 26  |економії коштів,   |
|            |            |      |   |       |    |додатка 2)    |затрачуваних на    |
|            |            |      |   |       |    |         |обслуговування    |
|            |            |      |   |       |    |         |контрольного кабелю  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|01051040000       |Дондіпровуглемаш,   | 310 - 411 |425,0 |  220,0   | 205,0 |Розпорядження   |Створення системи   |
|Розробити нормативно-  |Донвугі, ІЕП НАН    |      |   |       |    |Кабінету Міністрів|проведення промислових|
|методичні документи з  |України        |      |   |       |    |України від    |випробувань та    |
|організації, фінансового|            |      |   |       |    |07.07.2005 N 236-р|впровадження нової  |
|забезпечення,      |            |      |   |       |    |( 236-2005-р )  |гірничої техніки, при |
|економічного та     |            |      |   |       |    |"Концепція    |якій в кінцевих    |
|матеріального      |            |      |   |       |    |розвитку вугільної|результатах      |
|стимулювання проведення |            |      |   |       |    |промисловості",  |випробувань      |
|промислових випробувань |            |      |   |       |    |яка передбачає  |зацікавлені усі їх  |
|зразків нової техніки та|            |      |   |       |    |відновлення    |учасники: інститут - |
|її впровадження на   |            |      |   |       |    |шахтного фонду на |розробник, завод-   |
|вугільних шахтах    |            |      |   |       |    |сучасній технічній|виробник, вугільне  |
|            |            |      |   |       |    |та технологічній |підприємство     |
|            |            |      |   |       |    |основі      |Підвищення якості   |
|            |            |      |   |       |    |         |промислових      |
|            |            |      |   |       |    |         |випробувань та    |
|            |            |      |   |       |    |         |показників      |
|            |            |      |   |       |    |         |впровадження нової  |
|            |            |      |   |       |    |         |гірничої техніки,   |
|            |            |      |   |       |    |         |рентабельності шахт, |
|            |            |      |   |       |    |         |при їх технічному   |
|            |            |      |   |       |    |         |переоснащенні     |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|МакНДІ         |            |      |   |       | 6238,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050810030       |МакНДІ,        | 409 - 113 |960,0 |  260,0   | 150,0 |Висновок     |Мета роботи -     |
|Розробити автоматичний |АТЗТ "Топазімпекс"   |      |   |       |    |експертної комісії|створення       |
|аналізатор для контролю |            |      |   |       |    |за розслідуванням |автоматичного     |
|метану у трубопроводах |            |      |   |       |    |причин аварії з  |аналізатора для    |
|газовідсмоктувальних  |            |      |   |       |    |груповим нещасним |контролю метану у   |
|установок        |            |      |   |       |    |випадком на ДП "ВК|трубопроводах     |
|            |            |      |   |       |    |"Краснолиманська" |газовідсмоктувальних |
|            |            |      |   |       |    |Висновок     |установок. У ході   |
|            |            |      |   |       |    |експертної комісії|роботи буде розроблено|
|            |            |      |   |       |    |за розслідуванням |конструкторську    |
|            |            |      |   |       |    |причин аварії з  |документацію,     |
|            |            |      |   |       |    |груповим нещасним |виготовлено та    |
|            |            |      |   |       |    |випадком на    |дослідні зразки,   |
|            |            |      |   |       |    |АП "Ш. ім.    |проведено їх     |
|            |            |      |   |       |    |О.Ф.Засядька"   |випробування.     |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050811010       |МакНДІ,        | 208 - 212 |1200,0|  737,0   | 200,0 |Постанова КМУ від |Підвищення безпеки  |
|Розробити технологію  |ТОВ "Електрогідравліка"|      |   |       |    |29.03.2006 N 374 |праці у вугільних   |
|боротьби з       |            |      |   |       |    |( 374-2006-п ),  |шахтах за рахунок   |
|газодинамічними явищами |            |      |   |       |    |п. 14.      |зменшення вірогідності|
|шляхом         |            |      |   |       |    |Наказ Міністра  |виникнення      |
|електрогідравлічного  |            |      |   |       |    |палива та     |газодинамічних явищ. |
|впливу на вуглепородний |            |      |   |       |    |енергетики України|           |
|масив          |            |      |   |       |    |від 15.02.2005  |           |
|            |            |      |   |       |    |N 81       |           |
|            |            |      |   |       |    |( v0081558-05 )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050812020       |МакНДІ,        | 208 - 312 |800,0 |  490,0   | 150,0 |Постанова Кабміну |Нормативне      |
|Розробити НПАОП     |Дондіпрошахт      |      |   |       |    |України від    |забезпечення розробки |
|"Боротьба з пилом у   |УкрНДІпроект      |      |   |       |    |29.03.2006 N 374 |та застосування    |
|вугільних шахтах.    |            |      |   |       |    |( 374-2006-п ),  |знепилюючих заходів у |
|Керівництво"      |            |      |   |       |    |п. 19       |вугільних шахтах.   |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050812030       |МакНДІ,        | 208 - 411 |900,0 |  375,0   | 525,0 |НПАОП 10.0-1.01-05|Нормативне      |
|Розробити СОУ "Вибійні |УкрНДІпроект,     |      |   |       |    |Вимоги "Правил  |забезпечення     |
|машині, комплекси та  |Дондіпровуглемаш    |      |   |       |    |безпеки у     |підвищення безпеки  |
|агрегати. Нормативи з  |            |      |   |       |    |вугільних шахтах" |праці під час     |
|безпеки"        |            |      |   |       |    |( z0327-05 )   |експлуатації     |
|            |            |      |   |       |    |         |гірничошахтного    |
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання сучасного |
|            |            |      |   |       |    |         |рівня         |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050812050       |МакНДІ         | 408 - 211 |600,0 |  510,0   | 90,0 |Постанова Кабінету|Нормативне      |
|Розробити СОУ-Н     |            |      |   |       |    |Міністрів України |забезпечення     |
|"Прогнозування та    |            |      |   |       |    |від 29.03.2006  |прогнозування та   |
|нормалізація теплових  |            |      |   |       |    |N 374       |нормалізації теплових |
|умов у вугільних шахтах"|            |      |   |       |    |( 374-2006-п )  |умов у вугільних   |
|            |            |      |   |       |    |         |шахтах        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050812070       |МакНДІ,        | 408 - 311 |300,0 |  265,0   | 35,0 |Постанова Кабінету|Нормативне      |
|Розробити СОУ-Н "Вимоги |Автоматгірмаш     |      |   |       |    |Міністрів України |забезпечення розробки |
|та регламент оцінки   |            |      |   |       |    |від 29.03.2006  |та використання    |
|автоматизованих засобів |            |      |   |       |    |N 374       |автоматизованих систем|
|та систем проти     |            |      |   |       |    |( 374-2006-п )  |протиаварійного    |
|аварійного захисту"   |            |      |   |       |    |         |захисту        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050812090       |МакНДІ         | 208 - 411 |1200,0|  560,0   | 640,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення     |
|Розробити примірні   |            |      |   |       |    |Міністрів України |працівників шахт   |
|інструкції з охорони  |            |      |   |       |    |від 29.03.2006  |інструкціями з охорони|
|праці та промислової  |            |      |   |       |    |N 374       |праці та підвищення  |
|безпеки гірників    |            |      |   |       |    |( 374-2006-п ),  |рівня знань      |
|підземних професій та  |            |      |   |       |    |п. 26       |           |
|працівників шахтної   |            |      |   |       |    |         |           |
|поверхні (30 інструкцій)|            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050813010       |МакНДІ,        | 208 - 411 |1500,0|  1050,0  | 450,0 |п. 3.6.20. Правила|Забезпечення     |
|Розробити автоматичну  |Конотопський інститут |      |   |       |    |безпеки у     |ефективного придушення|
|систему вибухозахисту  |СДУ,          |      |   |       |    |вугільних шахтах |вибухів метану та   |
|нового покоління для  |Підприємства-виробники |      |   |       |    |( z0327-05 )   |(або) вугільного пилу |
|придушення вибухів   |            |      |   |       |    |         |будь-якої потужності у|
|метану та (або)     |            |      |   |       |    |         |гірничих виробках   |
|вугільного пилу     |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050917000       |МакНДІ,        | 409 - 311 |1100,0|  750,0   | 350,0 |Матеріали     |Підвищення безпеки  |
|Виконати дослідження  |УкрНДМІ,        |      |   |       |    |спеціального   |праці у вугільних   |
|щодо уточнення критеріїв|ДонНДІ,        |      |   |       |    |розслідування   |шахтах на пластах   |
|віднесення шахтопластів |ІГТМ          |      |   |       |    |аварії, що сталася|схильних до ГДЯ    |
|до категорій      |НАНУ          |      |   |       |    |23 травня 2008 р. |           |
|викидонебезпеки та   |            |      |   |       |    |на ш.       |           |
|розробити СОУ-П "Правила|            |      |   |       |    |"Краснолиманська" |           |
|віднесення вугільних  |            |      |   |       |    |         |           |
|пластів до категорій  |            |      |   |       |    |         |           |
|викидонебезпеки"    |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17050918000       |МакНДІ,        | 409 - 411 |1400,0|  820,0   | 580,0 |Матеріали     |Підвищення безпеки  |
|Розробити СОУ-П     |ДонНДІ         |      |   |       |    |спеціального   |праці під час     |
|"Контроль за проведенням|            |      |   |       |    |розслідування   |розкриття схильних до |
|заходів та технологічних|            |      |   |       |    |аварії, що сталася|ГДЯ вугільних пластів |
|процесів за параметрами |            |      |   |       |    |8 червня 2008 р. |           |
|акустичного сигналу під |            |      |   |       |    |на ш. ім. Карла  |           |
|час розкриття схильних |            |      |   |       |    |Маркса.      |           |
|до ГДЯ вугільних    |            |      |   |       |    |         |           |
|пластів"        |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17051021000       |МакНДІ         | 310 - 412 |900,0 |  300,0   | 113,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення     |
|Розробити спосіб    |            |      |   |       |    |Міністрів України |ефективної комплексної|
|дегазації виїмкової   |            |      |   |       |    |від 29.03.2006  |дегазації підробленого|
|дільниці з використанням|            |      |   |       |    |N 374       |гірничого масиву і  |
|свердловин і      |            |      |   |       |    |( 374-2006-п ),  |виробленого простору |
|газопроводів, що    |            |      |   |       |    |п. 16       |при зворотноточних  |
|залишаються в      |            |      |   |       |    |         |схемах провітрювання |
|неконтрольованих    |            |      |   |       |    |         |типу 1-М       |
|виробках        |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17051022000       |МакНДІ         | 410 - 411 |900,0 |   50,0   | 850,0 |Висновок Урядової |Мета роботи -     |
|Розроблення класифікації|            |      |   |       |    |комісії з     |розробити нову    |
|видів газодинамічних  |            |      |   |       |    |розслідування   |класифікацію     |
|явищ на основі їх    |            |      |   |       |    |причин аварії, що |газодинамічних явищ в |
|характерних ознак    |            |      |   |       |    |сталася на    |сучасних умовах    |
|            |            |      |   |       |    |дільниці 2-ї   |ведення гірничих   |
|            |            |      |   |       |    |західної лави   |робіт. Очікуваний   |
|            |            |      |   |       |    |    1     |результат - в     |
|            |            |      |   |       |    |пласта h     |результаті виконання |
|            |            |      |   |       |    |     6    |роботи буде розроблено|
|            |            |      |   |       |    |"Смолянинівський" |СОУ-П "Правила    |
|            |            |      |   |       |    |ОП "Шахта ім.   |класифікації     |
|            |            |      |   |       |    |Скочинського" ДП |газодинамічних явищ" |
|            |            |      |   |       |    |"ДВЕК"      |           |
|            |            |      |   |       |    |06.06.2010 р.   |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|17051023000       |МакНДІ         | 410 - 411 |2155,0|   50,0   | 2105,0 |НПАОП       |Розробка нової    |
|Розроблення нової    |            |      |   |       |    |10.0-10-.01-10  |редакції інструкцій до|
|редакції інструкцій до |            |      |   |       |    |Правила безпеки  |Правил безпеки    |
|"Правил безпеки у    |            |      |   |       |    |вугільних шахт,  |вугільних шахт.    |
|вугільних шахтах"    |            |      |   |       |    |затв. наказом   |Очікуваний результат -|
|            |            |      |   |       |    |Держгірпромнагляду|зниження рівня    |
|            |            |      |   |       |    |України від    |аварійності      |
|            |            |      |   |       |    |22.03.2010 N 62  |травматизму та    |
|            |            |      |   |       |    |( z0398-10 ),   |професійної      |
|            |            |      |   |       |    |Протокол науково- |захворюваності на   |
|            |            |      |   |       |    |практичної    |вугільних шахтах   |
|            |            |      |   |       |    |конференції    |України        |
|            |            |      |   |       |    |(Алушта      |           |
|            |            |      |   |       |    |14-19.06.2010),  |           |
|            |            |      |   |       |    |п. 1.2.      |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "ДонВУГІ"      |            |      |   |       | 1590,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|22050823020       |Донвугі        | 208 - 112 |750,0 |  523,929  | 160,0 |Постанова КМУ   |Керівний документ   |
|Розробити керівний   |            |виконується|   |       |    |N 436-р      |"Структура вугільної |
|документ "Структура   |            | щорічно |   |       |    |( 436-2006-р )  |промисловості України |
|вугільної промисловості |            |      |   |       |    |від 27.07.2006 р. |і виробничі потужності|
|України і виробничі   |            |      |   |       |    |"Про затвердження |діючих шахт і     |
