Документ v0115858-16, поточна редакція — Прийняття від 05.05.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2016  № 115

Про затвердження ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва"

Відповідно до законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність" з метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та враховуючи рішення науково-технічної ради Мінрегіону України від 24 грудня 2015 року № 103, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

2. Установити, що:

ДБН А.3.1-5:2016 набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України";

З набранням чинності ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" визнається таким, що втратив чинність, ДБН А.3.1-5:2009 "Організація будівельного виробництва".

3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Департаментом з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) передати до ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.), як утримувача Центрального фонду будівельних норм, ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" разом з його сформованою справою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність" та ДСТУ Б А. 1.1-96:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм".

4. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ":

провести підготовку тексту державних будівельних норм до опублікування без зміни змісту його положень;

надати у місячний термін Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовлений до реєстрації ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва";

забезпечити опублікування ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" в офіційному друкованому виданні Міністерства;

здійснювати поширення копій друкованих текстів ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" відповідно до замовлень, за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм на фінансування Центрального фонду будівельних норм;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про Порядок доставляння обов'язкових примірників документів".

5. Супровід ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" доручити базовій організації ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків та повноважень.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

{Текст взято з сайту Мінрегіону України http://www.minregion.gov.ua}вгору