Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)
Держветфітослужба України; Наказ, Регламент, Картка [...] від 06.04.2011122
Документ v0122842-11, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2011 N 122
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження форм регламентів
(інформаційних карток)

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" ( 2806-15 ) та на виконання пункту 18
Основних вимог до порядку взаємодії адміністратора з місцевими
дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним
органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної
системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів
дозвільного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 21.05.2009 N 526 ( 526-2009-п ) "Про заходи щодо
упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: регламент (інформаційна картка) для отримання
експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на
потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного
походження; в центрах розведення племінних тварин,
підприємствах/об'єднаннях з племінної справи, селекційних,
селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах,
іподромах, станціях оцінки племінних тварин; на потужностях
(об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; на
потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування
кормових добавок, преміксів і кормів; регламент (інформаційна картка) для отримання
експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які
займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних
державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих
ринків; регламент (інформаційна картка) для отримання дозволу на
проведення заходів із залученням тварин.
2. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини
Державного комітету ветеринарної медицини України (Білоус М.В.)
довести наказ до відома начальників головних управлінь
ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
3. Начальникам головних управлінь ветеринарної медицини в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
оприлюднення та вільний доступ до інформації, необхідної суб'єктам
господарювання для започаткування та провадження господарської
діяльності, шляхом створення офіційних веб-сторінок, розміщення на
стендах у дозвільних центрах, а також випуску інформаційних
бюлетенів та методичних рекомендацій.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Голови М.В.Пацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ветеринарної медицини
України
06.04.2011 N 122

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу
для провадження діяльності: на потужностях
(об'єктах) з переробки неїстівних продуктів
тваринного походження; центрах розведення
племінних тварин, підприємствах/об'єднаннях
з племінної справи, селекційних,
селекційно-технологічних та селекційно-гібридних
центрах, іподромах, станціях оцінки
племінних тварин; на потужностях (об'єктах)
з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
на потужностях (об'єктах) з виробництва,
змішування та приготування кормових добавок,
преміксів і кормів

________________________________________________ ________________________________________________
(найменування органу,
що видає документ дозвільного характеру)
------------------------------------------------------------------ | 1. |Найменування дозвільного |Дозвільний центр | | |центру, в якому здійснюється|______ райдержадміністрації,| | |обслуговування суб'єктів |виконкому __________ міської| | |господарювання |ради | |------+----------------------------+----------------------------| | 2. |Місцезнаходження дозвільного|Адреса | | |центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 3. |Інформація щодо графіка | | | |роботи дозвільного центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4. |Реквізити адміністратора |ПІБ та номери