Документ v0127840-12, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2012

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.05.2012  № 127

Щодо затвердження Змін до наказу Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету у відповідність до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (із змінами), з урахуванням змін, унесених наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2012 № 484, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52 "Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету", що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Шевчук В.М.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та керівників головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова

С.І. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
11.05.2012  № 127

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету

1. У розділі I "Доходи" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52 (далі - Інструкція):

після коду 11022100 "Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот" доповнити кодом 11022200 "Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із податку на прибуток та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які виникли в результаті виконання статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (зі змінами)";

після коду 21010500 "Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність" доповнити кодами 21010600 "Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), підприємств електроенергетичної та вугільної галузей із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність" та 21010700 "Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
Н.І. Сушковгору