Документ v0124581-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.10.2006, підстава - v0352581-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.04.2005 N 124
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 352 ( v0352581-06 ) від 02.10.2006 }
Щодо реалізації Порядку погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
на здійснення експортних операцій
з брухтом та відходами чорних металів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики
N 423 ( v0423581-05 ) від 08.11.2005
N 167 ( v0167581-06 ) від 03.05.2006 }

З метою удосконалення порядку погодження зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів Н А К А З У Ю:
1. Створити постійно діючу комісію з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів у
складі:
1. Грановський В.К. - голова комісії, заступник Міністра;
2. Кудринський В.Г. - секретар комісії, головний спеціаліст
Департаменту зовнішньоекономічних
зв'язків; Члени комісії:
3. Петровський Ю.О. - директор Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків;
4. Деркач Ю.В. - заступник директора Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків;
5. Абросімов М.І. - заступник директора Департаменту
металургійної промисловості;
6. Катунін В.М. - начальник Управління кольорових та
дорогоцінних металів;
7. Бурлаченко С.Г. - заступник начальника юридичного
управління;
8. Власюк В.С. - директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза"
(за згодою);
9. Куліченко В.А. - президент Української асоціації
вторинних металів (за згодою);
10. Голубченко А.К. - президент Української асоціації
підприємств чорної металургії (за
згодою);
11. Катін А.В. - співробітник Міністерства внутрішніх
справ України (за згодою);
12. Ніколайчук О.О. - представник Державної митної служби
України (за згодою);
13. Ясевін С.Т. - співробітник Служби безпеки України
(за згодою).
14. Золоєв Б.К. - радник Міністра; 
15. Черленюх В.В.  - директор Департаменту металургійної
промисловості; 
16. Володін О.Г. - директор Департаменту юридичного
забезпечення та зв'язків з Верховною
Радою України; 
17. Чернов І.О.  - співробітник Служби безпеки України
(за згодою). 
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики N 423 ( v0423581-05 ) від 08.11.2005, N 167
( v0167581-06 ) від 03.05.2006 }
2. Затвердити Положення про постійну діючу комісію з питань
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з брухтом та відходами чорних
металів (додаток 1).
3. Накази Мінпромполітики України від 27.12.2004 N 717, від
30.12.2004 N 725 та від 28.02.2005 N 43 вважати таким, що втратили
чинність.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.М.Шандра

Додаток N 1
до наказу Міністерства
промислової політики
України
11.04.2005 N 124

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів

1. Загальні положення
1.1 Постійно діюча комісія з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з брухтом та відходами чорних металів (далі -
комісія) є постійно діючим органом Міністерства промислової
політики України (далі - Мінпромполітики України), що проводить
роботу по розгляду на наданню погоджень зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з брухтом
та відходами чорних металів.
1.2 Основною метою комісії є забезпечення виконання вимог
чинного законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з відходами і
брухтом чорних металів та експортом стратегічної сировини за межі
митної території України.
1.3 Основними завданнями комісії є: - забезпечення металобрухтом підприємств металургійної галузі
згідно балансу утворення та споживання металобрухту в Україні; - попередження зловживань при проведенні експортних операцій
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності; - запобігання необґрунтованого надання переваг та вигод
окремим юридичним особам на шкоду інтересам інших суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності.
1.4 Комісія в своїй роботі має керуватися Законами України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)"
( 2114-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України
( 436-15 ), Указами та Розпорядженнями Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 15.02.2002
N 155 ( 155-2002-п ), "Про заходи щодо упорядкування експортних
операцій з металобрухтом" від 04.11.2002 N 1653 ( 1653-2002-п ),
дотримуватись Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки
металобрухту, кольорових і чорних металів, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства промислової політики України від
25.02.2003 N 14/65 ( z0219-03 ), що зареєстрований у Мін'юсті
України 19.03.2003 за N 219/7540, також керуватися наказом
Мінпромполітики України "Про затвердження Порядку погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом" від 29.03.2002 N 144
( z0400-02 ), що зареєстрований у Мін'юсті України 26.04.2002 за
N 400/6688, Указом Президента України "Про Положення про
Міністерство промислової політики України" від 21.09.2001 N 849
( 849/2001 ), постановами колегії Мінпромполітики України та
Положенням про комісію.