контактних | | |(-ів) та представника (-ів) |тел/факс | | |місцевого дозвільного | | | |органу, відповідальних, за | | | |видачу документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4.1. |Нормативно-правові акти, | | | |якими регламентується | | | |видача документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.1 |Закони України (назва, |Закон України "Про | | |частина, стаття) |ветеринарну медицину", | | | |ст. 50-53 | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.2 |Акти Кабінету Міністрів |Постанова Кабінету Міністрів| | |України (назва, дата та |України від 05.11.2008 N 978| | |номер, пункт) |"Про затвердження Порядку | | | |видачі експлуатаційного | | | |дозволу" | |------+----------------------------+----------------------------| | 5. |Акти місцевих органів | | | |виконавчої влади / органів | | | |місцевого самоврядування | | | |(назва, дата та номер, | | | |пункт) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 6. |Вичерпний перелік |1. Заява. | | |документів, необхідних для |2. Інформація про наявність | | |отримання документа |кваліфікованого персоналу, | | |дозвільного характеру |технологічного обладнання, | | | |перелік товарів, що | | | |виготовляються або | | | |реалізуються. | | | |3. Проектні вимоги і вимоги | | | |щодо будівництва, тривалості| | | |застосування системи | | | |контролю безпечності та | | | |якості | |------+----------------------------+----------------------------| | 7. |Платність (безоплатність) |Безоплатно | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 8. |Строк, протягом якого |Не більше ніж десять робочих| | |видається документ |днів | | |дозвільного характеру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 9. |Вичерпний перелік підстав |1. Невідповідність | | |для відмови у наданні |потужностей (об'єктів) | | |документа дозвільного |ветеринарно-санітарним | | |характеру |заходам, технічним | | | |регламентам та положенням | | | |Закону України "Про | | | |ветеринарну медицину"; | | | |2. Подання суб'єктом | | | |господарювання неповного | | | |пакета документів, | | | |необхідних для одержання | | | |документа дозвільного | | | |характеру, згідно із | | | |встановленим вичерпним | | | |переліком. | | | |3. Виявлення в документах, | | | |поданих суб'єктом | | | |господарювання, | | | |недостовірних відомостей. | | | |4. Негативний висновок за | | | |результатами проведених | | | |експертиз та обстежень або | | | |інших наукових і технічних | | | |оцінок, необхідних для | | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру. | |------+----------------------------+----------------------------| | 10. |Строк дії документа |1 рік | | |дозвільного характеру | | | |(необмеженість строку дії) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 11. |Необхідність у проведенні |Пунктом 7 Порядку видачі | | |експертизи (обстеження) |експлуатаційного дозволу, | | |об'єкта, на який видається |затвердженого постановою | | |документ дозвільного |Кабінету Міністрів України | | |характеру |від 05.11.2008 N 978, | | | |визначено, що інспектування | | | |проводяться державними | | | |органами ветеринарної | | | |медицини (Головні управління| | | |ветеринарної медицини в АР | | | |Крим, областях, містах Києві| | | |та Севастополі, управління | | | |ветеринарної медицини в | | | |районах, містах). Строк | | | |проведення інспектування не | | | |повинен перевищувати | | | |30 календарних днів від дня | | | |надходження заяви та | | | |документів. | |------+----------------------------+----------------------------| | 12. |Платність (безоплатність) |Безоплатно | | |проведення експертизи | | | |(обстеження) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 13. |Примітки | | ------------------------------------------------------------------
Начальник
управління державної інспекції
ветеринарної медицини М.В.Білоус

