Документ v0137842-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2013  № 137

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються Держветфітослужбою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
№ 1340 від 17.05.2013
№ 2499 від 09.12.2013}

Відповідно до підпункту 83.3 пункту 83 Указу Президента України від 12.03.2013 № 128 "Про національний план дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються Держветфітослужбою (додаються) з подальшим їх розміщенням на її офіційному веб-сайті.

2. Територіальним органам та регіональним службам державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Держветфітослужби забезпечити затвердження та розміщення на власних офіційних веб-сайтах інформаційних карток адміністративних послуг, яки безпосередньо надаються вищезазначеними органами.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

В.М. ГоржеєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
для отримання ветеринарних документів:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України;

2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району.

_______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

1) управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

2) державні заклади ветеринарної медицини;

3) регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32, 99.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункт 3 ст. 2.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 13.04.2009 № 85 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 519/16535.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Підтвердження ветеринарно-санітарного стану товару і благополуччя місцевості його походження.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Ветеринарні документи.
2. Експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;
14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України;
14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", кодом класифікації доходів 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг"

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).
2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача відповідного ветеринарного документа.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно пункту 3 статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 3 статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" право видачі ветеринарних документів надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини:
1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;
2) державних закладів ветеринарної медицини;
3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
Видача ветеринарних документів здійснюється по місцю знаходження товару без подання заяви на отримання документа.

{Інформаційна картка із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби № 1340 від 17.05.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
для отримання дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів

_______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

_______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Вулиця Бориса Грінченка, 1, місто Київ, 01001
Реквізити розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
З 9:00 до 18.00 - понеділок - четвер;
З 9.00 до 16:45 - п'ятниця;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

279 49 95
279 51 14
http://www.vet.gov.ua/dep/ab
kordon@vet.gov.ua
kordon2@vet.gov.ua
kordon3@vet.gov.ua
kordon4@vet.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 83;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 652 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.07.2009 № 252 "Про затвердження зразка заяви та форми дозволу".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Недопущення ввезення на територію України товарів, що містять збудників хвороб тварин.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява
До заяви додається:
1) у разі ввезення продуктивних тварин та репродуктивного матеріалу:
- висновок державних інспекторів ветеринарної медицини за результатами епізоотичного обстеження експортера із зазначенням епізоотичного стану в країні-експортері;
- акт епізоотичного обстеження імпортера із зазначенням умов карантину;
- копія зовнішньоекономічного контракту;
2) у разі коли інші товари ввозяться вперше:
- копія зовнішньоекономічного контракту;
- копія контракту на зберігання (переробку) товару у разі, коли таке зберігання (переробка) здійснюється не на підприємствах імпортера;
3) у разі ввезення на територію України ветеринарних препаратів з метою їх державної реєстрації в Україні, наукового дослідження, експонування на виставках, ярмарках і конференціях, а також кормових добавок, преміксів та готових кормів із зазначеною метою та для інших цілей:
- копія зовнішньоекономічного контракту;
- видане компетентним органом письмове підтвердження кількості товарів, необхідної для досягнення мети, з якою вони ввозяться.
Крім того, до заяви додається гарантійний лист імпортера про здійснення ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щодо утилізації (знищення), повернення в установленому порядку товару у разі його невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 днів з дати надходження документів на розгляд.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Ймовірність занесення на територію України збудників хвороб тварин.
2. Ввезення на територію України товарів, заборонених на підставі ветеринарно-санітарного статусу в країні походження чи реекспорту.
3. Ризик, пов'язаний із ввезенням на територію України або транзитом товарів, є неприйнятним стосовно належного рівня захисту здоров'я тварин та пов'язаного з цим здоров'я людей.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на ввезення товарів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на ввезення товарів надсилається поштою.

16.

Примітка

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 27.07.2009 № 252 "Про затвердження зразка заяви та форми дозволу".
Зразок заяви розміщено на офіційному вебсайті Держветфітослужби України http://www.vet.gov.ua/dep/ab в розділі "Нормативно-правові акти".ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
для отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин

_________________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Дозвільний центр
____________ райдержадміністрації,
виконкому __________ міської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса.

