Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 122
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
N 50 ( v0050874-16 ) від 28.01.2016 }
Про затвердження Положення про визначення поточної плати за
ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро-
та теплоенергетиці
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 548 ( v0548227-03 ) від 12.06.2003 N 1370 ( v1370227-03 ) від 17.12.2003 N 697 ( v0697227-04 ) від 02.07.2004 N 99 ( v0099227-05 ) від 17.02.2005 N 1173 ( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
Згідно із Законом України "Про джерела фінансування органів
державної влади" ( 783-14 ), Указом Президента України від
21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України" та постановою Кабінету
Міністрів України від 13.07.1995 N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за
видачу та переоформлення Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів
підприємницької діяльності" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити та ввести в дію з 10 лютого 2003 року Положення
про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення
підприємницької діяльності в електро- та теплоенергетиці
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1173
( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
2. Вважати такою, що втратила чинність з 10 лютого 2003 року
постанову НКРЕ від 24.12.1998 N 1673 ( v1673227-98 ).
В.о. Голови Комісії В.Котко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою НКРЕ
07.02.2003 N 122
(в редакції постанови НКРЕ
від 17.12.2003 N 1370
( v1370227-03 )

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення поточної плати за ліцензії
на здійснення підприємницької діяльності
в електроенергетиці

1. Поточна плата за ліцензії на здійснення підприємницької
діяльності в електроенергетиці встановлюється згідно із постановою
Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 N 516 ( 516-95-п ) "Про
плату за видачу та переоформлення Національною комісією
регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів
підприємницької діяльності". Поточна плата сплачується всіма суб'єктами підприємницької
діяльності незалежно від форм власності, які одержали ліцензії на
право здійснення підприємницької діяльності з виробництва,
передачі та постачання електричної енергії, з виробництва теплової
енергії, комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії, за встановлену потужність, фактично вироблену, передану
та поставлену електричну енергію, за встановлену потужність,
фактично вироблену теплову енергію. { Абзац другий пункту 1 в
редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1173 ( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
2. Поточна плата встановлюється виходячи із затвердженого
Головою НКРЕ кошторису витрат Комісії у розрахунку на 1 мегават
установленої потужності (для ліцензіатів, що мають ліцензію з
виробництва електроенергії, у тому числі на орендованому майні) та
у розрахунку на 1 млн. кіловат-годин річного обсягу виробленої,
переданої та поставленої електроенергії (для ліцензіатів, що мають
відповідно ліцензію з виробництва, передачі та постачання
електроенергії, а також на 1 Гкал/год. установленої теплової
потужності, 1000 Гкал виробленої теплової енергії (для
ліцензіатів, що мають ліцензію з виробництва теплової енергії,
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії) з
урахуванням коштів, які надходять від одноразової плати за видачу
ліцензій, технічної допомоги від міжнародних організацій та інших
джерел. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1173
( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
3. Розрахунок поточної плати ліцензіатів проводиться
щоквартально. Поточна плата на наступний (розрахунковий) квартал
затверджується постановою НКРЕ в останній робочий день третього
місяця поточного кварталу за даними попереднього кварталу, а на I