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу
оператором потужностей (об'єктів),
які займаються виробництвом
харчових продуктів, підконтрольних державній
службі ветеринарної медицини
та для агропродовольчих ринків

_______________________________________________ _______________________________________________
(найменування органу,
що видає документ дозвільного характеру)
------------------------------------------------------------------ | 1. |Найменування дозвільного |Дозвільний центр | | |центру, в якому здійснюється|______ райдержадміністрації,| | |обслуговування суб'єктів |виконкому __________ міської| | |господарювання |ради | |------+----------------------------+----------------------------| | 2. |Місцезнаходження дозвільного|Адреса | | |центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 3. |Інформація щодо графіку | | | |роботи дозвільного центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4. |Реквізити адміністратора |ПІБ та номери контактних | | |(-ів) та представника (-ів) |тел/факс | | |місцевого дозвільного | | | |органу, відповідальних, за | | | |видачу документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4.1. |Нормативно-правові акти, | | | |якими регламентується | | | |видача документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.1.|Закони України (назва, |Закон України "Про | | |частина, стаття) |безпечність та якість | | | |харчових продуктів", ст. 22,| | | |23 | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.2.|Акти Кабінету Міністрів |Постанова Кабінету Міністрів| | |України (назва, дата та |України від 12.05.2007 N 712| | |номер, пункт) |"Про затвердження Порядку | | | |видачі експлуатаційного | | | |дозволу для потужностей | | | |(об'єктів) з виробництва, | | | |переробки або реалізації | | | |харчових продуктів" | |------+----------------------------+----------------------------| | 5. |Акти місцевих органів | | | |виконавчої влади / органів | | | |місцевого самоврядування | | | |(назва, дата та номер, | | | |пункт) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 6. |Вичерпний перелік |1. Заява. | | |документів, необхідних для |2. Копія свідоцтва про | | |отримання документа |державну реєстрацію суб'єкта| | |дозвільного характеру |господарювання, засвідчена в| | | |установленому порядку; | | | |3. Копія акта державної | | | |приймальної комісії про | | | |прийняття в експлуатацію | | | |закінченого будівництвом | | | |(реконструкцією) об'єкта або| | | |копія акта технічної | | | |комісії, засвідчена в | | | |установленому порядку; | | | |4. Перелік харчових | | | |продуктів, що виробляються, | | | |переробляються або | | | |реалізуються, за підписом | | | |заявника; | | | |5. Протоколи досліджень | | | |харчових продуктів, | | | |проведених акредитованими | | | |лабораторіями. | |------+----------------------------+----------------------------| | 7. |Платність (безоплатність) |Платно | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру | | |------+----------------------------+----------------------------| | |У разі платності: | | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.1. |Нормативно-правові акти, на |Закон України "Про | | |підставі яких стягується |безпечність та якість | | |плата |харчових продуктів", ст. 22 | | |(назва та реквізити |Постанова Кабінету Міністрів| | |нормативно-правового акту) |України від 12.05.2007 N 712| | | |"Про затвердження Порядку | | | |видачі експлуатаційного | | | |дозволу для потужностей | | | |(об'єктів) з виробництва, | | | |переробки або реалізації | | | |харчових продуктів" | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.2. |Розмір плати |200 гривень | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.3. |Розрахунковий рахунок для | | | |внесення плати | | |------+----------------------------+----------------------------| | 8. |Строк, протягом якого |Не більше ніж десять робочих| | |видається документ |днів | | |дозвільного характеру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 9. |Вичерпний перелік підстав |1. Подання суб'єктом | | |для відмови у наданні |господарювання неповного | | |документа дозвільного |пакета документів, | | |характеру |необхідних для одержання | | | |документа дозвільного | | | |характеру, згідно із | | | |встановленим вичерпним | | | |переліком. | | | |2. Виявлення в документах, | | | |поданих суб'єктом | | | |господарювання, | | | |недостовірних відомостей. | | | |3. Негативний висновок за | | | |результатами проведених | | | |експертиз та обстежень або | | | |інших наукових і технічних | | | |оцінок, необхідних для | | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру. | |------+----------------------------+----------------------------| | 10. |Строк дії документа |Необмежений | | |дозвільного характеру | | | |(необмеженість строку дії) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 11. |Необхідність у проведенні |Пункт 13 Порядку видачі | | |експертизи (обстеження) |експлуатаційного дозволу для| | |об'єкта, на який видається |потужностей (об'єктів) з | | |документ дозвільного |виробництва, переробки або | | |характеру |реалізації харчових | | | |продуктів, затвердженого | | | |постановою Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 12.05.2007 N 712, | | | |визначено, що строк | | | |проведення інспекції та | | | |видачі експлуатаційного | | | |дозволу не повинен | | | |перевищувати 30 календарних | | | |днів з дати надходження | | | |заяви та необхідних | | | |документів. | | | |Інспектування проводяться | | | |державними органами | | | |ветеринарної медицини | | | |(Головні управління | | | |ветеринарної медицини в АР | | | |Крим, областях, містах Києві| | | |та Севастополі, управління | | | |ветеринарної медицини в | | | |районах, містах). | |------+----------------------------+----------------------------| | 12. |Платність (безоплатність) |Безоплатно | | |проведення експертизи | | | |(обстеження) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 13. |Примітки | | ------------------------------------------------------------------
Начальник
управління державної інспекції
ветеринарної медицини М.В.Білоус

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
для отримання дозволу на проведення заходів
із залученням тварин