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину ", ст. 38;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1175 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінагрополітики України від 13.10.2010 № 643 "Про затвердження Правил використання тварин у видовищних заходах", зареєстрований в Мін'юсті України від 22.12.2010 за № 1313/18608.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Проведення виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціону, вистави з тваринами, що мандрують, організація пересувного зоопарку.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.
2. Довідка про готовність до проведення заходу.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
4. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством.
5. Ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу на проведення заходу із залученням тварин.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Форма заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
для отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

__________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

__________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Дозвільний центр
___________ райдержадміністрації,
виконкому __________ міської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50 - 53.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу".
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держкомветмедицини України від 22.11.2010 № 517 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)", зареєстрований в Мін'юсті України від 17.12.2010 за № 1291/18586.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності:
на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява.
2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються, за підписом заявника.
3. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, наявності кваліфікованого персоналу, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою.
Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше ніж десять робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності:
на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Форма заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
для отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

____________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

____________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Дозвільний центр
_______________ райдержадміністрації, виконкому
______________ міської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

Адреса

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги

Реквізити державного адміністратора.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22, 23;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів";
постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження діяльності оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява;
2. Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;
3. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;
4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем, фізичною особою) або уповноваженою ним особою. Документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" - ст. 22
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 гривень

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів на розгляд

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об'єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
2. Зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності (об'єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
3. Відмова оператора потужності (об'єкта) у проведенні інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходів;
4. Запровадження карантинних обмежень та/або карантину у зв'язку з виникненням інфекційних захворювань, у тому числі спільних для тварин і людей;
5. Нестворення адміністрацією (власником) агропродовольчого ринку умов для належної роботи державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи - невиділення у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, освітленням, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією (стаття 22 Закону, пункти 6 та 7);
6. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
7. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
8. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу для провадження діяльності операторів потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця, фізичної або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу. Дозвіл на проведення заходу із залученням тварин надсилається поштою.

16.

Примітка

Форма заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру".

{Інформаційна картка із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби № 1340 від 17.05.2013, в редакції Наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби № 2499 від 09.12.2013}

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Карантинний дозвіл на імпорт або транзит партії вантажу від 50 до 1000 тонн і більше

Держветфітослужба України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

03138, м. Київ, вул. Колоскова, 7

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. пн. - чт. 09.00 - 18.00; пт. 09.00 - 16.45, об. перерва 13.00 - 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 524-77-07, факс: 524-89-02
post@golovderzhkarantyn.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

статті 7, 37 Закону України "Про карантин рослин".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок оформлення карантинного дозволу затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

п. п. 2, 3 наказу Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб'єкта господарювання.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява за формою, встановленою Мінагрополітики;
копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного дозволу;
копія договору, відповідно до якого здійснюється ввезення в Україну об'єктів регулювання.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються до Держветфітослужби не пізніше ніж за п'ять днів до ввезення об'єктів регулювання на територію України.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 49 Закону України "Про карантин рослин" від 30.06.93 № 3348-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

58,32 - 174,96 грн.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

р/р 31119028700001 МФО 820019
ЄДРПОУ 37993783 одержувач ГУДКСУ у м. Києві код класифікації 22012500
оплата ІКД

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 діб

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми;
надходження об'єктів регулювання з територій країн, де поширені карантинні організми, які обмежено поширені на території України, в зони, вільні від таких карантинних організмів на території України;
недотримання фітосанітарних заходів при здійсненні особою обігу об'єктів регулювання;
відсутність у особи умов для розміщення насіннєвого та садивного матеріалу на процедуру перевірки;
заборона вивезення країною походження об'єктів регулювання, офіційно повідомлена центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин, або передбачена міжнародним договором;
відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
відсутність оплати за видачу карантинного дозволу.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Карантинний дозвіл на імпорт або транзит партії вантажу від 50 до 1000 тонн і більше.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання відповіді особисто заявником.

16.

