Документ v0136555-10, поточна редакція — Редакція від 02.07.2010, підстава - v0373555-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.03.2010 N 136

Про призначення академічних стипендій
студентам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 373 ( v0373555-10 ) від 02.07.2010 }

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня
2001 року N 221 ( 221/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики", постанов Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 року N 882 ( 882-2004-п ) "Питання
стипендіального забезпечення", від 5 березня 2008 року N 165
( 165-2008-п ) "Деякі питання стипендіального забезпечення", від
28 жовтня 1994 року N 744 ( 744-94-п ) "Про затвердження Положення
про порядок призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам", від 1 лютого
1995 року N 82 ( 82-95-п ) "Про заснування академічної стипендії
імені М.О.Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних
закладах", від 22 лютого 2006 року N 209 ( 209-2006-п ) "Про
академічну стипендію імені М.С.Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів", враховуючи пропозиції
вчених (педагогічних) рад аграрних вищих навчальних закладів, та
відповідно до розподілу кількості стипендій, здійсненого
Міністерством освіти і науки України, Н А К А З У Ю:
1. Призначити:
1.1. Академічні стипендії Президента України
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
другий семестр 2009/10 навчального року згідно з додатком 1;
1.2. Академічні стипендії імені М.О.Посмітного
студентам-відмінникам агрономічних факультетів (відділень)
вищих навчальних закладів Мінагрополітики на другий
семестр 2009/10 навчального року згідно з додатком 2;
1.3. Академічні стипендії імені М.С.Грушевського
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
другий семестр 2009/10 навчального року згідно з додатком 3.
2. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики:
2.1. Забезпечити виплату студентам-відмінникам та аспірантам
вищих навчальних закладів академічних стипендій за рахунок
бюджетних асигнувань і в межах субвенцій та поточних трансфертів,
виділених навчальним закладам у 2010 році;
2.2. До 15 липня 2010 року подати міністерству пропозиції
щодо призначення студентам-відмінникам академічних стипендій на
перший семестр 2010/11 навчального року.
3. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.) встановити контроль за виконанням положень про
порядок призначення відповідних академічних стипендій.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр М.В.Присяжнюк