|потужності діючих шахт і|            |      |   |       |    |плану заходів на |розрізів" на 2011 рік |
|розрізів"        |            |      |   |       |    |2006 - 2010 рр.  |та проект керівного  |
|            |            |      |   |       |    |щодо реалізації  |документа на 2012 рік.|
|            |            |      |   |       |    |Енергетичної   |Відслідження щорічно |
|            |            |      |   |       |    |стратегії України |динаміки зміни    |
|            |            |      |   |       |    |на період до   |виробничої потужності,|
|            |            |      |   |       |    |2030 р."     |покращення техніко-  |
|            |            |      |   |       |    |Наказ Міністра  |економічних показників|
|            |            |      |   |       |    |вугільної     |роботи вугільної   |
|            |            |      |   |       |    |промисловості   |галузі України за   |
|            |            |      |   |       |    |N 562       |рахунок підвищення  |
|            |            |      |   |       |    |( v0562644-06 )  |рівня використання  |
|            |            |      |   |       |    |від 28.11.2006 р. |виробничих потужностей|
|            |            |      |   |       |    |"Про порядок   |вугледобувними    |
|            |            |      |   |       |    |розгляду і    |підприємствами.    |
|            |            |      |   |       |    |затвердження   |           |
|            |            |      |   |       |    |можливих змін   |           |
|            |            |      |   |       |    |виробничих    |           |
|            |            |      |   |       |    |потужностей    |           |
|            |            |      |   |       |    |вугледобувних   |           |
|            |            |      |   |       |    |підприємств    |           |
|            |            |      |   |       |    |вугільної     |           |
|            |            |      |   |       |    |промисловості   |           |
|            |            |      |   |       |    |України"     |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|22050825010       |Донвугі,        | 208 - 411 |800,0 |  550,0   | 250,0 |Закон України "Про|Забезпечення     |
|Розробити уніфіковані  |ВАТ "Маяк"       |      |   |       |    |пріоритетні    |підготовки      |
|типові перетини гірничих|            |      |   |       |    |напрямки     |середньодіючої довжини|
|виробок з перетином від |            |      |   |       |    |інноваційної   |очисних вибоїв при  |
|18 до 27 кв.м з     |            |      |   |       |    |діяльності в   |оптимальних обсягах  |
|використанням рамного  |            |      |   |       |    |Україні"     |проведення виробок та |
|піддатливого кріплення |            |      |   |       |    |( 3715-17 ).   |створення умов    |
|із взаємозамінного   |            |      |   |       |    |Доручення КМУ   |безпечного      |
|шахтного профілю та   |            |      |   |       |    |від 28.01.2002 р. |відпрацювання     |
|типові зразки кріплення |            |      |   |       |    |N 545/1 щодо   |газоносних та     |
|            |            |      |   |       |    |Указу Президента |викидонебезпечних   |
|            |            |      |   |       |    |України "Про   |пластів на виїмкових |
|            |            |      |   |       |    |невідкладні заходи|дільницях за рахунок |
|            |            |      |   |       |    |поліпшення умов  |повторного      |
|            |            |      |   |       |    |праці та     |використання     |
|            |            |      |   |       |    |вдосконалення   |підготовчих виробок з |
|            |            |      |   |       |    |державного нагляду|рівнем не менше 33%  |
|            |            |      |   |       |    |за її охороною на |від загальних     |
|            |            |      |   |       |    |підприємствах   |необхідних обсягів.  |
|            |            |      |   |       |    |вугільної     |           |
|            |            |      |   |       |    |промисловості"  |           |
|            |            |      |   |       |    |( 26/2002 ).   |           |
|            |            |      |   |       |    |Програма     |           |
|            |            |      |   |       |    |"Українське    |           |
|            |            |      |   |       |    |вугілля"     |           |
|            |            |      |   |       |    |( 1205-2001-п )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|22051032000       |Донвугі,        | 310 - 211 |200,0 |  150,0   | 50,0 |СОУ 10.1-00185790-|На заміну діючого   |
|Розробити СОУ-П "Паспорт|УкрНДІпроект      |      |   |       |    |002-2005 "Правила |ДНАОП 1.1.30-5.16-96, |
|виїмкової дільниці.   |МакНДІ         |      |   |       |    |технічної     |який передбачає    |
|Загальні вимоги"    |            |      |   |       |    |експлуатації   |розроблення двох   |
|            |            |      |   |       |    |вугільних шахт"  |документів: проекту та|
|            |            |      |   |       |    |Гірничий закон  |паспорта       |
|            |            |      |   |       |    |України (розділ V)|           |
|            |            |      |   |       |    |( 1127-14 )    |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|22051033000       |ДП "Донвугі"      | 310 - 411 |525,0 |  145,0   | 380,0 |Розпорядження КМ |Пропозиції щодо    |
|Установити причини   |            |      |   |       |    |України від    |збільшення виробничих |
|невідповідності обсягів |            |      |   |       |    |14.05.2008 N 737-р|потужностей діючих  |
|проектних та виробничих |            |      |   |       |    |( 737-2008-р )  |шахт Міненерговугілля |
|потужностей на шахтах  |            |      |   |       |    |"Концепція    |України до рівня   |
|Мінвуглепрому України та|            |      |   |       |    |реформування   |проектних на основі  |
|розробити пропозиції  |            |      |   |       |    |вугільної галузі |оцінки їх діючого   |
|щодо збільшення їх   |            |      |   |       |    |України"     |стану та визначення  |
|установлених потужностей|            |      |   |       |    |         |причин невідповідності|
|до рівня проектних   |            |      |   |       |    |         |обсягів проектних та |
|            |            |      |   |       |    |         |виробничих потужностей|
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|22051034000       |Донвугі        | 310 - 412 |1800,0|  300,0   | 750,0 |Закон України "Про|Надання оперативної  |
|Наукове супроводження  |            |      |   |       |    |пріоритетні    |науково-технічної   |
|виконання на шахтах   |            |      |   |       |    |напрямки     |допомоги при     |
|вимог наказів, рішень і |            |      |   |       |    |інноваційної   |виникненні складних  |
|постанов Мінвуглепрому |            |      |   |       |    |діяльності в   |ситуацій у процесі  |
|України, визначених   |            |      |   |       |    |Україні"     |вуглевидобутку    |
|Програмою розвитку   |            |      |   |       |    |( 3715-17 )    |(кріплення лав і   |
|гірничих робіт:     |            |      |   |       |    |Державна програма |сполучень виробок з  |
|концентрація гірничого |            |      |   |       |    |"Українське    |лавами, охорона і   |
|господарства,      |            |      |   |       |    |вугілля"     |підтримання виробок, |
|проведення, кріплення і |            |      |   |       |    |( 1205-2001-п )  |провітрювання і    |
|підтримання гірничих  |            |      |   |       |    |СОУ 10.1-00185790-|дегазація, поліпшення |
|виробок, управління   |            |      |   |       |    |002-2005 "Правила |якості вугілля,    |
|покрівлею і кріплення  |            |      |   |       |    |технічної     |підвищення рівня   |
|очисних вибоїв,     |            |      |   |       |    |експлуатації   |використання     |
|забезпечення надійного |            |      |   |       |    |вугільних шахт"  |виробничих потужностей|
|і сталого провітрювання |            |      |   |       |    |         |без істотних     |
|шахт і дегазації    |            |      |   |       |    |         |капітальних вкладень).|
|вугільних пластів,   |            |      |   |       |    |         |Розробка рекомендацій |
|поліпшення якості    |            |      |   |       |    |         |і вимог до      |
|видобуваного вугілля,  |            |      |   |       |    |         |технологічних     |
|підвищення рівня    |            |      |   |       |    |         |процесів, здійснення |
|використання виробничих |            |      |   |       |    |         |постійного контролю за|
|потужностей без істотних|            |      |   |       |    |         |їх виконанням. Надання|
|капітальних вкладень і |            |      |   |       |    |         |шахтам технічної   |
|надання шахтам     |            |      |   |       |    |         |допомоги щодо     |
|конкретної технічної  |            |      |   |       |    |         |запобігання нештатним |
|допомоги щодо      |            |      |   |       |    |         |або аварійним     |
|запобігання нештатним  |            |      |   |       |    |         |ситуаціям.      |
|або аварійним ситуаціям |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "УкрНДІпроект"    |            |      |   |       | 1150,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11050802000       |УкрНДІпроект      | 208 - 412 |500,0 |  326,0   | 100,0 |Наказ       |Моніторинг планування |
|Виконати актуалізацію  |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |та стану виконання  |
|бази даних еколого-   |            |      |   |       |    |08.02.2006 N 88  |природоохоронних робіт|
|технічних показників  |            |      |   |       |    |( v0088644-06 ), |на шахтах,      |
|діяльності вугільних  |            |      |   |       |    |вимоги законів  |збагачувальних    |
|підприємств та     |            |      |   |       |    |України "Про   |фабриках і розрізах; |
|моніторинг виконання  |            |      |   |       |    |охорону      |облік екологічних   |
|ними природоохоронних  |            |      |   |       |    |навколишнього   |показників роботи   |
|робіт і розробити    |            |      |   |       |    |природного    |підприємств та    |
|пропозиції щодо     |            |      |   |       |    |середовища"    |проведення аналізу  |
|поліпшення екологічного |            |      |   |       |    |( 1264-12 ),   |ефективності виконаних|
|стану територій     |            |      |   |       |    |"Про охорону   |ними природоохоронних |
|розташування цих    |            |      |   |       |    |атмосферного   |робіт.        |
|підприємств (щорічно)  |            |      |   |       |    |повітря"     |Вдосконалення системи |
|            |            |      |   |       |    |( 2707-12 ),   |планування      |
|            |            |      |   |       |    |"Про відходи"   |природоохоронних   |
|            |            |      |   |       |    |( 187/98-ВР ),  |робіт; запобігання  |
|            |            |      |   |       |    |Водний кодекс   |розвитку негативних  |
|            |            |      |   |       |    |України      |процесів впливу    |
|            |            |      |   |       |    |( 213/95-ВР ),  |вугільних підприємств |
|            |            |      |   |       |    |Кодекс України  |на довкілля.     |
|            |            |      |   |       |    |"Про надра"    |Комплексна програма  |
|            |            |      |   |       |    |( 132/94-ВР ),  |природоохоронних робіт|
|            |            |      |   |       |    |Земельний кодекс |на наступний рік   |
|            |            |      |   |       |    |України      |(щорічно).      |
|            |            |      |   |       |    |( 2768-14 )    |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11050906000       |УкрНДІпроект      | 309 - 411 |600,0 |  300,0   | 300,0 |Наказ       |Оцінка змін еколого- |
|Розробити та впровадити |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |гідрогеологічних умов |
|рекомендації з     |            |      |   |       |    |08.02.2006 N 88  |в районах розташування|
|покращання еколого-   |            |      |   |       |    |( v0088644-06 ), |ліквідованих     |
|гідрогеологічного стану |            |      |   |       |    |вимоги законів  |підприємств в     |
|територій ліквідованих |            |      |   |       |    |України "Про   |післяліквідаційний  |
|та діючих вугільних   |            |      |   |       |    |охорону      |період за умови впливу|
|підприємств Дніпробасу |            |      |   |       |    |навколишнього   |діючих вугільних   |
|            |            |      |   |       |    |природного    |підприємств.     |
|            |            |      |   |       |    |середовища"    |Дані про стан     |
|            |            |      |   |       |    |( 1264-12 ),   |природного середовища |
|            |            |      |   |       |    |Водний кодекс   |в районах розташування|
|            |            |      |   |       |    |України      |та сумісного впливу  |
|            |            |      |   |       |    |( 213/95-ВР ),  |діючих і ліквідованих |
|            |            |      |   |       |    |Кодекс України  |вугільних підприємств;|
|            |            |      |   |       |    |"Про надра"    |- тенденції та    |
|            |            |      |   |       |    |( 132/94-ВР ),  |напрямки можливих   |
|            |            |      |   |       |    |Земельний кодекс |змін;         |
|            |            |      |   |       |    |України      |- напрямки та терміни |
|            |            |      |   |       |    |( 2768-14 )    |рекультивації поверхні|
|            |            |      |   |       |    |         |внутрішніх відвалів на|
|            |            |      |   |       |    |         |розрізах.       |
|            |            |      |   |       |    |         |- забезпечення даними |
|            |            |      |   |       |    |         |процесу розробки   |
|            |            |      |   |       |    |         |природоохоронних   |
|            |            |      |   |       |    |         |заходів, складання  |
|            |            |      |   |       |    |         |прогнозів;      |
|            |            |      |   |       |    |         |- забезпечення    |
|            |            |      |   |       |    |         |оперативного і    |
|            |            |      |   |       |    |         |своєчасного планування|
|            |            |      |   |       |    |         |та виконання     |
|            |            |      |   |       |    |         |природоохоронних   |
|            |            |      |   |       |    |         |заходів з реабілітації|
|            |            |      |   |       |    |         |територій, порушених |
|            |            |      |   |       |    |         |гірничими роботами у |