Примітка

-

__________
* також до інформаційної картки додається форма заяви.

ЗАЯВА
на оформлення карантинного дозволу на імпорт (транзит)

Установа-імпортер підкарантинного матеріалу (отримувач):

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Юридична адреса отримувача:

_______________________________________________
_______________________________________________

Місця використання підкарантинного матеріалу:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Найменування підкарантинного матеріалу та його кількість (по кожному виду окремо):

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Країна походження, звідки здійснено реекспорт:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Прикордонний пункт ввезення підкарантинного матеріалу:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Термін здійснення ввезення:

_______________________________________________
_______________________________________________

Підпис власника підкарантинного вантажу

_______________________________________________

дата подання заяви "___" ____________ 20__ р.

М.П.

__________
Примітка.


До заяви додаються:
1. Копія контракту.
2. Документ про проведену оплату.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт партії вантажу

Державна фітосанітарна інспекція Вінницької області

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

21027, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 53

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку: пн - чт 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 15.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 46 46 47
insp@fito.vn.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

ст. 46 Закону України " Про карантин рослин".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

пп. 20, 21, 22 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

п. 4 наказу Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб'єкта господарювання.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява за формою, встановленою Мінагрополітики
документ, що підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт документи подаються відповідному територіальному органу Держветфітослужби.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 49 Закону України від 30.06.93 № 3348-XII "Про карантин рослин", додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

45,3 грн.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Р/р 31114028700002
МФО 802015, ЄДРПОУ 38054707
УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області
Код 22012500 оплата карантинного чи фітосанітарного сертифіката.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 діб

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;
виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами з урахуванням вимог країни імпортера;
відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
невідповідність наявних об'єктів регулювання заявленим особою для переміщення;
невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
відсутність оплати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання відповіді особисто заявником.

16.

Примітка

-

__________
* також до інформаційної картки додається форма заяви.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Карантинний сертифікат на партію вантажу

Державна фітосанітарна інспекція Вінницької області

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

21027, м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 53.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку: пн - чт 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 15.45.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

тел. 46 46 47
insp@fito.vn.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

ст. 29 Закону України "Про карантин рослин".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

пп. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

п. 5 наказу Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб'єкта господарювання.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява за формою, встановленою Мінагрополітики;
документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання карантинного сертифіката документи подаються відповідному територіальному органу Держветфітослужби.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 49 Закону України від 30.06.93 № 3348-XII "Про карантин рослин", додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

38,8 грн.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Р/р 31114028700002
МФО 802015, ЄДРПОУ 38054707
УДКСУ у м. Вінниці Вінницької області
Код 22012500 оплата карантинного чи фітосанітарного сертифіката.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 діб.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів;
виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;
відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону;
невідповідність наявних об'єктів регулювання, заявлених особою для переоміщення територією України;
невиконання розпоряджень державного фітосанітарного інспектора щодо застосування фітосанітарних заходів;
відсутність оплати за видачу карантинного сертифіката.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Карантинний сертифікат.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Отримання відповіді особисто заявником.

16.

Примітка

-

__________
* також до інформаційної картки додається форма заяви.

ЗАЯВА
на оформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт та карантинного сертифіката

1. Експортер або відправник та його адреса: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Імпортер або отримувач та його адреса: ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Місце (регіон) походження та/або місце зберігання ________________________________________
_________________________________________________________________

4. Спосіб транспортування та номер транспортного засобу ________________________________________________________

5. Пункт ввезення до країни-імпортера ________________________________________________________

6. Кількість (об'єм або вага) підкарантинного матеріалу ______________________________________

Місць __________________________________
Тонн ________________________________________

7. Назва підкарантинного матеріалу та маркування ________________________________________________________

8. Пункт або станція відправлення ________________________________________________________

9. Пункт або станція призначення ________________________________________________________

10. Додаткова декларація або інформація, що надається заявником _____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Вимоги з карантину рослин, що повинні бути виконані при оформленні сертифікату __________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата подання заяви:
"___" ____________ 20__ р.


