Документ v0135419-15, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

НАКАЗ

06.04.2015  № 135

Про затвердження Порядку звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

З метою забезпечення виконання частини другої статті 25 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 25 лютого 2014 року № 386/5 "Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2014 року за № 337/25114 (із змінами), і забезпечення належного, своєчасного та якісного надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги М.В. Лаврінка.

3. Цей наказ набирає чинності з моменту підписання.

Директор

А. Вишневський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Координаційного центру
з надання правової допомоги
06.04.2015 № 135

ПОРЯДОК
звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

1. Цей порядок визначає механізм, умови та випадки звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, утворених радами адвокатів регіонів (далі - комісії з якості).

2. Формою звернення центру до комісії з якості є письмове подання директора відповідного центру. Директор центру звертається до комісії з якості лише щодо завершених адвокатом справ (викопаних доручень).

До подання додаються всі документи, які були надані адвокатом центру після виконання доручення:

копія доручення;

копія акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, за формою, встановленою наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1702/5 "Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього",

інші документи (за наявності).

При цьому документи, подані адвокатом, не повинні містити відомості про особу, якій надавалася безоплатна вторинна правова допомога.

3. Центр звертається до відповідної комісії з якості:

у разі отримання скарги на дії адвоката, в якій особа зазначає недоліки захисту (неякісна, неповна або несвоєчасна допомога, надана адвокатом за дорученням центру) і яка не може бути розглянута в межах повноважень центру;

за наявності обґрунтованого припущення щодо ризику неякісного, неповного або несвоєчасного надання правової допомоги адвокатом за дорученням (дорученнями) центру;

за дорученням Координаційного центру з надання правової допомоги.

5. Під час звернення до комісії з якості центри зобов'язані дотримуватись вимог законодавства, зокрема щодо конфіденційності отриманої інформації та не порушувати етичні норми, виходячи з презумпції сумлінності та доброчесності адвоката.

Начальник відділу
забезпечення якості правової
допомоги та підвищення
кваліфікації
В. Мітько

{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua}вгору