Документ v0125840-18, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2018

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2018  № 125

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

На виконання Бюджетного кодексу України та з метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, у відповідність до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11, із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29 березня 2018 року № 392, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за квітень 2018 року.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за квітень 2018 року.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
23.04.2018  № 125

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36 (далі - Інструкція № 36), внести такі зміни:

1) до пункту 4.2 розділу ІV Інструкції № 36:

у абзаці першому підпункту 4.2.14 слова «органах Державної казначейської служби України» замінити на слово «банках»;

абзац перший пункту 4.2.22 викласти у такій редакції:

«4.2.22. Підрозділ 4.2.Б «Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів за коштами на рахунках в банках» складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.»;

2) структуру Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2кмб(мб) (додаток 1 до Інструкції № 36) викласти у новій редакції, що додається;

3) форму № 7мб «Звіт про бюджетну заборгованість» (додаток 2 до Інструкції № 36) привести у відповідність до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 (із змінами).

2. До Розділу І «Доходи» Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52), внести такі зміни:

після коду 19020100 «Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету» доповнити кодом 19020300 «Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація з державного дорожнього фонду місцевим бюджетам за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 Бюджетного кодексу України»;

після коду доходу 21081600 «Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових» доповнити кодом 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту».

3. До Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38 (далі - Інструкція № 38), внести такі зміни:

1) у розділі І «Доходи» Звіту про виконання Зведеного бюджету України (додаток 1 до Інструкції № 38):

після коду 19020200 «Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету» доповнити кодом 19020300 «Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація з державного дорожнього фонду місцевим бюджетам за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 Бюджетного кодексу України»;

після коду доходу 21081600 «Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових» доповнити кодом 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту»;

2) у розділі І «Доходи» Звіту про виконання Державного бюджету України (додаток 2 до Інструкції № 38):

після коду 19020100 «Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету» доповнити кодом 19020300 «Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація з державного дорожнього фонду місцевим бюджетам за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 242 Бюджетного кодексу України»;

після коду доходу 21081600 «Плата за експлуатацію газорозподільних систем або їх складових» доповнити кодом 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту»;

3) у розділі І «Доходи» Звіту про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 3 до Інструкції № 38):

після коду 19020200 «Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету» доповнити кодом 19020300 «Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація з державного дорожнього фонду місцевим бюджетам за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 242 Бюджетного кодексу України»;

після коду доходу 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» доповнити кодом 21081700 «Плата за встановлення земельного сервітуту».

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку, звітності та розвитку
Казначейства

Л.І. Литвиненко


Додаток 1
до Інструкції про складання
органами Державної казначейської
служби України бюджетної звітності
про виконання місцевих бюджетів
(у редакції наказу Державної
казначейської служби України
23.04.2018 № 125)

СТРУКТУРА
Звіту про виконання місцевих бюджетів (форми № 2ммб та № 2кмб(мб)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору