Документ v0133739-11, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.04.2011 N 133

Про затвердження форм заяви і анкети, що подаються
громадською організацією інвалідів, яка має статус
всеукраїнської, та спілкою громадських організацій
інвалідів для отримання коштів, передбачених
у державному бюджеті за програмою "Фінансова
підтримка громадських організацій інвалідів"

На виконання пункту 4 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки
громадськім організаціям інвалідів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 176 ( 176-2011-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми заяви і анкети, що подаються громадською
організацією інвалідів, яка має статус всеукраїнської, та спілкою
громадських організацій інвалідів для отримання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова
підтримка громадських організацій інвалідів", що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 30.09.2005 N 293 "Про
затвердження зразків заяви і анкети, які заповнюються громадськими
організаціями інвалідів та ветеранів, що мають статус
всеукраїнських, для отримання фінансові підтримки з державного
бюджету".
Перший заступник Міністра В.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
18.04.2011 N 133
Директору Фонду соціального
захисту інвалідів ___________________________

ЗАЯВА

Прошу під час опрацювання проекту Державного бюджету України
на ______ рік відповідно до підпункту "в" пункту 9 статті 87
Бюджетного кодексу України передбачити видатки на державну
фінансову підтримку ______________________________________________
(назва громадської організації)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
у сумі __________________________________________________________
(цифрами та прописом)
Додаток на _______ арк.
__________________________ ________ ___________________________
(посада керівника (підпис) (розшифрування)
громадської організації)
"__" ____________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
18.04.2011 N 133

АНКЕТА
громадської організації

Назва громадської організації ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Реєстрація в ДПІ: дата реєстрації __________ Назва ДПІ __________
Постійно діючий центральний статутний орган громадської
організації _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Фактична адреса постійно діючого центрального статутного органу
громадської організації _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефони постійно діючого центрального статутного органу
громадської організації _________________________________________ _________________________________________________________________
Засновники громадської організації:
Юридичні особи: назва ___________________________________________ ________________________________________________________________,
місцезнаходження ________________________________________________ ________________________________________________________________,
Код ЄДРПОУ ______________________ телефон _______________________
П.І.Б. керівника ________________________________________________
Фізичні особи: П.І.Б. ___________________________________________
дата народження _________________________________________________
паспорт _________________________________________________________
домашня адреса __________________________________________________
телефон _________________________________________________________
Керівник громадської організації
(посада): _______________________________________________________ _________________________________________________________________
П.І.Б. __________________________________________________________
дата народження _________________________________________________
домашня адреса __________________________________________________
телефон _________________________________________________________
Головний бухгалтер:
П.І.Б. __________________________________________________________
дата народження _________________________________________________
домашня адреса __________________________________________________
телефон _________________________________________________________
Основна мета діяльності громадської організації _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Соціальна значимість громадської організації ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Основні досягнення громадської організації за останні два роки __ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Як взаємодіє громадська організація з центральними та місцевими
органами виконавчої влади _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________ ________ ___________________________
(посада керівника (підпис) (розшифрування)
громадської організації)
"__" ____________ 20__ р.вгору