квартал року - у тижневий термін після затвердження кошторису
витрат НКРЕ але не раніше останнього робочого дня третього місяця
поточного кварталу. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики N 99
( v0099227-05 ) від 17.02.2005 )
4. Поточна плата розраховується згідно з "Методикою
розрахунку поточної плати" (додається).
5. Базою розрахунку поточної плати на наступний
(розрахунковий) квартал за здійснення ліцензованої діяльності з
виробництва електричної та теплової енергії, у тому числі на
орендованому майні, є встановлена потужність обладнання та
фактичний обсяг корисного відпуску електричної та теплової енергії
за попередній квартал. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1173 ( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
6. Базою розрахунку поточної плати на наступний
(розрахунковий) квартал за здійснення ліцензованої діяльності з
передачі та постачання електричної енергії є, відповідно, фактичні
обсяги переданої та поставленої електричної енергії за попередній
квартал.
7. Управління справами до 30 числа місяця наступного за
звітним кварталом отримує: від управління ліцензування - інформацію щодо встановленої
потужності обладнання за попередній квартал; від структурних підрозділів НКРЕ, відповідальних за обробку
відомчої статистичної звітності N 1-НКРЕ, N 6-НКРЕ, N 7-НКРЕ
( v0103227-02 ), звітні дані щодо фактичних обсягів корисного
відпуску, переданої та поставленої електричної енергії; від управління генеруючих підприємств - інформацію щодо
корисного відпуску теплової енергії за попередній квартал. { Пункт
7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1173 ( v1173227-06 ) від
07.09.2006 } Управління енергоринку до 25 числа надає управлінню
ліцензійного контролю та територіальних представництв інформацію
щодо фактичних обсягів закупівлі електроенергії на Оптовому ринку
електричної енергії України постачальниками за нерегульованим
тарифом, а також фактичні обсяги їх поставки споживачам. Управління ліцензування надає до управління справами перелік
ліцензіатів, ліцензії яких були анульовані протягом поточного
кварталу, для коригування переліку ліцензіатів, між якими
розподіляється сума поточної плати на розрахунковий період.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 99 ( v0099227-05 ) від
17.02.2005 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови НКРЕ N 697 ( v0697227-04 ) від
02.07.2004 )
8. Поточна плата сплачується ліцензіатами за квартал у цілому
до 30 числа першого місяця розрахункового кварталу, вноситься у
гривнях і зараховується до державного бюджету та не підлягає
поверненню і враховується при розрахунках поточної плати у
наступних періодах. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановами НКРЕ N 697 ( v0697227-04 ) від 02.07.2004, N 99
( v0099227-05 ) від 17.02.2005 )
9. У випадку переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною
назви, організаційно-правової форми ліцензіата борги по поточній
платі переходять до підприємства-правонаступника.
10. У випадку анулювання ліцензії протягом поточного
кварталу поточна плата на наступний (розрахунковий) квартал не
нараховується. ( Положення доповнено пунктом згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 99
( v0099227-05 ) від 17.02.2005 )
11. Несплата або неповна сплата поточної плати є порушенням
умов та правил здійснення ліцензованих видів діяльності. У випадку несплати або неповної сплати ліцензіатом поточної
плати у встановлені терміни, НКРЕ застосовує до нього заходи
відповідно до своїх повноважень та законодавства України.
12. Контроль за сплатою ліцензіатами поточної плати
здійснюють територіальні представництва НКРЕ та управління
справами. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 697 ( v0697227-04 ) від 02.07.2004 )
( Положення в редакції Постанови НКРЕ N 1370 ( v1370227-03 ) від
17.12.2003 )
Начальник фінансово-аналітичного
управління А.Юрчук