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
12.03.2010 N 136

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
Президента України на другий семестр
2009/10 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Баранюк - студентка II курсу Уманського
Ліна Петрівна національного університету садівництва
Бекеш - студентка IV курсу Львівського
Тетяна Володимирівна національного аграрного університету
Бігус - студентка IV курсу Львівського
Юлія Іванівна національного аграрного університету
Блищик - студент за ОПП "Магістр" 1 року навчання
Володимир Іванович Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Богдан - студентка IV курсу Львівського
Ярослава Петрівна національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Василішин - студент IV курсу Харківського
Станіслав Ігорович національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Височанська - студентка IV курсу відокремленого
Юлія Юріївна структурного підрозділу Національного
університету біоресурсів і
природокористування України
"Бережанський агротехнічний інститут"
Войтенко - студентка IV курсу Житомирського
Світлана Федорівна національного агроекологічного
університету
Гоцелюк - студентка IV курсу Миколаївського
Анна Юріївна державного аграрного університету
Дзюба - студентка V курсу Луганського
Раїса Едуардівна національного аграрного університету
Дудченко - студентка IV курсу Херсонського
Катерина Володимирівна державного аграрного університету
Загородня - студентка III курсу Подільського
Наталія Олександрівна державного аграрно-технічного
університету
Івашура - студент IV курсу Харківського
Сергій Геннадійович національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Комар - студент за ОКР "Магістр" 1 року навчання
Володимир Валерійович Таврійського державного
агротехнологічного університету
Красовський - студент IV курсу Південного філіалу
Віталій Вікторович Національного університету біоресурсів і
природокористування України "Кримський
агротехнологічний університет"
Краснощок - студент V курсу Луганського
Іван Миколайович національного аграрного університету
Кошельник - студентка IV курсу Одеського державного
Тетяна Василівна аграрного університету
Крижанівський - студент IV курсу Подільського державного
Богдан Павлович аграрно-технічного університету
Македон - студентка III курсу відокремленого
Галина Миколаївна структурного підрозділу Національного
університету біоресурсів і
природокористування України "Ніжинський
агротехнічний інститут"
Мазурок - студент V курсу Білоцерківського
Павло Сергійович національного аграрного університету
Минайлюк - студент II курсу Житомирського
Ігор Сергійович національного агроекологічного
університету
Момот - студентка II курсу Харківської державної
Ольга Олександрівна зооветеринарної академії
Наличник - студентка V курсу Львівського
Христина Ярославівна національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Носов - студент IV курсу Дніпропетровського
Сергій Сергійович державного аграрного університету
Однойко - студентка III курсу Полтавської
Єлізавета Володимирівна державної аграрної академії
Орлова - студентка VI курсу Керченського
Дар'я Леонідівна державного морського технологічного
університету
Павлюченко - студентка IV курсу Миколаївського
Ірина Сергіївна державного аграрного університету
Подковка - студентка IV курсу Харківського
Ірина Миколаївна національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Піддубна - студентка IV Харківського національного
Ольга Олегівна аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
Рябченко - студент III курсу Національного
Олексій Олексійович університету біоресурсів і
природокористування України
Сердюк - студент за ОКР "Магістр"
Дмитро Васильович Дніпропетровського державного аграрного
університету
Скригонюк - студентка V курсу Білоцерківського
Ірина Іванівна національного аграрного університету
Стебловська - студентка II курсу Вінницького
Вікторія Сергіївна національного аграрного університету
Ткаченко - студентка за ОКР "Магістр" 1 року
Валентина Сергіївна навчання Таврійського державного
агротехнологічного університету
Харьков - студент V курсу Сумського національного
Микола Анатолійович аграрного університету
Хасбауі - студент II курсу Харківської державної
Хакім Ахмед зооветеринарної академії
Чернишова - студентка IV курсу Сумського
Тетяна Миколаївна національного аграрного університету
Чумак - студентка IV курсу Полтавської державної
Катерина Миколаївна аграрної академії
Шапров - студент IV курсу Луганського
Дмитро Вікторович національного аграрного університету
Шаймухамєтова - студентка III курсу Уманського
Валерія Робертівна національного університету садівництва
Шляхова - студентка за ОКР "Магістр" 1 року
Леся Георгіївна навчання Таврійського державного
агротехнологічного університету
Якубенко - студент V курсу Білоцерківського
Олександр Віталійович національного аграрного університету
1-2 рівнів акредитації
Андрусик - студент II курсу Борщівського
Володимир агротехнічного коледжу
Володимирович
Віговська - студентка III курсу Словяносербського
