Документ v0131745-10, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомінформнауки
09.12.2010 N 131

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги
Державним комітетом України з питань науки,
інновацій та інформатизації з видачі Свідоцтва
про державну реєстрацію інноваційного проекту

1. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих
верств населення Суб'єкти інноваційної діяльності.
2. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги 1) заява про розгляд інноваційного проекту згідно із
затвердженою Державним комітетом України з питань науки, інновацій
та інформатизації (далі - Держкомінформнауки) формою; 2) інноваційний проект у трьох примірниках, що прошиті,
пронумеровані, засвідчені підписом і печаткою заявника згідно із
затвердженою Держкомінформнауки формою; 3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та
електронному носіях згідно із затвердженою Держкомінформнауки
формою; 4) юридична особа, крім того, - нотаріально засвідчену копію
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та установчих документів, довідку органу державної
податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про
стан розрахунків з державним бюджетом; 5) фізична особа, крім того, - нотаріально засвідчену копію
документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду; 6) для інноваційного проекту, що заявляється як пріоритетний
інноваційний проект, згідно з яким передбачається ввезення на
митну територію України необхідних для його виконання сировини,
устаткування, обладнання, комплектуючих виробів та інших товарів
(крім підакцизних), які не виробляються в Україні або
виробляються, але не відповідають вимогам проекту (далі - товари,
необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту): номенклатуру товарів, необхідних для виконання пріоритетного
інноваційного проекту, з обсягами їх ввезення в Україну згідно із
затвердженою Держкомінформнауки формою у трьох примірниках,
погоджену з Держмитслужбою та центральним органом виконавчої влади
у відповідній галузі; затверджений центральним органом виконавчої влади у
відповідній галузі обгрунтований висновок про те, що товари,
необхідні для виконання пріоритетного інноваційного проекту, не
виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають
вимогам проекту; копії зовнішньоекономічного контракту та специфікацій до
нього; розрахунки очікуваних втрат надходжень до державного бюджету
від несплати ввізного мита і податку на додану вартість за
проектом у цілому, у тому числі щодо кожної товарної позиції на
весь період його виконання з розподілом за роками.
3. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги Державна реєстрація інноваційного проекту проводиться
Держкомінформнауки на підставі висновків експертизи інноваційного
проекту і погодженого Комісією з організації діяльності
технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі -
Комісія) рішення про кваліфікування інноваційного проекту,
затвердженого наказом Держкомінформнауки. Подані згідно з пунктом 2 Стандарту суб'єктом інноваційної
діяльності документи (далі - документи) розглядаються у
підрозділі, визначеному Держкомінформнауки для кваліфікування
інноваційних проектів (далі - підрозділ). Підрозділ проводить перевірку комплектності документів,
зазначених у пункті 2 Стандарту, реєструє їх у спеціальному
журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання
документів та передає зареєстровані документи на експертизу до
уповноваженої Держкомінформнауки організації з проведення
експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація). Експертна організація готує висновок за результатами
експертизи інноваційного проекту та передає його Підрозділу разом
з одержаними від нього документами для проведення експертизи. У разі позитивного висновку експертизи Підрозділ розглядає
інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його
інноваційним або пріоритетним інноваційним, яке після погодження
Комісією затверджується наказом Держкомінформнауки. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного
проекту порушень, які могли вплинути на її повноту та
достовірність результатів, Підрозділ готує рішення стосовно
проведення повторної експертизи, про що повідомляється заявнику. У разі негативного висновку експертизи інноваційного проекту
або коли у поданих згідно з пунктом 2 Стандарту документах
наведено недостовірні відомості, Підрозділ готує рішення про
вмотивовану відмову в реєстрації інноваційного проекту, яке
затверджується наказом Держкомінформнауки, та повідомляє про це
заявника. У разі незгоди з таким рішенням заявник може повторно
звернутися до Держкомінформнауки з клопотанням про його перегляд. Перегляд рішення про відмову в державній реєстрації
інноваційного проекту може бути здійснено у разі усунення
заявником недоліків та порушень, виявлених під час експертизи або
кваліфікування, і внесення відповідних змін до інноваційного
проекту. Інноваційний проект, до якого внесено зміни, підлягає
реєстрації згідно з вищезазначеним порядком. Держкомінформнауки на підставі погодженого Комісією рішення
про кваліфікування проводить державну реєстрацію та вносить
інноваційний (пріоритетний інноваційний) проект до Реєстру, який
ведеться на паперовому та електронному носіях, одночасно з
внесенням інноваційного проекту до Реєстру Держкомінформнауки
видає заявнику свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного
проекту ( 1474-2003-п ) за встановленою формою. Факт видачі Держкомінформнауки свідоцтва про державну
реєстрацію інноваційного проекту ( 1474-2003-п ) фіксується у
спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка видала,
і особи, яка одержала свідоцтво. Після видачі свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного
проекту ( 1474-2003-п ) Держкомінформнауки надсилає до органу
державної податкової служби копію свідоцтва про державну
реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту. Після видачі свідоцтва про державну реєстрацію пріоритетного
інноваційного проекту ( 1474-2003-п ), згідно з яким
передбачається ввезення на митну територію України товарів,
необхідних для його виконання, Держкомінформнауки надсилає
Держмитслужбі копію цього свідоцтва, пріоритетний інноваційний
проект, номенклатуру товарів, необхідних для його виконання, з
інформацією про обсяги їх ввезення на митну територію України. Анулювання державної реєстрації проекту здійснюється у разі
невиконання запланованих показників інноваційного проекту
або порушення вимог законодавства. Про анулювання державної реєстрації інноваційного проекту до
закінчення строку дії свідоцтва про його державну реєстрацію
( 1474-2003-п ) Держкомінформнауки повідомляє виконавця
інноваційного проекту та орган державної податкової служби.
4. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги Подані згідно з пунктом 2 Стандарту суб'єктом інноваційної
діяльності документи розглядаються у підрозділі, визначеному
Держкомінформнауки для кваліфікування інноваційних проектів. Підрозділ проводить перевірку комплектності документів,
зазначених у пункті 2 Стандарту, реєструє їх у спеціальному
журналі, видає заявнику письмове підтвердження факту одержання
документів та передає зареєстровані документи на експертизу до
уповноваженої Держкомінформнауки організації з проведення
експертизи інноваційних проектів (далі - експертна організація). Експертиза інноваційного проекту проводиться експертною
організацією протягом трьох місяців з моменту укладення
відповідної угоди. У разі позитивного висновку експертизи Підрозділ протягом
місяця після його надходження з експертної організації розглядає
інноваційний проект та готує рішення про кваліфікування його
інноваційним або пріоритетним інноваційним, яке після погодження
Комісією затверджується наказом Держкомінформнауки. У разі виявлення під час проведення експертизи інноваційного
проекту порушень, які могли вплинути на її повноту та
достовірність результатів, Підрозділ готує рішення стосовно
проведення повторної експертизи, про що заявнику повідомляється в
десятиденний строк з моменту прийняття відповідного рішення,
затвердженого наказом Держкомінформнауки. У разі негативного висновку експертизи інноваційного проекту
або коли у поданих згідно з пунктом 2 Стандарту документах
наведено недостовірні відомості, Підрозділ готує рішення про
вмотивовану відмову в реєстрації інноваційного проекту, яке
затверджується наказом Держкомінформнауки, та у триденний строк
повідомляє про це заявника. У разі незгоди з таким рішенням заявник може повторно
звернутися до Держкомінформнауки з клопотанням про його перегляд,
яке повинне бути розглянуто в місячний строк. Держкомінформнауки на підставі погодженого Комісією рішення
про кваліфікування проводить державну реєстрацію та вносить
інноваційний (пріоритетний інноваційний) проект до Реєстру, який
ведеться на паперовому та електронному носіях, одночасно з
внесенням інноваційного проекту до Реєстру МОН видає заявнику
свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного
інноваційного) проекту за встановленою формою. У триденний строк після видачі свідоцтва про державну
реєстрацію інноваційного проекту Держкомінформнауки надсилає до
органу державної податкової служби копію свідоцтва про державну
реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проекту. У десятиденний строк після видачі свідоцтва про державну
реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту ( 1474-2003-п ),
згідно з яким передбачається ввезення на митну територію України
товарів, необхідних для його виконання, Держкомінформнауки
надсилає Держмитслужбі копію цього свідоцтва, пріоритетний
інноваційний проект, номенклатуру товарів, необхідних для його
виконання, з інформацією про обсяги їх ввезення на митну територію
України. Про анулювання державної реєстрації інноваційного проекту
до закінчення строку дії свідоцтва про його державну реєстрацію (
1474-2003-п ) Держкомінформнауки повідомляє виконавця
інноваційного проекту та орган державної податкової служби у
триденний строк.
5. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги Підставами для відмови є: 1) Подання не всіх документів, зазначених в пункті 2
Стандарту, недостовірних відомостей у поданих документах. 2) Негативний висновок експертизи. 3) Непогодження рішення Комісією про державну реєстрацію
проекту.
6. Опис результату, який повинен отримати одержувач Одержувач отримує свідоцтво про державну реєстрацію
інноваційного проекту ( 1474-2003-п ).
7. Інформацію про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
8. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації Забезпечення надання адміністративної послуги здійснюють
працівники Держкомінформнауки, зокрема департаменту інноваційної
політики. Вимоги до посадових осіб, що беруть участь у
забезпеченні даної послуги визначаються наказами та посадовими
інструкціями відповідних установ.
9. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної і пішохідної доступності Адміністративна послуга надається у Держкомінформнауки за
адресою: Київ, бульвар Т.Шевченка, 16.
10. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому
одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про
надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо Режим роботи: понеділок - четвер: 9-00 - 18-00,
п'ятниця: 9-00 - 16-45, обід 13-00 - 14-00. Прийом одержувачів здійснюється протягом робочого дня. Бланки заяви, а також інформація щодо нормативно-правових
актів, якими регламентується надання послуги присутні на сайті
Держкомінформнауки.
11. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги Черговість надання послуги здійснюється за черговістю
надходження документів.
12. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги Інформаційне забезпечення здійснюється за допомогою поштового
зв'язку. Інформація щодо нормативно-правових актів, якими
регламентується надання послуги, присутня на сайті
Держкомінформнауки.
13. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку та інвалідам тощо Особливостей надання адміністративної послуги особам похилого
віку та інвалідам чинним законодавством не визначено.
14. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на
недотримання стандарту Подача та розгляд скарг, пов'язаних з реєстрацією, відмовою в
реєстрації або анулюванням рішення про державну реєстрацію
інноваційного проекту, здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
15. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу Виправлення недоліків наданої адміністративної послуги
здійснюється за зверненням отримувача послуг до Департаменту
інноваційної політики Держкомінформнауки. Відшкодування збитків
одержувачу послуг, в разі їх встановлення, здійснюється в порядку
встановленому законодавством.
16. Нормативно-правові акти, що стосуються надання
адміністративної послуги - Закон України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ) - Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні" ( 433-15 ) - Закон України "Про наукову та науково-технічну експертизу"
( 51/95-ВР ) - Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р.
N 1474 ( 1474-2003-п ) "Про затвердження Порядку державної
реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру
інноваційних проектів".вгору