Відправник (експортер)
____________________
(прізвище і підпис)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами

______________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України та головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

_____________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

2795747, licenzia@vet.gov.ua
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ст. 4, 6, 14.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії, а також відповідні документи, що додаються до неї.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Оригінал заяви про видачу копії ліцензії.
2. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 14, 15.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Після прийняття рішення органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за видачу копії ліцензії.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

На рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання копії ліцензії;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу копії ліцензії.
Заява про видачу копії ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача копії ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання копії ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

___________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

___________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ст. 4, 6, 14.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії, а також відповідні документи, що додаються до неї.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Оригінал заяви про видачу копії ліцензії.
2. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 14, 15.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Після прийняття рішення органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за видачу копії ліцензії.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

На рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу копії ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до заяви.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання копії ліцензії;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу копії ліцензії.
Заява про видачу копії ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача копії ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання копії ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами

___________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України та головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

___________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

2795747, licenzia@vet.gov.ua
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 4, 6, 14.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наміри суб'єкта господарювання провадити певний вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Оригінал заяви про видачу ліцензії
2. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", стаття 15.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за отримання ліцензії становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Після прийняття рішення органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за видачу ліцензії.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

_________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

_________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 4, 6, 14.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наміри суб'єкта господарювання провадити певний вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Оригінал заяви про видачу ліцензії
2. Оригінал відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", стаття 15.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за отримання ліцензії становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Після прийняття рішення про видачу ліцензії органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за видачу ліцензії.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається органом ліцензування не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії.
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3) немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Переоформлення або видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами

__________________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України та головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

___________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

2795747, licenzia@vet.gov.ua
Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 4, 6, 16, 18.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наміри суб'єкта господарювання провадити певний вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

При переоформленні ліцензії:
1. Оригінал заяви про переоформлення ліцензії.
2. Оригінал оновленої відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації.
3. Оригінал ліцензії яка потребує переоформлення.
4. Відповідні документи або їх нотаріально завірена копія, що підтверджують підстави для переоформлення.
При видачі дубліката ліцензії:
1. Оригінал заяви про видачу дубліката ліцензії у зв'язку з пошкодженням (втратою).
2. Оригінал пошкодженої ліцензії. (при пошкодженні)
3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 16, 18.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після прийняття рішення органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за переоформлення ліцензії.
При оформленні дубліката перед прийняттям рішення органом ліцензування про видачу дубліката.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до них, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію, дублікат ліцензії.
Якщо переоформлення ліцензії здійснюється з метою розширення діяльності то розгляд такої заяви триває не менше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів що додаються до неї.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої ліцензії, або дубліката ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання переоформленої, дубліката ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
27.03.2013 № 137

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Переоформлення або видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

_______________________________________________________
(назва адміністративної послуги)

Головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

_______________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Реквізити головних управлінь ветеринарної медицини розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 4, 6, 16, 18.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 25.06.2008 № 121 "Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Наміри суб'єкта господарювання провадити певний вид господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

При переоформленні ліцензії:
1. Оригінал заяви про переоформлення ліцензії.
2. Оригінал оновленої відомості суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності рівня освіти і кваліфікації.
3. Оригінал ліцензії яка потребує переоформлення.
4. Відповідні документи або їх нотаріально завірена копія, що підтверджують підстави для переоформлення.
При видачі дубліката ліцензії:
1. Оригінал заяви про видачу дубліката ліцензії у зв'язку з пошкодженням (втратою).
2. Оригінал пошкодженої ліцензії. (при пошкодженні)
3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно.


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закону України від "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 16, 18.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Після прийняття рішення органом ліцензування та інформування про це суб'єкт господарювання вносить плату за переоформлення ліцензії.
При оформленні дубліката перед прийняттям рішення органом ліцензування про видачу дубліката.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до них, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію, дублікат ліцензії.
Якщо переоформлення ліцензії здійснюється з метою розширення діяльності то розгляд такої заяви триває не менше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів що додаються до неї.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої ліцензії, або дубліката ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Факт отримання переоформленої, дубліката ліцензії засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу.

16.

Примітка

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Держветфітослужбою України делеговано Головним управлінням ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі повноваження щодо ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики.

{Текст взято з сайту Держветфітослужби України http://www.vet.gov.ua/}вгору