Олена Олександрівна технікуму Луганського національного
аграрного університету
Второва - студентка III курсу Ерастівського
Ілона Олександрівна коледжу ім. Е.К.Бродського
Дніпропетровського державного аграрного
університету
Глухова - студентка IV курсу відокремленого
Ірина Олександрівна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Кримський агропромисловий
коледж"
Дударко - студентка III курсу Маслівського
Аліна Олександрівна аграрного технікуму ім. П.Х.Гаркавого
Білоцерківського національного аграрного
університету
Жупин - студент III курсу Новокаховського
Андрій Юрійович коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Іванюк - студент II курсу Каховського
Олексій Вікторович агротехнічного коледжу
Карпінська - студентка III курсу Житомирського
Марина Сергіївна агротехнічного коледжу
Коваленко - студентка III курсу Коледжу переробної
Ольга Сергіївна та харчової промисловості Харківського
національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Лутчин - студент IV курсу Снятинського технікуму
Василь Дмитрович Подільського державного
аграрно-технічного університету
Ляхов - студент IV курсу Новобузького коледжу
Андрій Олегович Миколаївського державного аграрного
університету
Марач - студентка II курсу Рівненського
Іванна Вікторівна державного аграрного коледжу
Максим'як - студентка IV курсу Іллінецького
Марина Олександрівна державного аграрного коледжу
Мезенець - студент IV курсу Оріхівського
Віталій Володимирович сільськогосподарського технікуму
Нікітенко - студентка II курсу відокремленого
Юліана Вікторівна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Бахчисарайський будівельний
технікум"
Панов - студент IV курсу Будівельного коледжу
Максим Володимирович Житомирського національного
агроекологічного університету
Піскун - студентка III курсу відокремленого
Аліна Андріївна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
"Ірпінський економічний коледж"
Петрович - студентка IV курсу Бобринецького
Юлія Сергіївна сільськогосподарського технікуму
ім. В.В.Порика Білоцерківського
національного аграрного університету
Перевознюк - студентка II курсу Брацлавського
Оксана Миколаївна агроекономічного коледжу Вінницького
національного аграрного університету
Прядков - студент IV курсу відокремленого
Ігорь Павлович підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Кримський технікум
гідромеліорації та механізації
сільського господарства"
Савіцький - студент III курсу Кіровоградського
Олександр Анатолійович технікуму механізації сільського
господарства
Савченко - студентка III курсу Сосницького
Анна Сарварівна сільськогосподарського технікуму
бухгалтерського обліку
Савицький - студент IV курсу Роменського коледжу
Євген Вікторович Сумського національного аграрного
університету
Соловей - студент III курсу Вознесенського коледжу
Андрій Іванович Миколаївського державного аграрного
університету
Стоянова - студентка IV курсу Ногайського коледжу
Оксана Іванівна Таврійського державного
агротехнологічного університету
Скалозуб - студентка IV курсу
Оксана Віталіївна Білгород-Дністровського державного
аграрного технікуму
Тащук - студентка III курсу Чернівецького
Євгенія Володимирівна коледжу Львівського національного
аграрного університету
Ткачов - студент III курсу Глухівського коледжу
Роман Олександрович Сумського національного аграрного
університету
Тетерка - студентка III курсу Вишнянського коледжу
Оксана Михайлівна Львівського національного аграрного
університету
Топилко - студентка II курсу Мирогощанського
Марія Ігорівна аграрного коледжу
Усикова - студентка IV курсу відокремленого
Євгенія Олександрівна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Прибрежненський аграрний
коледж"
Файчук - студентка III курсу Мигійського коледжу
Наталія Сергіївна Миколаївського державного аграрного
університету
Царевич - студент III курсу Стрийського коледжу
Василь Володимирович Львівського національного аграрного
університету
Чанцева - студентка IV курсу Маловисторопського
Аліна Олександрівна коледжу Сумського національного
аграрного університету
Чернік - студентка III курсу Політехнічного
Юлія Вікторівна коледжу Луганського національного
аграрного університету
Чичико - студентка IV курсу відокремленого
Тетяна Григорівна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Бобровицький коледжу економіки
та менеджменту ім. О.Майнової"
Шаповалов - студент IV курсу Бердянського коледжу
Сергій Володимирович Таврійського державного
агротехнологічного університету
Шимко - студент II курсу Чернятинського коледжу
Андрій Олександрович Вінницького державного аграрного
університету
Щапіна - студентка III курсу Могилів-Подільського
Ольга Олександрівна технологічного технікуму Вінницького
національного аграрного університету
Ярошко - студентка IV курсу Каховського
Ольга Миколаївна державного агротехнічного коледжу
Ядак - студент III курсу Агротехнічного коледжу
Ярослав Олександрович Уманського національного університету
садівництва
Директор департаменту
аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенко
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 373 ( v0373555-10 ) від 02.07.2010 }

