Документ v0133854-12, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2012

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

05.10.2012  № 133

Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з питань автомобільного транспорту та її складу

Відповідно Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з питань автомобільного транспорту, що додається.

2. Затвердити склад Ліцензійної комісії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з питань автомобільного транспорту, що додається.

3. Управлінню ліцензування забезпечити розміщення цього наказу на сайті Укртрансінспекції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Рака Г.Л.

Голова

Є. ПронченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
інспекції України з безпеки
на наземному транспорті
05.10.2012 № 133

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з питань автомобільного транспорту

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; Закону України "Про автомобільний транспорт", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 № 427 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.2010 № 429 "Про затвердження Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 387/2011.

2. Ліцензійна комісія Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (далі - Ліцензійна комісія) є колегіальним консультаційно-дорадчим органом, утвореним з метою здійснення Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансінспекцією) та її територіальними органами процедури ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

3. Основним завданням Ліцензійної комісії є прийняття експертного рішення щодо здійснення Укртрансінспекцією та її територіальними органами функцій з організації та проведення перевірок додержання Ліцензійних умов, подальше оформлення матеріалів перевірок, які містять підстави для анулювання ліцензії господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

Ліцензійна комісія, у разі необхідності, розглядає питання про стан ліцензійної діяльності територіальних органів Укртрансінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується наказом Укртрансінспекції.

З числа членів Ліцензійної комісії призначаються голова Ліцензійної комісії, заступник голови та відповідальний секретар Ліцензійної комісії.

5. Для участі в роботі Ліцензійної комісії, відповідно до покладених на неї завдань, можуть залучатися фахівці Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Укртрансінспекції, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств галузі, громадських організацій (за згодою їх керівника).

6. Дата, час та місце проведення засідань Ліцензійної комісії визначаються головою Ліцензійної комісії, з урахуванням того, що рішення про винесення розпоряджень щодо усунення порушень або анулювання ліцензій має бути прийняте не пізніше десяти робочих днів з дати встановлення відповідних підстав.

7. Підготовка порядку денного засідання Ліцензійної комісії здійснюється відповідальним секретарем Ліцензійної комісії.

8. Засідання комісії проводить голова Ліцензійної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Ліцензійної комісії.

9. Рішення Ліцензійної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Ліцензійної комісії оформлюється протоколом засідання Ліцензійної комісії, який підписується головою Ліцензійної комісії та відповідальним секретарем Ліцензійної комісії.

Рішення Ліцензійної комісії враховується Головою Укртрансінспекції під час видання наказу про прийняте рішення за результатами розгляду матеріалів перевірки додержання Ліцензійних умов.

11. Розгляд матеріалів перевірок, які подані на засідання Ліцензійної комісії, може проводитись як за участі ліцензіата (уповноваженого представника ліцензіата), так і за його відсутності.

Начальник Управління
ліцензування
та адміністративних послугВ.Ю. КорніловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
інспекції України з безпеки
на наземному транспорті
05.10.2012 № 133

СКЛАД
Ліцензійної комісії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з питань автомобільного транспорту


РАК Г.Л.

-

заступник Голови Укртрансінспекції, голова Ліцензійної комісії;


КОРНІЛОВ В.Ю.

-

начальник Управління ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції, заступник голови Ліцензійної комісії;


ЄФІМОВА С.В.

-

заступник начальника відділу ліцензування Укртрансінспекції, відповідальний секретар Ліцензійної комісії;


БУБНОВА Н.О.

-

Заступник начальника Управління - начальник відділу нормативно-правового роботи Юридичного відділу Укртрансінспекції;


ГАЛАТА Ю.М.

-

заступник Голови Ради Всеукраїнської незалежної професійної спілки працівників транспорту (за згодою);


ГОРБАХА М.М.

-

заступник директора Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України (за згодою);


ГРИГОР'ЄВ В.В.

-

заступник начальника Управління організації перевезень Укртрансінспекції - начальник відділу організації перевезень;


ДОКІЛЬ Л.П.

-

віце-президент Асоціації міжнародних перевізників України - член "Федерації роботодавців транспорту України" (за згодою);


ЖИВИЛО Д.Л.

-

заступник Голови професійної спілки таксистів України, керівник обласного осередка профспілки в Київській області (за згодою);


КОСЬКОВЕЦЬКИЙ В.М.

-

головний спеціаліст Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України (за згодою);


КРАСНОВСЬКИЙ М.А.

-

керівник організаційного управління Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників" (за згодою);


НОВОХАЦЬКИЙ І.О.

-

Голова Виконавчого комітету Всеукраїнської громадської організації "Громадський комітет транспортної безпеки" (за згодою);


ПАВЛЕНКО О.М.

-

виконавчий директор Асоціації "Авто перевізники Київщини" (за згодою).


СВІЩОВСЬКИЙ Б.Р.

-

начальник Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Укртрансінспекції;


ХМАРСЬКИЙ С.Г.

-

головний технічний інспектор профспілки (за згодою).

Заступник Голови
Укртрансінспекції


Г.Л. Рак

{Текст взято з сайту Укртрансінспекції України http://www.uti.gov.ua}вгору