Про зміни в керівному складі ТК 146 та утворення ПК 4
Держспоживстандарт України; Наказ, Витяг, Перелік від 08.04.2009141
Документ v0141609-09, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
08.04.2009 N 141

Про зміни в керівному складі ТК 146
та утворення ПК 4

(Витяг)
З метою удосконалення національної системи стандартизації,
підвищення ефективності робіт із стандартизації у сфері
нафтогазової промисловості, відповідно до Закону України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) та Типового положення про технічний
комітет стандартизації, затвердженого наказом Держстандарту
України від 20.05.2002 N 298 ( z0578-02 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 11.07.2002 за N 578/6866,
Н А К А З У Ю:
1. Утворити у складі технічного комітету стандартизації 146
"Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової
промисловості" (далі - ТК 146) підкомітет 4 "Вимірювання витрат та
кількості газів і рідин" (далі - ПК 4).
2. Закріпити за ПК 4 ТК 146 об'єкти стандартизації згідно з
додатком.
3. Вивільнити від виконання обов'язків голови ТК 146
"Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової
промисловості" (далі - ТК 146) Малярчука Богдана Михайловича та
заступника голови ТК 146 Крижанівського Євстахія Івановича.
4. Призначити:
4.1. Головою ТК 146 - доктора технічних наук, професора,
член-кореспондента НАН України, ректора Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу Крижанівського
Євстахія Івановича.
4.2. Заступниками голови ТК 146: доктора технічних наук, професора, начальника управління
науково-технічної політики НАК "Нафтогаз України" Драганчук Оксану
Теодорівну; кандидата технічних наук, голову правління ВАТ "Український
інститут з проектування об'єктів газової промисловості" Чабановича
Любомира Богдановича; доктора технічних наук, професора, проректора з наукової
роботи Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу Карпаша Олега Михайловича; доктора технічних наук, професора, генерального директора
ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" Петришина Ігоря
Степановича.
5. Голові ТК 146 Крижанівському Є.І.:
5.1. У термін до 1 липня 2009 р. забезпечити внесення
відповідних змін до Положення про ТК 146 і надати його на розгляд
та затвердження до Держспоживстандарту.
5.2. Щороку в термін до 25 січня забезпечувати підготовку і
подання до Держспоживстандарту та Міністерства палива та
енергетики України звіту про діяльність ТК 146 за минулий рік.
6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
у місячний термін довести цей наказ до відома ТК 146 та
ДП "УкрНДНЦ" і забезпечити його розміщення на веб-порталі
Держспоживстандарту.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
08.04.2009 N 141

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ПК 4 "Вимірювання витрат та кількості
газів і рідин" ТК 146 "Матеріали, обладнання,
технології і споруди для нафтогазової
промисловості"

-------------------------------------------------------------------- | Перелік об'єктів стандартизації | |------------------------------------------------------------------| | Код згідно з | Об'єкти стандартизації | | ДК 004 | | |( v0053609-03 )| | |---------------+--------------------------------------------------| |17.020 |Метрологія та вимірювання взагалі (у частині, що | | |стосується вимірювальних приладів взагалі, | | |переважних чисел, еталонних мір, загальних | | |аспектів стандартних зразків) | |---------------+--------------------------------------------------| |17.060 |Вимірювання об'єму, маси, густини, в'язкості (у | | |частині, що стосується вимірювальних приладів | | |нафтопродуктів і природного газу) | |---------------+--------------------------------------------------| |17.120 |Вимірювання витрат рідин та газів (у частині, що | | |стосується вимірювальних приладів та устаткування)| |---------------+--------------------------------------------------| |17.120.01 |Вимірювання витрат рідин та газів взагалі | |---------------+--------------------------------------------------| |17.120.10 |Потік у закритих каналах | |---------------+--------------------------------------------------| |91.140.40 |Системи газопостачання (у частині, що стосується | | |газових лічильників у будівлях) | |---------------+--------------------------------------------------| |91.140.60 |Системи водопостачання (у частині, що стосується | | |лічильників води в будівлях) | --------------------------------------------------------------------вгору