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
12.03.2010 N 136

СПИСОК
студентів-відмінників агрономічних
факультетів (відділень) вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.О.Посмітного
на другий семестр 2009/10 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Абіббула - студентка за ОПП "Магістр" 1 року
Сусана Дляверівна навчання Південного філіалу
Національного університету біоресурсів
і природокористування України "Кримський
агротехнологічний університет"
Бевз - студентка II курсу Уманського
Марина Олександрівна національного університету садівництва
Вожегова - студентка V курсу Херсонського
Лариса Сергіївна державного аграрного університету
Глігор - студент III курсу Подільського
Артем Геннадійович державного аграрно-технічного
університету
Харченко - студент III курсу Національного
Петро Володимирович університету біоресурсів і
природокористування України
Нємченко - студент IV курсу Дніпропетровського
Сергій Вікторович державного аграрного університету
Дерій - студент IV курсу Харківського
Віктор Васильович національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Кобилінський - студент III курсу Білоцерківського
Ігор Миколайович національного аграрного університету
Парфенюк - студентка IV курсу Львівського
Ірина Яківна національного аграрного університету
Супрун - студентка III курсу Полтавської
Тетяна Іванівна державної аграрної академії
Фролова - студентка V курсу Сумського
Тетяна Іванівна національного аграрного університету
Мусаєлян - студент IV курсу Миколаївського
Мгер Аркадійович державного аграрного університету
Шуляк - студентка IV курсу Житомирського
Марія Юріївна національного агроекологічного
університету
Щиголь - студент II курсу Вінницького
Валерій Ігорович національного аграрного університету
Єребакан - студент IV курсу Одеського державного
Віталій Павлович аграрного університету
Єременко - студентка IV курсу Луганського
Лідія Вікторівна національного аграрного університету
1-2 рівнів акредитації
Бабич - студентка III курсу Новочорторийського
Олена Вікторівна державного аграрного технікуму
Бондар - студентка III курсу відокремленого
Марина Юріївна підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Немішаївський агротехнічний
коледж"
Гедз - студентка IV курсу Снятинського
Уляна Анатоліївна технікуму Подільського
аграрно-технічного університету
Голюк - студентка III курсу Горохівського
Ольга Миколаївна коледжу Львівського національного
аграрного університету
Дударко - студентка III курсу Маслівського
Аліна Олександрівна державний аграрного технікуму
ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського
національного аграрного університету
Каліцева - студентка IV курсу Ногайського коледжу
Марія Миколаївна Таврійського державного
агротехнологічного університету
Кінда - студентка III курсу Петрівського
Ольга Олександрівна державного аграрного технікуму
Коляда - студент IV курсу Старобільського
Дмитрій Сергійович технікуму Луганського національного
аграрного університету
Мірошниченко - студент IV курсу Бердянського технікуму
Віталій Вікторович харчової промисловості Таврійського
державного агротехнологічного
університету
Охрімчак - студентка III курсу Тальянківського
Ольга Дмитрівна агротехнічного коледжу Уманського
національного університету садівництва
Печеришна - студентка III курсу Березоворудського
Людмила Анатоліївна технікуму Полтавської державної
аграрної академії
Перегуда - студентка III курсу Житомирського
Марія Валер'янівна агротехнічного коледжу
Піскуровський - студент III курсу Мирогощанського
Сергій Леонідович аграрного коледжу
Расщупкін - студент III курсу Олександрійського
Артур Вікторович технікуму Білоцерківського національного
аграрного університету
Риба - студентка III курсу Коледжу Подільського
Ольга Володимирівна аграрно-технічного університету
Спас - студентка IV курсу Кіцманського
Юлія Богданівна технікуму Подільського
аграрно-технічного університету
Тетерук - студентка III курсу Іллінецького
Віра Дмитрівна державного аграрного коледжу
Торопніна - студентка III курсу Мигійського коледжу
Тетяна Сергіївна Миколаївського державного аграрного
університету
Чемерис - студент IV курсу відокремленого
Станіслав Іванович підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Бобровицький коледж економіки
та менеджменту ім. О.Майнової"
Чепець - студентка III курсу Борзнянського
Ольга Сергіївна сільськогосподарського технікуму
Директор Департаменту
аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенко
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 373 ( v0373555-10 ) від 02.07.2010 }

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
12.03.2010 N 136

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.С.Грушевського
на другий семестр 2009/10 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Вернигора - студентка III курсу Керченського
Оксана В'ячеславівна державного морського технологічного
університету
Дашко - студентка IV курсу Полтавської державної
Катерина Анатоліївна аграрної академії
Лисенко - студентка III курсу Таврійського
Олена Вікторівна державного агротехнологічного
університету
Гасин - студентка III курсу Львівського
Юлія Олексіївна національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Директор департаменту
аграрної освіти,
науки та дорадництва Т.Д.Іщенковгору