|            |            |      |   |       |    |         |Дніпробасі.      |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11050907000       |УкрНДІпроект      | 309 - 411 |600,0 |  400,0   | 200,0 |Наказ       |Оцінка впливу на   |
|Виконати прогнозну   |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |довкілля будівництва |
|оцінку екологічних   |            |      |   |       |    |08.02.2006 N 88  |та експлуатації нових |
|наслідків організації  |            |      |   |       |    |( v0088644-06 ), |вуглевидобувних    |
|видобутку бурого вугілля|            |      |   |       |    |вимоги законів  |підприємств у     |
|на нових перспективних |            |      |   |       |    |України "Про   |Харківській,     |
|родовищах        |            |      |   |       |    |охорону      |Полтавській та    |
|            |            |      |   |       |    |навколишнього   |Дніпропетровській   |
|            |            |      |   |       |    |природного    |областях.       |
|            |            |      |   |       |    |середовища"    |Оцінка рівню     |
|            |            |      |   |       |    |( 1264-12 ),   |техногенного впливу на|
|            |            |      |   |       |    |Водний кодекс   |довкілля у разі    |
|            |            |      |   |       |    |України      |організації      |
|            |            |      |   |       |    |( 213/95-ВР ),  |вуглевидобутку на   |
|            |            |      |   |       |    |Кодекс України  |Ново-Дмитрівському,  |
|            |            |      |   |       |    |"Про надра"    |Верхньодніпровському |
|            |            |      |   |       |    |( 132/94-ВР ),  |та Сула-Удайському  |
|            |            |      |   |       |    |Земельний кодекс |буровугільних     |
|            |            |      |   |       |    |України      |родовищах;      |
|            |            |      |   |       |    |( 2768-14 )    |- визначення видів та |
|            |            |      |   |       |    |         |напрямків змін у   |
|            |            |      |   |       |    |         |довкіллі, прогноз ходу|
|            |            |      |   |       |    |         |розвитку та наслідків |
|            |            |      |   |       |    |         |дії негативних    |
|            |            |      |   |       |    |         |техногенних процесів; |
|            |            |      |   |       |    |         |- визначення ступеню |
|            |            |      |   |       |    |         |ризику погіршення умов|
|            |            |      |   |       |    |         |життєдіяльності    |
|            |            |      |   |       |    |         |населення, змін умов |
|            |            |      |   |       |    |         |розвитку рослинного та|
|            |            |      |   |       |    |         |тваринного світу.   |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11050908000       |УкрНДІпроект      | 309 - 411 |600,0 |  400,0   | 200,0 |Наказ       |Встановлення     |
|Виконати еколого-    |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |взаємозалежності   |
|технічне обґрунтування |            |      |   |       |    |08.02.2006 N 88  |параметричних     |
|розробити та впровадити |            |      |   |       |    |( v0088644-06 ), |характеристик діючих |
|рекомендації щодо    |            |      |   |       |    |вимоги законів  |відвалів з потребами в|
|створення        |            |      |   |       |    |України "Про   |земельних ресурсах при|
|централізованих породних|            |      |   |       |    |охорону      |оптимальних умовах  |
|відвалів для груп    |            |      |   |       |    |навколишнього   |впливу на довкілля.  |
|вугільних шахт і    |            |      |   |       |    |природного    |Забезпечення     |
|збагачувальних фабрик  |            |      |   |       |    |середовища"    |раціонального     |
|            |            |      |   |       |    |( 1264-12 ), "Про |використання додатково|
|            |            |      |   |       |    |охорону      |виділених земельних  |
|            |            |      |   |       |    |атмосферного   |ресурсів для     |
|            |            |      |   |       |    |повітря"     |розміщення відходів  |
|            |            |      |   |       |    |( 2707-12 ), "Про |вуглевидобутку -   |
|            |            |      |   |       |    |відходи"     |шахтних порід;    |
|            |            |      |   |       |    |( 187/98-ВР ),  |- використання    |
|            |            |      |   |       |    |Земельний кодекс |малоцінних земель не |
|            |            |      |   |       |    |України      |сільськогосподарського|
|            |            |      |   |       |    |( 2768-14 )    |призначення для    |
|            |            |      |   |       |    |         |розташування     |
|            |            |      |   |       |    |         |централізованих    |
|            |            |      |   |       |    |         |породних відвалів;  |
|            |            |      |   |       |    |         |- виведення з     |
|            |            |      |   |       |    |         |експлуатації породні |
|            |            |      |   |       |    |         |відвали, що горять, та|
|            |            |      |   |       |    |         |організація роботи з |
|            |            |      |   |       |    |         |їх гасіння;      |
|            |            |      |   |       |    |         |- реалізація в повному|
|            |            |      |   |       |    |         |обсязі проектів    |
|            |            |      |   |       |    |         |рекультивації (в т.ч. |
|            |            |      |   |       |    |         |біологічний етап -  |
|            |            |      |   |       |    |         |озеленення) породних |
|            |            |      |   |       |    |         |відвалів, в першу   |
|            |            |      |   |       |    |         |чергу тих, що     |
|            |            |      |   |       |    |         |розташовані в межах  |
|            |            |      |   |       |    |         |населених пунктів.  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11051003000       |ДП "Інститут      | 310 - 412 |450,0 |  146,0   | 100,0 |Закон України "Про|Мета - оцінка змін  |
|Виконати прогнозну   |"УкрНДІпроект"     |      |   |       |    |охорону      |еколого-       |
|оцінку впливу на    |            |      |   |       |    |навколишнього   |гідрогеологічних умов |
|довкілля вуглевидобутку |            |      |   |       |    |природного    |в часі під впливом  |
|у Львівсько-Волинському |            |      |   |       |    |середовища"    |гірничих робіт на   |
|басейні та підняття   |            |      |   |       |    |( 1264-12 );   |діючих, зупинених і  |
|рівня шахтних вод і його|            |      |   |       |    |Закон України "Про|ліквідованих вугільних|
|можливого впливу на   |            |      |   |       |    |охорону      |підприємствах в    |
|газопроводи,      |            |      |   |       |    |атмосферного   |гірничопромислових  |
|трубопроводи, колектори |            |      |   |       |    |повітря"     |районах Львівсько-  |
|та залізничні колії   |            |      |   |       |    |( 2707-12 );   |Волинського      |
|            |            |      |   |       |    |Закон України "Про|кам'яновугільного   |
|            |            |      |   |       |    |відходи"     |басейну, визначення  |
|            |            |      |   |       |    |( 187/98-ВР );  |ступеня впливу    |
|            |            |      |   |       |    |Кодекс України  |вугільних підприємств |
|            |            |      |   |       |    |"Про надра"    |на довкілля, розробка |
|            |            |      |   |       |    |( 132/94-ВР );  |науково-технічних   |
|            |            |      |   |       |    |Водний кодекс   |рекомендацій та    |
|            |            |      |   |       |    |України      |природоохоронних   |
|            |            |      |   |       |    |( 213/95-ВР );  |заходів покращання  |
|            |            |      |   |       |    |Земельний кодекс |екологічної ситуації в|
|            |            |      |   |       |    |України      |басейні.       |
|            |            |      |   |       |    |( 2768-14 );   |Результат -      |
|            |            |      |   |       |    |Положення про   |обґрунтування     |
|            |            |      |   |       |    |державну систему |рекомендацій та    |
|            |            |      |   |       |    |моніторингу    |заходів, спрямованих |
|            |            |      |   |       |    |довкілля.     |на запобігання    |
|            |            |      |   |       |    |Постанова Кабінету|розвитку негативних  |
|            |            |      |   |       |    |Міністрів України |техногенних процесів |
|            |            |      |   |       |    |від 30.03.98 р.  |та зменшення їх впливу|
|            |            |      |   |       |    |N 391       |на наземні лінійні  |
|            |            |      |   |       |    |( 391-98-п );   |комунікації;     |
|            |            |      |   |       |    |Державна програма |рекомендації щодо   |
|            |            |      |   |       |    |прогнозування   |напрямків та видів  |
|            |            |      |   |       |    |науково-     |невідкладних     |
|            |            |      |   |       |    |технологічного  |природоохоронних   |
|            |            |      |   |       |    |розвитку на    |(реабілітаційних)   |
|            |            |      |   |       |    |2008 - 2012 роки, |робіт з оптимізації  |
|            |            |      |   |       |    |затверджена    |гідрогеологічних умов |
|            |            |      |   |       |    |постановою    |та еколого-      |
|            |            |      |   |       |    |Кабінету Міністрів|гідрологічного стану в|
|            |            |      |   |       |    |України від    |зонах впливу вугільних|
|            |            |      |   |       |    |11 вересня 2007 р.|підприємств;-     |
|            |            |      |   |       |    |N 1118      |визначення      |
|            |            |      |   |       |    |( 1118-2007-п ); |підприємств      |
|            |            |      |   |       |    |наказ Міністра  |(об'єктів), що в першу|
|            |            |      |   |       |    |вугільної     |чергу потребують   |
|            |            |      |   |       |    |промисловості   |виконання       |
|            |            |      |   |       |    |України від    |природоохоронних робіт|
|            |            |      |   |       |    |08.02.2006 N 88  |з покращання еколого- |
|            |            |      |   |       |    |( v0088644-06 )  |гідрогеологічної   |
|            |            |      |   |       |    |         |ситуації.       |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11051009000       |УкрНДІпроект      | 310 - 311 |350,0 |  200,0   | 150,0 |Закон України "Про|Методика дозволить в |
|Розробити методику   |            |      |   |       |    |об'єкти підвищеної|процесі випробування |
|акустико-емісійного   |            |      |   |       |    |небезпеки"    |на міцність      |
|контролю несучих    |            |      |   |       |    |( 2245-14 )    |механізованих кріплень|
|металоконструкцій    |            |      |   |       |    |         |виявляти на ранній  |
|шахтних кріплень в   |            |      |   |       |    |         |стадії технологічні  |
|процесі випробування їх |            |      |   |       |    |         |дефекти зварних    |
|на стенді СТД-2000   |            |      |   |       |    |         |з'єднань і основного |
|            |            |      |   |       |    |         |металу, які в умовах |
|            |            |      |   |       |    |         |підземної експлуатації|
|            |            |      |   |       |    |         |можуть розвиватися і |
|            |            |      |   |       |    |         |призводити до аварій |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|11051010000       |УкрНДІпроект      | 310 - 412 |500,0 |  200,0   | 100,0 |Програма підтримки|Метою роботи є    |
|Науково-технічне    |            |      |   |       |    |розвитку     |науково-технічне   |
|супроводження      |            |      |   |       |    |вугільного сектору|забезпечення процесу |
|технологічних процесів |            |      |   |       |    |західної України; |впровадження     |
|проведення гірничих   |            |      |   |       |    |Доручення     |прогресивних     |
|виробок, спрямованих на |            |      |   |       |    |Міністерства   |технологій та видів  |
|розробку та впровадження|            |      |   |       |    |вугільної     |кріплення покрівлі при|
|ефективних кріплень   |            |      |   |       |    |промисловості   |проведенні гірничих  |
|покрівлі, надання шахтам|            |      |   |       |    |України від    |виробок на шахтах   |
|технічної допомоги при |            |      |   |       |    |04.09.2009    |Львівсько-Волинського |
|виникненні відхилень від|            |      |   |       |    |N 150/05-01/9-09 |кам'яновугільного   |
|нормального ходу цих  |            |      |   |       |    |та від 16.09.2009 |басейну і розроблення |
|процесів та розробки  |            |      |   |       |    |N 175/05-02/9-09. |рекомендацій щодо   |
|заходів і пропозицій  |            |      |   |       |    |Протокольні    |кріплення гірничих  |
|щодо їх усунення на   |            |      |   |       |    |рішення при    |виробок. Реалізація  |
|шахтах ДП "Львіввугілля"|            |      |   |       |    |розгляді програм |цих рекомендацій   |
|та ДП "Волиньвугілля"  |            |      |   |       |    |розвитку гірничих |дозволить максимально |
|            |            |      |   |       |    |робіт в ДП    |забезпечити      |
|            |            |      |   |       |    |"Львіввугілля" та |безремонтне      |
|            |            |      |   |       |    |ДП "Волиньвугілля"|підтримання гірничих |
|            |            |      |   |       |    |         |виробок, достатні   |
|            |            |      |   |       |    |         |умови роботи за    |
|            |            |      |   |       |    |         |фактором вентиляції та|
|            |            |      |   |       |    |         |необхідні параметри  |
|            |            |      |   |       |    |         |для використання   |
|            |            |      |   |       |    |         |транспортних засобів. |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|НДІГС "Респіратор"   |            |      |   |       |1598,121|         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050808020       |НДІГС         | 308 - 311 |270,0 |  177,679  | 92,321 |Постанова КМУ від |Метою роботи є    |
|Розроблення СОУ "Засоби |"Респіратор"      |      |   |       |    |29.03.2006 N 374 |нормативне      |
|індивідуального     |            |      |   |       |    |( 374-2006-п ),  |забезпечення     |
|протитеплового захисту |            |      |   |       |    |п. 32.1      |ефективної      |