Додаток
до Положення
про встановлення поточної
плати за ліцензії
на здійснення
підприємницької діяльності
в електро-
та теплоенергетиці
(в редакції постанови НКРЕ
від 07.09.2006 N 1173
( v1173227-06 )

МЕТОДИКА
розрахунку поточної плати

1. Сума поточної плати за розрахунковий період (квартал)
розраховується на основі річного кошторису витрат НКРЕ (з
розбивкою по кварталах) і розподіляється у відсотковому
співвідношенні між групами ліцензіатів, а саме: група ліцензіатів
з виробництва електричної та теплової енергії - 45%, група
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами - 38%, група ліцензіатів з постачання
електричної енергії - 7%, але не менше трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на момент нарахування поточної плати,
ліцензіат з передачі магістральними (міждержавними) електричними
мережами - 5% та ліцензіат з оптового постачання електричної
енергії - 5%.
2. Розрахунок поточної плати ліцензіатів обчислюється за
формулами, у яких базовими величинами є: сума витрат НКРЕ на розрахунковий квартал (відповідно до
кошторису НКРЕ) зменшена на суму надходжень від одноразової плати
за попередній квартал (К); встановлена потужність обладнання ліцензіата з виробництва
електроенергії у попередньому кварталі (Р );
е встановлена потужність обладнання ліцензіата з виробництва
теплової енергії у попередньому кварталі (Р );
т приведена встановлена теплова потужність обладнання
ліцензіата з виробництва теплової енергії (Р );
пр загальна встановлена потужність обладнання окремого
ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії
(встановлена електрична та приведена теплова) у попередньому
кварталі (Р); сумарна загальна встановлена потужність обладнання
ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії у
попередньому кварталі (SР) (S - знак суми); обсяг фактичного корисного відпуску електричної енергії
окремого ліцензіата з виробництва електроенергії у попередньому
кварталі (І );
вре обсяг фактичного корисного відпуску теплової енергії окремого
ліцензіата з виробництва теплової енергії у попередньому кварталі
(І );
вт
обсяг приведеного фактичного корисного відпуску теплової
енергії окремого ліцензіата з виробництва теплової енергії у
попередньому кварталі (І );
пр загальний обсяг фактичного корисного відпуску електричної та
приведеної теплової енергії ліцензіатів з виробництва електричної
та теплової енергії у попередньому кварталі (І );
вр сумарний обсяг загального фактичного корисного відпуску
електричної та приведеної теплової енергії ліцензіатів з
виробництва електричної та теплової енергії у попередньому
кварталі (SІ ) (S - знак суми);
вр обсяг переданої електричної енергії ліцензіатом з передачі
електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами у
попередньому кварталі (І );
пр сумарний обсяг переданої електричної енергії ліцензіатами з
передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними
мережами у попередньому кварталі (SІ ) (S - знак суми);
пр обсяг поставленої електричної енергії ліцензіатом з
постачання електроенергії у попередньому кварталі (І );
пс сумарний обсяг поставленої електричної енергії ліцензіатами з
постачання електроенергії у попередньому кварталі (SІ ) (S - знак
пс суми).
{ Текст пункту 2 змінено згідно з Д.І. ОВУ N 40, 2006, стор. 222 }
3. Для розрахунку поточної плати ліцензіата виробника
теплової енергії виконується перерахунок одиниць корисного
відпуску теплової енергії з Гкал в кВт.год згідно з
термоелектричним коефіцієнтом:
1 Гкал = 1 кВт.год * 1163
відповідно визначається приведена встановлена теплова
потужність обладнання з виробництва теплової енергії:
1 Гкал/год = 1 МВт * 1,163
4. Загальна встановлена потужність обладнання з виробництва
електричної та теплової енергії (Р) обчислюється за формулою:
Р = Р + Р
е пр
приведена встановлена теплова потужність обладнання з
виробництва теплової енергії (Р ) обчислюється за формулою:
пр
Р = Р *1,163
пр т
загальний обсяг фактичного корисного відпуску виробленої
електричної та приведеної теплової енергії (І ) обчислюється за
вр формулою:
І = І + І
вр вре вт
обсяг приведеного фактичного корисного відпуску теплової
енергії окремого ліцензіата з виробництва теплової енергії у
попередньому кварталі (І ) обчислюється за формулою:
пр
І = І *1,163
пр вт
5. Поточна плата ліцензіата-виробника електричної та теплової
енергії встановлюється у співвідношенні 20% за потужність
працюючого обладнання, а 80% - за виробіток і обчислюється за
формулою:
П = Ц * Р + Ц * І ,
вр вр за потужність вр за виробіток вр
де Ц - плата за 1 МВт та 1 Гкал/год.
вр за потужність
встановленої потужності працюючого обладнання, яка визначається:
Ц = К * 0,45 * 0,2/SР
вр за потужність
S - знак суми; Ц - плата за 1 млн.кВт.год виробленої вр за виробіток
електричної та 1000 Гкал теплової енергії, яка визначається:
Ц = К * 0,45 * 0,8/SІ
вр за виробіток вр
S - знак суми.
6. Поточна плата ліцензіата-передавача електричної енергії
місцевими (локальними) електричними мережами обчислюється за
формулою:
П = Ц * І ,
пр пр пр
де Ц - плата за 1 млн.кВт.год переданої електричної
пр
енергії, яка визначається:
Ц = К * 0,38/SІ
пр пр
S - знак суми.
7. Поточна плата ліцензіата-постачальника електричної енергії
обчислюється за формулою:
П = Ц * І ,
пс пс пс
де Ц - плата за 1 млн.кВт.год поставленої електричної
пс
енергії, яка визначається:
Ц = К * 0,07/SІ
пс пс
S - знак суми.
8. Поточна плата ліцензіата з оптового постачання електричної
енергії обчислюється за формулою:
П = К * 0,05
оп
9. Поточна плата ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними (міждержавними) електричними мережами обчислюється
за формулою:
П = К * 0,05
пр мг
{ Додаток в редакції Постанов НКРЕ N 1370 ( v1370227-03 ) від
17.12.2003, N 1173 ( v1173227-06 ) від 07.09.2006 }
Начальник фінансово-аналітичного
управління А.Юрчук


Публікації документа