Про внесення змін до наказу ДСА України від 02.06.2003 N 217
ДСА України; Наказ, Звіт від 03.12.2008123
Документ v0123750-08, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2008

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2008 N 123

Про внесення змін до наказу
ДСА України від 02.06.2003 N 217

З метою впорядкування узагальненої інформації про стан
організації роботи щодо посилення безпеки суддів (суддів у
відставці), членів їх сімей, працівників апарату судів і
територіальних управлінь державної судової адміністрації,
своєчасного реагування та вжиття відповідних заходів керівництвом
Державної судової адміністрації України Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу ДСА України від 02.06.2003 N 217
( v0217750-03 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності судів
загальної юрисдикції та територіальних управлінь державної судової
адміністрації" такі зміни:
1.1. Пункт 1 доповнити словами "головам апеляційних, окружних
адміністративних і місцевих господарських судів".
1.2. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної судової адміністрації України Капустинського В.А.
Голова І.Балаклицький

Додаток 2
до наказу ДСА України
02.06.2003 N 217
( v0217750-03 )
(у редакції наказу
ДСА України
від 3 грудня 2008 N 123)

ЗВІТ
територіального управління державної
судової адміністрації ____________ області, ____________ суду _____________ області
за підсумками роботи _____________ 20__ р.
щодо забезпечення незалежності та безпеки суддів

------------------------------------------------------------------ |N п/п| Позиції |Показники| |-----+------------------------------------------------+---------| | 1. |Кількість судів в регіоні | | |-----+------------------------------------------------+---------| |1.1. |у них приміщень | | |-----+------------------------------------------------+---------| |1.2. |у них залів судових засідань | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 2. |Охороняється приміщень судів, з них: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.1. |судовою міліцією | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.1.1|у тому числі цілодобово | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.2. |іншими охоронними структурами, з них: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.2.1|державною службою охорони МВС України | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.2.2|іншими підрозділами МВС України | | |-----+------------------------------------------------+---------| |2.2.3|цивільними охоронними структурами | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 3. |Кількість приміщень судів, обладнаних охоронною | | | |сигналізацією, з них: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |3.1. |охороняється за договорами з державною службою | | | |охорони, з них: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |3.1.1|тільки канцелярії та архіви | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 4. |Кількість приміщень судів, обладнаних | | | |протипожежною сигналізацією, з них: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |4.1. |у робочому стані | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 5. |Кількість приміщень судів, у яких встановлено | | | |стаціонарні металодетектори | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 6. |Кількість приміщень судів, у яких встановлено | | | |уніфіковані системи контролю доступу | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 7. |Необхідно встановити в судах "тривожних кнопок" | | |-----+------------------------------------------------+---------| |7.1. |Встановлено в судах "тривожних кнопок" | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 8. |Кількість вікон у судах, які необхідно обладнати| | | |гратами | | |-----+------------------------------------------------+---------| |8.1. |Кількість вікон у судах, обладнаних гратами | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 9. |Кількість приміщень судів, у яких обладнано | | | |пункти пропуску | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 10. |Кількість приміщень судів, у яких обладнано | | | |камери схову | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 11. |Всього скоєно порушень законодавства з питань | | | |незалежності, недоторканості і безпеки суддів | | | |(суддів у відставці) та інших працівників судів,| | | |з них здійснено посягань на: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |11.1.|життя та здоров'я суддів (суддів у відставці) | | |-----+------------------------------------------------+---------| |11.2.|життя та здоров'я працівників суду | | |-----+------------------------------------------------+---------| |11.3.|приміщення судів | | |-----+------------------------------------------------+---------| |11.4.|житло та майно працівників суду | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 12. |За цими фактах: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |12.1.|порушено кримінальних справ | | |-----+------------------------------------------------+---------| |12.2.|відмовлено в порушенні кримінальної справи | | |-----+------------------------------------------------+---------| |12.3.|направлено в суд | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 13. |Вжито заходів відповідно до ст. 5 Закону України| | | |"Про державний захист працівників судів та | | | |правоохоронних органів" ( 3781-12 ) | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 14. |Порушено кримінальних справ відносно суддів | | | |(суддів у відставці) та працівників суду, з них:| | |-----+------------------------------------------------+---------| |14.1.|направлено в суд | | |-----+------------------------------------------------+---------| | 15. |Всього скоєно порушень працівниками суду Закону | | | |України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )| | |-----+------------------------------------------------+---------| | 16. |За цими фактах: | | |-----+------------------------------------------------+---------| |16.1.|складено протоколів | | |-----+------------------------------------------------+---------| |16.2.|направлено в суд | | |-----+------------------------------------------------+---------| |16.3.|притягнуто по відповідальності за рішенням суду | | |-----+------------------------------------------------+---------| |16.4.|звільнено від відповідальності | | ------------------------------------------------------------------
Начальник ТУ ДСА України,
Голова________суду_______області ____________
/підпис/
Вик: _________________
тел. _________________
Примітка. Звіт подається до ДСА України з наростаючим
підсумком щоквартально до 5 числа слідуюючого за звітним періодом
місяця з пояснювальною запискою.вгору