|гірників. Загальні   |            |      |   |       |    |         |експлуатації     |
|технічні вимоги і методи|            |      |   |       |    |         |протитеплових засобів |
|випробувань"      |            |      |   |       |    |         |гірників. Буде    |
|            |            |      |   |       |    |         |розроблено, узгоджено |
|            |            |      |   |       |    |         |та затверджено СОУ, у |
|            |            |      |   |       |    |         |якому будуть викладені|
|            |            |      |   |       |    |         |загальні технічні   |
|            |            |      |   |       |    |         |вимоги та методи   |
|            |            |      |   |       |    |         |випробувань      |
|            |            |      |   |       |    |         |протитеплових засобів:|
|            |            |      |   |       |    |         |одягу,        |
|            |            |      |   |       |    |         |теплоізольованих   |
|            |            |      |   |       |    |         |контейнерів,     |
|            |            |      |   |       |    |         |акумуляторів холоду, |
|            |            |      |   |       |    |         |холодильних      |
|            |            |      |   |       |    |         |установок, пристрою  |
|            |            |      |   |       |    |         |для локального    |
|            |            |      |   |       |    |         |охолодження і дихання |
|            |            |      |   |       |    |         |прохолодним повітрям |
|            |            |      |   |       |    |         |при відпочинку,    |
|            |            |      |   |       |    |         |засобів екстреного  |
|            |            |      |   |       |    |         |охолодження потерпілих|
|            |            |      |   |       |    |         |при перегріванні   |
|            |            |      |   |       |    |         |організму і механічних|
|            |            |      |   |       |    |         |травмах. Впровадження |
|            |            |      |   |       |    |         |стандарту на шахтах  |
|            |            |      |   |       |    |         |дозволить підвищити  |
|            |            |      |   |       |    |         |продуктивність праці і|
|            |            |      |   |       |    |         |забезпечити її безпеку|
|            |            |      |   |       |    |         |в екстремальних    |
|            |            |      |   |       |    |         |умовах.        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050808030       |НДІГС "Респіратор"   | 308 - 411 |280,0 |   50,0   | 230,0 |Правила безпеки у |Розробка галузевого  |
|Розроблення СОУ "Прогноз|            |      |   |       |    |вугільних шахтах |стандарту (СОУ), що  |
|ендогенної       |            |      |   |       |    |( z0327-05 ):   |регламентує порядок і |
|пожежонебезпеки гірничих|            |      |   |       |    |НПАОП       |методику проведення  |
|робіт у зонах      |            |      |   |       |    |10.0.-1.01-05 ПБ |досліджень, що    |
|геологічних порушень.  |            |      |   |       |    |         |дозволяють встановити |
|Методика розрахунку"  |            |      |   |       |    |         |групу ендогенної   |
|            |            |      |   |       |    |         |пожежонебезпеки шахт, |
|            |            |      |   |       |    |         |інкубаційний період  |
|            |            |      |   |       |    |         |самозаймання вугілля. |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050808040       |НДІГС "Респіратор"   | 408 - 411 |260,0 |   60,0   | 200,0 |Правила безпеки у |Розробка СОУ, що   |
|Розроблення СОУ "Система|            |      |   |       |    |вугільних шахтах |передбачає створення |
|і технічні засоби    |            |      |   |       |    |( z0327-05 ):   |технічних та     |
|саморятування гірників. |            |      |   |       |    |НПАОП       |організаційних вимог |
|Вибір типу       |            |      |   |       |    |10.0.-1.01-05 ПБ |для забезпечення   |
|саморятівника і місць  |            |      |   |       |    |         |рятування гірників у |
|розташування засобів  |            |      |   |       |    |         |разі виникнення аварій|
|колективного захисту  |            |      |   |       |    |         |           |
|органів дихання в    |            |      |   |       |    |         |           |
|гірничих виробках"   |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050808070       |НДІГС "Респіратор",  | 308 - 412 |960,0 |  123,5   | 380,8 |Висновки з аварій |Метою роботи є    |
|Розроблення нової    |УкрНДІпроект      |      |   |       |    |на ОП "Шахта ім. |усунення недоліків  |
|редакції "Статуту ДВГРС |            |      |   |       |    |О.Ф.Засядька"   |Статуту ДВГРС, що було|
|з організації та ведення|            |      |   |       |    |17.11.2007    |виявлено під час   |
|гірничорятувальних   |            |      |   |       |    |         |ліквідування наслідків|
|робіт"         |            |      |   |       |    |         |аварій на ш.     |
|            |            |      |   |       |    |         |"Краснолиманська" та |
|            |            |      |   |       |    |         |ОП "Шахта ім.     |
|            |            |      |   |       |    |         |О.Ф.Засядька". Буде  |
|            |            |      |   |       |    |         |розроблена нова    |
|            |            |      |   |       |    |         |редакція. Впровадження|
|            |            |      |   |       |    |         |нового Статуту    |
|            |            |      |   |       |    |         |дозволить покращити  |
|            |            |      |   |       |    |         |ведення аварійно-   |
|            |            |      |   |       |    |         |рятувальних робіт на |
|            |            |      |   |       |    |         |шахтах.        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050810010       |НДІГС         | 208 - 212 |980,0 |  224,2   | 295,0 |ДНАОП       |Метою роботи є    |
|Розроблення респіратора |"Респіратор", МакНДІ  |      |   |       |    |1.1.30-4.01.97  |створення сучасного  |
|з хімічно зв'язаним   |            |      |   |       |    |п. 95       |дихального апарату для|
|киснем та індикатором  |            |      |   |       |    |         |гірничорятувальників з|
|відпрацювання      |            |      |   |       |    |         |комфортними умовами  |
|регенеративних патронів |            |      |   |       |    |         |дихання. Буде     |
|у відповідності до вимог|            |      |   |       |    |         |розроблена      |
|європейських стандартів |            |      |   |       |    |         |документація на    |
|щодо індивідуальних   |            |      |   |       |    |         |серійне виробництво  |
|засобів захисту дихання |            |      |   |       |    |         |респіратору, який за |
|            |            |      |   |       |    |         |більш комфортними   |
|            |            |      |   |       |    |         |умовами дихання матиме|
|            |            |      |   |       |    |         |номінальний термін  |
|            |            |      |   |       |    |         |захисної дії 4 год., а|
|            |            |      |   |       |    |         |за умов зменшення   |
|            |            |      |   |       |    |         |фізичного       |
|            |            |      |   |       |    |         |навантаження - майже |
|            |            |      |   |       |    |         |добу         |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|19050915000       |НДІГС         | 309 - 411 |640,0 |  240,0   | 400,0 |Висновки комісії з|Метою роботи є    |
|Розроблення СОУ     |"Респіратор"      |      |   |       |    |розслідування   |забезпечення гірників |
|"Вентиляційні, ізолюючі |            |      |   |       |    |причин вибухів на |і гірничорятувальників|
|та вибухостійкі     |            |      |   |       |    |ОП "Шахта     |нормативним документом|
|перемички при ліквідації|            |      |   |       |    |ім. О.Ф.Засядька" |щодо зведення у    |
|аварій у вугільних   |            |      |   |       |    |         |вугільних шахтах   |
|шахтах. Конструкція,  |            |      |   |       |    |         |гідромеханічним    |
|матеріали та технологія |            |      |   |       |    |         |способом вентиляційних|
|зведення"        |            |      |   |       |    |         |та ізолюючих споруд, у|
|            |            |      |   |       |    |         |т.ч. стійких до    |
|            |            |      |   |       |    |         |вибухів, з визначенням|
|            |            |      |   |       |    |         |вимог до конструкції, |
|            |            |      |   |       |    |         |матеріалів та     |
|            |            |      |   |       |    |         |технології зведення, |
|            |            |      |   |       |    |         |що дозволить     |
|            |            |      |   |       |    |         |поліпшити якість   |
|            |            |      |   |       |    |         |споруд та підвищити  |
|            |            |      |   |       |    |         |протипожежний захист |
|            |            |      |   |       |    |         |гірничих виробок   |
|            |            |      |   |       |    |         |вугільних шахт    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|НДІОМШБ         |            |      |   |       | 1230,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|15050912010       |НДІОМШБ        | 309 - 411 |400,0 |  175,0   | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення     |
|Розробити державні   |            |      |   |       |    |Міністрів України |раціонального     |
|будівельні норми    |            |      |   |       |    |від 16.03.2009 р. |проектування гірничих |
|"Підземні гірничі    |            |      |   |       |    |N 9404/1/1-9   |виробок з       |
|виробки. Норми     |            |      |   |       |    |         |використанням сучасних|
|проектування"      |            |      |   |       |    |         |технічних і      |
|            |            |      |   |       |    |         |технологічних рішень, |
|            |            |      |   |       |    |         |нового обладнання й  |
|            |            |      |   |       |    |         |матеріалів, передових |
|            |            |      |   |       |    |         |методів розрахунку й |
|            |            |      |   |       |    |         |проектування.     |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|15050912020       |НДІОМШБ        | 309 - 411 |400,0 |  175,0   | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення     |
|Розробити державні   |            |      |   |       |    |Міністрів України |підвищення якості,  |
|будівельні норми    |            |      |   |       |    |від 16.03.2009 р. |зниження собівартості |
|"Підземні гірничі    |            |      |   |       |    |N 9404/1/1-9   |та термінів      |
|виробки. Правила    |            |      |   |       |    |         |спорудження виробок, |
|спорудження"      |            |      |   |       |    |         |підвищення безпеки  |
|            |            |      |   |       |    |         |праці та запобігання |
|            |            |      |   |       |    |         |аваріям під час    |
|            |            |      |   |       |    |         |гірничопрохідницьких |
|            |            |      |   |       |    |         |робіт, захист     |
|            |            |      |   |       |    |         |природного довкілля  |
|            |            |      |   |       |    |         |при спорудженні    |
|            |            |      |   |       |    |         |підземних гірничих  |
|            |            |      |   |       |    |         |виробок.       |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|15051015000       |НДІОМШБ        | 310 - 411 |980,0 |  200,0   | 780,0 |Постанова КМУ від |Мета - заміна     |
|Розробити правила    |            |      |   |       |    |06.07.2002 N 939 |застарілого НАОП   |
|безпечного спорудження |            |      |   |       |    |( 939-2002-п )  |1.1.30-1.04-64    |
|вертикальних шахтних  |            |      |   |       |    |"Про затвердження |"Правила безопасности |
|стволів і свердловин  |            |      |   |       |    |програми     |при проходке стволов |
|великого перерізу у   |            |      |   |       |    |підвищення безпеки|шахт специальными   |
|складних умовах із   |            |      |   |       |    |праці на вугільних|способами", який не  |
|застосуванням      |            |      |   |       |    |шахтах України"  |враховує зміни у   |
|спеціальних способів  |            |      |   |       |    |         |галузі спеціальних  |
|            |            |      |   |       |    |         |способів. СОУ     |
|            |            |      |   |       |    |         |"Вертикальні стволи  |
|            |            |      |   |       |    |         |шахт і свердловини  |
|            |            |      |   |       |    |         |великого діаметру.  |
|            |            |      |   |       |    |         |Правила безпеки при  |
|            |            |      |   |       |    |         |спорудженні      |
|            |            |      |   |       |    |         |спеціальними     |
|            |            |      |   |       |    |         |способами"      |
|            |            |      |   |       |    |         |регламентуватиме   |
|            |            |      |   |       |    |         |правила безпечного  |
|            |            |      |   |       |    |         |виконання робіт    |
|            |            |      |   |       |    |         |(буріння шахтних   |
|            |            |      |   |       |    |         |стволів, тампонаж,  |
|            |            |      |   |       |    |         |заморожування     |
|            |            |      |   |       |    |         |обводнених та     |
|            |            |      |   |       |    |         |нестійких порід) та  |
|            |            |      |   |       |    |         |забезпечить безпечні |
|            |            |      |   |       |    |         |умови, дозволить   |
|            |            |      |   |       |    |         |зменшити травматизм  |
|            |            |      |   |       |    |         |при виконанні робіт зі|
|            |            |      |   |       |    |         |спецспособів.     |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "ДонНДІ"       |            |      |   |       | 350,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|03050913000       |ДонНДІ         | 309 - 211 |500,0 |  150,0   | 350,0 |Протокол підсумків|Розробити Галузеву  |
|Наукове супроводження  |            |      |   |       |    |виробничо-    |програму механізації |
|основних технологічних |            |      |   |       |    |господарської   |очисних та підготовчих|
