Документ v0130877-16, поточна редакція — Прийняття від 19.05.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

19.05.2016  № 130

Про затвердження Положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру

Відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051, НД ТЗІ 1.4-001-2000 "Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі", затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 04.12.2000 № 53, з метою організації і забезпечення технічного захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру, що додається.

2. Генеральному директору державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - ДП "Центр ДЗК"), керівникам територіальних органів Держгеокадастру забезпечити неухильне виконання вимог Положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

3. Координацію діяльності служб захисту інформації ДП "Центр ДЗК" і територіальних органів Держгеокадастру покласти на відділ захисту інформації та електронного урядування Департаменту забезпечення діяльності служби Держгеокадастру.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Держземагентства України від 16.10.2012 № 505 "Питання Центральної служби криптографічного захисту";

наказ Держземагентства України від 14.11.2014 № 374 "Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 16.10.2012 № 505";

наказ Держземагентства України від 28.11.2012 № 599 "Про затвердження Положення про Центральну службу криптографічного захисту";

наказ Держземагентства України від 26.12.2012 № 674 "Про затвердження Положення про службу криптографічного захисту територіальних органів Держземагентства України".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Шемелинець Л.М.

Голова

М.П. Мартинюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
19.05.2016 № 130

ПОЛОЖЕННЯ
про службу захисту інформації в автоматизованій системі Державного земельного кадастру

I. Загальні положення

Положення визначає структуру, завдання та функції служби захисту інформації (далі - СЗІ) в автоматизованій системі Державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК) апарату Держгеокадастру, державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - ДП "Центр ДЗК"), головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві (далі - головні управління), міжрегіонального управління Держгеокадастру у м. Херсоні та Автономній Республіці Крим, районних, міських, міськрайонних, міжміських, міжрайонних територіальних органів Держгеокадастру (далі - територіальні органи).

II. Структура СЗІ

СЗІ АС ДЗК складається з:

1. СЗІ апарату Держгеокадастру (відділ захисту інформації та електронного урядування Департаменту забезпечення діяльності служби апарату Держгеокадастру).

2. СЗІ ДП "Центр ДЗК".

3. СЗІ головних управлінь (сектор інформаційних технологій та захисту інформації).

4. СЗІ територіальних органів (функції покладаються на штатного (спеціально призначеного наказом керівника територіального органу) працівника).

Загальне керівництво СЗІ АС ДЗК покладається на першого заступника Голови Держгеокадастру.

III. Завдання СЗІ

Метою створення СЗІ АС ДЗК є організація та забезпечення завдань щодо керування комплексною системою захисту інформації (далі - КСЗІ) в АС ДЗК, а також здійснення контролю за її функціонуванням.

IV. Функції СЗІ

1. Функції СЗІ апарату Держгеокадастру:

1.1. Організація робіт зі створення та експлуатації КСЗІ АС ДЗК.

1.2. Розроблення проектів розпорядчих документів щодо забезпечення захисту інформації в АС ДЗК.

1.3. Забезпечення виконання користувачами апарату Держгеокадастру вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів із захисту інформації в АС ДЗК та проведення контрольних перевірок їх виконання.

1.4. Організація заходів з криптографічного захисту конфіденційної інформації, що не є власністю держави.

1.5. Здійснення заходів з криптографічного захисту конфіденційної інформації, що не є власністю держави, в автоматизованих робочих місцях (далі - АРМ) Державних кадастрових реєстраторів та посадових осіб Держгеокадастру - користувачів АС ДЗК апарату Держгеокадастру.

1.6. Здійснення контролю за захистом інформації та станом забезпечення безпеки експлуатації засобів криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ).

1.7. Організація використання електронного цифрового підпису для функціонування електронного документообігу під час ведення Державного земельного кадастру.

2. Функції СЗІ ДП "Центр ДЗК":

2.1. Збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі.

2.2. Створення та забезпечення функціонування КСЗІ АС ДЗК відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.

2.3. Авторизація доступу державних кадастрових реєстраторів, користувачів програмного забезпечення АС ДЗК і суб'єктів інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до Державного земельного кадастру.

2.4. Створення, збереження та захист резервної копії відомостей Державного земельного кадастру.