2. Права та обов'язки комісії
2.1 Комісія складається з 14 осіб.
2.2 До складу комісії входять фахівці, перелік яких
затверджений наказом Мінпромполітики.
2.3 Комісія має право проводити засідання та приймати рішення
при наявності на засіданні більше ніж 50 % її складу.
2.4 Членам комісії не менш як за два робочі дні до проведення
засідання повідомляється час і місце проведення засідання та
питання, які виносяться на порядок денний.
2.5 Головує на засіданнях голова комісії, який несе
відповідальність за якість підготовки та проведення засідань. Відсутність на засіданні членів комісії можлива лише з
поважних причин (відрядження, відпустка, перебування на
лікарняному та ін.).
2.6 Комісія розглядає документи та приймає рішення щодо
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення операцій з металобрухтом згідно з Порядком погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом на підставі наданих документів
та участі суб'єкта підприємницької діяльності в балансі утворення
та споживання металобрухту в Україні.
2.7 У разі необхідності комісія залучає для вирішення
зазначених питань фахівців центрального апарату Мінпромполітики,
підлеглих об'єднань і підприємств, провідних спеціалізованих
металургійних переробних підприємств, виробничих об'єднань,
асоціацій, спілок та інших форм об'єднань підприємств, що зайняті
в зазначеній сфері діяльності.
2.8 Комісія має право відмовляти суб'єкту в наданні
погодження зовнішньоекономічного контракту (договору) на
здійснення операцій з металобрухтом у випадках, якщо поданий
комплект документів неповний, неоформлений належним чином, містить
недостовірну інформацію.
2.9 Рішення комісії оформляються протоколами і є
обов'язковими до виконання в межах чинного законодавства.
3. Відповідальність голови та членів комісії
3.1 Голова комісії несе відповідальність за проведення
засідань та дотримання ліцензійних умов та Порядку погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з металобрухтом.
3.2 Секретар комісії несе відповідальність за організацію
роботи комісії згідно з даним Положенням та підготовку документів
до засідань.
3.3 Члени комісії: директор Департаменту зовнішньоекономічних
зв'язків (Петровський Ю.О.), заступник директора Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків (Деркач Ю.В.) та секретар комісії
(Кудринський В.Г.) несуть відповідальність за опрацювання
документів, які надійшли від суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
3.4. Секретар комісії (Кудринський В.Г.) погоджує документи,
які надійшли від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, з
Управлінням кольорових та дорогоцінних металів (Катунін В.М.) в
частині Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту,
кольорових і чорних металів ( z0219-03 ), Департаментом
металургійної промисловості (Грановський В.К.) в частині балансу
утворення та споживання металобрухту в Україні, Юридичним
управлінням (Бурлаченко С.Г.) в частині відповідності наданих
документів до відповідності чинному законодавству та виносить їх
на розгляд комісії.
3.5 Члени комісії: директор Департаменту зовнішньоекономічних
зв'язків (Петровський Ю.О.), заступник директора Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків (Деркач Ю.В.) та директор ДП
"Укрпромзовнішекспертиза" (Власюк В.С.) відповідають за надання
комісії інформації щодо кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього
ринків металобрухту.
3.6 Члени комісії: Директор Департаменту металургійної
промисловості (Грановський В.К.), заступник директора Департаменту
металургійної промисловості (Абросімов М.І.), "Українська
асоціація вторинних металів" (Куліченко В.А.) і "Українська
асоціація підприємств чорної металургії" (Голубченко А.К.) -
відповідають за своєчасне формування балансів технологічних потреб
металобрухту та надання комісії інформації щодо фактичних поставок
металобрухту суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на
підприємства металургійної галузі України.
3.7 Член комісії - представник Держмитслужби
(Ніколайчук О.О.) відповідає за надання комісії інформації про
фактичні обсяги експорту брухту чорних металів суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності (згідно з розпорядженням КМ
України від 13.12.99 N 1395-р ( 1395-99-р ).