|процесів вуглевидобутку,|            |      |   |       |    |діяльності    |вибоїв,        |
|направлених на розробку |            |      |   |       |    |вуглевидобувних  |енергозбереження на  |
|ефективних способів   |            |      |   |       |    |підприємств    |вугледобувних     |
|підготовки крутих і   |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому   |підприємствах     |
|крутопохилих пластів,  |            |      |   |       |    |України за    |Центрального району  |
|надання шахтам     |            |      |   |       |    |9 місяців     |Донбасу на      |
|технічної допомоги при |            |      |   |       |    |2010 року і    |2011 - 2012 роки.   |
|виникненні відхилень  |            |      |   |       |    |програми     |           |
|(природних і      |            |      |   |       |    |розвитку гірничих |           |
|технологічних) від   |            |      |   |       |    |робіт на 2011 рік |           |
|нормального ходу цих  |            |      |   |       |    |від 19 - 22 жовтня|           |
|процесів, участь в   |            |      |   |       |    |2010 р.      |           |
|роботі комісій з    |            |      |   |       |    |         |           |
|виявлення причин, що  |            |      |   |       |    |         |           |
|призвели до відхилень та|            |      |   |       |    |         |           |
|аварій, розробка заходів|            |      |   |       |    |         |           |
|і пропозицій щодо їх  |            |      |   |       |    |         |           |
|усунення        |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДВАТ "НДПКІ       |            |      |   |       | 2268,0 |         |           |
|"Вуглемеханізація"   |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23050712000       |Вуглемеханізація,   | 307 - 211 |750,0 |  720,0   | 30,0 |Постанова КМУ від |Створення апаратури  |
|Розробити та впровадити |УкрНДІпроект,     |      |   |       |    |07.07.2005 N 544 |для управління та   |
|апаратуру для управління|"Іскра",        |      |   |       |    |( 544-2005-п )  |контролю за процесами |
|та контролю за процесами|МакНДІ,        |      |   |       |    |"Про затвердження |підготовки та     |
|підготовки та спалювання|Експериментальна база |      |   |       |    |заходів з     |спалювання      |
|водовугільного палива  |"Вуглемеханізація"   |      |   |       |    |виконання Програми|водовугільного палива |
|на основі шламів у   |            |      |   |       |    |"Українське    |в топках котлів, в  |
|топках водогрійних   |            |      |   |       |    |вугілля" на    |яких використовувався |
|котлів         |            |      |   |       |    |2005 рік та    |газ, мазут або тверде |
|            |            |      |   |       |    |внесення змін у  |паливо. Забезпечення |
|            |            |      |   |       |    |додаток 8, 9 і 10 |автоматичного     |
|            |            |      |   |       |    |до Програми",   |підтримання      |
|            |            |      |   |       |    |п. 21       |оптимальних параметрів|
|            |            |      |   |       |    |Закон України від |процесу горіння з   |
|            |            |      |   |       |    |14.01.2000 р.   |урахуванням зміни   |
|            |            |      |   |       |    |N 1391-XIV    |якості і палива та  |
|            |            |      |   |       |    |( 1391-14 ) "Про |інших факторів    |
|            |            |      |   |       |    |альтернативні види|           |
|            |            |      |   |       |    |рідкого та    |           |
|            |            |      |   |       |    |газового палива". |           |
|            |            |      |   |       |    |Програма     |           |
|            |            |      |   |       |    |впровадження   |           |
|            |            |      |   |       |    |водовугільного  |           |
|            |            |      |   |       |    |палива як     |           |
|            |            |      |   |       |    |альтернативи   |           |
|            |            |      |   |       |    |природному газу і |           |
|            |            |      |   |       |    |високоякісному  |           |
|            |            |      |   |       |    |вугіллю у малій  |           |
|            |            |      |   |       |    |теплоенергетиці на|           |
|            |            |      |   |       |    |період до 2012 р.,|           |
|            |            |      |   |       |    |затверджена    |           |
|            |            |      |   |       |    |Міністром 2009 р. |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23050815010       |Вуглемеханізація,   | 408 - 412 |1500,0|  420,0   | 330,0 |Програма     |Використання     |
|Створити та впровадити |УкрНДІпроект,     |      |   |       |    |забезпечення   |транспортного засобу |
|транспортний засіб для |МакНДІ         |      |   |       |    |підприємств    |дозволить:      |
|перевезення матеріалів |            |      |   |       |    |вугільної     |- замінити декілька  |
|та обладнання у похилих |            |      |   |       |    |промисловості   |послідовно      |
|виробках з існуючого  |            |      |   |       |    |засобами     |розташованих канатних |
|рейковою колією     |            |      |   |       |    |механізації    |відкаток єдиним    |
|            |            |      |   |       |    |допоміжних робіт |канатно-рейковим   |
|            |            |      |   |       |    |та ручної праці, |транспортним засобом; |
|            |            |      |   |       |    |затверджена    |- знизити на 15 - 25% |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепромом  |експлуатаційні та на |
|            |            |      |   |       |    |України      |30 - 40% капітальні  |
|            |            |      |   |       |    |28.09.2007 р.   |витрати;       |
|            |            |      |   |       |    |(п. 6)      |- експлуатувати    |
|            |            |      |   |       |    |         |транспортний засіб на |
|            |            |      |   |       |    |         |існуючої на шахті   |
|            |            |      |   |       |    |         |рейкової колії без  |
|            |            |      |   |       |    |         |перемонтажу рейкового |
|            |            |      |   |       |    |         |шляху та заміни    |
|            |            |      |   |       |    |         |рейкових кріплень;  |
|            |            |      |   |       |    |         |- усунути зайві    |
|            |            |      |   |       |    |         |перечеплення вагонеток|
|            |            |      |   |       |    |         |або перевантаж    |
|            |            |      |   |       |    |         |матеріалів та     |
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання під час  |
|            |            |      |   |       |    |         |виконання транспортних|
|            |            |      |   |       |    |         |робіт.        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23050815050       |"Вуглемеханізація"   | 208 - 412 | 1440 |  230,0   | 300,0 |Договір з     |Підвищення рівня   |
|Розробити технічну   |            |      |   |       |    |Міністерством   |механізації допоміжних|
|документацію та     |            |      |   |       |    |вугільної     |робіт. Зниження    |
|впровадити в виробництво|            |      |   |       |    |промисловості   |трудомісткості ручної |
|засоби механізації   |            |      |   |       |    |України      |праці на 5%      |
|допоміжних робіт та   |            |      |   |       |    |23050815000 від  |           |
|ручної праці      |            |      |   |       |    |20.06.2008    |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23050918000       |Вуглемеханізація,   | 309 - 312 |2350,0|  1495,0  | 420,0 |Доручення Міністра|Впровадження заходів |
|Розробити комплекс   |УкрНДІпроект,     |      |   |       |    |вугільної     |щодо оптимізації   |
|засобів щодо оптимізації|МакНДІ,        |      |   |       |    |промисловості   |роботи поверхневих  |
|роботи поверхневих   |проектні інститути   |      |   |       |    |України від    |комплексів в умовах  |
|комплексів вугільних  |            |      |   |       |    |01.04.2008    |концентрації гірничих |
|шахт в умовах      |            |      |   |       |    |N 01-68;     |робіт дозволить -   |
|концентрації гірничих  |            |      |   |       |    |від 23.03.2009  |оптимізувати     |
|робіт та скорочення   |            |      |   |       |    |N 267/01/05-01 та |чисельність робітників|
|чисельності працівників |            |      |   |       |    |Першого заступника|поверхні на шахтах  |
|поверхні, створити   |            |      |   |       |    |Міністра вугільної|Мінвуглепрому України |
|систему автоматизованого|            |      |   |       |    |промисловості   |(зменшення до 3,1 тис.|
|керування технологічним |            |      |   |       |    |України від    |робітників);     |
|комплексом       |            |      |   |       |    |12.05.2008 N 02/92|- підвищити      |
|транспортування вугілля |            |      |   |       |    |та від 06.03.2009 |продуктивність праці |
|і породи на поверхні  |            |      |   |       |    |N 228/06/05-01  |робітників поверхні на|
|шахти          |            |      |   |       |    |         |10 - 15%.       |
|            |            |      |   |       |    |         |Орієнтовний      |
|            |            |      |   |       |    |         |економічний ефект від |
|            |            |      |   |       |    |         |впровадження комплексу|
|            |            |      |   |       |    |         |заходів складає більше|
|            |            |      |   |       |    |         |250,0 млн.грн.    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23051019000       |Вуглемеханізація,   | 310 - 411 |530,0 |  130,0   | 400,0 |Закон України "Про|Впровадження НАОП   |
|Розробити нормативний  |Дондіпровуглемаш,   |      |   |       |    |охорону праці"  |дозволить підвищити  |
|документ з безпеки праці|УкрНДІпроект,     |      |   |       |    |( 2694-12 ).   |безпеку праці при   |
|(НАОП) "Вимоги безпеки |МакНДІ,        |      |   |       |    |Вимоги Правил   |виконанні робіт з   |
|до технології виконання |ДонВУГІ        |      |   |       |    |безпеки у     |монтажу-демонтажу   |
|монтажно-демонтажних  |            |      |   |       |    |вугільних шахтах |механізованих     |
|робіт механізованих   |            |      |   |       |    |НПАОП 10.0.1.01.05|комплексів      |
|комплексів для пологих |            |      |   |       |    |( z0327-05 )   |           |
|та похилих пластів"   |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|23051020000       |Вуглемеханізація    | 410 - 411 |870,0 |   82,0   | 788,0 |Програма     |Мета роботи - зниження|
|Створення пілотної   |            |      |   |       |    |впровадження   |собівартості     |
|установки по      |            |      |   |       |    |водовугільного  |вироблюваного тепла у |
|виготовленню та     |            |      |   |       |    |палива як     |комунальній сфері. При|
|спалюванню       |            |      |   |       |    |альтернативи   |впровадженні     |
|водовугільного палива  |            |      |   |       |    |природному газу і |технології      |
|замість природного газу |            |      |   |       |    |високоякісному  |виготовлення та    |
|потужністю 5000 т на рік|            |      |   |       |    |вугіллю у малій  |спалювання      |
|у топках котлів 15   |            |      |   |       |    |теплоенергетиці на|водовугільного палива |
|мікрорайону м.     |            |      |   |       |    |період до 2012 р. |будуть        |
|Нововолинська на базі  |            |      |   |       |    |Угода щодо    |використовуватися   |
|шахти N 1        |            |      |   |       |    |регіонального   |будівлі та споруди  |
|"Нововолинська"     |            |      |   |       |    |розвитку     |наземного комплексу ш.|
|            |            |      |   |       |    |Волинської області|"Нововолинська", яка |
|            |            |      |   |       |    |між КМУ та    |підлягає закриттю та |
|            |            |      |   |       |    |Волинською    |робітники, які    |
|            |            |      |   |       |    |обласною радою  |вивільняються після  |
|            |            |      |   |       |    |( n0001120-10 )  |закриття шахти.    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ВАТ "Автоматгірмаш   |            |      |   |       | 4367,8 |         |           |
|ім. В.А.Антипова"    |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09050711000       |Автоматгірмаш,     | 307 - 412 |4700,0|  2500,0  | 1500,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний  |
|Створити комплекс    |МакНДІ,        |      |   |       |    |N 144       |безперервний контроль |
|технічних засобів    |УкрНДІВЕ,       |      |   |       |    |( 144-2007-р )  |параметрів обладнання |
|автоматизованого    |            |      |   |       |    |від 04.04.2007 р. |і безпеки очисної   |
|контролю для управління |            |      |   |       |    |"Про схвалення  |виробки, своєчасне  |
|обладнанням       |            |      |   |       |    |Концепції     |попередження персоналу|
|вуглевидобувних вибоїв |            |      |   |       |    |створення на   |в разі виникнення   |
|            |            |      |   |       |    |підприємствах, що |позаштатної ситуації |
|            |            |      |   |       |    |належать до сфери |та оперативне надання |
|            |            |      |   |       |    |управління    |диспетчеру шахти   |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому,  |інформації для    |
|            |            |      |   |       |    |сучасної системи |прийняття       |
|            |            |      |   |       |    |комплексної    |управлінських рішень |
|            |            |      |   |       |    |безпеки"     |Створення комплексу  |
|            |            |      |   |       |    |         |технічних засобів   |
|            |            |      |   |       |    |         |автоматизованого   |
|            |            |      |   |       |    |         |контролю для     |
|            |            |      |   |       |    |         |управління обладнанням|
|            |            |      |   |       |    |         |вуглевидобувних    |
|            |            |      |   |       |    |         |вибоїв, який дозволить|
|            |            |      |   |       |    |         |вести глибоку     |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностику та прогноз|
|            |            |      |   |       |    |         |перед аварійного стану|
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання,      |
|            |            |      |   |       |    |         |аерогазового стану  |
|            |            |      |   |       |    |         |повітря та      |