________________________________________________ ________________________________________________
(найменування органу,
що видає документ дозвільного характеру)
------------------------------------------------------------------ | 1. |Найменування дозвільного |Дозвільний центр | | |центру, в якому здійснюється|______ райдержадміністрації,| | |обслуговування суб'єктів |виконкому __________ міської| | |господарювання |ради | |------+----------------------------+----------------------------| | 2. |Місцезнаходження дозвільного|Адреса | | |центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 3. |Інформація щодо графіку | | | |роботи дозвільного центру | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4. |Реквізити адміністратора |ПІБ та номери контактних | | |(-ів) та представника (-ів) |тел/факс | | |місцевого дозвільного | | | |органу, відповідальних, за | | | |видачу документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| | 4.1. |Нормативно-правові акти, | | | |якими регламентується | | | |видача документа дозвільного| | | |характеру: | | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.1.|Закони України (назва, |Закон України "Про | | |частина, стаття) |ветеринарну медицину", | | | |ст. 38 | |------+----------------------------+----------------------------| |4.1.2.|Акти Кабінету Міністрів |Постанова Кабінету Міністрів| | |України |України від 22.12.2010 | | |(назва, дата та номер, |N 1175 "Про затвердження | | |пункт) |Порядку видачі дозволу на | | | |проведення заходів із | | | |залученням тварин" | |------+----------------------------+----------------------------| | 5. |Акти місцевих органів | | | |виконавчої влади / органів | | | |місцевого самоврядування | | | |(назва, дата та номер, | | | |пункт) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 6. |Вичерпний перелік |1. Заява. | | |документів, необхідних для |2. Довідка про готовність до| | |отримання документа |проведення заходу. | | |дозвільного характеру |3. Витяг з Єдиного | | | |державного реєстру юридичних| | | |осіб та фізичних осіб - | | | |підприємців | |------+----------------------------+----------------------------| | 7. |Платність (безоплатність) |Безоплатно | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру | | |------+----------------------------+----------------------------| | |У разі платності: |- | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.1. |Нормативно-правові акти, на |- | | |підставі яких стягується | | | |плата | | | |(назва та реквізити | | | |нормативно-правового акту) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.2. |Розмір плати |- | |------+----------------------------+----------------------------| | 7.3. |Розрахунковий рахунок для |- | | |внесення плати | | |------+----------------------------+----------------------------| | 8. |Строк, протягом якого |Дозвіл видається заявнику за| | |видається документ |умови здійснення | | |дозвільного характеру |ветеринарно-санітарних | | | |заходів протягом 30 днів з | | | |дати надходження заяви | |------+----------------------------+----------------------------| | 9. |Вичерпний перелік підстав |1. Подання суб'єктом | | |для відмови у наданні |господарювання неповного | | |документа дозвільного |пакета документів, | | |характеру |необхідних для одержання | | | |документа дозвільного | | | |характеру, згідно із | | | |встановленим вичерпним | | | |переліком. | | | |2. Виявлення в документах, | | | |поданих суб'єктом | | | |господарювання, | | | |недостовірних відомостей. | | | |3. Негативний висновок за | | | |результатами проведених | | | |експертиз та обстежень або | | | |інших наукових і технічних | | | |оцінок, необхідних для | | | |видачі документа дозвільного| | | |характеру. | | | |4. Недотримання ветеринарно-| | | |санітарних заходів, | | | |передбачених | | | |законодавством. | | | |5. Ускладнення епізоотичної | | | |ситуації на відповідній | | | |території, потужності | | | |(об'єкті). | |------+----------------------------+----------------------------| | 10. |Строк дії документа |Строк дії дозволу не більше | | |дозвільного характеру |30 днів | | |(необмеженість строку дії) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 11. |Необхідність у проведенні |Пунктом 6 Порядку видачі | | |експертизи (обстеження) |дозволу на проведення | | |об'єкта, на який видається |заходів із залученням | | |документ дозвільного |тварин, затвердженого | | |характеру |постановою Кабінету | | | |Міністрів України | | | |від 22.12.2010 N 1175, | | | |визначено, що на підставі | | | |поданих документів головний | | | |державний інспектор | | | |ветеринарної медицини | | | |протягом двох робочих днів | | | |призначає державних | | | |інспекторів ветеринарної | | | |медицини для проведення | | | |перевірки даних, зазначених | | | |в поданих документах, та | | | |стану здійснення | | | |ветеринарно-санітарних | | | |заходів. | | | |За результатами перевірки | | | |оформляється відповідний | | | |акт, в якому зазначається | | | |стан здійснення ветеринарно-| | | |санітарних заходів, а в | | | |разі, коли заходи не | | | |здійснювалися, - детальний | | | |опис виявлених порушень з | | | |посиланням на відповідну | | | |вимогу законодавства. | | | |Зазначений акт подається | | | |головному державному | | | |інспекторові ветеринарної | | | |медицини відповідного | | | |територіального органу для | | | |прийняття рішення про видачу| | | |дозволу чи відмову в його | | | |видачі. | |------+----------------------------+----------------------------| | 12. |Платність (безоплатність) |Безоплатно | | |проведення експертизи | | | |(обстеження) | | |------+----------------------------+----------------------------| | 13. |Примітки | | ------------------------------------------------------------------
Начальник
управління державної інспекції
ветеринарної медицини М.В.Білоусвгору