3.8 Члени комісії: начальник Управління кольорової металургії
та вторинних металів (Катунін В.М.) та представник МВС України
(Катін А.В.) несуть відповідальність за своєчасне надання комісії
інформації щодо порушень суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності ліцензійних умов діяльності щодо заготівлі та переробки
металобрухту.
3.9 Член комісії - представник СБУ (Ясевін С.Т.) відповідає
за надання комісії інформації щодо зловживань суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності при проведенні експортних
операцій.
3.10 Член комісії - заступник начальника юридичного відділу
(Бурлаченко С.Г.) відповідає за дотримання комісією норм чинного
законодавства при прийнятті рішень.
3.11 Секретар комісії (Кудринський В.Г.) веде протоколи
засідань комісії та відповідає за своєчасне інформування суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про рішення комісії щодо
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом.
4. Порядок організації роботи комісії
4.1 Документи щодо погодження зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом від
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності надходять через
канцелярію до голови комісії, який надає відповідні доручення для
розгляду Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків, Департаменту
металургійної промисловості, Управлінню кольорової металургії та
вторинних металів, Юридичному управлінню. Департамент зовнішньоекономічних зв'язків, перевіряє їх
комплектність, проводить попередній аналіз поданих документів,
погоджує їх з Департаментом металургійної промисловості (з
урахуванням інформації "Української асоціації вторинних металів"
щодо відповідності заявленого суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності обсягу експорту, його виробничим можливостям та
"Української асоціації підприємств чорної металургії" стосовно
обсягів поставок на внутрішньому ринку), Управлінням кольорових та
дорогоцінних металів, Юридичним управлінням та вносить їх на
розгляд комісії.
4.2 Для отримання погодження суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності - резидент, що є стороною відповідного
зовнішньоекономічного контракту (договору), має подати до
Мінпромполітики України такі документи: лист-звернення щодо отримання погодження (за довільною
формою); завірену копію контракту (договору) з нерезидентами (якщо
текст контракту викладений іноземною мовою, заявник додає
письмовий переклад документа українською мовою, завірений в
установленому порядку); завірену копію ліцензії на заготівлю, переробку металобрухту
чорних металів; завірену копію документа уповноваженого згідно з чинним
законодавством України органом щодо визначення якості та
відповідності згідно з ДСТУ 4121-2002 "Метали чорні вторинні",
визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) та
походженням товару (документ видає Торгово-промислова палата
України або регіональні підрозділи ТПП); оригінал висновку щодо відповідності цінових умов
зовнішньоекономічного контракту (договору) кон'юнктурі ринку,
виданий спеціалізованою експертною установою (документ видають
державні підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" або
"Держзовнішінформ"); інформацію стосовно участі суб'єкта підприємницької
діяльності в балансі утворення та споживання металобрухту в
Україні.
4.3 У разі виявлення при розгляді документів підстав для
відмови у погодженні зовнішньоекономічного контракту заявнику
направляється лист з обґрунтуванням мотивів відмови у погодженні.
Заявник має право доопрацювати документи згідно з п. 3 Порядку
погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженого
наказом Мінпромполітики України від 29.03.2002 N 144 ( z0400-02 ),
що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002 за
N 400/6688, та знову подати їх на розгляд комісії.
4.4 На підставі позитивного рішення комісії кожному
заявникові надсилається лист-погодження. Лист-погодження
зовнішньоекономічного контракту на здійснення експортних операцій
з металобрухтом дійсний протягом календарного року. Після
закінчення терміну дії листа-погодження суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності має право звернутися до
Мінпромполітики України із заявою щодо надання перепогодження на
експорт металобрухту в обсязі, який залишився нереалізованим по
даному контракту.
4.5 Листи-погодження або відмови в погодженні має право
підписувати Голова постійно діючої комісії з питань погодження
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення
експортних операцій з ним.
4.6 Лист-погодження зовнішньоекономічного контракту на
здійснення експортних операцій з металобрухтом видається при
наявності довіреності.
Заступник Міністра С.Г.Грищенковгору