|            |            |      |   |       |    |         |пожежонебезпечних   |
|            |            |      |   |       |    |         |ситуацій виробки, збір|
|            |            |      |   |       |    |         |та підготовку цієї  |
|            |            |      |   |       |    |         |інформації для    |
|            |            |      |   |       |    |         |подальшої її передачі |
|            |            |      |   |       |    |         |в телекомунікаційну  |
|            |            |      |   |       |    |         |мережу.        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09050812000       |Автоматгірмаш,     | 208 - 212 |1600,0|  825,6   | 624,4 |Наказ Міністра  |Мета: Створення    |
|Створити і впровадити у |МакНДІ         |      |   |       |    |палива та     |автоматизованої    |
|виробництво систему   |            |      |   |       |    |енергетики України|системи управління  |
|управління процесом   |            |      |   |       |    |N 552       |вакуум-насосної    |
|дегазації вугільних шахт|            |      |   |       |    |( v0552558-04 )  |станції, яка дозволить|
|з використанням     |            |      |   |       |    |від        |ефективно проводити  |
|свердловин з гірничих  |            |      |   |       |    |7 вересня 2004 р. |дегазацію шахти.   |
|виробок         |            |      |   |       |    |для виконання   |Очікуваний результат: |
|            |            |      |   |       |    |вимог п. 3.5.13  |Створення комплексу  |
|            |            |      |   |       |    |П.Б        |технічних засобів   |
|            |            |      |   |       |    |         |автоматизації та   |
|            |            |      |   |       |    |         |контролю вакуум-   |
|            |            |      |   |       |    |         |насосних станцій, який|
|            |            |      |   |       |    |         |дозволяє контролювати |
|            |            |      |   |       |    |         |та діагностувати   |
|            |            |      |   |       |    |         |устаткування     |
|            |            |      |   |       |    |         |вакуум-насосної    |
|            |            |      |   |       |    |         |станції.       |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09050813000       |Автоматгірмаш,     | 208 - 212 |1100,0|  606,0   | 224,0 |Наказ Міністра  |Мета - підвищення   |
|Розробити і впровадити |МакНДІ,        |      |   |       |    |палива та     |надійності апаратури |
|комплекс технічних   |НДІГМ         |      |   |       |    |енергетики України|управління та контролю|
|засобів контролю і   |            |      |   |       |    |N 552       |параметрів головних  |
|реєстрації параметрів  |            |      |   |       |    |( v0552558-04 )  |вентиляторних     |
|роботи головних     |            |      |   |       |    |від        |установок за рахунок |
|вентиляторних установок |            |      |   |       |    |7 вересня 2004 р. |використання більш  |
|з можливістю передачі  |            |      |   |       |    |для виконання   |якісних складових   |
|інформації на      |            |      |   |       |    |вимог п. 3.3.6  |частин, сучасної   |
|диспетчерський пункт  |            |      |   |       |    |П.Б        |елементної бази,   |
|згідно з вимогами ПБ  |            |      |   |       |    |         |розширення      |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностики, зменшення|
|            |            |      |   |       |    |         |витрат на ремонт   |
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання та витрат |
|            |            |      |   |       |    |         |електроенергії за   |
|            |            |      |   |       |    |         |рахунок своєчасного  |
|            |            |      |   |       |    |         |контролю та      |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностики параметрів|
|            |            |      |   |       |    |         |вентиляторів.     |
|            |            |      |   |       |    |         |Створення комплексу  |
|            |            |      |   |       |    |         |технічних засобів   |
|            |            |      |   |       |    |         |контролю і реєстрації |
|            |            |      |   |       |    |         |параметрів роботи   |
|            |            |      |   |       |    |         |головних вентиляторних|
|            |            |      |   |       |    |         |установок       |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09050817000       |Автоматгірмаш,     | 208 - 212 |950,0 |  550,6   | 249,4 |Доручення КМУ   |Мета - підвищення   |
|Розробити та впровадити |МакНДІ,        |      |   |       |    |N 545/1 від    |надійності роботи   |
|підсистему контролю та |НДІГМ         |      |   |       |    |28.01.2002 р.,  |водовідливних     |
|управління       |            |      |   |       |    |наказом      |установок, зниження  |
|водовідливними     |            |      |   |       |    |Мінпаливенерго  |витрат електроенергії |
|установками       |            |      |   |       |    |"Про заходи щодо |та покращення обліку |
|            |            |      |   |       |    |виконання Указу  |споживаної енергії, за|
|            |            |      |   |       |    |Президента" N 26 |рахунок підвищення  |
|            |            |      |   |       |    |від        |інформативності і   |
|            |            |      |   |       |    |16 січня 2002 р., |ефективності системи |
|            |            |      |   |       |    |для виконання   |автоматизації.    |
|            |            |      |   |       |    |вимог п. 3.7.1 ПБ.|Очікуваний результат: |
|            |            |      |   |       |    |         |Створення підсистеми |
|            |            |      |   |       |    |         |контролю та управління|
|            |            |      |   |       |    |         |водовідливними    |
|            |            |      |   |       |    |         |установками      |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09050818000       |Автоматгірмаш,     | 208 - 412 |4900,0|  2040,0  | 970,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний  |
|Розробити і впровадити |МакНДІ,        |      |   |       |    |N 144       |безперервний контроль |
|комплекс технічних   |УкрНДІВЕ        |      |   |       |    |( 144-2007-р )  |параметрів обладнання |
|засобів автоматизації  |            |      |   |       |    |від 04.04.2007 р. |і безпеки       |
|контролю ведення    |            |      |   |       |    |"Про схвалення  |прохідницької виробки,|
|прохідницьких робіт   |            |      |   |       |    |Концепції     |своєчасне       |
|            |            |      |   |       |    |створення на   |попередження персоналу|
|            |            |      |   |       |    |підприємствах, що |в разі виникнення   |
|            |            |      |   |       |    |належать до сфери |позаштатної ситуації |
|            |            |      |   |       |    |управління    |та оперативне надання |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому,  |диспетчеру шахти   |
|            |            |      |   |       |    |сучасної системи |інформації для    |
|            |            |      |   |       |    |комплексної    |прийняття       |
|            |            |      |   |       |    |безпеки"     |управлінських рішень |
|            |            |      |   |       |    |         |Створення комплексу  |
|            |            |      |   |       |    |         |технічних засобів   |
|            |            |      |   |       |    |         |автоматизації контролю|
|            |            |      |   |       |    |         |ведення прохідницьких |
|            |            |      |   |       |    |         |робіт, який забезпечує|
|            |            |      |   |       |    |         |багатофакторний аналіз|
|            |            |      |   |       |    |         |та автоматичний    |
|            |            |      |   |       |    |         |контроль стану    |
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання      |
|            |            |      |   |       |    |         |прохідницького вибою, |
|            |            |      |   |       |    |         |параметрів безпеки та |
|            |            |      |   |       |    |         |своєчасне відключення |
|            |            |      |   |       |    |         |обладнання при виході |
|            |            |      |   |       |    |         |на позаштатний режим з|
|            |            |      |   |       |    |         |візуалізацією     |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностичних даних та|
|            |            |      |   |       |    |         |протікання      |
|            |            |      |   |       |    |         |технологічного процесу|
|            |            |      |   |       |    |         |прохідницьких робіт, |
|            |            |      |   |       |    |         |підготовку та     |
|            |            |      |   |       |    |         |передачу інформації в |
|            |            |      |   |       |    |         |телекомунікаційну   |
|            |            |      |   |       |    |         |мережу.        |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|09051021000       |Автоматгірмаш,     | 310 - 212 |1360,0|  100,0   | 800,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматична  |
|Створити та впровадити в|МакНДІ         |      |   |       |    |N 144       |передача технологічної|
|виробництво комплекс  |            |      |   |       |    |( 144-2007-р )  |та діагностичної   |
|технічних засобів    |            |      |   |       |    |від 04.04.2007 р. |інформації в     |
|передачі технологічної |            |      |   |       |    |"Про схвалення  |диспетчерську     |
|та діагностичної    |            |      |   |       |    |Концепції     |телекомунікаційну   |
|інформації з видобувних |            |      |   |       |    |створення на   |мережу.        |
|комбайнів в       |            |      |   |       |    |підприємствах, що |Створення комплексу  |
|телекомунікаційну мережу|            |      |   |       |    |належать до сфери |технічних засобів   |
|диспетчерської.     |            |      |   |       |    |управління    |передачі технологічної|
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому,  |та діагностичної   |
|            |            |      |   |       |    |сучасної системи |інформації з     |
|            |            |      |   |       |    |комплексної    |видобувних комбайнів |
|            |            |      |   |       |    |безпеки"     |для оперативного   |
|            |            |      |   |       |    |         |надання інформації  |
|            |            |      |   |       |    |         |диспетчерові про стан |
|            |            |      |   |       |    |         |видобувних комбайнів |
|            |            |      |   |       |    |         |та своєчасного    |
|            |            |      |   |       |    |         |попередження при   |
|            |            |      |   |       |    |         |виході параметрів на |
|            |            |      |   |       |    |         |позаштатну ситуацію. |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ПАТ           |            |      |   |       | 1091,0 |         |           |
|"НДПІвуглеавтоматизація"|            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|08051010000       |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 312 |1390,0|  215,0   | 460,0 |НПАОП 10.0-05   |Підвищення надійності |
|Розробити        |ВАТ "Запорізький завод |      |   |       |    |"Правила безпеки у|і безпеки експлуатації|
|мікропроцесорну систему |"Перетворювач",    |      |   |       |    |вугільних шахтах" |шахтних контактних  |
|автоматичного керування |МакНДІ         |      |   |       |    |( z0327-05 ),   |мереж шляхом істотного|
|групою шахтних тягових |            |      |   |       |    |п. 4.5.2     |поліпшення якості   |
|випрямлячів       |            |      |   |       |    |         |напруги живлення,   |
|            |            |      |   |       |    |         |показників схеми   |
|            |            |      |   |       |    |         |захисного вимкнення та|
|            |            |      |   |       |    |         |реалізації додаткових |
|            |            |      |   |       |    |         |функцій паралельно  |
|            |            |      |   |       |    |         |працюючих тягових   |
|            |            |      |   |       |    |         |випрямлячів, а саме: |
|            |            |      |   |       |    |         |- забезпечення    |
|            |            |      |   |       |    |         |синхронної паралельної|
|            |            |      |   |       |    |         |роботи випрямлячів при|
|            |            |      |   |       |    |         |розосередженому їх  |
|            |            |      |   |       |    |         |розташуванню по    |
|            |            |      |   |       |    |         |мережі;        |
|            |            |      |   |       |    |         |- автоматична     |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностика стану   |
|            |            |      |   |       |    |         |кожного з силових   |
|            |            |      |   |       |    |         |елементів випрямляча з|
|            |            |      |   |       |    |         |відображенням цієї  |
|            |            |      |   |       |    |         |інформації на схемі  |
|            |            |      |   |       |    |         |індикації;      |
|            |            |      |   |       |    |         |- адаптація роботи  |
|            |            |      |   |       |    |         |системи керування з  |
|            |            |      |   |       |    |         |системою комплексної |
|            |            |      |   |       |    |         |безпеки або з іншими |
|            |            |      |   |       |    |         |уніфікованими     |
|            |            |      |   |       |    |         |системами контролю.  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|08051011000       |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 212 |980,0 |  180,0   | 631,0 |Закон України "Про|Створення шахтних   |
|Розробка шахтного    |Привільський      |      |   |       |    |енергозбереження" |стаціонарних     |
|стаціонарного      |завод "Електроприлад", |      |   |       |    |від 01.07.94 р.  |світильників з    |
|вибухобезпечного    |МакНДІ         |      |   |       |    |N 74/94-ВР    |використанням     |
|освітлювального     |            |      |   |       |    |( 74/94-ВР );   |світлодіодних джерел, |
|устаткування на базі  |            |      |   |       |    |Програми     |що забезпечують:   |
|сучасних        |            |      |   |       |    |"Енергозбереження"|- збільшення     |
|енергозберігаючих джерел|            |      |   |       |    |на 5-річний термін|світловидатності при |