2.5. Впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час створення і функціонування АС ДЗК.

2.6. Розроблення інструкцій (правил) із забезпечення безпеки під час експлуатації засобів КЗІ АС ДЗК, порядку генерації ключових даних для засобів КЗІ і поводження з ними.

2.7. Здійснення поточного та щорічного контролю за станом забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ.

2.8. Забезпечення використання електронного цифрового підпису для функціонування електронного документообігу під час ведення Державного земельного кадастру.

2.9. Ведення паспорта-формуляра на АС ДЗК.

2.10. Розроблення проектів розпорядчих документів (надання пропозицій) щодо забезпечення захисту інформації в АС ДЗК.

2.11. Регулярне подання керівництву звітів про стан захисту інформації в АС ДЗК.

3. Функції СЗІ головних управлінь:

3.1. Організація та проведення робіт з налаштування (впровадження) та випробувань КСЗІ в АРМ АС ДЗК на підставі розроблених інструкцій, програм і методик.

3.2. Оформлення результатів випробувань КСЗІ АРМ АС ДЗК.

3.3. Визначення адміністраторів, які мають повноваження з управління та обслуговування технічних і програмних засобів АС ДЗК.

3.4. Керування доступом до ресурсів АС ДЗК (розподіл між користувачами реквізитів захисту інформації - паролів доступу, ключових даних).

3.5. Супроводження КСЗІ АРМ АС ДЗК згідно з техноробочою та експлуатаційною документацією на неї.

3.6. Ведення паспорта-формуляра на АРМ АС ДЗК.

3.7. Проведення первинного інструктажу (навчання) користувачів АРМ АС ДЗК щодо правил дотримання режиму безпеки (вимог із захисту інформації) зі складанням заліків та здійснення контролю за їх діями.

3.8. Регулярне подання звітів керівництву про стан захисту інформації в АС ДЗК.

3.9. Забезпечення використання засобів КЗІ під час функціонування АС ДЗК.

3.10. Ведення обліку, розподілу та використання засобів КЗІ та ключових документів до них.

3.11. Здійснення поточного контролю за захистом інформації та станом забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ.

3.12. Здійснення контролю за виконанням користувачами АС ДЗК вимог, норм, правил, інструкцій із захисту інформації.

4. Функції СЗІ територіальних органів:

4.1. Проведення робіт з налаштування (впровадження) та випробувань КСЗІ АРМ АС ДЗК на підставі розроблених інструкцій, програм і методик.

4.2. Оформлення результатів випробувань КСЗІ АРМ АС ДЗК.

4.3. Визначення адміністраторів, які мають повноваження з управління та обслуговування технічних і програмних засобів АС ДЗК, призначення та скасування прав інших користувачів АРМ АС ДЗК відповідно до діючої політики безпеки.

4.4. Супроводження КСЗІ АРМ АС ДЗК згідно з техноробочою та експлуатаційною документацією на неї.

4.5. Ведення паспорта-формуляра на АРМ АС ДЗК.

4.6. Проведення первинного інструктажу (навчання) користувачів АРМ АС ДЗК щодо правил дотримання режиму безпеки (вимог із захисту інформації) зі складанням заліків та здійснення контролю за їх діями.

4.7. Подання звітів керівництву про порушення (неналежне виконання) користувачами вимог із захисту інформації з пропозиціями щодо вжиття відповідних заходів.

4.8. Експлуатація засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що не є власністю держави.

4.9. Ведення обліку та використання засобів КЗІ та ключових документів до них.

4.10. Здійснення поточного контролю за захистом інформації та станом забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ.

4.11. Виконання інших інструкцій та розпорядчих документів із захисту інформації в АС ДЗК.

5. Більш детально склад, завдання, функції, повноваження та відповідальність СЗІ ДП "Центр ДЗК", а також організація її робіт з захисту інформації в АС ДЗК визначаються генеральним директором ДП "Центр ДЗК" відповідно до покладених на підприємство завдань та нормативно-правових актів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

Начальник відділу захисту
інформації та електронного
урядування Департаменту
забезпечення діяльності служби Держгеокадастру

О.М. Кузьменко

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору