Документ v0138585-10, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Н А К А З
23.12.2010 N 138-Н

Про затвердження роз'яснення з питань
застосування окремих положень Закону України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

З метою забезпечення однакового застосування окремих положень
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) та Правил складання, подання та розгляду заявки на
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
( z0276-95 ), щодо яких виникають питання під час проведення
експертизи заявок на знаки для товарів і послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити текст Роз'яснення щодо застосування під час
встановлення дати подання заявки пункту 14 статті 10 Закону
( 3689-12 ) у разі виявлення невідповідності заявки формальним
вимогам пункту 6 статті 7 Закону ( 3689-12 ) в частині щодо
зазначення заявником кольору чи поєднання кольорів як
розрізняльної ознаки.
2. Директору Державного підприємства "Український інститут
промислової власності" Жаріновій А.Г. забезпечити розміщення
зазначених у цьому наказі роз'яснень на офіційному веб-порталі
Державного департаменту інтелектуальної власності та їх
використання під час проведення експертизи заявок на знаки для
товарів і послуг.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Жарова В.О.
Голова М.В.Паладій

Додаток

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо застосування під час встановлення
дати подання заявки пункту 14 статті 10 Закону
( 3689-12 )
у разі виявлення невідповідності заявки
формальним вимогам пункту 6 статті 7 Закону
( 3689-12 )
в частині щодо зазначення заявником кольору
чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки

Ці роз'яснення надаються з метою забезпечення однакового
застосування окремих положень Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон) та Правил
складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак
для товарів і послуг ( z0276-95 ) (далі - Правила), щодо яких
виникають питання під час проведення експертизи заявок на знаки
для товарів і послуг.
Роз'яснення не є нормативно-правовим документом і можуть бути
використані експертами лише як допомога в правильному тлумаченні
змісту певних норм Закону ( 3689-12 ) під час їх застосування.
Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону ( 3689-12 ) датою
подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять,
зокрема достатньо чітке зображення позначення, що заявляється.
Тобто, для встановлення дати подання характеристика позначення
визначається його зображенням, представленим у відповідній графі
заявки за кодом (540). Відповідно й розмір збору за подання заявки
визначається з урахуванням зображення, представленого в зазначеній
графі заявки на дату її одержання закладом експертизи.
Отже, для встановлення дати подання заявки достатнім є
наявність в її матеріалах документів і відомостей, зазначених у
пункті 1 статті 8 Закону ( 3689-12 ), в тому числі достатньо
чіткого зображення заявленого позначення. Уточнення будь-яких
характеристик заявленого позначення, зокрема його розрізняльної
ознаки на етапі встановлення дати подання заявки Законом
( 3689-12 ) не передбачено.
Тому, повідомлення закладом експертизи заявника про
необхідність уточнення кольору заявленого позначення для
встановлення дати подання та перенесення дати подання заявки у
зв'язку з таким уточненням є неправомірним.
Відповідність заявки вимогам статті 7 Закону ( 3689-12 )
перевіряється під час проведення експертизи за формальними
ознаками в порядку, встановленому пунктом 14 статті 10 Закону
( 3689-12 ) та пунктом 4.2 Правил ( z0276-95 ).
Пунктом 6 статті 7 Закону ( 3689-12 ) встановлено, що у разі,
якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як
розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про
це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він
просить; подати в заявці кольорові зображення вказаного знака.
Відповідно до пункту 14 статті 10 Закону ( 3689-12 ) у разі
невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 Закону
( 3689-12 ) та Правилам ( z0276-95 ) чи документа про сплату збору
за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається
повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Усунення
зазначених у повідомленні недоліків проводиться в порядку й строк,
встановлений пунктом 6 статті 10 Закону ( 3689-12 ).
Отже, у разі, якщо в графі заявки за кодом (591) наведено
назви кольорів, а зображення заявленого позначення в графі заявки
за кодом (540) представлено чорно-білим, то це означає, що
заявником не виконані вимоги, встановлені пунктом 6 статті 7
Закону ( 3689-12 ), а саме в заявці не подано кольорове зображення
вказаного знака. У цьому разі відповідно до пункту 14 статті 10
Закону ( 3689-12 ) заявнику надсилається повідомлення про
необхідність усунення зазначеного недоліку. При цьому, в разі
необхідності в повідомленні також зазначається про необхідність
доплатити збір за подання заявки у зв'язку з заявою про охорону
кольору як розрізняльної ознаки знака відповідно до Порядку сплати
зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ).вгору