|світла         |            |      |   |       |    |і на період до  |аналогічній середній |
|            |            |      |   |       |    |2030 року", що  |потужності з лампами |
|            |            |      |   |       |    |затверджені у   |розжарювання в 7 - 10 |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепромі у  |разів, або зниження в |
|            |            |      |   |       |    |2007 р.      |стільки ж разів    |
|            |            |      |   |       |    |         |споживання      |
|            |            |      |   |       |    |         |електроенергії;    |
|            |            |      |   |       |    |         |- збільшення терміну |
|            |            |      |   |       |    |         |служби в 5 - 100   |
|            |            |      |   |       |    |         |разів;        |
|            |            |      |   |       |    |         |- зменшення      |
|            |            |      |   |       |    |         |експлуатаційних затрат|
|            |            |      |   |       |    |         |в 5 - 10 разів.    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП           |            |      |   |       | 1227,5 |         |           |
|"УкрНДІвуглезбагачення" |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|24050910020       |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 311 |1100,0|  800,0   | 300,0 |Закон України "Про|Забезпечується    |
|Розробити радіальну   |            |      |   |       |    |енергозбереження" |одержання додатково  |
|перечисну флотаційну  |            |      |   |       |    |від 01.07.94 р.  |30 тис.т товарного  |
|машину для збагачення  |            |      |   |       |    |N 74/94-ВР    |продукту на рік з   |
|некондиційних шламових |            |      |   |       |    |( 74/94-ВР )   |однієї флотомашини.  |
|продуктів        |            |      |   |       |    |         |Економ ефект - 600  |
|            |            |      |   |       |    |         |тис.грн. на рік.   |
|            |            |      |   |       |    |         |Економія електричної |
|            |            |      |   |       |    |         |енергії 116 кВт/годин |
|            |            |      |   |       |    |         |на рік на 1 машину  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|24050912000       |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 411 |1130,0|  852,5   | 277,5 |Наказ Міністра  |Оптимізація      |
|Виконати дослідження  |            |      |   |       |    |вугільної     |поверхневих      |
|паливного потенціалу  |            |      |   |       |    |промисловості   |комплексів. Визначення|
|рядового вугілля та   |            |      |   |       |    |України від    |оптимальної технології|
|визначити оптимальні  |            |      |   |       |    |12.04.2007 р.   |переробки вугілля на |
|технології отримання  |            |      |   |       |    |N 123       |поверхневих комплексах|
|товарної продукції на  |            |      |   |       |    |( v0123644-07 )  |шахт, виходу та якості|
|поверхневих комплексах |            |      |   |       |    |про якість    |товарної продукції  |
|шахт.          |            |      |   |       |    |вугілля;     |(керівникам шахт для |
|            |            |      |   |       |    |від 30.01.2008 р. |оперативного     |
|            |            |      |   |       |    |N 40       |керівництва і     |
|            |            |      |   |       |    |( v0040644-08 )  |обґрунтування при   |
|            |            |      |   |       |    |про якість    |укладанні договорів на|
|            |            |      |   |       |    |вугілля.     |переробку вугілля з  |
|            |            |      |   |       |    |Наказ       |метою усунення незгод |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |між видобувними    |
|            |            |      |   |       |    |20.04.2006 р.   |підприємствами та   |
|            |            |      |   |       |    |N 247       |споживачами).     |
|            |            |      |   |       |    |( v0247644-06 )  |Збільшення випуску  |
|            |            |      |   |       |    |         |товарної продукції при|
|            |            |      |   |       |    |         |переробці вугілля на |
|            |            |      |   |       |    |         |10 - 30%, зниження  |
|            |            |      |   |       |    |         |зольності на 2 - 5%. |
|            |            |      |   |       |    |         |Очікуваний економ   |
|            |            |      |   |       |    |         |ефект від 2,5 до 18  |
|            |            |      |   |       |    |         |млн. на рік для одного|
|            |            |      |   |       |    |         |підприємства     |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|24051013000       |УкрНДІвуглезбагачення, | 310 - 411 |600,0 |  300,0   | 300,0 |Указ Президента  |Впровадження техніки |
|Розробити технологію  |Громадська організація |      |   |       |    |України "Про стан |та технології сухого |
|сухого збагачення    |"Асоціація вугільних  |      |   |       |    |енергетичної   |збагачення рядового  |
|вугілля з використанням |підприємств"      |      |   |       |    |безпеки України та|вугілля        |
|пневматичних сепараторів|            |      |   |       |    |основні засади  |Визначити технологію |
|            |            |      |   |       |    |державної політики|підготовки вугілля до |
|            |            |      |   |       |    |у сфері її    |сухого збагачення і  |
|            |            |      |   |       |    |забезпечення" від |технологічні режими  |
|            |            |      |   |       |    |27.12.2005    |збагачення у     |
|            |            |      |   |       |    |N 1863/2005    |пневматичних     |
|            |            |      |   |       |    |( 1863/2005 )   |сепараторах з     |
|            |            |      |   |       |    |         |мінімальним      |
|            |            |      |   |       |    |         |засміченням продуктів |
|            |            |      |   |       |    |         |збагачення.      |
|            |            |      |   |       |    |         |Впровадження     |
|            |            |      |   |       |    |         |технології, зниження |
|            |            |      |   |       |    |         |витрат на збагачення |
|            |            |      |   |       |    |         |вугілля, скорочення  |
|            |            |      |   |       |    |         |витрат на перевезення |
|            |            |      |   |       |    |         |породи з шахт до   |
|            |            |      |   |       |    |         |споживачів на 30%.  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|24051014000       |УкрНДІвуглезбагачення | 310 - 411 |700,0 |  350,0   | 350,0 |Розпорядження   |Підвищення      |
|Розробка Положення про |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |відповідальності,   |
|комплексну систему   |            |      |   |       |    |21.05.2010 N 17-р |забезпечення     |
|контролю якості вугілля |            |      |   |       |    |( vr017644-10 ), |належного контролю за |
|та вугільної продукції |            |      |   |       |    |п. 4       |діяльністю служб   |
|від очисного вибою до  |            |      |   |       |    |         |якості на всіх рівнях.|
|відвантаження      |            |      |   |       |    |         |Забезпечення     |
|споживачам.       |            |      |   |       |    |         |оперативного контролю |
|            |            |      |   |       |    |         |якості вугілля і   |
|            |            |      |   |       |    |         |товарної вугільної  |
|            |            |      |   |       |    |         |продукції.      |
|            |            |      |   |       |    |         |Встановлення     |
|            |            |      |   |       |    |         |механізму врегулювання|
|            |            |      |   |       |    |         |непорозумінь між   |
|            |            |      |   |       |    |         |шахтами і       |
|            |            |      |   |       |    |         |збагачувальними    |
|            |            |      |   |       |    |         |фабриками суб'єктами |
|            |            |      |   |       |    |         |різних форм власності.|
|            |            |      |   |       |    |         |Економефект від    |
|            |            |      |   |       |    |         |ліквідації збитків  |
|            |            |      |   |       |    |         |біля 30 млн.грн. на  |
|            |            |      |   |       |    |         |рік.         |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ІКМОПР         |            |      |   |       | 720,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|06051004000       |ІКМОПР         | 310 - 412 |1200,0|  400,0   | 720,0 |Закон України "Про|Розширення галузі   |
|Створити струговий   |з-д "Унівесал"     |      |   |       |    |пріоритетні    |застосування стругової|
|комплекс для пластів  |ОАО "ГМЗ", або з-д ОАО |      |   |       |    |напрями      |техніки на тонких   |
|потужністю 0,7 - 1,2 м, |"ХМЗ" "Світло шахтаря" |      |   |       |    |інноваційної   |пластах з       |
|та з опором різання до |            |      |   |       |    |діяльності в   |механізованим     |
|300 кН/м (КСТ)     |            |      |   |       |    |Україні"     |кріпленням.      |
|            |            |      |   |       |    |( 3715-17 ).   |           |
|            |            |      |   |       |    |Програма     |           |
|            |            |      |   |       |    |"Українське    |           |
|            |            |      |   |       |    |вугілля"     |           |
|            |            |      |   |       |    |( 1205-2001-п )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "ДонЦОП"       |            |      |   |       | 380,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|42050906000       |ДонЦОП         | 309 - 212 |450,0 |  250,0   | 100,0 |Галузева угода між|Підвищення економічної|
|Розробка нормативних  |            |      |   |       |    |Міністерством   |ефективності     |
|документів з      |            |      |   |       |    |вугільної     |виробництва,     |
|удосконалення      |            |      |   |       |    |промисловості   |раціональне      |
|організації нормування |            |      |   |       |    |України, іншими  |використання трудових |
|та оплати праці     |            |      |   |       |    |власниками    |ресурсів на      |
|працівників вугільної  |            |      |   |       |    |(об'єднаннями   |підприємствах галузі |
|промисловості      |            |      |   |       |    |власників), що  |           |
|            |            |      |   |       |    |діють у вугільній |           |
|            |            |      |   |       |    |галузі, і     |           |
|            |            |      |   |       |    |всеукраїнськими  |           |
|            |            |      |   |       |    |профспілками   |           |
|            |            |      |   |       |    |вугільної     |           |
|            |            |      |   |       |    |промисловості   |           |
|            |            |      |   |       |    |( n0001558-03 )  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|42051007000       |ДонЦОП         | 410 - 411 |300,0 |   20,0   | 280,0 |Рішення РНБОУ від |Розробка та перегляд |
|Розробка та перегляд  |            |      |   |       |    |07.10.2009 р. "Про|галузевих       |
|галузевих        |            |      |   |       |    |розбудову і    |кваліфікаційних    |
|кваліфікаційних     |            |      |   |       |    |модернізацію   |характеристик професій|
|характеристик професій з|            |      |   |       |    |інфраструктурних |з урахуванням     |
|урахуванням сучасних  |            |      |   |       |    |систем економіки і|досягнень науки,   |
|технологій виробництва |            |      |   |       |    |систем      |техніки, технології, |
|            |            |      |   |       |    |життєзабезпечення"|організації      |
|            |            |      |   |       |    |( n0020525-09 ), |виробництва та праці, |
|            |            |      |   |       |    |затвердженого   |вимог до якості    |
|            |            |      |   |       |    |Указом Президента |продукції, освітнього |
|            |            |      |   |       |    |від 22.01.2010  |рівня, які будуть   |
|            |            |      |   |       |    |N 55/2010     |використані      |
|            |            |      |   |       |    |( 55/2010 )    |підприємствами    |
|            |            |      |   |       |    |(листи Мінпраці  |вугільної галузі при |
|            |            |      |   |       |    |від 15.02.2010  |формуванні трудових  |
|            |            |      |   |       |    |N 1500/0/14-10/13 |відносин з питань   |
|            |            |      |   |       |    |та від      |організації робіт та |
|            |            |      |   |       |    |N 74/04-01/14-10) |оплати праці трудящих.|
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "ЦАВП"        |            |      |   |       | 301,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Э6051008000       |ЦАВП          | 310 - 411 |400,0 |   99,0   | 301,0 |Розпорядження КМУ |Реалізація механізмів |
|Розробка типової    |            |      |   |       |    |від 18.08.2005  |Кіотського протоколу |
|проектної документації |            |      |   |       |    |N 346-р      |до Рамкової конвенції |
|(PIN) для реєстрації  |            |      |   |       |    |( 346-2005-р )  |ООН          |
|проектів утилізації   |            |      |   |       |    |"Про затвердження |( 995_801 ) та    |
|шахтного метану (СММ)  |            |      |   |       |    |Національного   |отримання додаткових |
|згідно Кіотського    |            |      |   |       |    |плану заходів з  |інвестицій для    |
|протоколу ( 995_801 ) на|            |      |   |       |    |реалізації    |підприємств вугільної |
|прикладі шахти ім.   |            |      |   |       |    |положень     |галузі. Покращення  |
|Стаханова ДП      |            |      |   |       |    |Кіотського    |екології за рахунок  |
|"Красноармійськвугілля" |            |      |   |       |    |протоколу до   |зменшення викидів   |
|            |            |      |   |       |    |Рамкової конвенції|парникових газів в  |
|            |            |      |   |       |    |ООН про зміну   |атмосферу.      |
|            |            |      |   |       |    |клімату"     |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДВАТ "Дніпродіпрошахт" |            |      |   |       |307,848 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|12050901000       |Дніпродіпрошахт    | 409 - 211 |1200,0|  892,152  |307,848 |         |Мета роботи -     |
|Визначення наслідків  |            |      |   |       |    |         |визначення наслідків |
|закриття шахт      |            |      |   |       |    |         |закриття шахт ЦРД на |
