Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764
Мінсоцполітики України; Наказ від 15.03.2013119
Документ v0119739-13, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2013  № 119

Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764

З метою виконання статей 7 та 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Мінсоцполітики від 14.12.2012 № 764 "Про регуляторну діяльність Мінсоцполітики у 2013 році" (зі змінами) такі зміни:

1) доповнити План діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік новими пунктами 14 - 21 у редакції згідно з додатком 1;

у зв'язку з цим пункти 14 - 16 вважати відповідно пунктами 22 - 24;

2) доповнити План-графік Міністерства соціальної політики України проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік новими пунктами 19 - 26 у редакції згідно з додатком 2;

у зв'язку з цим пункти 19 - 37 вважати відповідно пунктами 27 - 45.

2. Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Міністр

Н. КоролевськаДодаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
15.03.2013 № 119

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства соціальної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік


з/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Регуляторні органи, що розроблятимуть регуляторний акт

Структурний підрозділ, відповідальний за розроблення (супроводження) регуляторного акта

Строк подання регуляторного акта Кабінету Міністрів України / Міністерству юстиції України

14

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформації про зайнятість населення та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

15

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

16

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

17

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку організації територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, професійного навчання безробітних на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

18

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження форми звітності № 1-ПН "Інформація про кількість працевлаштованих осіб суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" та порядку її подання"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

19

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва, що може призвести до часткового безробіття"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

20

Проект наказу Мінсоцполітики "Про затвердження форм звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці" та порядків їх подання"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

I квартал

21

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про зайнятість населення"

На виконання Закону України "Про зайнятість населення"
(нова редакція)

Державний центр зайнятості

Державна служба зайнятості

II кварталДодаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
15.03.2013 № 119

ЗМІНИ
до Плану-графіка Міністерства соціальної політики України проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік


з/п

Дата та номер регуляторного акта (проекту регуляторного акта)

Назва регуляторного акта (проекту регуляторного акта)

Вид відстеження

Відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

19

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформації про зайнятість населення та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

20

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

21

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

22

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження Порядку організації територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, професійного навчання безробітних на договірних засадах з безробітними, роботодавцями, навчальними закладами"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

23

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження форми звітності № 1-ПН "Інформація про кількість працевлаштованих осіб суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні" та порядку її подання"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

24

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва, що може призвести до часткового безробіття"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

25

Проект наказу Мінсоцполітики планується розробити в I кварталі 2013 року

"Про затвердження форм звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", № 4-ПН "Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці" та порядків їх подання"

Базове

Державна служба зайнятості

I квартал

статистичні дані

26

Проект Закону України планується розробити в II кварталі 2013 року

"Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про зайнятість населення"

Базове

Державна служба зайнятості

II квартал

статистичні дані
вгору