|Центрального району   |            |      |   |       |    |         |діючі шахти, соціальне|
|Донбасу з урахуванням  |            |      |   |       |    |         |та екологічне     |
|гідравлічних зв'язків та|            |      |   |       |    |         |середовище з     |
|підняття рівня шахтних |            |      |   |       |    |         |урахуванням      |
|вод і його можливого  |            |      |   |       |    |         |гідрогеологічних   |
|впливу на газопроводи, |            |      |   |       |    |         |зв'язків та підняття |
|трубопроводи, колектори |            |      |   |       |    |         |рівня шахтної води.  |
|та залізничні колії   |            |      |   |       |    |         |Розробка заходів та  |
|            |            |      |   |       |    |         |рекомендацій щодо   |
|            |            |      |   |       |    |         |попередження та    |
|            |            |      |   |       |    |         |зниження їх      |
|            |            |      |   |       |    |         |негативного впливу  |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ВАТ "НДІГМ ім. Федорова"|            |      |   |       | 691,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|07050813000       |НДІГМ         | 208 - 411 |750,0 |  259,0   | 491,0 |Розпорядження КМ |Метою роботи є    |
|Створити та впровадити |            |      |   |       |    |від 28.04.2009 р. |створення АСЕМ    |
|автоматизовану систему |            |      |   |       |    |N 466-р      |дозволяє здійснювати |
|енергетичного      |            |      |   |       |    |( 466-2009-р )  |контроль енергетичної |
|моніторингу вугільних  |            |      |   |       |    |         |ефективності     |
|підприємств (АСЕМ),   |            |      |   |       |    |         |електротехнічних   |
|удосконалити методи   |            |      |   |       |    |         |установок і      |
|обліку і керування   |            |      |   |       |    |         |технологічних процесів|
|енергоспоживанням    |            |      |   |       |    |         |вугільних шахт.    |
|гірничого підприємства |            |      |   |       |    |         |Очікуваний      |
|            |            |      |   |       |    |         |економічний ефект   |
|            |            |      |   |       |    |         |впровадження АСЕМ   |
|            |            |      |   |       |    |         |дозволить скоротити  |
|            |            |      |   |       |    |         |ПЕР на одиницю    |
|            |            |      |   |       |    |         |продукції, що     |
|            |            |      |   |       |    |         |виробляється і    |
|            |            |      |   |       |    |         |забезпечити загальну |
|            |            |      |   |       |    |         |економію коштів по  |
|            |            |      |   |       |    |         |одній шахті до 500  |
|            |            |      |   |       |    |         |тис.грн. на рік    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|07051025000       |НДІГМ         | 310 - 414 |900,0 |  100,0   | 200,0 |Розпорядження КМУ |Мета - проведення   |
|Забезпечити періодичний |            |      |   |       |    |"Про програми   |аналізу стану     |
|моніторинг виконання  |            |      |   |       |    |підвищення    |використання     |
|Програми підвищення   |            |      |   |       |    |енергоефективності|електроенергії і   |
|енергоефективності   |            |      |   |       |    |та зменшення   |теплової енергії у  |
|вугледобувних      |            |      |   |       |    |споживання    |технологічному процесі|
|підприємств на     |            |      |   |       |    |енергоресурсів"  |видобування вугілля на|
|2010 - 2014 роки та   |            |      |   |       |    |від 17.12.2008 р. |шахтах; проведення  |
|щоквартальний аналіз  |            |      |   |       |    |N 1567      |аналізу даних     |
|ефективності виконання |            |      |   |       |    |( 1567-2008-р )  |використання ПЕР при |
|заходів Програми 2010, |            |      |   |       |    |Розпорядження МВП |видобуванні вугілля на|
|2011, 2012, 2013,    |            |      |   |       |    |України від    |шахтах; визначення  |
|2014 роки за формами,  |            |      |   |       |    |20 травня 2009 р. |основних напрямків  |
|що встановлені НАЕР   |            |      |   |       |    |N 19-р      |ефективного      |
|            |            |      |   |       |    |( vr019644-09 ). |використання     |
|            |            |      |   |       |    |Наказ МВП від   |електроенергії і   |
|            |            |      |   |       |    |10.11.2009 р.   |теплової енергії при |
|            |            |      |   |       |    |N 507       |видобуванні вугілля. |
|            |            |      |   |       |    |( v0507644-09 ). |           |
|            |            |      |   |       |    |Телеграма від   |           |
|            |            |      |   |       |    |04.12.2009 р.   |           |
|            |            |      |   |       |    |НР 05-02/4-213  |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "НДІМЕПД"      |            |      |   |       | 250,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Ц1050808000       |НДІМЕПД        | 208 - 411 |1250,0|  1000,0  | 250,0 |Рішення урядових |Метою - зниження   |
|Розроблення нормативних |            |      |   |       |    |комісій та колегій|виробничого      |
|та методичних документів|            |      |   |       |    |Мінвуглепрому   |травматизму та    |
|з покращення умов праці |            |      |   |       |    |України.     |смертності гірників. |
|та стану здоров'я    |            |      |   |       |    |Високий рівень  |Будуть створені:   |
|гірників        |            |      |   |       |    |пилових      |- СОУ "Професійний  |
|            |            |      |   |       |    |захворювань у   |відбір робітників для |
|            |            |      |   |       |    |гірників     |виконання робіт на  |
|            |            |      |   |       |    |         |вугільних       |
|            |            |      |   |       |    |         |підприємствах     |
|            |            |      |   |       |    |         |України";       |
|            |            |      |   |       |    |         |- Методичні      |
|            |            |      |   |       |    |         |рекомендації щодо   |
|            |            |      |   |       |    |         |діагностики пилових  |
|            |            |      |   |       |    |         |захворювань, їх    |
|            |            |      |   |       |    |         |профілактики,     |
|            |            |      |   |       |    |         |експертизи      |
|            |            |      |   |       |    |         |працездатності та   |
|            |            |      |   |       |    |         |реабілітації;     |
|            |            |      |   |       |    |         |- Галузеве положення |
|            |            |      |   |       |    |         |про автоматизовану  |
|            |            |      |   |       |    |         |систему управління  |
|            |            |      |   |       |    |         |професійними ризиками |
|            |            |      |   |       |    |         |і профілактики    |
|            |            |      |   |       |    |         |професійних      |
|            |            |      |   |       |    |         |захворювань гірників |
|            |            |      |   |       |    |         |вугільних шахт;    |
|            |            |      |   |       |    |         |- СОУ "Гігієнічна   |
|            |            |      |   |       |    |         |регламентація     |
|            |            |      |   |       |    |         |синтетичних та    |
|            |            |      |   |       |    |         |полімерних матеріалів |
|            |            |      |   |       |    |         |призначених для    |
|            |            |      |   |       |    |         |використання у    |
|            |            |      |   |       |    |         |вугільній       |
|            |            |      |   |       |    |         |промисловості"    |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ТК 92          |            |      |   |       | 260,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Т6051005000       |ТК 92,         | 310 - 411 |360,0 |  100,0   | 260,0 |Розпорядження   |Приведення у     |
|Розробити національний |УкрНДІвуглезбагачення, |      |   |       |    |Кабінету Міністрів|відповідність     |
|стандарт України (ДСТУ) |ДП "Укрвуглеякість"  |      |   |       |    |України від    |стандарту       |
|"Вугілля буре, кам'яне, |            |      |   |       |    |12 січня 2006 року|законодавству,    |
|антрацит та вугільні  |            |      |   |       |    |N 10-р      |потребам споживачів і |
|брикети. Правила    |            |      |   |       |    |( 10-2006-р )   |держави, рівневі   |
|приймання за якістю"  |            |      |   |       |    |(пункт 2);    |розвитку науки і   |
|(Перегляд ГОСТ 1137-64) |            |      |   |       |    |наказ       |техніки, вимогам   |
|            |            |      |   |       |    |Мінвуглепрому від |міжнародних та    |
|            |            |      |   |       |    |03.11.2008 N 579 |регіональних     |
|            |            |      |   |       |    |( v0579644-08 )  |стандартів, положенням|
|            |            |      |   |       |    |         |Угоди ТБТ СОТ.    |
|            |            |      |   |       |    |         |Уникнення постачання |
|            |            |      |   |       |    |         |споживачам вугільної |
|            |            |      |   |       |    |         |продукції, що не   |
|            |            |      |   |       |    |         |відповідає нормативно-|
|            |            |      |   |       |    |         |технічній       |
|            |            |      |   |       |    |         |документації,     |
|            |            |      |   |       |    |         |врегулювання відносин |
|            |            |      |   |       |    |         |між виробником та   |
|            |            |      |   |       |    |         |споживачем, ліквідація|
|            |            |      |   |       |    |         |претензій щодо якості |
|            |            |      |   |       |    |         |вугілля, вдосконалення|
|            |            |      |   |       |    |         |приймання палива за  |
|            |            |      |   |       |    |         |якістю, скорочення  |
|            |            |      |   |       |    |         |витрат, пов'язаних з |
|            |            |      |   |       |    |         |контролем       |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|ДП "ДНДІ ІТЕЕ"     |            |      |   |       | 200,0 |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Т8050801000       |ДНДІ ІТЕЕ,       | 208 - 411 |450,0 |  250,0   | 200,0 |Програма     |Підвищення безпеки  |
|Розробка оптимальних  |Інститут гідромеханіки |      |   |       |    |підвищення безпеки|праці шахтарів шляхом |
|способів дегазації   |НАНУ,         |      |   |       |    |праці на     |дегазації вугільних  |
|вугільних пластів з   |МакНДІ         |      |   |       |    |вугледобувних та |пластів і зменшення  |
|використанням      |            |      |   |       |    |шахтобудівельних |концентрації шахтного |
|надзвукових ежекторів  |            |      |   |       |    |підприємствах,  |метану        |
|при розробці оптимальних|            |      |   |       |    |затверджена    |           |
|способів і технологій  |            |      |   |       |    |постановою КМУ від|           |
|підготовки запасів та  |            |      |   |       |    |29.03.2006 N 374 |           |
|відпрацювання вугільних |            |      |   |       |    |( 374-2006-п )  |           |
|пластів         |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Підготовка наукових   |            |      |   |       | 140,0 |         |           |
|кадрів         |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Роботи, що виносяться на|            |      |   |       |8572,252|         |           |
|конкурсні торги     |            |      |   |       |    |         |           |
|------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------|
|Разом          |            |      |   |       |38253,3 |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 420 ( v0420732-11 ) від 25.08.2011, N 542 ( v0542732-11 ) від 27.09.2011; в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 789 ( v0789732-11 ) від 02.12.2011 }

 
ОБСЯГИ
фінансування перехідних науково-дослідних
робіт на 2011 рік

 
------------------------------------------------------------------
| N  | Найменування організації |  Обсяги фінансування   |
| з/п |              |     на 2011 р.     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |ДП "Дондіпровуглемаш"    |     4950,779     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2  |МакНДІ           |      5548,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3  |ДП "ДонВУГІ"        |      1210,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4  |ДП "УкрНДІпроект"      |      1050,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5  |НДІГС "Респіратор"     |     1598,121     |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6  |НДІОМШБ           |      1230,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7  |ДП "ДонНДІ"         |      350,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8  |ДВАТ "НДПКІ         |      1968,0      |
|   |"Вуглемеханізація"     |              |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9  |ВАТ "Автоматгірмаш     |      4367,8      |
|   |ім. В.А.Антипова"      |              |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10 |ДВАТ            |      991,0      |
|   |"НДПІвуглеавтоматизація"  |              |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 11 |ДП "УкрНДІвуглезбагачення" |      1227,5      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12 |ДП "ІКМОПР"         |      720,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13 |ДП "ДонЦОП"         |      290,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14 |ДП "ЦАВП"          |      301,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15 |ДВАТ "Дніпродіпрошахт"   |     307,848      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16 |ВАТ "НДІГМ         |      691,0      |
|   |ім. М.М.Федорова"      |              |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17 |ДП "НДІМЕПД"        |      250,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18 |ТК92            |      260,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 19 |ДП "ДНДІ ІТЕЕ"       |      200,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
|   |Підготовка наукових кадрів |      140,0      |
|------+----------------------------+----------------------------|
|   |Всього           |     27651,048     |
------------------------------------------------------------------ вгору